Nếu việc tìm sim,đặt hàng gây khó khăn cho bạn.Xin liên hệ Hotline để được trợ giúp. Hôm nay ngày: 21/5/2019 1.600.000 sim số đẹp - APVIET.COM - Sitemap

Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 02121990 , nhập 02121990
Nếu việc tìm kiếm sim gây khó khăn cho quý khách.Xin liên hệ Hotline để được trợ giúp.
Nhận sim trong 24h - Giao sim tận nơi - Thu tiền sau
Nếu việc tìm sim hoặc mua sim, đặt hàng gây khó khăn cho quý khách.Xin liên hệ Hotline để được trợ giúp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990

Hơn 1.600.000 sim số đẹp cho bạn lựa chọn

ApViet.Com Giao sim tại nhà trên toàn quốc

Sim Cam Kết Đầu Số 09 Không lỗi dính 4

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0932759620150,000
180.000
Sim 0932759620 Mobifone Đầu số 093 apviet.comSố Dễ nhớ
9620 Mobifone
Đặt mua
0932766560150,000
180.000
Sim 0932766560 Mobifone Đầu số 093 apviet.comSố Dễ nhớ
66560 Mobifone
Đặt mua
0932768830150,000
180.000
Sim 0932768830 Mobifone Đầu số 093 apviet.comSố Dễ nhớ
768830 Mobifone
Đặt mua
0932771530150,000
180.000
Sim 0932771530 Mobifone Đầu số 093 apviet.comSố Dễ nhớ
530 Mobifone
Đặt mua
0932778070150,000
180.000
Sim 0932778070 Mobifone Đầu số 093 apviet.comSố Dễ nhớ
8070 Mobifone
Đặt mua
0932781530150,000
180.000
Sim 0932781530 Mobifone Đầu số 093 apviet.comSố Dễ nhớ
81530 Mobifone
Đặt mua
0932788130150,000
180.000
Sim 0932788130 Mobifone Đầu số 093 apviet.comSố Dễ nhớ
788130 Mobifone
Đặt mua
0932795730150,000
180.000
Sim 0932795730 Mobifone Đầu số 093 apviet.comSố Dễ nhớ
730 Mobifone
Đặt mua
0932796260150,000
180.000
Sim 0932796260 Mobifone Đầu số 093 apviet.comSố Dễ nhớ
6260 Mobifone
Đặt mua
0932798570150,000
180.000
Sim 0932798570 Mobifone Đầu số 093 apviet.comSố Dễ nhớ
98570 Mobifone
Đặt mua
0932799260150,000
180.000
Sim 0932799260 Mobifone Đầu số 093 apviet.comSố Dễ nhớ
799260 Mobifone
Đặt mua
0932881690150,000
180.000
Sim 0932881690 Mobifone Đầu số 093 apviet.comSố Dễ nhớ
690 Mobifone
Đặt mua
0902306750150,000
180.000
Sim 0902306750 Mobifone Đầu số 090 apviet.comSố Dễ nhớ
6750 Mobifone
Đặt mua
0902308720150,000
180.000
Sim 0902308720 Mobifone Đầu số 090 apviet.comSố Dễ nhớ
08720 Mobifone
Đặt mua
0902308950150,000
180.000
Sim 0902308950 Mobifone Đầu số 090 apviet.comSố Dễ nhớ
308950 Mobifone
Đặt mua
0902309580150,000
180.000
Sim 0902309580 Mobifone Đầu số 090 apviet.comSố Dễ nhớ
580 Mobifone
Đặt mua
0902315620150,000
180.000
Sim 0902315620 Mobifone Đầu số 090 apviet.comSố Dễ nhớ
5620 Mobifone
Đặt mua
0902315690150,000
180.000
