Sim mới về: Sim 0939777451 - Giá : 660,000 » Sim 0989053583 - Giá : 1,370,000 » Sim 0908904169 - Giá : 680,000 » Sim 0941353235 - Giá : 1,270,000 » Sim 0943363367 - Giá : 2,050,000 » Sim 0936015079 - Giá : 1,470,000 » Sim 0973351018 - Giá : 490,000 » Sim 0916010682 - Giá : 1,440,000 » Sim 0933217886 - Giá : 980,000 » Sim 0939756933 - Giá : 490,000 » Sim 0977506295 - Giá : 490,000 » Sim 0937177939 - Giá : 1,810,000 » Sim 0911824222 - Giá : 1,810,000 » Sim 0911960623 - Giá : 830,000 » Sim 0913644159 - Giá : 580,000 » Sim 0988359306 - Giá : 530,000 » Sim 0976114170 - Giá : 970,000 » Sim 0971299097 - Giá : 490,000 » Sim 0914270397 - Giá : 880,000 » Sim 0942300397 - Giá : 630,000 » Sim 0935251097 - Giá : 1,470,000 » Sim 0985230714 - Giá : 1,000,000 » Sim 0912900503 - Giá : 580,000 » Sim 0912626802 - Giá : 490,000 » Sim 0972259199 - Giá : 1,720,000 » Sim 0975061112 - Giá : 1,170,000 » Sim 0971946662 - Giá : 530,000 » Sim 0943230296 - Giá : 660,000 » Sim 0906390489 - Giá : 1,140,000 » Sim 0901601155 - Giá : 730,000 » http://bansimhanoi.com
Nếu việc tìm sim,đặt hàng gây khó khăn cho bạn.Xin liên hệ Hotline để được trợ giúp. 1.600.000 sim số đẹp - APVIET.COM - Sitemap

Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 02121990 , nhập 02121990
Nếu việc tìm kiếm sim gây khó khăn cho quý khách.Xin liên hệ Hotline để được trợ giúp.
Nhận sim trong 24h - Giao sim tận nơi - Thu tiền sau
Nếu việc tìm sim hoặc mua sim, đặt hàng gây khó khăn cho quý khách.Xin liên hệ Hotline để được trợ giúp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990

