Nếu việc tìm sim,đặt hàng gây khó khăn cho bạn.Xin liên hệ Hotline để được trợ giúp. Hôm nay ngày: 21/4/2019 1.600.000 sim số đẹp - APVIET.COM - Sitemap

Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 02121990 , nhập 02121990
Nếu việc tìm kiếm sim gây khó khăn cho quý khách.Xin liên hệ Hotline để được trợ giúp.
Nhận sim trong 24h - Giao sim tận nơi - Thu tiền sau
Nếu việc tìm sim hoặc mua sim, đặt hàng gây khó khăn cho quý khách.Xin liên hệ Hotline để được trợ giúp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990

Hơn 1.600.000 sim số đẹp cho bạn lựa chọn

ApViet.Com Giao sim tại nhà trên toàn quốc

Sim Đầu Số 033 Viettel Giá 400K Không lỗi dính 7

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0333202398400,000
480.000
Sim 0333202398 Viettel Đầu số 033 apviet.comTam Hoa Giữa
2398 Viettel
Đặt mua
0338144808400,000
480.000
Sim 0338144808 Viettel Đầu số 033 apviet.comSố Dễ nhớ
44808 Viettel
Đặt mua
0338415068400,000
480.000
Sim 0338415068 Viettel Đầu số 033 apviet.comSố Dễ nhớ
415068 Viettel
Đặt mua
0333514828400,000
480.000
Sim 0333514828 Viettel Đầu số 033 apviet.comTam Hoa Giữa
828 Viettel
Đặt mua
0339539198400,000
480.000
Sim 0339539198 Viettel Đầu số 033 apviet.comSố Dễ nhớ
9198 Viettel
Đặt mua
0335315898400,000
480.000
Sim 0335315898 Viettel Đầu số 033 apviet.comSố Dễ nhớ
15898 Viettel
Đặt mua
0339359118400,000
480.000
Sim 0339359118 Viettel Đầu số 033 apviet.comSố Dễ nhớ
359118 Viettel
Đặt mua
0332239858400,000
480.000
Sim 0332239858 Viettel Đầu số 033 apviet.comSố Dễ nhớ
858 Viettel
Đặt mua
0335202038400,000
480.000
Sim 0335202038 Viettel Đầu số 033 apviet.comSố Dễ nhớ
2038 Viettel
Đặt mua
0334248188400,000
480.000
Sim 0334248188 Viettel Đầu số 033 apviet.comSố Dễ nhớ
48188 Viettel
Đặt mua
0338693628400,000
480.000
Sim 0338693628 Viettel Đầu số 033 apviet.comSố Dễ nhớ
693628 Viettel
Đặt mua
0336216818400,000
480.000
Sim 0336216818 Viettel Đầu số 033 apviet.comSố Dễ nhớ
818 Viettel
Đặt mua
0333829128400,000
480.000
Sim 0333829128 Viettel Đầu số 033 apviet.comTam Hoa Giữa
9128 Viettel
Đặt mua
0332963188400,000
480.000
Sim 0332963188 Viettel Đầu số 033 apviet.comSố Dễ nhớ
63188 Viettel
Đặt mua
0332491298400,000
480.000
Sim 0332491298 Viettel Đầu số 033 apviet.comSố Dễ nhớ
491298 Viettel
Đặt mua
0335883458400,000
480.000
Sim 0335883458 Viettel Đầu số 033 apviet.comSố Dễ nhớ
458 Viettel
Đặt mua
0332309808400,000
480.000
Sim 0332309808 Viettel Đầu số 033 apviet.comSố Dễ nhớ
9808 Viettel