Sim 0902315690 Mobifone Đầu số 090 apviet.comSố Dễ nhớ
15690 Mobifone
Đặt mua
0902316960150,000
180.000
Sim 0902316960 Mobifone Đầu số 090 apviet.comSố Dễ nhớ
316960 Mobifone
Đặt mua
0902317270150,000
180.000
Sim 0902317270 Mobifone Đầu số 090 apviet.comSố Dễ nhớ
270 Mobifone
Đặt mua
0902319230150,000
180.000
Sim 0902319230 Mobifone Đầu số 090 apviet.comSố Dễ nhớ
9230 Mobifone
Đặt mua
0932097310150,000
180.000
Sim 0932097310 Mobifone Đầu số 093 apviet.comSố Dễ nhớ
97310 Mobifone
Đặt mua
0932103270150,000
180.000
Sim 0932103270 Mobifone Đầu số 093 apviet.comSố Dễ nhớ
103270 Mobifone
Đặt mua
0932107320150,000
180.000
Sim 0932107320 Mobifone Đầu số 093 apviet.comSố Dễ nhớ
320 Mobifone
Đặt mua
0932117130150,000
180.000
Sim 0932117130 Mobifone Đầu số 093 apviet.comSố Dễ nhớ
7130 Mobifone
Đặt mua
0932122560150,000
180.000
Sim 0932122560 Mobifone Đầu số 093 apviet.comSố Dễ nhớ
22560 Mobifone
Đặt mua
0932127320150,000
180.000
Sim 0932127320 Mobifone Đầu số 093 apviet.comSố Dễ nhớ
127320 Mobifone
Đặt mua
0932138220150,000
180.000
Sim 0932138220 Mobifone Đầu số 093 apviet.comSố Dễ nhớ
220 Mobifone
Đặt mua
0932152830150,000
180.000
Sim 0932152830 Mobifone Đầu số 093 apviet.comSố Dễ nhớ
2830 Mobifone
Đặt mua
0932156010150,000
180.000
Sim 0932156010 Mobifone Đầu số 093 apviet.comSố Dễ nhớ
56010 Mobifone
Đặt mua
0932167330150,000
180.000
Sim 0932167330 Mobifone Đầu số 093 apviet.comSố Dễ nhớ
167330 Mobifone
Đặt mua
0932167660150,000
180.000
Sim 0932167660 Mobifone Đầu số 093 apviet.comSố Dễ nhớ
660 Mobifone
Đặt mua
0932169860150,000
180.000
Sim 0932169860 Mobifone Đầu số 093 apviet.comSố Dễ nhớ
9860 Mobifone
Đặt mua
0932173020150,000
180.000
Sim 0932173020 Mobifone Đầu số 093 apviet.comSố Dễ nhớ
73020 Mobifone
Đặt mua
0932176260150,000
180.000
Sim 0932176260 Mobifone Đầu số 093 apviet.comSố Dễ nhớ
176260 Mobifone
Đặt mua
0932193010150,000
180.000
Sim 0932193010 Mobifone Đầu số 093 apviet.comSố Dễ nhớ
010 Mobifone
Đặt mua
0932196980150,000
180.000
Sim 0932196980 Mobifone Đầu số 093 apviet.comSố Dễ nhớ
6980 Mobifone
Đặt mua
0932629250150,000
180.000
Sim 0932629250 Mobifone Đầu số 093 apviet.comSố Dễ nhớ
29250 Mobifone
Đặt mua
0932630170150,000
180.000
Sim 0932630170 Mobifone Đầu số 093 apviet.comSố Dễ nhớ
630170 Mobifone
Đặt mua
0932660250150,000
180.000
Sim 0932660250 Mobifone Đầu số 093 apviet.comSố Dễ nhớ
250 Mobifone
Đặt mua
0932667270150,000
180.000
Sim 0932667270 Mobifone Đầu số 093 apviet.comSố Dễ nhớ
7270 Mobifone
Đặt mua
0932675560150,000
180.000
Sim 0932675560 Mobifone Đầu số 093 apviet.comSố Dễ nhớ
