Nếu việc tìm sim,đặt hàng gây khó khăn cho bạn.Xin liên hệ Hotline để được trợ giúp. Hôm nay ngày: 19/3/2019 1.600.000 sim số đẹp - APVIET.COM - Sitemap

Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 02121990 , nhập 02121990
Nếu việc tìm kiếm sim gây khó khăn cho quý khách.Xin liên hệ Hotline để được trợ giúp.
Nhận sim trong 24h - Giao sim tận nơi - Thu tiền sau
Nếu việc tìm sim hoặc mua sim, đặt hàng gây khó khăn cho quý khách.Xin liên hệ Hotline để được trợ giúp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990

Hơn 1.600.000 sim số đẹp cho bạn lựa chọn

ApViet.Com Giao sim tại nhà trên toàn quốc

Sim Đầu Số 03 Năm 2001 Tân Tỵ Mệnh Kim, Bạch lạp kim

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0343902001540,000
650.000
Sim 0343902001 Viettel Đầu số 034 apviet.comSố Năm Sinh
2001 Viettel
Đặt mua
0337412001550,000
660.000
Sim 0337412001 Viettel Đầu số 033 apviet.comSố Năm Sinh
12001 Viettel
Đặt mua
0343472001550,000
660.000
Sim 0343472001 Viettel Đầu số 034 apviet.comSố Năm Sinh
472001 Viettel
Đặt mua
0346702001550,000
660.000
Sim 0346702001 Viettel Đầu số 034 apviet.comSố Năm Sinh
001 Viettel
Đặt mua
0347902001550,000
660.000
Sim 0347902001 Viettel Đầu số 034 apviet.comSố Năm Sinh
2001 Viettel
Đặt mua
0348352001550,000
660.000
Sim 0348352001 Viettel Đầu số 034 apviet.comSố Năm Sinh
52001 Viettel
Đặt mua
0348922001550,000
660.000
Sim 0348922001 Viettel Đầu số 034 apviet.comSố Năm Sinh
922001 Viettel
Đặt mua
0349542001550,000
660.000
Sim 0349542001 Viettel Đầu số 034 apviet.comSố Năm Sinh
001 Viettel
Đặt mua
0349622001550,000
660.000
Sim 0349622001 Viettel Đầu số 034 apviet.comSố Năm Sinh
2001 Viettel
Đặt mua
0374302001550,000
660.000
Sim 0374302001 Viettel Đầu số 037 apviet.comSố Năm Sinh
02001 Viettel
Đặt mua
0384522001550,000
660.000
Sim 0384522001 Viettel Đầu số 038 apviet.comSố Năm Sinh
522001 Viettel
Đặt mua
0387402001550,000
660.000
Sim 0387402001 Viettel Đầu số 038 apviet.comSố Năm Sinh
001 Viettel
Đặt mua
0396342001550,000
660.000
Sim 0396342001 Viettel Đầu số 039 apviet.comSố Năm Sinh
2001 Viettel
Đặt mua
0396602001550,000
660.000
Sim 0396602001 Viettel Đầu số 039 apviet.comSố Năm Sinh
02001 Viettel
Đặt mua
0398542001550,000
660.000
Sim 0398542001 Viettel Đầu số 039 apviet.comSố Năm Sinh
542001 Viettel
Đặt mua
0334302001590,000
710.000
Sim 0334302001 Viettel Đầu số 033 apviet.comSố Năm Sinh
001 Viettel
Đặt mua
0338402001600,000
720.000
Sim 0338402001 Viettel Đầu số 033 apviet.comSố Năm Sinh
2001 Viettel
Đặt mua
0349632001600,000
720.000
Sim 0349632001 Viettel Đầu số 034 apviet.comSố Năm Sinh
32001 Viettel
Đặt mua
0342982001600,000
720.000
Sim 0342982001 Viettel Đầu số 034 apviet.comSố Năm Sinh
982001 Viettel
Đặt mua
0387302001600,000
720.000
