Nếu việc tìm sim,đặt hàng gây khó khăn cho bạn.Xin liên hệ Hotline để được trợ giúp. Hôm nay ngày: 9/12/2019 1.600.000 sim số đẹp - APVIET.COM - Sitemap

Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 02121990 , nhập 02121990
Nếu việc tìm kiếm sim gây khó khăn cho quý khách.Xin liên hệ Hotline để được trợ giúp.
Nhận sim trong 24h - Giao sim tận nơi - Thu tiền sau
Nếu việc tìm sim hoặc mua sim, đặt hàng gây khó khăn cho quý khách.Xin liên hệ Hotline để được trợ giúp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990

Hơn 1.600.000 sim số đẹp cho bạn lựa chọn

ApViet.Com Giao sim tại nhà trên toàn quốc

Sim Đầu Số 07 Mobifone Năm 1993 Quý Dậu Mệnh Kim, Kiếm phong kim

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0785701993600,000
720.000
Sim 0785701993 Mobifone Đầu số 078 apviet.comSố Năm Sinh
1993 Mobifone
Đặt mua
0784901993600,000
720.000
Sim 0784901993 Mobifone Đầu số 078 apviet.comSố Năm Sinh
01993 Mobifone
Đặt mua
0792801993600,000
720.000
Sim 0792801993 Mobifone Đầu số 079 apviet.comSố Năm Sinh
801993 Mobifone
Đặt mua
0794401993600,000
720.000
Sim 0794401993 Mobifone Đầu số 079 apviet.comSố Năm Sinh
993 Mobifone
Đặt mua
0784401993650,000
780.000
Sim 0784401993 Mobifone Đầu số 078 apviet.comSố Năm Sinh
1993 Mobifone
Đặt mua
0706901993700,000
840.000
Sim 0706901993 Mobifone Đầu số 070 apviet.comSố Năm Sinh
01993 Mobifone
Đặt mua
0784941993700,000
840.000
Sim 0784941993 Mobifone Đầu số 078 apviet.comSố Năm Sinh
941993 Mobifone
Đặt mua
0785241993700,000
840.000
Sim 0785241993 Mobifone Đầu số 078 apviet.comSố Năm Sinh
993 Mobifone
Đặt mua
0785841993700,000
840.000
Sim 0785841993 Mobifone Đầu số 078 apviet.comSố Năm Sinh
1993 Mobifone
Đặt mua
0784961993700,000
840.000
Sim 0784961993 Mobifone Đầu số 078 apviet.comSố Năm Sinh
61993 Mobifone
Đặt mua
0705641993750,000
900.000
Sim 0705641993 Mobifone Đầu số 070 apviet.comSố Năm Sinh
641993 Mobifone
Đặt mua
0798201993800,000
960.000
Sim 0798201993 Mobifone Đầu số 079 apviet.comSố Năm Sinh
993 Mobifone
Đặt mua
0784971993800,000
960.000
Sim 0784971993 Mobifone Đầu số 078 apviet.comSố Năm Sinh
1993 Mobifone
Đặt mua
0784381993800,000
960.000
Sim 0784381993 Mobifone Đầu số 078 apviet.comSố Năm Sinh
81993 Mobifone
Đặt mua
0784891993800,000
960.000
Sim 0784891993 Mobifone Đầu số 078 apviet.comSố Năm Sinh
891993 Mobifone