Hơn 1.600.000 sim số đẹp cho bạn lựa chọn

ApViet.Com Giao sim tại nhà trên toàn quốc

0892001 , 0892002 , 0892003 , 0892004 , 0892005 , 0892006 , 0892007 , 0892008 , 0892009 , 0892010 , 0892011 , 0892012 , 0892013 , 0892014 , 0892015 , 0892016 , 0892017 , 0892018 , 0892019 , 0892020 , 0892021 , 0892022 , 0892023 , 0892024 , 0892025 , 0892026 , 0892027 , 0892028 , 0892029 , 0892030 , 0892031 , 0892032 , 0892033 , 0892034 , 0892035 , 0892036 , 0892037 , 0892038 , 0892039 , 0892040 , 0892041 , 0892042 , 0892043 , 0892044 , 0892045 , 0892046 , 0892047 , 0892048 , 0892049 , 0892050 , 0892051 , 0892052 , 0892053 , 0892054 , 0892055 , 0892056 , 0892057 , 0892058 , 0892059 , 0892060 , 0892061 , 0892062 , 0892063 , 0892064 , 0892065 , 0892066 , 0892067 , 0892068 , 0892069 , 0892070 , 0892071 , 0892072 , 0892073 , 0892074 , 0892075 , 0892076 , 0892077 , 0892078 , 0892079 , 0892080 , 0892081 , 0892082 , 0892083 , 0892084 , 0892085 , 0892086 , 0892087 , 0892088 , 0892089 , 0892090 , 0892091 , 0892092 , 0892093 , 0892094 , 0892095 , 0892096 , 0892097 , 0892098 , 0892099 , 0892100 , 0892101 , 0892102 , 0892103 , 0892104 , 0892105 , 0892106 , 0892107 , 0892108 , 0892109 , 0892110 , 0892111 , 0892112 , 0892113 , 0892114 , 0892115 , 0892116 , 0892117 , 0892118 , 0892119 , 0892120 , 0892121 , 0892122 , 0892123 , 0892124 , 0892125 , 0892126 , 0892127 , 0892128 , 0892129 , 0892130 , 0892131 , 0892132 , 0892133 , 0892134 , 0892135 , 0892136 , 0892137 , 0892138 , 0892139 , 0892140 , 0892141 , 0892142 , 0892143 , 0892144 , 0892145 , 0892146 , 0892147 , 0892148 , 0892149 , 0892150 , 0892151 , 0892152 , 0892153 , 0892154 , 0892155 , 0892156 , 0892157 , 0892158 , 0892159 , 0892160 , 0892161 , 0892162 , 0892163 , 0892164 , 0892165 , 0892166 , 0892167 , 0892168 , 0892169 , 0892170 , 0892171 , 0892172 , 0892173 , 0892174 , 0892175 , 0892176 , 0892177 , 0892178 , 0892179 , 0892180 , 0892181 , 0892182 , 0892183 , 0892184 , 0892185 , 0892186 , 0892187 , 0892188 , 0892189 , 0892190 , 0892191 , 0892192 , 0892193 , 0892194 , 0892195 , 0892196 , 0892197 , 0892198 , 0892199 , 0892200 , 0892201 , 0892202 , 0892203 , 0892204 , 0892205 , 0892206 , 0892207 , 0892208 , 0892209 , 0892210 , 0892211 , 0892212 , 0892213 , 0892214 , 0892215 , 0892216 , 0892217 , 0892218 , 0892219 , 0892220 , 0892221 , 0892222 , 0892223 , 0892224 , 0892225 , 0892226 , 0892227 , 0892228 , 0892229 , 0892230 , 0892231 , 0892232 , 0892233 , 0892234 , 0892235 , 0892236 , 0892237 , 0892238 , 0892239 , 0892240 , 0892241 , 0892242 , 0892243 , 0892244 , 0892245 , 0892246 , 0892247 , 0892248 , 0892249 , 0892250 , 0892251 , 0892252 , 0892253 , 0892254 , 0892255 , 0892256 , 0892257 , 0892258 , 0892259 , 0892260 , 0892261 , 0892262 , 0892263 , 0892264 , 0892265 , 0892266 , 0892267 , 0892268 , 0892269 , 0892270 , 0892271 , 0892272 , 0892273 , 0892274 , 0892275 , 0892276 , 0892277 , 0892278 , 0892279 , 0892280 , 0892281 , 0892282 , 0892283 , 0892284 , 0892285 , 0892286 , 0892287 , 0892288 , 0892289 , 0892290 , 0892291 , 0892292 , 0892293 , 0892294 , 0892295 , 0892296 , 0892297 , 0892298 , 0892299 , 0892300 , 0892301 , 0892302 , 0892303 , 0892304 , 0892305 , 0892306 , 0892307 , 0892308 , 0892309 , 0892310 , 0892311 , 0892312 , 0892313 , 0892314 , 0892315 , 0892316 , 0892317 , 0892318 , 0892319 , 0892320 , 0892321 , 0892322 , 0892323 , 0892324 , 0892325 , 0892326 , 0892327 , 0892328 , 0892329 , 0892330 , 0892331 , 0892332 , 0892333 , 0892334 , 0892335 , 0892336 , 0892337 , 0892338 , 0892339 , 0892340 , 0892341 , 0892342 , 0892343 , 0892344 , 0892345 , 0892346 , 0892347 , 0892348 , 0892349 , 