Nếu việc tìm sim,đặt hàng gây khó khăn cho bạn.Xin liên hệ Hotline để được trợ giúp. Hôm nay ngày: 12/8/2020 1.600.000 sim số đẹp - APVIET.COM - Sitemap

Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 02121990 , nhập 02121990
Nếu việc tìm kiếm sim gây khó khăn cho quý khách.Xin liên hệ Hotline để được trợ giúp.
Nhận sim trong 24h - Giao sim tận nơi - Thu tiền sau
Nếu việc tìm sim hoặc mua sim, đặt hàng gây khó khăn cho quý khách.Xin liên hệ Hotline để được trợ giúp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990

Hơn 1.600.000 sim số đẹp cho bạn lựa chọn

ApViet.Com Giao sim tại nhà trên toàn quốc

Sim Đầu Số 035 Viettel Không lỗi dính 4

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0353973933350,000
420.000
Sim 0353973933 Viettel Đầu số 035 apviet.comSố Dễ nhớ
3933 Viettel
Đặt mua
0353238553350,000
420.000
Sim 0353238553 Viettel Đầu số 035 apviet.comSố Dễ nhớ
38553 Viettel
Đặt mua
0356775053350,000
420.000
Sim 0356775053 Viettel Đầu số 035 apviet.comSố Dễ nhớ
775053 Viettel
Đặt mua
0359871883350,000
420.000
Sim 0359871883 Viettel Đầu số 035 apviet.comSố Dễ nhớ
883 Viettel
Đặt mua
0353681793350,000
420.000
Sim 0353681793 Viettel Đầu số 035 apviet.comSố Dễ nhớ
1793 Viettel
Đặt mua
0353705093350,000
420.000
Sim 0353705093 Viettel Đầu số 035 apviet.comSố Dễ nhớ
05093 Viettel
Đặt mua
0353768003350,000
420.000
Sim 0353768003 Viettel Đầu số 035 apviet.comSố Dễ nhớ
768003 Viettel
Đặt mua
0353078693350,000
420.000
Sim 0353078693 Viettel Đầu số 035 apviet.comSố Dễ nhớ
693 Viettel
Đặt mua
0353760833350,000
420.000
Sim 0353760833 Viettel Đầu số 035 apviet.comSố Dễ nhớ
0833 Viettel
Đặt mua
0356656693350,000
420.000
Sim 0356656693 Viettel Đầu số 035 apviet.comSố Dễ nhớ
56693 Viettel
Đặt mua
0353783293350,000
420.000
Sim 0353783293 Viettel Đầu số 035 apviet.comSố Dễ nhớ
783293 Viettel
Đặt mua
0352669993350,000
420.000
Sim 0352669993 Viettel Đầu số 035 apviet.comTam Hoa Giữa
993 Viettel
Đặt mua
0355272993350,000
420.000
Sim 0355272993 Viettel Đầu số 035 apviet.comSố Dễ nhớ
2993 Viettel
Đặt mua
0358883853350,000
420.000
Sim 0358883853 Viettel Đầu số 035 apviet.comTam Hoa Giữa
83853 Viettel
Đặt mua
0352333253350,000
420.000
Sim 0352333253 Viettel Đầu số 035 apviet.comTam Hoa Giữa
333253 Viettel
Đặt mua
0357980003350,000
420.000
Sim 0357980003 Viettel Đầu số 035 apviet.comTam Hoa Giữa
003 Viettel
Đặt mua
0355696303350,000
420.000
Sim 0355696303 Viettel Đầu số 035 apviet.comSố Dễ nhớ
6303 Viettel
Đặt mua