Đặt mua
0783231993800,000
960.000
Sim 0783231993 Mobifone Đầu số 078 apviet.comSố Năm Sinh
993 Mobifone
Đặt mua
0785731993800,000
960.000
Sim 0785731993 Mobifone Đầu số 078 apviet.comSố Năm Sinh
1993 Mobifone
Đặt mua
0783561993800,000
960.000
Sim 0783561993 Mobifone Đầu số 078 apviet.comSố Năm Sinh
61993 Mobifone
Đặt mua
0798361993800,000
960.000
Sim 0798361993 Mobifone Đầu số 079 apviet.comSố Năm Sinh
361993 Mobifone
Đặt mua
0797581993800,000
960.000
Sim 0797581993 Mobifone Đầu số 079 apviet.comSố Năm Sinh
993 Mobifone
Đặt mua
0798971993800,000
960.000
Sim 0798971993 Mobifone Đầu số 079 apviet.comSố Năm Sinh
1993 Mobifone
Đặt mua
0784831993800,000
960.000
Sim 0784831993 Mobifone Đầu số 078 apviet.comSố Năm Sinh
31993 Mobifone
Đặt mua
0792481993800,000
960.000
Sim 0792481993 Mobifone Đầu số 079 apviet.comSố Năm Sinh
481993 Mobifone
Đặt mua
0795131993830,000
1.000.000
Sim 0795131993 Mobifone Đầu số 079 apviet.comSố Năm Sinh
993 Mobifone
Đặt mua
0768201993830,000
1.000.000
Sim 0768201993 Mobifone Đầu số 076 apviet.comSố Năm Sinh
1993 Mobifone
Đặt mua
0774251993830,000
1.000.000
Sim 0774251993 Mobifone Đầu số 077 apviet.comSố Năm Sinh
51993 Mobifone
Đặt mua
0795861993860,000
1.030.000
Sim 0795861993 Mobifone Đầu số 079 apviet.comSố Năm Sinh
861993 Mobifone
Đặt mua
0793321993860,000
1.030.000
Sim 0793321993 Mobifone Đầu số 079 apviet.comSố Năm Sinh
993 Mobifone
Đặt mua
0767311993870,000
1.040.000
Sim 0767311993 Mobifone Đầu số 076 apviet.comSố Năm Sinh
1993 Mobifone
Đặt mua
0765871993870,000
1.040.000
Sim 0765871993 Mobifone Đầu số 076 apviet.comSố Năm Sinh
71993 Mobifone
Đặt mua
0769601993870,000
1.040.000
Sim 0769601993 Mobifone Đầu số 076 apviet.comSố Năm Sinh
601993 Mobifone
Đặt mua
0786601993870,000
1.040.000
Sim 0786601993 Mobifone Đầu số 078 apviet.comSố Năm Sinh
993 Mobifone
Đặt mua
0784731993870,000
1.040.000
Sim 0784731993 Mobifone Đầu số 078 apviet.comSố Năm Sinh
1993 Mobifone
Đặt mua
0764571993870,000
1.040.000
Sim 0764571993 Mobifone Đầu số 076 apviet.comSố Năm Sinh
71993 Mobifone
Đặt mua
0798311993870,000
1.040.000
Sim 0798311993 Mobifone Đầu số 079 apviet.comSố Năm Sinh
311993 Mobifone
Đặt mua
0769641993870,000
1.040.000
Sim 0769641993 Mobifone Đầu số 076 apviet.comSố Năm Sinh
993 Mobifone
Đặt mua
0764171993870,000
1.040.000
Sim 0764171993 Mobifone Đầu số 076 apviet.comSố Năm Sinh