0892350 , 0892351 , 0892352 , 0892353 , 0892354 , 0892355 , 0892356 , 0892357 , 0892358 , 0892359 , 0892360 , 0892361 , 0892362 , 0892363 , 0892364 , 0892365 , 0892366 , 0892367 , 0892368 , 0892369 , 0892370 , 0892371 , 0892372 , 0892373 , 0892374 , 0892375 , 0892376 , 0892377 , 0892378 , 0892379 , 0892380 , 0892381 , 0892382 , 0892383 , 0892384 , 0892385 , 0892386 , 0892387 , 0892388 , 0892389 , 0892390 , 0892391 , 0892392 , 0892393 , 0892394 , 0892395 , 0892396 , 0892397 , 0892398 , 0892399 , 0892400 , 0892401 , 0892402 , 0892403 , 0892404 , 0892405 , 0892406 , 0892407 , 0892408 , 0892409 , 0892410 , 0892411 , 0892412 , 0892413 , 0892414 , 0892415 , 0892416 , 0892417 , 0892418 , 0892419 , 0892420 , 0892421 , 0892422 , 0892423 , 0892424 , 0892425 , 0892426 , 0892427 , 0892428 , 0892429 , 0892430 , 0892431 , 0892432 , 0892433 , 0892434 , 0892435 , 0892436 , 0892437 , 0892438 , 0892439 , 0892440 , 0892441 , 0892442 , 0892443 , 0892444 , 0892445 , 0892446 , 0892447 , 0892448 , 0892449 , 0892450 , 0892451 , 0892452 , 0892453 , 0892454 , 0892455 , 0892456 , 0892457 , 0892458 , 0892459 , 0892460 , 0892461 , 0892462 , 0892463 , 0892464 , 0892465 , 0892466 , 0892467 , 0892468 , 0892469 , 0892470 , 0892471 , 0892472 , 0892473 , 0892474 , 0892475 , 0892476 , 0892477 , 0892478 , 0892479 , 0892480 , 0892481 , 0892482 , 0892483 , 0892484 , 0892485 , 0892486 , 0892487 , 0892488 , 0892489 , 0892490 , 0892491 , 0892492 , 0892493 , 0892494 , 0892495 , 0892496 , 0892497 , 0892498 , 0892499 , 0892500 , 0892501 , 0892502 , 0892503 , 0892504 , 0892505 , 0892506 , 0892507 , 0892508 , 0892509 , 0892510 , 0892511 , 0892512 , 0892513 , 0892514 , 0892515 , 0892516 , 0892517 , 0892518 , 0892519 , 0892520 , 0892521 , 0892522 , 0892523 , 0892524 , 0892525 , 0892526 , 0892527 , 0892528 , 0892529 , 0892530 , 0892531 , 0892532 , 0892533 , 0892534 , 0892535 , 0892536 , 0892537 , 0892538 , 0892539 , 0892540 , 0892541 , 0892542 , 0892543 , 0892544 , 0892545 , 0892546 , 0892547 , 0892548 , 0892549 , 0892550 , 0892551 , 0892552 , 0892553 , 0892554 , 0892555 , 0892556 , 0892557 , 0892558 , 0892559 , 0892560 , 0892561 , 0892562 , 0892563 , 0892564 , 0892565 , 0892566 , 0892567 , 0892568 , 0892569 , 0892570 , 0892571 , 0892572 , 0892573 , 0892574 , 0892575 , 0892576 , 0892577 , 0892578 , 0892579 , 0892580 , 0892581 , 0892582 , 0892583 , 0892584 , 0892585 , 0892586 , 0892587 , 0892588 , 0892589 , 0892590 , 0892591 , 0892592 , 0892593 , 0892594 , 0892595 , 0892596 , 0892597 , 0892598 , 0892599 , 0892600 , 0892601 , 0892602 , 0892603 , 0892604 , 0892605 , 0892606 , 0892607 , 0892608 , 0892609 , 0892610 , 0892611 , 0892612 , 0892613 , 0892614 , 0892615 , 0892616 , 0892617 , 0892618 , 0892619 , 0892620 , 0892621 , 0892622 , 0892623 , 0892624 , 0892625 , 0892626 , 0892627 , 0892628 , 0892629 , 0892630 , 0892631 , 0892632 , 0892633 , 0892634 , 0892635 , 0892636 , 0892637 , 0892638 , 0892639 , 0892640 , 0892641 , 0892642 , 0892643 , 0892644 , 0892645 , 0892646 , 0892647 , 0892648 , 0892649 , 0892650 , 0892651 , 0892652 , 0892653 , 0892654 , 0892655 , 0892656 , 0892657 , 0892658 , 0892659 , 0892660 , 0892661 , 0892662 , 0892663 , 0892664 , 0892665 , 0892666 , 0892667 , 0892668 , 0892669 , 0892670 , 0892671 , 0892672 , 0892673 , 0892674 , 0892675 , 0892676 , 0892677 , 0892678 , 0892679 , 0892680 , 0892681 , 0892682 , 0892683 , 0892684 , 0892685 , 0892686 , 0892687 , 0892688 , 0892689 , 0892690 , 0892691 , 0892692 , 0892693 , 0892694 , 0892695 , 0892696 , 0892697 , 0892698 , 0892699 , 0892700 , 0892701 , 0892702 , 0892703 , 0892704 , 0892705 , 0892706 , 0892707 , 0892708 , 0892709 , 0892710 , 0892711 , 0892712 , 0892713 , 0892714 , 0892715 , 0892716 , 0892717 , 0892718 , 0892719 , 0892720 , 0892721 , 0892722 , 0892723 , 0892724 , 0892725 , 0892726 , 0892727 , 0892728 , 0892729 , 0892730 , 0892731 , 0892732 , 0892733 , 0892734 , 0892735 , 0892736 , 0892737 , 0892738 , 0892739 , 0892740 , 0892741 , 0892742 , 0892743 , 0892744 , 0892745 , 0892746 , 0892747 , 0892748 , 0892749 , 0892750 , 0892751 , 0892752 , 0892753 , 0892754 , 0892755 , 0892756 , 0892757 , 0892758 , 0892759 , 0892760 , 0892761 , 0892762 , 0892763 , 0892764 , 0892765 , 0892766 , 0892767 , 0892768 , 0892769 , 0892770 , 0892771 , 0892772 , 0892773 , 0892774 , 0892775 , 0892776 , 0892777 , 0892778 , 0892779 , 0892780 , 0892781 , 0892782 , 0892783 , 0892784 , 0892785 , 0892786 , 0892787 , 0892788 , 0892789 , 0892790 , 0892791 , 0892792 , 0892793 , 0892794 , 0892795 , 0892796 , 0892797 , 0892798 , 0892799 , 0892800 , 0892801 , 0892802 , 0892803 , 0892804 , 0892805 , 0892806 , 0892807 , 0892808 , 0892809 , 0892810 , 0892811 , 0892812 , 0892813 , 0892814 , 0892815 , 0892816 , 0892817 , 0892818 , 0892819 , 0892820 , 0892821 , 0892822 , 0892823 , 0892824 , 0892825 , 0892826 , 0892827 , 0892828 , 0892829 , 0892830 , 0892831 , 0892832 , 0892833 , 0892834 , 0892835 , 0892836 , 0892837 , 0892838 , 0892839 , 0892840 , 0892841 , 0892842 , 0892843 , 0892844 , 0892845 , 0892846 , 0892847 , 0892848 , 0892849 , 0892850 , 0892851 , 0892852 , 0892853 , 0892854 , 0892855 , 0892856 , 0892857 , 0892858 , 0892859 , 0892860 , 0892861 , 0892862 , 0892863 , 0892864 , 0892865 , 0892866 , 0892867 , 0892868 , 0892869 , 0892870 , 0892871 , 0892872 , 0892873 , 0892874 , 0892875 , 0892876 , 0892877 , 0892878 , 0892879 , 0892880 , 0892881 , 0892882 , 0892883 , 0892884 , 0892885 , 0892886 , 0892887 , 0892888 , 0892889 , 0892890 , 0892891 , 0892892 , 0892893 , 0892894 , 0892895 , 0892896 , 0892897 , 0892898 , 0892899 , 0892900 , 0892901 , 0892902 , 0892903 , 0892904 , 0892905 , 0892906 , 0892907 , 0892908 , 0892909 , 0892910 , 0892911 , 0892912 , 0892913 , 0892914 , 0892915 , 0892916 , 0892917 , 0892918 , 0892919 , 0892920 , 0892921 , 0892922 , 0892923 , 0892924 , 0892925 , 0892926 , 0892927 , 0892928 , 0892929 , 0892930 , 0892931 , 0892932 , 0892933 , 0892934 , 0892935 , 0892936 , 0892937 , 0892938 , 0892939 , 0892940 , 0892941 , 0892942 , 0892943 , 0892944 , 0892945 , 0892946 , 0892947 , 0892948 , 0892949 , 0892950 , 0892951 , 0892952 , 0892953 , 0892954 , 0892955 , 0892956 , 0892957 , 0892958 , 0892959 , 0892960 , 0892961 , 0892962 , 0892963 , 0892964 , 0892965 , 0892966 , 0892967 , 0892968 , 0892969 , 0892970 , 0892971 , 0892972 , 0892973 , 0892974 , 0892975 , 0892976 , 0892977 , 0892978 , 0892979 , 0892980 , 0892981 , 0892982 , 0892983 , 0892984 , 0892985 , 0892986 , 0892987 , 0892988 , 0892989 , 0892990 , 0892991 , 0892992 , 0892993 , 0892994 , 0892995 , 0892996 , 0892997 , 0892998 , 0892999 ,
CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, APVIET.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (APVIET.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó APVIET.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
SIM THEO GIÁ TIỀN
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 0888.68.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng, Đống Đa, Hà Nội
Địa chỉ 2:86 Nguyễn Trãi, Hoành Bồ, Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, P5, Quận 3, HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
CHỌN SIM NGÀY SINH
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái, ngày kỉ niệm, ngày cưới ...

