Nếu việc tìm sim,đặt hàng gây khó khăn cho bạn.Xin liên hệ Hotline để được trợ giúp. Hôm nay ngày: 30/3/2020 1.600.000 sim số đẹp - APVIET.COM - Sitemap

Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 02121990 , nhập 02121990
Nếu việc tìm kiếm sim gây khó khăn cho quý khách.Xin liên hệ Hotline để được trợ giúp.
Nhận sim trong 24h - Giao sim tận nơi - Thu tiền sau
Nếu việc tìm sim hoặc mua sim, đặt hàng gây khó khăn cho quý khách.Xin liên hệ Hotline để được trợ giúp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990

Hơn 1.600.000 sim số đẹp cho bạn lựa chọn

ApViet.Com Giao sim tại nhà trên toàn quốc

Sim Đầu Số 07 Năm Sinh Không lỗi dính 4 Năm 2010 Canh Dần Mệnh Mộc, Tùng bách mộc

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0779552010500,000
600.000
Sim 0779552010 Mobifone Đầu số 077 apviet.comSố Năm Sinh
2010 Mobifone
Đặt mua
0799332010500,000
600.000
Sim 0799332010 Mobifone Đầu số 079 apviet.comSố Năm Sinh
32010 Mobifone
Đặt mua
0788692010500,000
600.000
Sim 0788692010 Mobifone Đầu số 078 apviet.comSố Năm Sinh
692010 Mobifone
Đặt mua
0799382010500,000
600.000
Sim 0799382010 Mobifone Đầu số 079 apviet.comSố Năm Sinh
010 Mobifone
Đặt mua
0706622010500,000
600.000
Sim 0706622010 Mobifone Đầu số 070 apviet.comSố Năm Sinh
2010 Mobifone
Đặt mua
0793592010550,000
660.000
Sim 0793592010 Mobifone Đầu số 079 apviet.comSố Năm Sinh
92010 Mobifone
Đặt mua
0706002010550,000
660.000
Sim 0706002010 Mobifone Đầu số 070 apviet.comSố Năm Sinh
002010 Mobifone
Đặt mua
0793652010600,000
720.000
Sim 0793652010 Mobifone Đầu số 079 apviet.comSố Năm Sinh
010 Mobifone
Đặt mua
0705702010600,000
720.000
Sim 0705702010 Mobifone Đầu số 070 apviet.comSố Năm Sinh
2010 Mobifone
Đặt mua
0705762010600,000
720.000
Sim 0705762010 Mobifone Đầu số 070 apviet.comSố Năm Sinh
62010 Mobifone
Đặt mua
0763562010600,000
720.000
Sim 0763562010 Mobifone Đầu số 076 apviet.comSố Năm Sinh
562010 Mobifone
Đặt mua
0766652010600,000
720.000
Sim 0766652010 Mobifone Đầu số 076 apviet.comSố Năm Sinh
010 Mobifone
Đặt mua
0766732010600,000
720.000
Sim 0766732010 Mobifone Đầu số 076 apviet.comSố Năm Sinh
2010 Mobifone
Đặt mua
0766752010600,000
720.000
Sim 0766752010 Mobifone Đầu số 076 apviet.comSố Năm Sinh
52010 Mobifone
Đặt mua
0787512010600,000
720.000
Sim 0787512010 Mobifone Đầu số 078 apviet.comSố Năm Sinh
512010 Mobifone
Đặt mua
0787532010600,000
720.000
Sim 0787532010 Mobifone Đầu số 078 apviet.comSố Năm Sinh
010 Mobifone
Đặt mua
0787562010600,000
720.000
Sim 0787562010 Mobifone Đầu số 078 apviet.comSố Năm Sinh
2010 Mobifone
Đặt mua
0787752010600,000
720.000
Sim 0787752010 Mobifone Đầu số 078 apviet.comSố Năm Sinh
52010 Mobifone
Đặt mua
0766532010600,000
720.000
Sim 0766532010 Mobifone Đầu số 076 apviet.comSố Năm Sinh
532010 Mobifone
Đặt mua
0766522010600,000
720.000
Sim 0766522010 Mobifone Đầu số 076 apviet.comSố Năm Sinh
010 Mobifone
Đặt mua
0766512010600,000
720.000
Sim 0766512010 Mobifone Đầu số 076 apviet.comSố Năm Sinh
2010 Mobifone
Đặt mua
0788592010600,000
720.000
Sim 0788592010 Mobifone Đầu số 078 apviet.comSố Năm Sinh
