Nếu việc tìm sim,đặt hàng gây khó khăn cho bạn.Xin liên hệ Hotline để được trợ giúp. Hôm nay ngày: 23/8/2019 1.600.000 sim số đẹp - APVIET.COM - Sitemap

Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 02121990 , nhập 02121990
Nếu việc tìm kiếm sim gây khó khăn cho quý khách.Xin liên hệ Hotline để được trợ giúp.
Nhận sim trong 24h - Giao sim tận nơi - Thu tiền sau
Nếu việc tìm sim hoặc mua sim, đặt hàng gây khó khăn cho quý khách.Xin liên hệ Hotline để được trợ giúp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990

Hơn 1.600.000 sim số đẹp cho bạn lựa chọn

ApViet.Com Giao sim tại nhà trên toàn quốc

Sim Cam Kết Vinaphone Tam Hoa Không lỗi dính 4

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
09127131111,740,000
2.090.000
Sim 0912713111 Vinaphone Đầu số 091 apviet.comSố Tam Hoa
3111 Vinaphone
Đặt mua
09123701111,740,000
2.090.000
Sim 0912370111 Vinaphone Đầu số 091 apviet.comSố Tam Hoa
70111 Vinaphone
Đặt mua
09127581111,910,000
2.290.000
Sim 0912758111 Vinaphone Đầu số 091 apviet.comSố Tam Hoa
758111 Vinaphone
Đặt mua
09126371112,440,000
2.930.000
Sim 0912637111 Vinaphone Đầu số 091 apviet.comSố Tam Hoa
111 Vinaphone
Đặt mua
09127901112,440,000
2.930.000
Sim 0912790111 Vinaphone Đầu số 091 apviet.comSố Tam Hoa
0111 Vinaphone
Đặt mua
09120731112,780,000
3.340.000
Sim 0912073111 Vinaphone Đầu số 091 apviet.comSố Tam Hoa
73111 Vinaphone
Đặt mua
09120851113,040,000
3.650.000
Sim 0912085111 Vinaphone Đầu số 091 apviet.comSố Tam Hoa
085111 Vinaphone
Đặt mua
09123971113,290,000
3.950.000
Sim 0912397111 Vinaphone Đầu số 091 apviet.comSố Tam Hoa
111 Vinaphone
Đặt mua
09121601113,290,000
3.950.000
Sim 0912160111 Vinaphone Đầu số 091 apviet.comSố Tam Hoa
0111 Vinaphone
Đặt mua
09120591113,460,000
4.150.000
Sim 0912059111 Vinaphone Đầu số 091 apviet.comSố Tam Hoa
59111 Vinaphone
Đặt mua
09121791117,650,000
9.180.000
Sim 0912179111 Vinaphone Đầu số 091 apviet.comSố Tam Hoa
179111 Vinaphone
Đặt mua
091222211189,260,000
107.110.000
Sim 0912222111 Vinaphone Đầu số 091 apviet.comSố Tam Hoa
111 Vinaphone
Đặt mua
0852173111600,000
720.000
Sim 0852173111 Vinaphone Đầu số 085 apviet.comSố Tam Hoa
3111 Vinaphone
Đặt mua
0852719111650,000
780.000
Sim 0852719111 Vinaphone Đầu số 085 apviet.comSố Tam Hoa
19111 Vinaphone
Đặt mua
0832625111650,000
780.000
Sim 0832625111 Vinaphone Đầu số 083 apviet.comSố Tam Hoa
625111 Vinaphone
Đặt mua
0812733111700,000
840.000
Sim 0812733111 Vinaphone Đầu số 081 apviet.comSố Tam Hoa
111 Vinaphone
Đặt mua
0832950111780,000
940.000
Sim 0832950111 Vinaphone Đầu số 083 apviet.comSố Tam Hoa
0111 Vinaphone
Đặt mua
0832397111780,000
940.000
Sim 0832397111 Vinaphone Đầu số 083 apviet.comSố Tam Hoa
97111 Vinaphone
Đặt mua
0812737111800,000
960.000
Sim 0812737111 Vinaphone Đầu số 081 apviet.comSố Tam Hoa
737111 Vinaphone
Đặt mua
0832763111800,000
960.000
Sim 0832763111 Vinaphone Đầu số 083 apviet.comSố Tam Hoa
111 Vinaphone
Đặt mua
0822187111830,000
1.000.000