Sim 0387302001 Viettel Đầu số 038 apviet.comSố Năm Sinh
001 Viettel
Đặt mua
0394802001600,000
720.000
Sim 0394802001 Viettel Đầu số 039 apviet.comSố Năm Sinh
2001 Viettel
Đặt mua
0338902001600,000
720.000
Sim 0338902001 Viettel Đầu số 033 apviet.comSố Năm Sinh
02001 Viettel
Đặt mua
0367492001600,000
720.000
Sim 0367492001 Viettel Đầu số 036 apviet.comSố Năm Sinh
492001 Viettel
Đặt mua
0388562001600,000
720.000
Sim 0388562001 Viettel Đầu số 038 apviet.comSố Năm Sinh
001 Viettel
Đặt mua
0359772001620,000
740.000
Sim 0359772001 Viettel Đầu số 035 apviet.comSố Năm Sinh
2001 Viettel
Đặt mua
0328222001650,000
780.000
Sim 0328222001 Viettel Đầu số 032 apviet.comSố Năm Sinh
22001 Viettel
Đặt mua
0334752001650,000
780.000
Sim 0334752001 Viettel Đầu số 033 apviet.comSố Năm Sinh
752001 Viettel
Đặt mua
0354772001650,000
780.000
Sim 0354772001 Viettel Đầu số 035 apviet.comSố Năm Sinh
001 Viettel
Đặt mua
0357282001650,000
780.000
Sim 0357282001 Viettel Đầu số 035 apviet.comSố Năm Sinh
2001 Viettel
Đặt mua
0357542001650,000
780.000
Sim 0357542001 Viettel Đầu số 035 apviet.comSố Năm Sinh
42001 Viettel
Đặt mua
0365702001650,000
780.000
Sim 0365702001 Viettel Đầu số 036 apviet.comSố Năm Sinh
702001 Viettel
Đặt mua
0362402001700,000
840.000
Sim 0362402001 Viettel Đầu số 036 apviet.comSố Năm Sinh
001 Viettel
Đặt mua
0359252001700,000
840.000
Sim 0359252001 Viettel Đầu số 035 apviet.comSố Năm Sinh
2001 Viettel
Đặt mua
0357022001700,000
840.000
Sim 0357022001 Viettel Đầu số 035 apviet.comSố Năm Sinh
22001 Viettel
Đặt mua
0348872001720,000
860.000
Sim 0348872001 Viettel Đầu số 034 apviet.comSố Năm Sinh
872001 Viettel
Đặt mua
0394792001720,000
860.000
Sim 0394792001 Viettel Đầu số 039 apviet.comSố Năm Sinh
001 Viettel
Đặt mua
0329782001730,000
880.000
Sim 0329782001 Viettel Đầu số 032 apviet.comSố Năm Sinh
2001 Viettel
Đặt mua
0327362001730,000
880.000
Sim 0327362001 Viettel Đầu số 032 apviet.comSố Năm Sinh
62001 Viettel
Đặt mua
0353612001730,000
880.000
Sim 0353612001 Viettel Đầu số 035 apviet.comSố Năm Sinh
612001 Viettel
Đặt mua
0359782001730,000
880.000
Sim 0359782001 Viettel Đầu số 035 apviet.comSố Năm Sinh
001 Viettel
Đặt mua
0369852001730,000
880.000
Sim 0369852001 Viettel Đầu số 036 apviet.comSố Năm Sinh
2001 Viettel
Đặt mua
0354992001740,000
890.000
Sim 0354992001 Viettel Đầu số 035 apviet.comSố Năm Sinh
92001 Viettel
Đặt mua
0334772001740,000
890.000
Sim 0334772001 Viettel Đầu số 033 apviet.comSố Năm Sinh
772001 Viettel
Đặt mua
0369422001740,000
890.000
Sim 0369422001 Viettel Đầu số 036 apviet.comSố Năm Sinh
001 Viettel
Đặt mua
0388132001740,000
890.000
Sim 0388132001 Viettel Đầu số 038 apviet.comSố Năm Sinh
2001 Viettel
Đặt mua
0378652001740,000
890.000
Sim 0378652001 Viettel Đầu số 037 apviet.comSố Năm Sinh