75560 Mobifone
Đặt mua
0932698820150,000
180.000
Sim 0932698820 Mobifone Đầu số 093 apviet.comSố Dễ nhớ
698820 Mobifone
Đặt mua
0932716280150,000
180.000
Sim 0932716280 Mobifone Đầu số 093 apviet.comSố Dễ nhớ
280 Mobifone
Đặt mua
0932721580150,000
180.000
Sim 0932721580 Mobifone Đầu số 093 apviet.comSố Dễ nhớ
1580 Mobifone
Đặt mua
0932728050150,000
180.000
Sim 0932728050 Mobifone Đầu số 093 apviet.comSố Dễ nhớ
28050 Mobifone
Đặt mua
0932729320150,000
180.000
Sim 0932729320 Mobifone Đầu số 093 apviet.comSố Dễ nhớ
729320 Mobifone
Đặt mua
0932731220150,000
180.000
Sim 0932731220 Mobifone Đầu số 093 apviet.comSố Dễ nhớ
220 Mobifone
Đặt mua
0932732580150,000
180.000
Sim 0932732580 Mobifone Đầu số 093 apviet.comSố Dễ nhớ
2580 Mobifone
Đặt mua
0932735530150,000
180.000
Sim 0932735530 Mobifone Đầu số 093 apviet.comSố Dễ nhớ
35530 Mobifone
Đặt mua
0932736670150,000
180.000
Sim 0932736670 Mobifone Đầu số 093 apviet.comSố Dễ nhớ
736670 Mobifone
Đặt mua
0932736690150,000
180.000
Sim 0932736690 Mobifone Đầu số 093 apviet.comSố Dễ nhớ
690 Mobifone
Đặt mua
0902321860150,000
180.000
Sim 0902321860 Mobifone Đầu số 090 apviet.comSố Dễ nhớ
1860 Mobifone
Đặt mua
0902323160150,000
180.000
Sim 0902323160 Mobifone Đầu số 090 apviet.comSố Dễ nhớ
23160 Mobifone
Đặt mua
0902326230150,000
180.000
Sim 0902326230 Mobifone Đầu số 090 apviet.comSố Dễ nhớ
326230 Mobifone
Đặt mua
0902328150150,000
180.000
Sim 0902328150 Mobifone Đầu số 090 apviet.comSố Dễ nhớ
150 Mobifone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim cam kết là sim trả sau cam kết mức cước sử dụng tối thiểu hàng tháng trong một thời gian sử dụng nhất định tùy thuộc vào từng nhà mạng khác nhau và giá trị sim do nhà mạng định giá. -Khách hàng hoà mạng không phải đóng trước tiền cước ứng trước
Sim số đẹp Cam Kết
Sim không dính 4, Sim không lỗi 4 là sim trong dãy số số không chứa số 4
CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, APVIET.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (APVIET.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó APVIET.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
SIM THEO GIÁ TIỀN
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Đ Minh
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng, Đống Đa, Hà Nội
Địa chỉ 2:86 Nguyễn Trãi, Hoành Bồ, Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, P5, Quận 3, HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
CHỌN SIM NGÀY SINH
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái, ngày kỉ niệm, ngày cưới ...

