Nếu việc tìm sim,đặt hàng gây khó khăn cho bạn.Xin liên hệ Hotline để được trợ giúp. Hôm nay ngày: 25/8/2019 1.600.000 sim số đẹp - APVIET.COM - Sitemap

Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 02121990 , nhập 02121990
Nếu việc tìm kiếm sim gây khó khăn cho quý khách.Xin liên hệ Hotline để được trợ giúp.
Nhận sim trong 24h - Giao sim tận nơi - Thu tiền sau
Nếu việc tìm sim hoặc mua sim, đặt hàng gây khó khăn cho quý khách.Xin liên hệ Hotline để được trợ giúp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990

Hơn 1.600.000 sim số đẹp cho bạn lựa chọn

ApViet.Com Giao sim tại nhà trên toàn quốc

Sim Đầu Số 033 Viettel Giá 400K Không lỗi dính 7

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0332965828400,000
480.000
Sim 0332965828 Viettel Đầu số 033 apviet.comSố Dễ nhớ
5828 Viettel
Đặt mua
0338608008400,000
480.000
Sim 0338608008 Viettel Đầu số 033 apviet.comGánh, Lặp, Kép
08008 Viettel
Đặt mua
0332512898400,000
480.000
Sim 0332512898 Viettel Đầu số 033 apviet.comSố Dễ nhớ
512898 Viettel
Đặt mua
0334223468400,000
480.000
Sim 0334223468 Viettel Đầu số 033 apviet.comSố Dễ nhớ
468 Viettel
Đặt mua
0333648288400,000
480.000
Sim 0333648288 Viettel Đầu số 033 apviet.comTam Hoa Giữa
8288 Viettel
Đặt mua
0332519568400,000
480.000
Sim 0332519568 Viettel Đầu số 033 apviet.comSố Dễ nhớ
19568 Viettel
Đặt mua
0339109368400,000
480.000
Sim 0339109368 Viettel Đầu số 033 apviet.comSố Dễ nhớ
109368 Viettel
Đặt mua
0333451488400,000
480.000
Sim 0333451488 Viettel Đầu số 033 apviet.comTam Hoa Giữa
488 Viettel
Đặt mua
0334539038400,000
480.000
Sim 0334539038 Viettel Đầu số 033 apviet.comSố Dễ nhớ
9038 Viettel
Đặt mua
0334068008400,000
480.000
Sim 0334068008 Viettel Đầu số 033 apviet.comGánh, Lặp, Kép
68008 Viettel
Đặt mua
0338929068400,000
480.000
Sim 0338929068 Viettel Đầu số 033 apviet.comSố Dễ nhớ
929068 Viettel
Đặt mua
0334296468400,000
480.000
Sim 0334296468 Viettel Đầu số 033 apviet.comSố Dễ nhớ
468 Viettel
Đặt mua
0335404858400,000
480.000
Sim 0335404858 Viettel Đầu số 033 apviet.comSố Dễ nhớ
4858 Viettel
Đặt mua
0333235188400,000
480.000
Sim 0333235188 Viettel Đầu số 033 apviet.comTam Hoa Giữa
35188 Viettel
Đặt mua
0334589468400,000
480.000
Sim 0334589468 Viettel Đầu số 033 apviet.comSố Dễ nhớ
589468 Viettel
Đặt mua
0332919138400,000
480.000
Sim 0332919138 Viettel Đầu số 033 apviet.comSố Dễ nhớ
138 Viettel
Đặt mua
0333433828400,000
480.000
Sim 0333433828 Viettel Đầu số 033 apviet.comTam Hoa Giữa
3828 Viettel
Đặt mua
0338445118400,000
480.000
Sim 0338445118 Viettel Đầu số 033 apviet.comSố Dễ nhớ
45118 Viettel
Đặt mua
0339451488400,000
480.000
Sim 0339451488 Viettel Đầu số 033 apviet.comSố Dễ nhớ
451488 Viettel
Đặt mua
0332035038400,000
480.000
Sim 0332035038 Viettel Đầu số 033 apviet.comSố Dễ nhớ
038 Viettel
Đặt mua
0339119808400,000
480.000
Sim 0339119808 Viettel Đầu số 033 apviet.comSố Dễ nhớ
9808 Viettel
Đặt mua
0338118808400,000
480.000
Sim 0338118808 Viettel Đầu số 033 apviet.comSố Dễ nhớ
18808 Viettel
Đặt mua
0332112808400,000
480.000
Sim 0332112808 Viettel Đầu số 033 apviet.comSố Dễ nhớ
112808 Viettel
Đặt mua
0338200908400,000
480.000
Sim 0338200908 Viettel Đầu số 033 apviet.comSố Dễ nhớ
908 Viettel
Đặt mua
0336314148400,000
480.000
Sim 0336314148 Viettel Đầu số 033 apviet.comSố Dễ nhớ
4148 Viettel
Đặt mua
0335019068400,000
480.000
Sim 0335019068 Viettel Đầu số 033 apviet.comSố Dễ nhớ
19068 Viettel
Đặt mua
0333125488400,000
480.000
Sim 0333125488 Viettel Đầu số 033 apviet.comTam Hoa Giữa
125488 Viettel
Đặt mua
0334354288400,000
480.000
Sim 0334354288 Viettel Đầu số 033 apviet.comSố Dễ nhớ
288 Viettel
Đặt mua
0333824188400,000
480.000
Sim 0333824188 Viettel Đầu số 033 apviet.comTam Hoa Giữa
4188 Viettel