1993 Mobifone
Đặt mua
0785941993870,000
1.040.000
Sim 0785941993 Mobifone Đầu số 078 apviet.comSố Năm Sinh
41993 Mobifone
Đặt mua
0786571993870,000
1.040.000
Sim 0786571993 Mobifone Đầu số 078 apviet.comSố Năm Sinh
571993 Mobifone
Đặt mua
0707801993870,000
1.040.000
Sim 0707801993 Mobifone Đầu số 070 apviet.comSố Năm Sinh
993 Mobifone
Đặt mua
0703501993870,000
1.040.000
Sim 0703501993 Mobifone Đầu số 070 apviet.comSố Năm Sinh
1993 Mobifone
Đặt mua
0707321993870,000
1.040.000
Sim 0707321993 Mobifone Đầu số 070 apviet.comSố Năm Sinh
21993 Mobifone
Đặt mua
0798641993870,000
1.040.000
Sim 0798641993 Mobifone Đầu số 079 apviet.comSố Năm Sinh
641993 Mobifone
Đặt mua
0784641993870,000
1.040.000
Sim 0784641993 Mobifone Đầu số 078 apviet.comSố Năm Sinh
993 Mobifone
Đặt mua
0704131993870,000
1.040.000
Sim 0704131993 Mobifone Đầu số 070 apviet.comSố Năm Sinh
1993 Mobifone
Đặt mua
0782061993870,000
1.040.000
Sim 0782061993 Mobifone Đầu số 078 apviet.comSố Năm Sinh
61993 Mobifone
Đặt mua
0706761993870,000
1.040.000
Sim 0706761993 Mobifone Đầu số 070 apviet.comSố Năm Sinh
761993 Mobifone
Đặt mua
0767961993870,000
1.040.000
Sim 0767961993 Mobifone Đầu số 076 apviet.comSố Năm Sinh
993 Mobifone
Đặt mua
0795451993870,000
1.040.000
Sim 0795451993 Mobifone Đầu số 079 apviet.comSố Năm Sinh
1993 Mobifone
Đặt mua
0706671993870,000
1.040.000
Sim 0706671993 Mobifone Đầu số 070 apviet.comSố Năm Sinh
71993 Mobifone
Đặt mua
0793611993870,000
1.040.000
Sim 0793611993 Mobifone Đầu số 079 apviet.comSố Năm Sinh
611993 Mobifone
Đặt mua
0703601993870,000
1.040.000
Sim 0703601993 Mobifone Đầu số 070 apviet.comSố Năm Sinh
993 Mobifone
Đặt mua
0784181993870,000
1.040.000
Sim 0784181993 Mobifone Đầu số 078 apviet.comSố Năm Sinh
1993 Mobifone
Đặt mua
0784921993870,000
1.040.000
Sim 0784921993 Mobifone Đầu số 078 apviet.comSố Năm Sinh
21993 Mobifone
Đặt mua
0785641993870,000
1.040.000
Sim 0785641993 Mobifone Đầu số 078 apviet.comSố Năm Sinh
641993 Mobifone
Đặt mua
0792981993870,000
1.040.000
Sim 0792981993 Mobifone Đầu số 079 apviet.comSố Năm Sinh