 • Khuyễn mãi - giảm giá
 • [ Khuyến mãi ] Nhân dịp tháng khuyến mãi.Những sim có giá trên triệu đồng (1.000.000) tại website ApViet.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng
 • Hướng dẫn mua sim
 • 1. Nếu quý khách ở Hà Nội hoặc TP.HCM hoặc Quảng Ninh
  ▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
  ▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
  ▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
  ▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

  2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
  ▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM,Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
  ▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
  ▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.

Tin mới cập nhật

15 Đặt hàng mới nhất
Lê Chí Lập
Đặt sim: 08828...33
Vào lúc: 12:55 21/5/2019

Trần Minh Huy
Đặt sim: 01211...29
Vào lúc: 12:53 21/5/2019

Nguyễn Chí Long
Đặt sim: 09823...28
Vào lúc: 12:50 21/5/2019

Nguyễn Thị Lệ
Đặt sim: 09144...12
Vào lúc: 12:47 21/5/2019

Hoàng Văn Khang
Đặt sim: 01249...67
Vào lúc: 12:44 21/5/2019

Ngô Đức Thuận
Đặt sim: 08652...14
Vào lúc: 12:40 21/5/2019

Phạm Văn Khánh
Đặt sim: 09795...39
Vào lúc: 12:38 21/5/2019

Nguyễn Chí Nhân
Đặt sim: 01239...17
Vào lúc: 12:34 21/5/2019

Lê Chí Thi
Đặt sim: 09666...77
Vào lúc: 12:32 21/5/2019

Ngô Minh Lâm
Đặt sim: 08897...54
Vào lúc: 12:28 21/5/2019

Trần Minh Vinh
Đặt sim: 01262...43
Vào lúc: 12:26 21/5/2019

Phan Thị Vân
Đặt sim: 09810...96
Vào lúc: 12:23 21/5/2019

Ngô Thị Hoa
Đặt sim: 01689...51
Vào lúc: 12:20 21/5/2019

Nguyễn Đức Nhật
Đặt sim: 01644...77
Vào lúc: 12:16 21/5/2019

Trần Duy Quốc
Đặt sim: 08668...51
Vào lúc: 12:14 21/5/2019

Uy tín là vàng - Địa chỉ rõ ràng

 • Giao sim tận nơi - Miễn phí toàn quốc

Từ khóa tìm kiếm

Đầu sim số đẹp

Đầu 09 Viettel » Đầu 08 Viettel » Đầu 097 Viettel » Đầu 0971 » Đầu 0972 » Đầu 0973 » Đầu 0974 » Đầu 0975 » Đầu 0976 » Đầu 0977 » Đầu 0978 » Đầu 0979 » Đầu 098 Viettel » Đầu 0981 » Đầu 0982 » Đầu 0983 » Đầu 0984 » Đầu 0985 » Đầu 0986 » Đầu 0987 » Đầu 0988 » Đầu 0989 Đầu 096 Viettel » Đầu 0961 » Đầu 0962 » Đầu 0963 » Đầu 0964» Đầu 0965 » Đầu 0966 » Đầu 0967 » Đầu 0968 » Đầu 0969 » Đầu 086 
Đầu 09 Vinaphone » Đầu 08 Vinaphone » Đầu 091 Vinaphone » Đầu 0911 » Đầu 0912 » Đầu 0913 » Đầu 0914 » Đầu 0915 » Đầu 0916 » Đầu 0917 » Đầu 0918 » Đầu 0919 » Đầu 094 » Đầu 0941 » Đầu 0942 » Đầu 0943 » Đầu 0944 » Đầu 0945 » Đầu 0946 » Đầu 0947 » Đầu 0948 » Đầu 0949 
Đầu 09 Mobifone » Đầu 08 Mobifone » Đầu 0901 » Đầu 0902 » Đầu 0903 » Đầu 0904 » Đầu 0905 » Đầu 0906 » Đầu 0907 » Đầu 0908 » Đầu 0909 »Đầu 0931 » Đầu 0932 » Đầu 0933 » Đầu 0934 » Đầu 0935 » Đầu 0936 » Đầu 0937 » Đầu 0938 » Đầu 0939 » Đầu 088 » Đầu 089 
Đầu 09 Vietnamobile » Đầu 092 Vietnamobile
Đầu 099 Gmobile » Đầu 095 Sfone » Đầu 09 Sfone

Sim đẹp mới về

0356401981: 1,450,000
0923121991: 3,040,000
0837321991: 2,170,000
0928319111: 1,000,000
0362201981: 1,740,000
0336032001: 3,480,000
0858155111: 2,000,000
0822225111: 5,050,000
0792152001: 870,000
0926152111: 1,300,000
0922815111: 1,570,000
0937809111: 2,610,000
0356961961: 8,180,000
0926188111: 3,480,000
0334171971: 800,000
0703888111: 49,590,000
0888561981: 2,170,000
0976071971: 1,740,000
0983481981: 3,910,000
0842942001: 780,000
0826201991: 3,480,000
0819902001: 3,000,000
0793702001: 870,000
0947201961: 860,000
0795497111: 1,130,000
0779326111: 1,130,000
0924303111: 1,480,000
0349223111: 1,040,000
0858884111: 9,090,000
0928417111: 970,000
0785558111: 10,660,000
0946711991: 3,740,000
0819797111: 1,910,000
0924656111: 1,740,000
0582612001: 700,000
0796311951: 600,000
0766256111: 1,040,000
0939645111: 900,000
0773681111: 27,270,000
0787261961: 400,000

Đơn hàng mới giao

Huỳnh Minh Khải
38 phan châu trinh. p quang vinh. Biên Hòa. đồng nai
Đặt sim: Vietnamobile 0*442663

Đinh Mạnh Dương
1017/36/4 lê văn lương. nhà bè . tphcm
Đặt sim: Vinaphone 0*360365

Lê Nguyễn Hoàng Quí
Cửa hàng xăng dầu đông hải,thôn làng đài ,xã đông hải,huyện tiên yên,quảng ninh
Đặt sim: Viettel 0*928918

Tạ Thị Minh
Nhà C2, Đường Hà Kỳ Ngộ, Phường Phước Mỹ, Quận Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng
Đặt sim: Mobifone 0*986986

Anh Cương
75.đông hưng thuận 06 phường tân hưng thuận quận 12 TP hồ chí minh
Đặt sim: Mobifone 0*670459