0352733573350,000
420.000
Sim 0352733573 Viettel Đầu số 035 apviet.comSố Dễ nhớ
33573 Viettel
Đặt mua
0358322553350,000
420.000
Sim 0358322553 Viettel Đầu số 035 apviet.comSố Dễ nhớ
322553 Viettel
Đặt mua
0352090663350,000
420.000
Sim 0352090663 Viettel Đầu số 035 apviet.comSố Dễ nhớ
663 Viettel
Đặt mua
0359035893350,000
420.000
Sim 0359035893 Viettel Đầu số 035 apviet.comSố Dễ nhớ
5893 Viettel
Đặt mua
0357750003350,000
420.000
Sim 0357750003 Viettel Đầu số 035 apviet.comTam Hoa Giữa
50003 Viettel
Đặt mua
0357505253350,000
420.000
Sim 0357505253 Viettel Đầu số 035 apviet.comSố Dễ nhớ
505253 Viettel
Đặt mua
0355661103350,000
420.000
Sim 0355661103 Viettel Đầu số 035 apviet.comSố Dễ nhớ
103 Viettel
Đặt mua
0352606133350,000
420.000
Sim 0352606133 Viettel Đầu số 035 apviet.comSố Dễ nhớ
6133 Viettel
Đặt mua
0358252633350,000
420.000
Sim 0358252633 Viettel Đầu số 035 apviet.comSố Dễ nhớ
52633 Viettel
Đặt mua
0352818323350,000
420.000
Sim 0352818323 Viettel Đầu số 035 apviet.comSố Dễ nhớ
818323 Viettel
Đặt mua
0357175113350,000
420.000
Sim 0357175113 Viettel Đầu số 035 apviet.comSố Dễ nhớ
113 Viettel
Đặt mua
0356868293350,000
420.000
Sim 0356868293 Viettel Đầu số 035 apviet.comSố Dễ nhớ
8293 Viettel
Đặt mua
0356830093350,000
420.000
Sim 0356830093 Viettel Đầu số 035 apviet.comSố Dễ nhớ
30093 Viettel
Đặt mua
0353312113350,000
420.000
Sim 0353312113 Viettel Đầu số 035 apviet.comSố Dễ nhớ
312113 Viettel
Đặt mua
0356873003350,000
420.000
Sim 0356873003 Viettel Đầu số 035 apviet.comGánh, Lặp, Kép
003 Viettel
Đặt mua
0352061213350,000
420.000
Sim 0352061213 Viettel Đầu số 035 apviet.comSố Dễ nhớ
1213 Viettel
Đặt mua
0352070513350,000
420.000
Sim 0352070513 Viettel Đầu số 035 apviet.comSố Dễ nhớ
70513 Viettel
Đặt mua
0352081213350,000
420.000
Sim 0352081213 Viettel Đầu số 035 apviet.comSố Dễ nhớ
081213 Viettel
Đặt mua
0352100213350,000
420.000
Sim 0352100213 Viettel Đầu số 035 apviet.comSố Dễ nhớ
213 Viettel
Đặt mua
0352100813350,000
420.000
Sim 0352100813 Viettel Đầu số 035 apviet.comSố Dễ nhớ
0813 Viettel
Đặt mua
0352120613350,000
420.000
Sim 0352120613 Viettel Đầu số 035 apviet.comSố Dễ nhớ
20613 Viettel
Đặt mua
0352231013350,000
420.000
Sim 0352231013 Viettel Đầu số 035 apviet.comSố Dễ nhớ
231013 Viettel
Đặt mua
0352250113350,000
420.000
Sim 0352250113 Viettel Đầu số 035 apviet.comSố Dễ nhớ
113 Viettel
Đặt mua
0352310513350,000
420.000
Sim 0352310513 Viettel Đầu số 035 apviet.comSố Dễ nhớ
0513 Viettel
Đặt mua