Sim 0822187111 Vinaphone Đầu số 082 apviet.comSố Tam Hoa
7111 Vinaphone
Đặt mua
0822150111830,000
1.000.000
Sim 0822150111 Vinaphone Đầu số 082 apviet.comSố Tam Hoa
50111 Vinaphone
Đặt mua
0822157111830,000
1.000.000
Sim 0822157111 Vinaphone Đầu số 082 apviet.comSố Tam Hoa
157111 Vinaphone
Đặt mua
0822156111830,000
1.000.000
Sim 0822156111 Vinaphone Đầu số 082 apviet.comSố Tam Hoa
111 Vinaphone
Đặt mua
0822120111830,000
1.000.000
Sim 0822120111 Vinaphone Đầu số 082 apviet.comSố Tam Hoa
0111 Vinaphone
Đặt mua
0832706111830,000
1.000.000
Sim 0832706111 Vinaphone Đầu số 083 apviet.comSố Tam Hoa
06111 Vinaphone
Đặt mua
0832903111830,000
1.000.000
Sim 0832903111 Vinaphone Đầu số 083 apviet.comSố Tam Hoa
903111 Vinaphone
Đặt mua
0832372111830,000
1.000.000
Sim 0832372111 Vinaphone Đầu số 083 apviet.comSố Tam Hoa
111 Vinaphone
Đặt mua
0832069111870,000
1.040.000
Sim 0832069111 Vinaphone Đầu số 083 apviet.comSố Tam Hoa
9111 Vinaphone
Đặt mua
0852270111870,000
1.040.000
Sim 0852270111 Vinaphone Đầu số 085 apviet.comSố Tam Hoa
70111 Vinaphone
Đặt mua
0822750111870,000
1.040.000
Sim 0822750111 Vinaphone Đầu số 082 apviet.comSố Tam Hoa
750111 Vinaphone
Đặt mua
0822350111870,000
1.040.000
Sim 0822350111 Vinaphone Đầu số 082 apviet.comSố Tam Hoa
111 Vinaphone
Đặt mua
0822650111870,000
1.040.000
Sim 0822650111 Vinaphone Đầu số 082 apviet.comSố Tam Hoa
0111 Vinaphone
Đặt mua
0822250111870,000
1.040.000
Sim 0822250111 Vinaphone Đầu số 082 apviet.comSố Tam Hoa
50111 Vinaphone
Đặt mua
0822630111870,000
1.040.000
Sim 0822630111 Vinaphone Đầu số 082 apviet.comSố Tam Hoa
630111 Vinaphone
Đặt mua
0822760111870,000
1.040.000
Sim 0822760111 Vinaphone Đầu số 082 apviet.comSố Tam Hoa
111 Vinaphone
Đặt mua
0822560111870,000
1.040.000
Sim 0822560111 Vinaphone Đầu số 082 apviet.comSố Tam Hoa
0111 Vinaphone
Đặt mua
0822960111870,000
1.040.000
Sim 0822960111 Vinaphone Đầu số 082 apviet.comSố Tam Hoa
60111 Vinaphone
Đặt mua
0822860111870,000
1.040.000
Sim 0822860111 Vinaphone Đầu số 082 apviet.comSố Tam Hoa
860111 Vinaphone
Đặt mua
0822360111870,000
1.040.000
Sim 0822360111 Vinaphone Đầu số 082 apviet.comSố Tam Hoa
111 Vinaphone
Đặt mua
0832800111870,000
1.040.000
Sim 0832800111 Vinaphone Đầu số 083 apviet.comSố Tam Hoa
0111 Vinaphone
Đặt mua
0822880111960,000
1.150.000
Sim 0822880111 Vinaphone Đầu số 082 apviet.comSố Tam Hoa
80111 Vinaphone
Đặt mua
08320031111,040,000
1.250.000
Sim 0832003111 Vinaphone Đầu số 083 apviet.comSố Tam Hoa
003111 Vinaphone
Đặt mua
08328231111,040,000
1.250.000
Sim 0832823111 Vinaphone Đầu số 083 apviet.comSố Tam Hoa
111 Vinaphone
Đặt mua
08520331111,040,000
1.250.000
Sim 0852033111 Vinaphone Đầu số 085 apviet.comSố Tam Hoa
3111 Vinaphone
Đặt mua
08520101111,040,000
1.250.000
Sim 0852010111 Vinaphone Đầu số 085 apviet.comSố Tam Hoa
10111 Vinaphone
Đặt mua
08520701111,040,000
1.250.000
Sim 0852070111 Vinaphone Đầu số 085 apviet.comSố Tam Hoa
070111 Vinaphone
Đặt mua
08227321111,040,000
1.250.000