Đặt mua
0332116488400,000
480.000
Sim 0332116488 Viettel Đầu số 033 apviet.comSố Dễ nhớ
16488 Viettel
Đặt mua
0338426988400,000
480.000
Sim 0338426988 Viettel Đầu số 033 apviet.comSố Dễ nhớ
426988 Viettel
Đặt mua
0338359598400,000
480.000
Sim 0338359598 Viettel Đầu số 033 apviet.comSố Dễ nhớ
598 Viettel
Đặt mua
0338631388400,000
480.000
Sim 0338631388 Viettel Đầu số 033 apviet.comSố Dễ nhớ
1388 Viettel
Đặt mua
0336021618400,000
480.000
Sim 0336021618 Viettel Đầu số 033 apviet.comSố Dễ nhớ
21618 Viettel
Đặt mua
0334190508400,000
480.000
Sim 0334190508 Viettel Đầu số 033 apviet.comSố Dễ nhớ
190508 Viettel
Đặt mua
0335536858400,000
480.000
Sim 0335536858 Viettel Đầu số 033 apviet.comSố Dễ nhớ
858 Viettel
Đặt mua
0334500228400,000
480.000
Sim 0334500228 Viettel Đầu số 033 apviet.comSố Dễ nhớ
0228 Viettel
Đặt mua
0338698658400,000
480.000
Sim 0338698658 Viettel Đầu số 033 apviet.comSố Dễ nhớ
98658 Viettel
Đặt mua
0339013088400,000
480.000
Sim 0339013088 Viettel Đầu số 033 apviet.comSố Dễ nhớ
013088 Viettel
Đặt mua
0336242438400,000
480.000
Sim 0336242438 Viettel Đầu số 033 apviet.comSố Dễ nhớ
438 Viettel
Đặt mua
0338694558400,000
480.000
Sim 0338694558 Viettel Đầu số 033 apviet.comSố Dễ nhớ
4558 Viettel
Đặt mua
0332159818400,000
480.000
Sim 0332159818 Viettel Đầu số 033 apviet.comSố Dễ nhớ
59818 Viettel
Đặt mua
0332228938400,000
480.000
Sim 0332228938 Viettel Đầu số 033 apviet.comTam Hoa Giữa
228938 Viettel
Đặt mua
0335966538400,000
480.000
Sim 0335966538 Viettel Đầu số 033 apviet.comSố Dễ nhớ
538 Viettel
Đặt mua
0334883448400,000
480.000
Sim 0334883448 Viettel Đầu số 033 apviet.comSố Dễ nhớ
3448 Viettel
Đặt mua
0338245388400,000
480.000
Sim 0338245388 Viettel Đầu số 033 apviet.comSố Dễ nhớ
45388 Viettel
Đặt mua
0335609288400,000
480.000
Sim 0335609288 Viettel Đầu số 033 apviet.comSố Dễ nhớ
609288 Viettel
Đặt mua
0334240108400,000
480.000
Sim 0334240108 Viettel Đầu số 033 apviet.comSố Dễ nhớ
108 Viettel
Đặt mua
0334200418400,000
480.000
Sim 0334200418 Viettel Đầu số 033 apviet.comSố Dễ nhớ
0418 Viettel
Đặt mua
0336481648400,000
480.000
Sim 0336481648 Viettel Đầu số 033 apviet.comSố Dễ nhớ
81648 Viettel
Đặt mua
0333086408400,000
480.000
Sim 0333086408 Viettel Đầu số 033 apviet.comTam Hoa Giữa
086408 Viettel
Đặt mua
0339809558400,000
480.000
Sim 0339809558 Viettel Đầu số 033 apviet.comSố Dễ nhớ
558 Viettel
Đặt mua
0336330408400,000
480.000
Sim 0336330408 Viettel Đầu số 033 apviet.comSố Dễ nhớ
0408 Viettel
Đặt mua