0353160603350,000
420.000
Sim 0353160603 Viettel Đầu số 035 apviet.comSố Dễ nhớ
60603 Viettel
Đặt mua
0353175313350,000
420.000
Sim 0353175313 Viettel Đầu số 035 apviet.comSố Dễ nhớ
175313 Viettel
Đặt mua
0353250313350,000
420.000
Sim 0353250313 Viettel Đầu số 035 apviet.comSố Dễ nhớ
313 Viettel
Đặt mua
0353250603350,000
420.000
Sim 0353250603 Viettel Đầu số 035 apviet.comSố Dễ nhớ
0603 Viettel
Đặt mua
0353260213350,000
420.000
Sim 0353260213 Viettel Đầu số 035 apviet.comSố Dễ nhớ
60213 Viettel
Đặt mua
0353270513350,000
420.000
Sim 0353270513 Viettel Đầu số 035 apviet.comSố Dễ nhớ
270513 Viettel
Đặt mua
0353270813350,000
420.000
Sim 0353270813 Viettel Đầu số 035 apviet.comSố Dễ nhớ
813 Viettel
Đặt mua
0353281013350,000
420.000
Sim 0353281013 Viettel Đầu số 035 apviet.comSố Dễ nhớ
1013 Viettel
Đặt mua
0355030613350,000
420.000
Sim 0355030613 Viettel Đầu số 035 apviet.comSố Dễ nhớ
30613 Viettel
Đặt mua
0355130603350,000
420.000
Sim 0355130603 Viettel Đầu số 035 apviet.comSố Dễ nhớ
130603 Viettel
Đặt mua
0355260713350,000
420.000
Sim 0355260713 Viettel Đầu số 035 apviet.comSố Dễ nhớ
713 Viettel
Đặt mua
0355260813350,000
420.000
Sim 0355260813 Viettel Đầu số 035 apviet.comSố Dễ nhớ
0813 Viettel
Đặt mua
0355280513350,000
420.000
Sim 0355280513 Viettel Đầu số 035 apviet.comSố Dễ nhớ
80513 Viettel
Đặt mua
0356090213350,000
420.000
Sim 0356090213 Viettel Đầu số 035 apviet.comSố Dễ nhớ
090213 Viettel
Đặt mua
0356120813350,000
420.000
Sim 0356120813 Viettel Đầu số 035 apviet.comSố Dễ nhớ
813 Viettel
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Danh sách sim V90 Viettel truy cập 3g 4g tại đây
Sim số đẹp Viettel
Câu hỏi thường gặp: Đầu số 035 là của nhà mạng nào?
Trả lời: Đầu số 035 là của nhà mạng: Viettel
Sim không dính 4, Sim không lỗi 4 là sim trong dãy số số không chứa số 4
CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, APVIET.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (APVIET.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó APVIET.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
SIM THEO GIÁ TIỀN
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Đ Minh
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng, Đống Đa, Hà Nội
Địa chỉ 2:86 Nguyễn Trãi, Hoành Bồ, Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, P5, Quận 3, HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
CHỌN SIM NGÀY SINH
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái, ngày kỉ niệm, ngày cưới ...