92010 Mobifone
Đặt mua
0788502010600,000
720.000
Sim 0788502010 Mobifone Đầu số 078 apviet.comSố Năm Sinh
502010 Mobifone
Đặt mua
0788602010600,000
720.000
Sim 0788602010 Mobifone Đầu số 078 apviet.comSố Năm Sinh
010 Mobifone
Đặt mua
0788612010600,000
720.000
Sim 0788612010 Mobifone Đầu số 078 apviet.comSố Năm Sinh
2010 Mobifone
Đặt mua
0788622010600,000
720.000
Sim 0788622010 Mobifone Đầu số 078 apviet.comSố Năm Sinh
22010 Mobifone
Đặt mua
0788652010600,000
720.000
Sim 0788652010 Mobifone Đầu số 078 apviet.comSố Năm Sinh
652010 Mobifone
Đặt mua
0788672010600,000
720.000
Sim 0788672010 Mobifone Đầu số 078 apviet.comSố Năm Sinh
010 Mobifone
Đặt mua
0795502010600,000
720.000
Sim 0795502010 Mobifone Đầu số 079 apviet.comSố Năm Sinh
2010 Mobifone
Đặt mua
0795592010600,000
720.000
Sim 0795592010 Mobifone Đầu số 079 apviet.comSố Năm Sinh
92010 Mobifone
Đặt mua
0795532010600,000
720.000
Sim 0795532010 Mobifone Đầu số 079 apviet.comSố Năm Sinh
532010 Mobifone
Đặt mua
0795602010600,000
720.000
Sim 0795602010 Mobifone Đầu số 079 apviet.comSố Năm Sinh
010 Mobifone
Đặt mua
0795632010600,000
720.000
Sim 0795632010 Mobifone Đầu số 079 apviet.comSố Năm Sinh
2010 Mobifone
Đặt mua
0795652010600,000
720.000
Sim 0795652010 Mobifone Đầu số 079 apviet.comSố Năm Sinh
52010 Mobifone
Đặt mua
0787592010600,000
720.000
Sim 0787592010 Mobifone Đầu số 078 apviet.comSố Năm Sinh
592010 Mobifone
Đặt mua
0787612010600,000
720.000
Sim 0787612010 Mobifone Đầu số 078 apviet.comSố Năm Sinh
010 Mobifone
Đặt mua
0773352010600,000
720.000
Sim 0773352010 Mobifone Đầu số 077 apviet.comSố Năm Sinh
2010 Mobifone
Đặt mua
0769622010660,000
790.000
Sim 0769622010 Mobifone Đầu số 076 apviet.comSố Năm Sinh
22010 Mobifone
Đặt mua
0776612010660,000
790.000
Sim 0776612010 Mobifone Đầu số 077 apviet.comSố Năm Sinh
612010 Mobifone
Đặt mua
0708672010660,000
790.000
Sim 0708672010 Mobifone Đầu số 070 apviet.comSố Năm Sinh
010 Mobifone
Đặt mua
0778612010660,000
790.000
Sim 0778612010 Mobifone Đầu số 077 apviet.comSố Năm Sinh
2010 Mobifone
Đặt mua
0707822010680,000
820.000
Sim 0707822010 Mobifone Đầu số 070 apviet.comSố Năm Sinh
22010 Mobifone
Đặt mua
0769552010700,000
840.000
Sim 0769552010 Mobifone Đầu số 076 apviet.comSố Năm Sinh
552010 Mobifone
Đặt mua
0769582010700,000
840.000
Sim 0769582010 Mobifone Đầu số 076 apviet.comSố Năm Sinh
010 Mobifone
Đặt mua
0769572010700,000
840.000
Sim 0769572010 Mobifone Đầu số 076 apviet.comSố Năm Sinh
2010 Mobifone
Đặt mua
0795692010700,000
840.000
Sim 0795692010 Mobifone Đầu số 079 apviet.comSố Năm Sinh
92010 Mobifone
Đặt mua
0705602010700,000
840.000
Sim 0705602010 Mobifone Đầu số 070 apviet.comSố Năm Sinh
602010 Mobifone
Đặt mua
0775372010700,000
840.000
Sim 0775372010 Mobifone Đầu số 077 apviet.comSố Năm Sinh
010 Mobifone
Đặt mua
0795162010700,000
840.000
Sim 0795162010 Mobifone Đầu số 079 apviet.comSố Năm Sinh
2010 Mobifone
Đặt mua
0707312010720,000
860.000
Sim 0707312010 Mobifone Đầu số 070 apviet.comSố Năm Sinh
12010 Mobifone
Đặt mua
0778692010720,000
860.000