52001 Viettel
Đặt mua
0372332001740,000
890.000
Sim 0372332001 Viettel Đầu số 037 apviet.comSố Năm Sinh
332001 Viettel
Đặt mua
0354092001740,000
890.000
Sim 0354092001 Viettel Đầu số 035 apviet.comSố Năm Sinh
001 Viettel
Đặt mua
0367652001740,000
890.000
Sim 0367652001 Viettel Đầu số 036 apviet.comSố Năm Sinh
2001 Viettel
Đặt mua
0326532001740,000
890.000
Sim 0326532001 Viettel Đầu số 032 apviet.comSố Năm Sinh
32001 Viettel
Đặt mua
0366382001740,000
890.000
Sim 0366382001 Viettel Đầu số 036 apviet.comSố Năm Sinh
382001 Viettel
Đặt mua
0338132001740,000
890.000
Sim 0338132001 Viettel Đầu số 033 apviet.comSố Năm Sinh
001 Viettel
Đặt mua
0339362001740,000
890.000
Sim 0339362001 Viettel Đầu số 033 apviet.comSố Năm Sinh
2001 Viettel
Đặt mua
0339482001740,000
890.000
Sim 0339482001 Viettel Đầu số 033 apviet.comSố Năm Sinh
82001 Viettel
Đặt mua
0345342001740,000
890.000
Sim 0345342001 Viettel Đầu số 034 apviet.comSố Năm Sinh
342001 Viettel
Đặt mua
0347422001740,000
890.000
Sim 0347422001 Viettel Đầu số 034 apviet.comSố Năm Sinh
001 Viettel
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Câu hỏi thường gặp: Đầu số 03 là của nhà mạng nào?
Trả lời: Đầu số 03 là của nhà mạng: Viettel
Năm 2001 Tân Tỵ Mệnh Kim, Bạch lạp kim
Mệnh Kim là biểu tượng mùa thu và sức mạnh. Đại diện cho thể rắn và khả năng chứa đựng. Mặt khác, Kim ( kim loại) còn là vật chất truyền dẫn. Khi tích cực, Kim là sự truyền đạt thông tin, ý tưởng sắc sảo và sự công minh; Khi tiêu cực, Kim có thể là sự hủy hoại, là hiểm họa và phiền muộn. Kim có thể là một món hàng xinh xắn và quý giá mà cũng có thể là đao kiếm.
Tính cách người thuộc hành này
Người mạng Kim có tính độc đoán và cương quyết. Họ dốc lòng dốc sức theo đuổi những tham vọng của mình. Là những nhà tổ chức giỏi, họ độc lập và vui sướng với thành quả riêng của họ. Tin vào khả năng bản thân nên họ kém linh động, mặc dù hầu hết người mệnh Kim vẫn thăng tiến nếu biết thay đổi. Đây là loại người nghiêm túc và không dễ nhận sự giúp đỡ.
Tích cực – mạnh mẽ, có trực giác và lôi cuốn người khác.
Tiêu cực – cứng nhắc, sầu muộn và nghiêm nghị.
Vạn vật thuộc hành này
Tất cả các kim loại, hình dáng tròn bầu, mái vòm, vật dụng kim khí, cửa và bậc cửa, đồ dùng nhà bếp, màu trắng, xám, bạc và vàng ươm, tiền đồng, đồng hồ
Những năm sinh mệnh Kim là:
Canh Thìn – 2000 - Bạch Lạp Kim
Tân Tỵ – 2001 - Bạch Lạp Kim
Quý Dậu – 1993 - Kiếm Phong Kim
Nhâm Thân - 1992 - Kiếm Phong Kim
Giáp Tý - 1984, 2026 - Hải Trung Kim
Ất Sửu – 1985, 1925 - Hải Trung Kim
Canh Tuất – 1970 - Thoa xuyến Kim
Tân Hợi – 1971 - Thoa xuyến Kim
Quý Mão – 1963, 2023 - Kim Bạch Kim
Nhâm Dần – 1962, 2022 - Kim Bạch Kim
Ất Mùi - 1955, 2015 - Sa Trung Kim
Giáp Ngọ – 1954, 2014 - Sa Trung Kim