 • Khuyễn mãi - giảm giá
 • [ Khuyến mãi ] Nhân dịp tháng khuyến mãi.Những sim có giá trên triệu đồng (1.000.000) tại website ApViet.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng
 • Hướng dẫn mua sim
 • 1. Nếu quý khách ở Hà Nội hoặc TP.HCM hoặc Quảng Ninh
  ▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
  ▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
  ▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
  ▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

  2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
  ▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM,Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
  ▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
  ▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.

Tin mới cập nhật

15 Đặt hàng mới nhất
Ngô Đức Khoa
Đặt sim: 01230...22
Vào lúc: 15:56 12/8/2020

Hoàng Văn Kiên
Đặt sim: 01220...15
Vào lúc: 15:52 12/8/2020

Phạm Duy Nam
Đặt sim: 08851...46
Vào lúc: 15:50 12/8/2020

Nguyễn Minh Ken
Đặt sim: 08899...54
Vào lúc: 15:46 12/8/2020

Trần Minh Huy
Đặt sim: 09370...48
Vào lúc: 15:43 12/8/2020

Nguyễn Kiều Ðào
Đặt sim: 09733...28
Vào lúc: 15:41 12/8/2020

Hoàng Văn An
Đặt sim: 01622...10
Vào lúc: 15:38 12/8/2020

Ngô Minh Nhật
Đặt sim: 09319...53
Vào lúc: 15:35 12/8/2020

Phan Chí Khánh
Đặt sim: 09825...82
Vào lúc: 15:32 12/8/2020

Trần Văn Huy
Đặt sim: 09395...14
Vào lúc: 15:29 12/8/2020

Lê Văn Anh
Đặt sim: 01264...29
Vào lúc: 15:26 12/8/2020

Nguyễn Văn Tùng
Đặt sim: 09681...79
Vào lúc: 15:23 12/8/2020

Nguyễn Đức Huy
Đặt sim: 01677...47
Vào lúc: 15:20 12/8/2020

Lê Cát Hạ
Đặt sim: 01614...98
Vào lúc: 15:17 12/8/2020

Hoàng Đức Cường
Đặt sim: 09824...71
Vào lúc: 15:14 12/8/2020

Uy tín là vàng - Địa chỉ rõ ràng

 • Giao sim tận nơi - Miễn phí toàn quốc

Từ khóa tìm kiếm

Đầu sim số đẹp

Đầu 09 Viettel » Đầu 08 Viettel » Đầu 097 Viettel » Đầu 0971 » Đầu 0972 » Đầu 0973 » Đầu 0974 » Đầu 0975 » Đầu 0976 » Đầu 0977 » Đầu 0978 » Đầu 0979 » Đầu 098 Viettel » Đầu 0981 » Đầu 0982 » Đầu 0983 » Đầu 0984 » Đầu 0985 » Đầu 0986 » Đầu 0987 » Đầu 0988 » Đầu 0989 Đầu 096 Viettel » Đầu 0961 » Đầu 0962 » Đầu 0963 » Đầu 0964» Đầu 0965 » Đầu 0966 » Đầu 0967 » Đầu 0968 » Đầu 0969 » Đầu 086 
Đầu 09 Vinaphone » Đầu 08 Vinaphone » Đầu 091 Vinaphone » Đầu 0911 » Đầu 0912 » Đầu 0913 » Đầu 0914 » Đầu 0915 » Đầu 0916 » Đầu 0917 » Đầu 0918 » Đầu 0919 » Đầu 094 » Đầu 0941 » Đầu 0942 » Đầu 0943 » Đầu 0944 » Đầu 0945 » Đầu 0946 » Đầu 0947 » Đầu 0948 » Đầu 0949 
Đầu 09 Mobifone » Đầu 08 Mobifone » Đầu 0901 » Đầu 0902 » Đầu 0903 » Đầu 0904 » Đầu 0905 » Đầu 0906 » Đầu 0907 » Đầu 0908 » Đầu 0909 »Đầu 0931 » Đầu 0932 » Đầu 0933 » Đầu 0934 » Đầu 0935 » Đầu 0936 » Đầu 0937 » Đầu 0938 » Đầu 0939 » Đầu 088 » Đầu 089 
Đầu 09 Vietnamobile » Đầu 092 Vietnamobile
Đầu 099 Gmobile » Đầu 095 Sfone » Đầu 09 Sfone

Sim đẹp mới về

0785962009: 830,000
0386811959: 750,000
0786689999: 450,000,000
0812141989: 2,300,000
0922486999: 16,900,000
0921815999: 13,000,000
0923873999: 18,000,000
0975742009: 2,200,000
0857442999: 9,000,000
0843851989: 1,690,000
0778141999: 5,900,000
0386686999: 70,000,000
0343766999: 10,990,000
0848069999: 73,000,000
0335141989: 1,550,000
0922906999: 11,000,000
0339889999: 368,000,000
0797806999: 4,500,000
0843097999: 5,000,000
0394251999: 6,200,000
0815685999: 20,000,000
0965141979: 4,000,000
0339801979: 2,500,000
0823984999: 5,000,000
0379979999: 380,000,000
0385371989: 1,600,000
0922386999: 35,000,000
0344048999: 12,000,000
0789942999: 15,000,000
0764780999: 5,000,000
0834276999: 5,000,000
0377761989: 4,400,000
0845672999: 25,000,000
0823931979: 3,700,000
0382774999: 8,200,000
0329251969: 1,000,000
0326151989: 2,000,000
0707312009: 2,200,000
0857831999: 8,000,000
0812834999: 21,000,000

Đơn hàng mới giao

Lâm Nguyễn Hữu Thịnh
225 nguyễn lương bằng
Đặt sim: Mobifone 0*050710

đỗ Anh Quân
cay xăng so 15 thi tran nga sau Huyen châu thành
Đặt sim: Vinaphone 0*839958

Anh Lâm
21/5 đường số 3 Trần Não Quận 2
Đặt sim: Viettel 0*581738

Quốc Hưng Thạnh
27 đại lộ hoà bình , trần phú móng cái quảng ninh
Đặt sim: Viettel 0*162012

Nguyen Thanh Tam
233 huỳnh thúc kháng . tam kỳ. quảng nam
Đặt sim: Viettel 0*481168