 • Khuyễn mãi - giảm giá
 • [ Khuyến mãi ] Nhân dịp tháng khuyến mãi.Những sim có giá trên triệu đồng (1.000.000) tại website ApViet.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng
 • Hướng dẫn mua sim
 • 1. Nếu quý khách ở Hà Nội hoặc TP.HCM hoặc Quảng Ninh
  ▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
  ▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
  ▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
  ▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

  2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
  ▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM,Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
  ▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
  ▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.

Tin mới cập nhật

15 Đặt hàng mới nhất
Ngô Đức An
Đặt sim: 08614...15
Vào lúc: 22:56 15/12/2018

Nguyễn Minh Khánh
Đặt sim: 01228...27
Vào lúc: 22:53 15/12/2018

Phan Chí Nguyên
Đặt sim: 01623...53
Vào lúc: 22:49 15/12/2018

Huỳnh Thị Hoa
Đặt sim: 08872...69
Vào lúc: 22:46 15/12/2018

Lê Chí Hiển
Đặt sim: 01267...66
Vào lúc: 22:44 15/12/2018

Nguyễn Đức Cương
Đặt sim: 09146...30
Vào lúc: 22:41 15/12/2018

Phan Thị Khanh
Đặt sim: 09662...12
Vào lúc: 22:38 15/12/2018

Phan Văn Hảo
Đặt sim: 01256...87
Vào lúc: 22:35 15/12/2018

Ngô Đức Tuấn
Đặt sim: 09319...28
Vào lúc: 22:32 15/12/2018

Phan Minh Nam
Đặt sim: 09132...34
Vào lúc: 22:28 15/12/2018

Phạm Văn Khoa
Đặt sim: 01261...42
Vào lúc: 22:26 15/12/2018

Trần Văn Đạt
Đặt sim: 08944...49
Vào lúc: 22:22 15/12/2018

Ngô Đức Linh
Đặt sim: 01691...58
Vào lúc: 22:20 15/12/2018

Phạm Chí Hoàng
Đặt sim: 09063...96
Vào lúc: 22:17 15/12/2018

Nguyễn Văn Lâm
Đặt sim: 08950...95
Vào lúc: 22:13 15/12/2018

Uy tín là vàng - Địa chỉ rõ ràng

 • Giao sim tận nơi - Miễn phí toàn quốc

Từ khóa tìm kiếm

Đầu sim số đẹp

Đầu 09 Viettel » Đầu 08 Viettel » Đầu 097 Viettel » Đầu 0971 » Đầu 0972 » Đầu 0973 » Đầu 0974 » Đầu 0975 » Đầu 0976 » Đầu 0977 » Đầu 0978 » Đầu 0979 » Đầu 098 Viettel » Đầu 0981 » Đầu 0982 » Đầu 0983 » Đầu 0984 » Đầu 0985 » Đầu 0986 » Đầu 0987 » Đầu 0988 » Đầu 0989 Đầu 096 Viettel » Đầu 0961 » Đầu 0962 » Đầu 0963 » Đầu 0964» Đầu 0965 » Đầu 0966 » Đầu 0967 » Đầu 0968 » Đầu 0969 » Đầu 086 
Đầu 09 Vinaphone » Đầu 08 Vinaphone » Đầu 091 Vinaphone » Đầu 0911 » Đầu 0912 » Đầu 0913 » Đầu 0914 » Đầu 0915 » Đầu 0916 » Đầu 0917 » Đầu 0918 » Đầu 0919 » Đầu 094 » Đầu 0941 » Đầu 0942 » Đầu 0943 » Đầu 0944 » Đầu 0945 » Đầu 0946 » Đầu 0947 » Đầu 0948 » Đầu 0949 
Đầu 09 Mobifone » Đầu 08 Mobifone » Đầu 0901 » Đầu 0902 » Đầu 0903 » Đầu 0904 » Đầu 0905 » Đầu 0906 » Đầu 0907 » Đầu 0908 » Đầu 0909 »Đầu 0931 » Đầu 0932 » Đầu 0933 » Đầu 0934 » Đầu 0935 » Đầu 0936 » Đầu 0937 » Đầu 0938 » Đầu 0939 » Đầu 088 » Đầu 089 
Đầu 09 Vietnamobile » Đầu 092 Vietnamobile
Đầu 099 Gmobile » Đầu 095 Sfone » Đầu 09 Sfone