0335990448400,000
480.000
Sim 0335990448 Viettel Đầu số 033 apviet.comSố Dễ nhớ
90448 Viettel
Đặt mua
0339082398400,000
480.000
Sim 0339082398 Viettel Đầu số 033 apviet.comSố Dễ nhớ
082398 Viettel
Đặt mua
0334452998400,000
480.000
Sim 0334452998 Viettel Đầu số 033 apviet.comSố Dễ nhớ
998 Viettel
Đặt mua
0338554458400,000
480.000
Sim 0338554458 Viettel Đầu số 033 apviet.comSố Dễ nhớ
4458 Viettel
Đặt mua
0338993158400,000
480.000
Sim 0338993158 Viettel Đầu số 033 apviet.comSố Dễ nhớ
93158 Viettel
Đặt mua
0336351228400,000
480.000
Sim 0336351228 Viettel Đầu số 033 apviet.comSố Dễ nhớ
351228 Viettel
Đặt mua
0338900358400,000
480.000
Sim 0338900358 Viettel Đầu số 033 apviet.comSố Dễ nhớ
358 Viettel
Đặt mua
0332214998400,000
480.000
Sim 0332214998 Viettel Đầu số 033 apviet.comSố Dễ nhớ
4998 Viettel
Đặt mua
0334420388400,000
480.000
Sim 0334420388 Viettel Đầu số 033 apviet.comSố Dễ nhớ
20388 Viettel
Đặt mua
0332069168400,000
480.000
Sim 0332069168 Viettel Đầu số 033 apviet.comSố Dễ nhớ
069168 Viettel
Đặt mua
0336249818400,000
480.000
Sim 0336249818 Viettel Đầu số 033 apviet.comSố Dễ nhớ
818 Viettel
Đặt mua
0336616198400,000
480.000
Sim 0336616198 Viettel Đầu số 033 apviet.comSố Dễ nhớ
6198 Viettel
Đặt mua
0339268238400,000
480.000
Sim 0339268238 Viettel Đầu số 033 apviet.comSố Dễ nhớ
68238 Viettel
Đặt mua
0338232488400,000
480.000
Sim 0338232488 Viettel Đầu số 033 apviet.comSố Dễ nhớ
232488 Viettel
Đặt mua
0338522808400,000
480.000
Sim 0338522808 Viettel Đầu số 033 apviet.comSố Dễ nhớ
808 Viettel
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Danh sách sim V90 Viettel truy cập 3g 4g tại đây
Sim số đẹp Viettel
Câu hỏi thường gặp: Đầu số 033 là của nhà mạng nào?
Trả lời: Đầu số 033 là của nhà mạng: Viettel
Sim không dính 7, Sim không lỗi 7 là sim trong dãy số số không chứa số 7
CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, APVIET.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (APVIET.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó APVIET.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
SIM THEO GIÁ TIỀN
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Đ Minh
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng, Đống Đa, Hà Nội
Địa chỉ 2:86 Nguyễn Trãi, Hoành Bồ, Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, P5, Quận 3, HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
CHỌN SIM NGÀY SINH
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái, ngày kỉ niệm, ngày cưới ...