Đặt mua
0333484188400,000
480.000
Sim 0333484188 Viettel Đầu số 033 apviet.comTam Hoa Giữa
84188 Viettel
Đặt mua
0335523988400,000
480.000
Sim 0335523988 Viettel Đầu số 033 apviet.comSố Dễ nhớ
523988 Viettel
Đặt mua
0335513188400,000
480.000
Sim 0335513188 Viettel Đầu số 033 apviet.comSố Dễ nhớ
188 Viettel
Đặt mua
0339856288400,000
480.000
Sim 0339856288 Viettel Đầu số 033 apviet.comSố Dễ nhớ
6288 Viettel
Đặt mua
0334290608400,000
480.000
Sim 0334290608 Viettel Đầu số 033 apviet.comSố Dễ nhớ
90608 Viettel
Đặt mua
0334240108400,000
480.000
Sim 0334240108 Viettel Đầu số 033 apviet.comSố Dễ nhớ
240108 Viettel
Đặt mua
0336093898400,000
480.000
Sim 0336093898 Viettel Đầu số 033 apviet.comSố Dễ nhớ
898 Viettel
Đặt mua
0334141268400,000
480.000
Sim 0334141268 Viettel Đầu số 033 apviet.comSố Dễ nhớ
1268 Viettel
Đặt mua
0335508168400,000
480.000
Sim 0335508168 Viettel Đầu số 033 apviet.comSố Dễ nhớ
08168 Viettel
Đặt mua
0332850368400,000
480.000
Sim 0332850368 Viettel Đầu số 033 apviet.comSố Dễ nhớ
850368 Viettel
Đặt mua
0334090968400,000
480.000
Sim 0334090968 Viettel Đầu số 033 apviet.comSố Dễ nhớ
968 Viettel
Đặt mua
0338980368400,000
480.000
Sim 0338980368 Viettel Đầu số 033 apviet.comSố Dễ nhớ
0368 Viettel
Đặt mua
0334330868400,000
480.000
Sim 0334330868 Viettel Đầu số 033 apviet.comSố Dễ nhớ
30868 Viettel
Đặt mua
0338519368400,000
480.000
Sim 0338519368 Viettel Đầu số 033 apviet.comSố Dễ nhớ
519368 Viettel
Đặt mua
0338048148400,000
480.000
Sim 0338048148 Viettel Đầu số 033 apviet.comSố Dễ nhớ
148 Viettel
Đặt mua
0338641688400,000
480.000
Sim 0338641688 Viettel Đầu số 033 apviet.comSố Dễ nhớ
1688 Viettel
Đặt mua
0338530368400,000
480.000
Sim 0338530368 Viettel Đầu số 033 apviet.comSố Dễ nhớ
30368 Viettel
Đặt mua
0339140968400,000
480.000
Sim 0339140968 Viettel Đầu số 033 apviet.comSố Dễ nhớ
140968 Viettel
Đặt mua
0335216968400,000
480.000
Sim 0335216968 Viettel Đầu số 033 apviet.comSố Dễ nhớ
968 Viettel
Đặt mua
0332114568400,000
480.000
Sim 0332114568 Viettel Đầu số 033 apviet.comSố Dễ nhớ
4568 Viettel
Đặt mua
0336654968400,000
480.000
Sim 0336654968 Viettel Đầu số 033 apviet.comSố Dễ nhớ
54968 Viettel
Đặt mua
0338992818400,000
480.000
Sim 0338992818 Viettel Đầu số 033 apviet.comSố Dễ nhớ
992818 Viettel
Đặt mua
0333169568400,000
480.000
Sim 0333169568 Viettel Đầu số 033 apviet.comTam Hoa Giữa
568 Viettel
Đặt mua
0336165368400,000
480.000
Sim 0336165368 Viettel Đầu số 033 apviet.comSố Dễ nhớ
5368 Viettel
Đặt mua
0333195968400,000
480.000
Sim 0333195968 Viettel Đầu số 033 apviet.comTam Hoa Giữa
95968 Viettel
Đặt mua
0338922168400,000
480.000
Sim 0338922168 Viettel Đầu số 033 apviet.comSố Dễ nhớ
922168 Viettel
Đặt mua
0339646498400,000
480.000
Sim 0339646498 Viettel Đầu số 033 apviet.comSố Dễ nhớ
498 Viettel
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Danh sách sim V90 Viettel truy cập 3g 4g tại đây
Sim số đẹp Viettel
Câu hỏi thường gặp: Đầu số 033 là của nhà mạng nào?
Trả lời: Đầu số 033 là của nhà mạng: Viettel
Sim không dính 7, Sim không lỗi 7 là sim trong dãy số số không chứa số 7
CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, APVIET.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (APVIET.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó APVIET.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
SIM THEO GIÁ TIỀN
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Đ Minh
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng, Đống Đa, Hà Nội
Địa chỉ 2:86 Nguyễn Trãi, Hoành Bồ, Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, P5, Quận 3, HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
CHỌN SIM NGÀY SINH
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái, ngày kỉ niệm, ngày cưới ...