Sim 0778692010 Mobifone Đầu số 077 apviet.comSố Năm Sinh
692010 Mobifone
Đặt mua
0778972010720,000
860.000
Sim 0778972010 Mobifone Đầu số 077 apviet.comSố Năm Sinh
010 Mobifone
Đặt mua
0708762010720,000
860.000
Sim 0708762010 Mobifone Đầu số 070 apviet.comSố Năm Sinh
2010 Mobifone
Đặt mua
0778932010720,000
860.000
Sim 0778932010 Mobifone Đầu số 077 apviet.comSố Năm Sinh
32010 Mobifone
Đặt mua
0786702010720,000
860.000
Sim 0786702010 Mobifone Đầu số 078 apviet.comSố Năm Sinh
702010 Mobifone
Đặt mua
0765822010720,000
860.000
Sim 0765822010 Mobifone Đầu số 076 apviet.comSố Năm Sinh
010 Mobifone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim năm sinh là sim có đuôi năm sinh 19xx, 20xx.Sim năm sinh là dòng sim kỷ niệm, gây ấn tượng với người khác.Ngoài sim năm sinh cho bố mẹ, còn có các dòng sim cho con cái. Sim kỷ niệm ngày cưới, sim kỷ niệm sinh nhật của con.
Sim số đẹp Năm Sinh
Câu hỏi thường gặp: Đầu số 07 là của nhà mạng nào?
Trả lời: Đầu số 07 là của nhà mạng: Mobifone
Năm 2010 Canh Dần Mệnh Mộc, Tùng bách mộc
Mộc là biểu tượng mùa xuân, sự tăng trưởng và đời sống cây cỏ. Thuộc khí Âm: Mộc mềm và dễ uốn; thuộc khí Dương: Mộc rắn như thân sồi. Dùng với mục đích lành, Mộc là cây gậy chống; với mục đích dữ, Mộc là ngọn giáo. Cây tre ở Trung Quốc được ca ngợi về khả năng mềm dẻo trước gió nhưng lại được dùng làm giàn giáo.
Được nhìn dưới hình tượng cây, năng lượng của Mộc có tính sinh sôi nẩy nở, nuôi dưỡng và mềm dẻo.
Tính cách của người thuộc hành này
Người mạng Mộc có tinh thần vì tha nhân và năng nổ. Là người nhiều ý tưởng, tính cách hướng ngoại của họ được nhiều người thương, giúp đỡ.
Tích cực – có bản tính nghệ sĩ, làm việc nhiệt thành.
Tiêu cực – thiếu kiên nhẫn, dễ nổi giận, thường bỏ ngang công việc.
Vạn vật thuộc hành này
Các loài thảo mộc, đồ đạc bằng gỗ, giấy, màu xanh lục, cột trụ, sự trang hoàng, tranh phong cảnh
Những người mệnh Mộc sinh năm :
Nhâm Ngọ – 1942, 2002 - Dương Liễu Mộc
Quý Mùi – 1943, 2003 - Dương Liễu Mộc
Canh Dần – 1950, 2010 - Tùng Bách Mộc
Tân Mão – 1951, 2011 - Tùng Bách Mộc
Mậu Tuất – 1958, 2018 - Bình Địa Mộc
Kỷ Hợi – 1959, 2019 - Bình Địa Mộc
Nhâm Tý – 1972, 2032 - Tang Đố Mộc
Quý Sửu – 1973, 2033 - Tang Đố Mộc
Canh Thân – 1980, 2040 - Thạch Lựu Mộc
Tân Dậu – 1981, 2041 - Thạch Lựu Mộc
Mậu Thìn – 1988, 1928 - Đại Lâm Mộc
Kỷ Tỵ – 1989, 1929 - Đại Lâm Mộc
Sim không dính 4, Sim không lỗi 4 là sim trong dãy số số không chứa số 4
CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, APVIET.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (APVIET.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó APVIET.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
SIM THEO GIÁ TIỀN
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Đ Minh
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng, Đống Đa, Hà Nội
Địa chỉ 2:86 Nguyễn Trãi, Hoành Bồ, Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, P5, Quận 3, HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
CHỌN SIM NGÀY SINH
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái, ngày kỉ niệm, ngày cưới ...