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, APVIET.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (APVIET.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó APVIET.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
SIM THEO GIÁ TIỀN
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 0888.68.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng, Đống Đa, Hà Nội
Địa chỉ 2:86 Nguyễn Trãi, Hoành Bồ, Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, P5, Quận 3, HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
CHỌN SIM NGÀY SINH
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái, ngày kỉ niệm, ngày cưới ...

 • Khuyễn mãi - giảm giá
 • [ Khuyến mãi ] Nhân dịp tháng khuyến mãi.Những sim có giá trên triệu đồng (1.000.000) tại website ApViet.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng
 • Hướng dẫn mua sim
 • 1. Nếu quý khách ở Hà Nội hoặc TP.HCM hoặc Quảng Ninh
  ▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
  ▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
  ▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
  ▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

  2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
  ▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM,Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
  ▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
  ▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.

Tin mới cập nhật

15 Đặt hàng mới nhất
Nguyễn Chí Kiên
Đặt sim: 01228...82
Vào lúc: 7:56 19/3/2019

Nguyễn Chí Quốc
Đặt sim: 09873...81
Vào lúc: 7:52 19/3/2019

Ngô Minh Kiên
Đặt sim: 09822...51
Vào lúc: 7:50 19/3/2019

Nguyễn Thị Linh
Đặt sim: 09381...96
Vào lúc: 7:46 19/3/2019

Ngô Chí Tuấn
Đặt sim: 01252...92
Vào lúc: 7:44 19/3/2019

Lê Nhã Phương
Đặt sim: 09040...17
Vào lúc: 7:41 19/3/2019

Nguyễn Thị Di
Đặt sim: 01260...62
Vào lúc: 7:37 19/3/2019

Trần Duy Đạt
Đặt sim: 09073...98
Vào lúc: 7:34 19/3/2019

Nguyễn Đức Bảo
Đặt sim: 01655...31
Vào lúc: 7:32 19/3/2019

Lê Nhã Mai
Đặt sim: 01213...98
Vào lúc: 7:29 19/3/2019

Trần Chí Ken
Đặt sim: 01669...45
Vào lúc: 7:26 19/3/2019

Nguyễn Thị Thy
Đặt sim: 01249...81
Vào lúc: 7:23 19/3/2019

Ngô Minh Tùng
Đặt sim: 01627...25
Vào lúc: 7:19 19/3/2019

Nguyễn Chí Hiền
Đặt sim: 01252...75
Vào lúc: 7:16 19/3/2019

Nguyễn Minh Khang
Đặt sim: 01251...79
Vào lúc: 7:14 19/3/2019

Uy tín là vàng - Địa chỉ rõ ràng

 • Giao sim tận nơi - Miễn phí toàn quốc

Từ khóa tìm kiếm

Đầu sim số đẹp

Đầu 09 Viettel » Đầu 08 Viettel » Đầu 097 Viettel » Đầu 0971 » Đầu 0972 » Đầu 0973 » Đầu 0974 » Đầu 0975 » Đầu 0976 » Đầu 0977 » Đầu 0978 » Đầu 0979 » Đầu 098 Viettel » Đầu 0981 » Đầu 0982 » Đầu 0983 » Đầu 0984 » Đầu 0985 » Đầu 0986 » Đầu 0987 » Đầu 0988 » Đầu 0989 Đầu 096 Viettel » Đầu 0961 » Đầu 0962 » Đầu 0963 » Đầu 0964» Đầu 0965 » Đầu 0966 » Đầu 0967 » Đầu 0968 » Đầu 0969 » Đầu 086 
Đầu 09 Vinaphone » Đầu 08 Vinaphone » Đầu 091 Vinaphone » Đầu 0911 » Đầu 0912 » Đầu 0913 » Đầu 0914 » Đầu 0915 » Đầu 0916 » Đầu 0917 » Đầu 0918 » Đầu 0919 » Đầu 094 » Đầu 0941 » Đầu 0942 » Đầu 0943 » Đầu 0944 » Đầu 0945 » Đầu 0946 » Đầu 0947 » Đầu 0948 » Đầu 0949 
Đầu 09 Mobifone » Đầu 08 Mobifone » Đầu 0901 » Đầu 0902 » Đầu 0903 » Đầu 0904 » Đầu 0905 » Đầu 0906 » Đầu 0907 » Đầu 0908 » Đầu 0909 »Đầu 0931 » Đầu 0932 » Đầu 0933 » Đầu 0934 » Đầu 0935 » Đầu 0936 » Đầu 0937 » Đầu 0938 » Đầu 0939 » Đầu 088 » Đầu 089 
Đầu 09 Vietnamobile » Đầu 092 Vietnamobile
Đầu 099 Gmobile » Đầu 095 Sfone » Đầu 09 Sfone

Sim đẹp mới về

0365461984: 1,740,000
0396287444: 800,000
0387861984: 4,350,000
0706522444: 660,000
0357072004: 830,000
0967150444: 1,740,000
0772565444: 1,270,000
0583856444: 870,000
0942162004: 2,180,000
0899982444: 1,130,000
0886336444: 1,740,000
0939044444: 247,950,000
0919641994: 4,790,000
0789550444: 1,740,000
0981282444: 2,180,000
0816141994: 1,040,000
0353652004: 710,000
0919782004: 1,310,000
0868581954: 500,000
0888242004: 1,040,000
0348585444: 600,000
0888041994: 2,130,000
0847810444: 700,000
0961501964: 600,000
0944651984: 1,310,000
0396592004: 830,000
0888807444: 1,740,000
0921870444: 600,000
0335561964: 490,000
0337618444: 830,000
0393858444: 2,610,000
0925731974: 870,000
0979631984: 4,350,000
0948279444: 1,390,000
0869208444: 1,310,000
0787311954: 400,000
0856211994: 1,310,000
0962098444: 1,740,000
0799254444: 7,910,000
0824481994: 1,040,000
0986521954: 940,000
0365662004: 1,740,000
0966975444: 1,910,000
0394641984: 1,310,000
0975066444: 3,050,000
0938811964: 600,000
0945741964: 780,000
0327670444: 1,040,000
0981091964: 1,310,000
0832417444: 700,000