 • Khuyễn mãi - giảm giá
 • [ Khuyến mãi ] Nhân dịp tháng khuyến mãi.Những sim có giá trên triệu đồng (1.000.000) tại website ApViet.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng
 • Hướng dẫn mua sim
 • 1. Nếu quý khách ở Hà Nội hoặc TP.HCM hoặc Quảng Ninh
  ▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
  ▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
  ▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
  ▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

  2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
  ▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM,Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
  ▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
  ▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.

Tin mới cập nhật

15 Đặt hàng mới nhất
Lê Minh Anh
Đặt sim: 08655...27
Vào lúc: 22:56 24/8/2019

Lê Phương Nhi
Đặt sim: 01239...94
Vào lúc: 22:52 24/8/2019

Nguyễn Minh Khiêm
Đặt sim: 08857...89
Vào lúc: 22:49 24/8/2019

Trần Phương Tuyết
Đặt sim: 08813...30
Vào lúc: 22:47 24/8/2019

Lê Trung Bảo
Đặt sim: 09378...23
Vào lúc: 22:44 24/8/2019

Trần Chí Nhân
Đặt sim: 01618...28
Vào lúc: 22:41 24/8/2019

Trần Chí Quân
Đặt sim: 01236...78
Vào lúc: 22:38 24/8/2019

Nguyễn Thị Thảo
Đặt sim: 01676...68
Vào lúc: 22:34 24/8/2019

Hoàng Đức Quân
Đặt sim: 09038...20
Vào lúc: 22:31 24/8/2019

Nguyễn Duy Hoàng
Đặt sim: 09869...51
Vào lúc: 22:28 24/8/2019

Nguyễn Văn Tùng
Đặt sim: 08698...17
Vào lúc: 22:26 24/8/2019

Nguyễn Văn Lập
Đặt sim: 01247...91
Vào lúc: 22:22 24/8/2019

Lê Văn Huy
Đặt sim: 01689...70
Vào lúc: 22:19 24/8/2019

Ngô Minh Tuân
Đặt sim: 01251...92
Vào lúc: 22:16 24/8/2019

Phan Minh Bảo
Đặt sim: 01639...23
Vào lúc: 22:14 24/8/2019

Uy tín là vàng - Địa chỉ rõ ràng

 • Giao sim tận nơi - Miễn phí toàn quốc

Từ khóa tìm kiếm

Đầu sim số đẹp

Đầu 09 Viettel » Đầu 08 Viettel » Đầu 097 Viettel » Đầu 0971 » Đầu 0972 » Đầu 0973 » Đầu 0974 » Đầu 0975 » Đầu 0976 » Đầu 0977 » Đầu 0978 » Đầu 0979 » Đầu 098 Viettel » Đầu 0981 » Đầu 0982 » Đầu 0983 » Đầu 0984 » Đầu 0985 » Đầu 0986 » Đầu 0987 » Đầu 0988 » Đầu 0989 Đầu 096 Viettel » Đầu 0961 » Đầu 0962 » Đầu 0963 » Đầu 0964» Đầu 0965 » Đầu 0966 » Đầu 0967 » Đầu 0968 » Đầu 0969 » Đầu 086 