993 Mobifone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Mobifone là sim mạng Mobifone - Tổng công ty Viễn thông MobiFone (tiếng Anh: Vietnam Mobile Telecom Services One Member Limited Liability Company) tiền thân là Công ty Thông tin Di động Việt Nam (Vietnam Mobile Telecom Services Company - VMS), là Công ty TNHH Một Thành viên trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông (trước 01/07/2014 thuộc về Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - VNPT). Được thành lập vào ngày 16 tháng 4 năm 1993, VMS là doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam khai thác dịch vụ thông tin di động GSM 900/1800 với thương hiệu MobiFone.Các đầu 10 số của mạng Mobifone là đầu số 089, đầu số 090, đầu số 093. Các đầu 11 số của mạng Mobifone là đầu số 0120 (Sang 10 số là : 070), đầu số 0121 (Sang 10 số là : 079), đầu số 0122 (Sang 10 số là : 077), đầu số 0126 (Sang 10 số là : 076), đầu số 0128 (Sang 10 số là : 078)
Sim số đẹp Mobifone
Câu hỏi thường gặp: Đầu số 07 là của nhà mạng nào?
Trả lời: Đầu số 07 là của nhà mạng: Mobifone
Năm 1993 Quý Dậu Mệnh Kim, Kiếm phong kim
Mệnh Kim là biểu tượng mùa thu và sức mạnh. Đại diện cho thể rắn và khả năng chứa đựng. Mặt khác, Kim ( kim loại) còn là vật chất truyền dẫn. Khi tích cực, Kim là sự truyền đạt thông tin, ý tưởng sắc sảo và sự công minh; Khi tiêu cực, Kim có thể là sự hủy hoại, là hiểm họa và phiền muộn. Kim có thể là một món hàng xinh xắn và quý giá mà cũng có thể là đao kiếm.
Tính cách người thuộc hành này
Người mạng Kim có tính độc đoán và cương quyết. Họ dốc lòng dốc sức theo đuổi những tham vọng của mình. Là những nhà tổ chức giỏi, họ độc lập và vui sướng với thành quả riêng của họ. Tin vào khả năng bản thân nên họ kém linh động, mặc dù hầu hết người mệnh Kim vẫn thăng tiến nếu biết thay đổi. Đây là loại người nghiêm túc và không dễ nhận sự giúp đỡ.
Tích cực – mạnh mẽ, có trực giác và lôi cuốn người khác.
Tiêu cực – cứng nhắc, sầu muộn và nghiêm nghị.
Vạn vật thuộc hành này
Tất cả các kim loại, hình dáng tròn bầu, mái vòm, vật dụng kim khí, cửa và bậc cửa, đồ dùng nhà bếp, màu trắng, xám, bạc và vàng ươm, tiền đồng, đồng hồ
Những năm sinh mệnh Kim là:
Canh Thìn – 2000 - Bạch Lạp Kim
Tân Tỵ – 2001 - Bạch Lạp Kim
Quý Dậu – 1993 - Kiếm Phong Kim
Nhâm Thân - 1992 - Kiếm Phong Kim
Giáp Tý - 1984, 2026 - Hải Trung Kim
Ất Sửu – 1985, 1925 - Hải Trung Kim
Canh Tuất – 1970 - Thoa xuyến Kim
Tân Hợi – 1971 - Thoa xuyến Kim
Quý Mão – 1963, 2023 - Kim Bạch Kim
Nhâm Dần – 1962, 2022 - Kim Bạch Kim
Ất Mùi - 1955, 2015 - Sa Trung Kim
Giáp Ngọ – 1954, 2014 - Sa Trung Kim