Sim 0822732111 Vinaphone Đầu số 082 apviet.comSố Tam Hoa
111 Vinaphone
Đặt mua
08326331111,130,000
1.360.000
Sim 0832633111 Vinaphone Đầu số 083 apviet.comSố Tam Hoa
3111 Vinaphone
Đặt mua
08328551111,130,000
1.360.000
Sim 0832855111 Vinaphone Đầu số 083 apviet.comSố Tam Hoa
55111 Vinaphone
Đặt mua
08320991111,130,000
1.360.000
Sim 0832099111 Vinaphone Đầu số 083 apviet.comSố Tam Hoa
099111 Vinaphone
Đặt mua
08325791111,130,000
1.360.000
Sim 0832579111 Vinaphone Đầu số 083 apviet.comSố Tam Hoa
111 Vinaphone
Đặt mua
08229131111,170,000
1.400.000
Sim 0822913111 Vinaphone Đầu số 082 apviet.comSố Tam Hoa
3111 Vinaphone
Đặt mua
08229171111,170,000
1.400.000
Sim 0822917111 Vinaphone Đầu số 082 apviet.comSố Tam Hoa
17111 Vinaphone
Đặt mua
08229181111,170,000
1.400.000
Sim 0822918111 Vinaphone Đầu số 082 apviet.comSố Tam Hoa
918111 Vinaphone
Đặt mua
08228161111,260,000
1.510.000
Sim 0822816111 Vinaphone Đầu số 082 apviet.comSố Tam Hoa
111 Vinaphone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Vinaphone là sim mạng Vinaphone - Công ty Dịch vụ Viễn thông là một công ty trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) hoạt động trong lĩnh vực thông tin di động, cung cấp các dịch vụ GSM, 3G, nhắn tin,... và nhiều lĩnh vực khác, với tên thương mại là Vinaphone. Công ty được thành lập ngày 26 tháng 6 năm 1996.Các đầu 10 số của mạng Vinaphone là đầu số 088, đầu số 091, đầu số 094. Các đầu 11 số của mạng Vinaphone là đầu số 0123 (Sang 10 số là 083), đầu số 0125 (Sang 10 số là : 085), đầu số 0127 (Sang 10 số là : 081), đầu số 0129 (Sang 10 số là : 082)
Sim số đẹp Vinaphone
Sim Tam Hoa là sim có 3 số cuối giống nhau dạng AAA. Sim tam hoa là dòng sim dễ nhớ, giá vừa phải hợp túi tiền của khách hàng.Sim tam hoa là dòng sim phổ biến và bán chạy nhất trên website.Các đuôi sim tam hoa phổ biến là tam hoa 000, tam hoa 111, tam hoa 222, tam hoa 333, tam hoa 444, tam hoa 555, tam hoa 666, tam hoa 777, tam hoa 888, tam hoa 999
Sim số đẹp Tam Hoa
Sim cam kết là sim trả sau cam kết mức cước sử dụng tối thiểu hàng tháng trong một thời gian sử dụng nhất định tùy thuộc vào từng nhà mạng khác nhau và giá trị sim do nhà mạng định giá. -Khách hàng hoà mạng không phải đóng trước tiền cước ứng trước
Sim số đẹp Cam Kết
Sim không dính 4, Sim không lỗi 4 là sim trong dãy số số không chứa số 4
CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, APVIET.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (APVIET.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó APVIET.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
SIM THEO GIÁ TIỀN
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Đ Minh
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng, Đống Đa, Hà Nội
Địa chỉ 2:86 Nguyễn Trãi, Hoành Bồ, Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, P5, Quận 3, HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
CHỌN SIM NGÀY SINH
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái, ngày kỉ niệm, ngày cưới ...