Đầu 09 Vinaphone » Đầu 08 Vinaphone » Đầu 091 Vinaphone » Đầu 0911 » Đầu 0912 » Đầu 0913 » Đầu 0914 » Đầu 0915 » Đầu 0916 » Đầu 0917 » Đầu 0918 » Đầu 0919 » Đầu 094 » Đầu 0941 » Đầu 0942 » Đầu 0943 » Đầu 0944 » Đầu 0945 » Đầu 0946 » Đầu 0947 » Đầu 0948 » Đầu 0949 
Đầu 09 Mobifone » Đầu 08 Mobifone » Đầu 0901 » Đầu 0902 » Đầu 0903 » Đầu 0904 » Đầu 0905 » Đầu 0906 » Đầu 0907 » Đầu 0908 » Đầu 0909 »Đầu 0931 » Đầu 0932 » Đầu 0933 » Đầu 0934 » Đầu 0935 » Đầu 0936 » Đầu 0937 » Đầu 0938 » Đầu 0939 » Đầu 088 » Đầu 089 
Đầu 09 Vietnamobile » Đầu 092 Vietnamobile
Đầu 099 Gmobile » Đầu 095 Sfone » Đầu 09 Sfone

Sim đẹp mới về

0784385333: 800,000
0387761333: 1,740,000
0838527333: 1,390,000
0768053333: 14,050,000
0825672003: 2,370,000
0928127333: 2,660,000
0846023333: 19,010,000
0928061983: 5,100,000
0858741973: 800,000
0763388333: 3,800,000
0829262333: 2,280,000
0377071983: 1,310,000
0828001333: 2,280,000
0337391993: 1,740,000
0915024333: 3,210,000
0397953333: 20,660,000
0899780333: 1,650,000
0787291973: 400,000
0786582003: 600,000
0833681983: 11,570,000
0837516333: 2,370,000
0938522003: 2,700,000
0853978333: 1,130,000
0924848333: 2,110,000
0763244333: 760,000
0934351993: 4,220,000
0765300333: 5,500,000
0815561333: 1,390,000
0379391993: 3,210,000
0813215333: 1,390,000
0785902003: 490,000
0792838333: 4,220,000
0886901333: 2,530,000
0822766333: 2,530,000
0348151983: 1,740,000
0347422003: 800,000
0917031993: 9,920,000
0915482003: 1,700,000
0825531993: 2,620,000
0832971333: 1,390,000

Đơn hàng mới giao

Lê Hồng Hoan
105 Đường Y Nuê, Phường Ea Tam, Thành phố Buôn Ma Thuột
Đặt sim: Viettel 0*973993

Ngô Thị Huyền
71/20 Gò Xoài, Bình Hưng Hoà A, Bình Tân. tphcm
Đặt sim: Vietnamobile 0*768789

Lê Văn Tùng
cty du lịch sinh thái sông tiền.tổ 5. ấp an hòa. Xã Đông Hòa Hiệp, Huyện Cái Bè, Tỉnh Tiền Giang
Đặt sim: Mobifone 0*881988

Nguyễn Minh đức
thôn Bản Trung, xã Bản Qua, huyện Bát Xát, Lào Cai
Đặt sim: Viettel 0*705757

Nguyễn Việt Hùng
148/12/30/29 tôn đản p8 q4 tphcm
Đặt sim: Vinaphone 0*250392