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, APVIET.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (APVIET.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó APVIET.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
SIM THEO GIÁ TIỀN
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Đ Minh
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng, Đống Đa, Hà Nội
Địa chỉ 2:86 Nguyễn Trãi, Hoành Bồ, Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, P5, Quận 3, HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
CHỌN SIM NGÀY SINH
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái, ngày kỉ niệm, ngày cưới ...

 • Khuyễn mãi - giảm giá
 • [ Khuyến mãi ] Nhân dịp tháng khuyến mãi.Những sim có giá trên triệu đồng (1.000.000) tại website ApViet.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng
 • Hướng dẫn mua sim
 • 1. Nếu quý khách ở Hà Nội hoặc TP.HCM hoặc Quảng Ninh
  ▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
  ▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
  ▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
  ▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

  2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
  ▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM,Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
  ▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
  ▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.

Tin mới cập nhật

15 Đặt hàng mới nhất
Nguyễn Minh Long
Đặt sim: 01610...82
Vào lúc: 16:55 9/12/2019

Ngô Duy Khiêm
Đặt sim: 01679...54
Vào lúc: 16:53 9/12/2019

Ngô Thị Hồng
Đặt sim: 01681...73
Vào lúc: 16:49 9/12/2019

Huỳnh Trung Anh
Đặt sim: 01273...84
Vào lúc: 16:47 9/12/2019

Nguyễn Phương Thy
Đặt sim: 08992...68
Vào lúc: 16:44 9/12/2019

Trần Chí Khiêm
Đặt sim: 08827...90
Vào lúc: 16:41 9/12/2019

Uy tín là vàng - Địa chỉ rõ ràng

 • Giao sim tận nơi - Miễn phí toàn quốc

Từ khóa tìm kiếm

Đầu sim số đẹp

Đầu 09 Viettel » Đầu 08 Viettel » Đầu 097 Viettel » Đầu 0971 » Đầu 0972 » Đầu 0973 » Đầu 0974 » Đầu 0975 » Đầu 0976 » Đầu 0977 » Đầu 0978 » Đầu 0979 » Đầu 098 Viettel » Đầu 0981 » Đầu 0982 » Đầu 0983 » Đầu 0984 » Đầu 0985 » Đầu 0986 » Đầu 0987 » Đầu 0988 » Đầu 0989 Đầu 096 Viettel » Đầu 0961 » Đầu 0962 » Đầu 0963 » Đầu 0964» Đầu 0965 » Đầu 0966 » Đầu 0967 » Đầu 0968 » Đầu 0969 » Đầu 086 
Đầu 09 Vinaphone » Đầu 08 Vinaphone » Đầu 091 Vinaphone » Đầu 0911 » Đầu 0912 » Đầu 0913 » Đầu 0914 » Đầu 0915 » Đầu 0916 » Đầu 0917 » Đầu 0918 » Đầu 0919 » Đầu 094 » Đầu 0941 » Đầu 0942 » Đầu 0943 » Đầu 0944 » Đầu 0945 » Đầu 0946 » Đầu 0947 » Đầu 0948 » Đầu 0949 
Đầu 09 Mobifone » Đầu 08 Mobifone » Đầu 0901 » Đầu 0902 » Đầu 0903 » Đầu 0904 » Đầu 0905 » Đầu 0906 » Đầu 0907 » Đầu 0908 » Đầu 0909 »Đầu 0931 » Đầu 0932 » Đầu 0933 » Đầu 0934 » Đầu 0935 » Đầu 0936 » Đầu 0937 » Đầu 0938 » Đầu 0939 » Đầu 088 » Đầu 089 
Đầu 09 Vietnamobile » Đầu 092 Vietnamobile
Đầu 099 Gmobile » Đầu 095 Sfone » Đầu 09 Sfone

Sim đẹp mới về

0793454333: 1,940,000
0824552333: 1,390,000
0785935333: 800,000
0817781993: 8,410,000
0969522003: 3,800,000
0818515333: 2,670,000
0967402003: 1,740,000
0995312003: 1,380,000
0328601983: 1,040,000
0789221973: 2,110,000
0374497333: 1,040,000
0837201973: 400,000
0866161973: 2,350,000
0779241993: 1,220,000
0825241993: 1,300,000
0335951333: 16,530,000
0816072003: 6,800,000
0924047333: 1,330,000
0938153333: 90,910,000
0925109333: 2,260,000
0828032003: 6,800,000
0784361973: 770,000
0852861983: 2,530,000
0838497333: 870,000
0924761333: 1,330,000
0858379333: 2,530,000
0388791953: 680,000
0856788333: 5,610,000
0828995333: 2,450,000
0785441333: 2,110,000
0374751983: 1,030,000
0921931333: 2,580,000
0785302333: 800,000
0796276333: 780,000
0866301993: 3,380,000
0918211973: 2,110,000
0928511993: 1,520,000
0852767333: 1,570,000
0916861993: 12,400,000
0836763333: 45,460,000

Đơn hàng mới giao

Quốc Hưng Thạnh
27 đại lộ hoà bình , trần phú móng cái quảng ninh
Đặt sim: Viettel 0*162012

Nguyen Thanh Tam
233 huỳnh thúc kháng . tam kỳ. quảng nam
Đặt sim: Viettel 0*481168

Nguyễn Quang Danh
502 Huỳnh Tấn Phát, KP3A, Phuong Binh Thuan Quan 7
Đặt sim: Mobifone 0*683139

Lê Hồng Hoan
105 Đường Y Nuê, Phường Ea Tam, Thành phố Buôn Ma Thuột
Đặt sim: Viettel 0*973993

Ngô Thị Huyền
71/20 Gò Xoài, Bình Hưng Hoà A, Bình Tân. tphcm
Đặt sim: Vietnamobile 0*768789