 • Khuyễn mãi - giảm giá
 • [ Khuyến mãi ] Nhân dịp tháng khuyến mãi.Những sim có giá trên triệu đồng (1.000.000) tại website ApViet.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng
 • Hướng dẫn mua sim
 • 1. Nếu quý khách ở Hà Nội hoặc TP.HCM hoặc Quảng Ninh
  ▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
  ▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
  ▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
  ▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

  2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
  ▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM,Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
  ▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
  ▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.

Tin mới cập nhật

15 Đặt hàng mới nhất
Phan Thục Thy
Đặt sim: 01298...24
Vào lúc: 22:56 22/8/2019

Nguyễn Minh Anh
Đặt sim: 01215...60
Vào lúc: 22:53 22/8/2019

Hoàng Văn Anh
Đặt sim: 09151...81
Vào lúc: 22:50 22/8/2019

Ngô Minh Tuấn
Đặt sim: 09664...12
Vào lúc: 22:47 22/8/2019

Nguyễn Duy Bách
Đặt sim: 01664...10
Vào lúc: 22:43 22/8/2019

Phan Văn Ninh
Đặt sim: 01697...93
Vào lúc: 22:41 22/8/2019

Huỳnh Thị Thư
Đặt sim: 01299...27
Vào lúc: 22:37 22/8/2019

Lê Thị Thi
Đặt sim: 01691...78
Vào lúc: 22:34 22/8/2019

Nguyễn Thị Phương
Đặt sim: 01298...99
Vào lúc: 22:32 22/8/2019

Nguyễn Chí Hiếu
Đặt sim: 09869...37
Vào lúc: 22:28 22/8/2019

Huỳnh Đức Khôi
Đặt sim: 09041...55
Vào lúc: 22:25 22/8/2019

Nguyễn Tường Linh
Đặt sim: 01235...56
Vào lúc: 22:22 22/8/2019

Lê Văn Linh
Đặt sim: 09018...84
Vào lúc: 22:19 22/8/2019

Phan Đức Hiền
Đặt sim: 01687...97
Vào lúc: 22:17 22/8/2019

Lê Văn Đạt
Đặt sim: 08670...96
Vào lúc: 22:14 22/8/2019

Uy tín là vàng - Địa chỉ rõ ràng

 • Giao sim tận nơi - Miễn phí toàn quốc

Từ khóa tìm kiếm

Đầu sim số đẹp

Đầu 09 Viettel » Đầu 08 Viettel » Đầu 097 Viettel » Đầu 0971 » Đầu 0972 » Đầu 0973 » Đầu 0974 » Đầu 0975 » Đầu 0976 » Đầu 0977 » Đầu 0978 » Đầu 0979 » Đầu 098 Viettel » Đầu 0981 » Đầu 0982 » Đầu 0983 » Đầu 0984 » Đầu 0985 » Đầu 0986 » Đầu 0987 » Đầu 0988 » Đầu 0989 Đầu 096 Viettel » Đầu 0961 » Đầu 0962 » Đầu 0963 » Đầu 0964» Đầu 0965 » Đầu 0966 » Đầu 0967 » Đầu 0968 » Đầu 0969 » Đầu 086 
Đầu 09 Vinaphone » Đầu 08 Vinaphone » Đầu 091 Vinaphone » Đầu 0911 » Đầu 0912 » Đầu 0913 » Đầu 0914 » Đầu 0915 » Đầu 0916 » Đầu 0917 » Đầu 0918 » Đầu 0919 » Đầu 094 » Đầu 0941 » Đầu 0942 » Đầu 0943 » Đầu 0944 » Đầu 0945 » Đầu 0946 » Đầu 0947 » Đầu 0948 » Đầu 0949 
Đầu 09 Mobifone » Đầu 08 Mobifone » Đầu 0901 » Đầu 0902 » Đầu 0903 » Đầu 0904 » Đầu 0905 » Đầu 0906 » Đầu 0907 » Đầu 0908 » Đầu 0909 »Đầu 0931 » Đầu 0932 » Đầu 0933 » Đầu 0934 » Đầu 0935 » Đầu 0936 » Đầu 0937 » Đầu 0938 » Đầu 0939 » Đầu 088 » Đầu 089 
Đầu 09 Vietnamobile » Đầu 092 Vietnamobile
Đầu 099 Gmobile » Đầu 095 Sfone » Đầu 09 Sfone

Sim đẹp mới về

0923174000: 720,000
0705869000: 870,000
0822281980: 5,100,000
0855451970: 800,000
0776831980: 1,130,000
0856721990: 1,310,000
0797912010: 1,310,000
0332612010: 1,740,000
0798121970: 770,000
0964490000: 21,080,000
0962912000: 5,100,000
0393495000: 1,040,000
0772361990: 1,740,000
0925277000: 1,170,000
0868861970: 6,800,000
0334729000: 1,310,000
0924872000: 1,170,000
0925307000: 1,020,000
0356496000: 600,000
0373871980: 1,310,000
0822656000: 2,110,000
0867501970: 870,000
0902590000: 41,320,000
0784601970: 770,000
0388607000: 1,040,000
0924722000: 780,000
0826780000: 19,840,000
0353742010: 800,000
0369382010: 1,040,000
0929462010: 1,090,000
0922466000: 1,740,000
0901941980: 2,960,000
0979960000: 57,850,000
0326492010: 2,110,000
0922611000: 1,740,000
0925454000: 940,000
0963962010: 3,380,000
0934751980: 1,390,000
0818522000: 1,470,000
0937871980: 1,480,000

Đơn hàng mới giao

Ngô Thị Huyền
71/20 Gò Xoài, Bình Hưng Hoà A, Bình Tân. tphcm
Đặt sim: Vietnamobile 0*768789

Lê Văn Tùng
cty du lịch sinh thái sông tiền.tổ 5. ấp an hòa. Xã Đông Hòa Hiệp, Huyện Cái Bè, Tỉnh Tiền Giang
Đặt sim: Mobifone 0*881988

Nguyễn Minh đức
thôn Bản Trung, xã Bản Qua, huyện Bát Xát, Lào Cai
Đặt sim: Viettel 0*705757

Nguyễn Việt Hùng
148/12/30/29 tôn đản p8 q4 tphcm
Đặt sim: Vinaphone 0*250392

Đỗ Văn Thương
đường D8, Khu phố 1, phường hòa phú, Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
Đặt sim: Vinaphone 0*810078