 • Khuyễn mãi - giảm giá
 • [ Khuyến mãi ] Nhân dịp tháng khuyến mãi.Những sim có giá trên triệu đồng (1.000.000) tại website ApViet.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng
 • Hướng dẫn mua sim
 • 1. Nếu quý khách ở Hà Nội hoặc TP.HCM hoặc Quảng Ninh
  ▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
  ▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
  ▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
  ▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

  2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
  ▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM,Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
  ▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
  ▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.

Tin mới cập nhật

15 Đặt hàng mới nhất
Trần Minh Anh
Đặt sim: 09032...84
Vào lúc: 10:56 21/4/2019

Phan Đức Khang
Đặt sim: 01663...44
Vào lúc: 10:53 21/4/2019

Phạm Văn Hiếu
Đặt sim: 01285...31
Vào lúc: 10:50 21/4/2019

Ngô Chí Toàn
Đặt sim: 01678...77
Vào lúc: 10:47 21/4/2019

Trần Minh Quang
Đặt sim: 08648...45
Vào lúc: 10:44 21/4/2019

Huỳnh Diệp Thi
Đặt sim: 01258...14
Vào lúc: 10:41 21/4/2019

Trần Phương Mai
Đặt sim: 09792...14
Vào lúc: 10:38 21/4/2019

Ngô Thị Nhàn
Đặt sim: 01267...45
Vào lúc: 10:34 21/4/2019

Huỳnh Văn Khiêm
Đặt sim: 01220...95
Vào lúc: 10:32 21/4/2019

Hoàng Văn Vương
Đặt sim: 09177...39
Vào lúc: 10:28 21/4/2019

Trần Văn Anh
Đặt sim: 01228...73
Vào lúc: 10:26 21/4/2019

Nguyễn Đức Tuấn
Đặt sim: 09326...62
Vào lúc: 10:22 21/4/2019

Nguyễn Thị Thảo
Đặt sim: 09671...46
Vào lúc: 10:20 21/4/2019

Phan Văn Gia
Đặt sim: 01668...84
Vào lúc: 10:17 21/4/2019

Nguyễn Minh Hưng
Đặt sim: 08859...31
Vào lúc: 10:13 21/4/2019

Uy tín là vàng - Địa chỉ rõ ràng

 • Giao sim tận nơi - Miễn phí toàn quốc

Từ khóa tìm kiếm

Đầu sim số đẹp

Đầu 09 Viettel » Đầu 08 Viettel » Đầu 097 Viettel » Đầu 0971 » Đầu 0972 » Đầu 0973 » Đầu 0974 » Đầu 0975 » Đầu 0976 » Đầu 0977 » Đầu 0978 » Đầu 0979 » Đầu 098 Viettel » Đầu 0981 » Đầu 0982 » Đầu 0983 » Đầu 0984 » Đầu 0985 » Đầu 0986 » Đầu 0987 » Đầu 0988 » Đầu 0989 Đầu 096 Viettel » Đầu 0961 » Đầu 0962 » Đầu 0963 » Đầu 0964» Đầu 0965 » Đầu 0966 » Đầu 0967 » Đầu 0968 » Đầu 0969 » Đầu 086 
Đầu 09 Vinaphone » Đầu 08 Vinaphone » Đầu 091 Vinaphone » Đầu 0911 » Đầu 0912 » Đầu 0913 » Đầu 0914 » Đầu 0915 » Đầu 0916 » Đầu 0917 » Đầu 0918 » Đầu 0919 » Đầu 094 » Đầu 0941 » Đầu 0942 » Đầu 0943 » Đầu 0944 » Đầu 0945 » Đầu 0946 » Đầu 0947 » Đầu 0948 » Đầu 0949 
Đầu 09 Mobifone » Đầu 08 Mobifone » Đầu 0901 » Đầu 0902 » Đầu 0903 » Đầu 0904 » Đầu 0905 » Đầu 0906 » Đầu 0907 » Đầu 0908 » Đầu 0909 »Đầu 0931 » Đầu 0932 » Đầu 0933 » Đầu 0934 » Đầu 0935 » Đầu 0936 » Đầu 0937 » Đầu 0938 » Đầu 0939 » Đầu 088 » Đầu 089 
Đầu 09 Vietnamobile » Đầu 092 Vietnamobile
Đầu 099 Gmobile » Đầu 095 Sfone » Đầu 09 Sfone

Sim đẹp mới về

0949402009: 1,650,000
0944099999: 619,870,000
0334796999: 8,760,000
0764190999: 7,830,000
0763361969: 400,000
0393058999: 7,830,000
0925037999: 7,830,000
0768361959: 400,000
0849261989: 2,350,000
0332727999: 20,660,000
0857560999: 14,880,000
0813411989: 1,740,000
0797561969: 770,000
0362701979: 2,170,000
0934231969: 1,570,000
0828122999: 19,010,000
0799208999: 7,730,000
0843604999: 4,180,000
0827631999: 12,070,000
0855471969: 800,000
0335031979: 1,130,000
0329000999: 61,990,000
0943372009: 2,170,000
0798401979: 1,390,000
0398521969: 700,000
0823921979: 3,390,000
0933402009: 1,570,000
0901019999: 446,310,000
0827186999: 14,880,000
0378621959: 490,000
0788791959: 1,130,000
0766383999: 18,180,000
0843415999: 5,050,000
0395730999: 4,350,000
0847391999: 5,830,000
0347604999: 18,350,000
0373180999: 6,270,000
0869051999: 22,730,000
0706673999: 7,830,000
0786303999: 20,660,000

Đơn hàng mới giao

Quang Mạnh
385/15, Lê Văn Thọ, P. 9, Q. Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh
Đặt sim: Viettel 0*096839

Nguyễn Thị Thu
111 đường 30/4 khu phố 1. p mỹ phước. bến cát . bình dương
Đặt sim: Viettel 0*612288

Đặng Minh Phượng
77 Dương Văn An, phường An Phú, quận 2, TP Hồ Chí Minh
Đặt sim: Vinaphone 0*342345

Nguyễn Hữu Đại
183c/1p tôn thất thuyết phường 4 quận 4 hcm
Đặt sim: Viettel 0*395079

Phạm Hồng Phong
565 thới hoà, thới thuận, thốt nốt, cần thơ
Đặt sim: Mobifone 0*999958