 • Khuyễn mãi - giảm giá
 • [ Khuyến mãi ] Nhân dịp tháng khuyến mãi.Những sim có giá trên triệu đồng (1.000.000) tại website ApViet.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng
 • Hướng dẫn mua sim
 • 1. Nếu quý khách ở Hà Nội hoặc TP.HCM hoặc Quảng Ninh
  ▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
  ▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
  ▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
  ▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

  2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
  ▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM,Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
  ▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
  ▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.

Tin mới cập nhật

15 Đặt hàng mới nhất
Nguyễn Đức Quang
Đặt sim: 09030...32
Vào lúc: 19:56 30/3/2020

Hoàng Đức Linh
Đặt sim: 01627...45
Vào lúc: 19:53 30/3/2020

Trần Văn Tuấn
Đặt sim: 09644...69
Vào lúc: 19:49 30/3/2020

Trần Văn Nam
Đặt sim: 08942...39
Vào lúc: 19:46 30/3/2020

Nguyễn Đức Thành
Đặt sim: 01696...85
Vào lúc: 19:44 30/3/2020

Nguyễn Duy Khánh
Đặt sim: 09029...54
Vào lúc: 19:40 30/3/2020

Nguyễn Đức Bảo
Đặt sim: 09756...98
Vào lúc: 19:38 30/3/2020

Phan Văn Vương
Đặt sim: 09863...34
Vào lúc: 19:34 30/3/2020

Phạm Chí Thi
Đặt sim: 08618...65
Vào lúc: 19:31 30/3/2020

Phan Minh Tuấn
Đặt sim: 09115...87
Vào lúc: 19:29 30/3/2020

Hoàng Văn Nam
Đặt sim: 01666...24
Vào lúc: 19:25 30/3/2020

Ngô Đức Nguyên
Đặt sim: 01296...67
Vào lúc: 19:22 30/3/2020

Huỳnh Minh Hoàng
Đặt sim: 01645...66
Vào lúc: 19:20 30/3/2020

Nguyễn Thục Di
Đặt sim: 01663...97
Vào lúc: 19:16 30/3/2020

Nguyễn Văn Nguyên
Đặt sim: 09044...16
Vào lúc: 19:13 30/3/2020

Uy tín là vàng - Địa chỉ rõ ràng

 • Giao sim tận nơi - Miễn phí toàn quốc

Từ khóa tìm kiếm

Đầu sim số đẹp

Đầu 09 Viettel » Đầu 08 Viettel » Đầu 097 Viettel » Đầu 0971 » Đầu 0972 » Đầu 0973 » Đầu 0974 » Đầu 0975 » Đầu 0976 » Đầu 0977 » Đầu 0978 » Đầu 0979 » Đầu 098 Viettel » Đầu 0981 » Đầu 0982 » Đầu 0983 » Đầu 0984 » Đầu 0985 » Đầu 0986 » Đầu 0987 » Đầu 0988 » Đầu 0989 Đầu 096 Viettel » Đầu 0961 » Đầu 0962 » Đầu 0963 » Đầu 0964» Đầu 0965 » Đầu 0966 » Đầu 0967 » Đầu 0968 » Đầu 0969 » Đầu 086 
Đầu 09 Vinaphone » Đầu 08 Vinaphone » Đầu 091 Vinaphone » Đầu 0911 » Đầu 0912 » Đầu 0913 » Đầu 0914 » Đầu 0915 » Đầu 0916 » Đầu 0917 » Đầu 0918 » Đầu 0919 » Đầu 094 » Đầu 0941 » Đầu 0942 » Đầu 0943 » Đầu 0944 » Đầu 0945 » Đầu 0946 » Đầu 0947 » Đầu 0948 » Đầu 0949 
Đầu 09 Mobifone » Đầu 08 Mobifone » Đầu 0901 » Đầu 0902 » Đầu 0903 » Đầu 0904 » Đầu 0905 » Đầu 0906 » Đầu 0907 » Đầu 0908 » Đầu 0909 »Đầu 0931 » Đầu 0932 » Đầu 0933 » Đầu 0934 » Đầu 0935 » Đầu 0936 » Đầu 0937 » Đầu 0938 » Đầu 0939 » Đầu 088 » Đầu 089 
Đầu 09 Vietnamobile » Đầu 092 Vietnamobile
Đầu 099 Gmobile » Đầu 095 Sfone » Đầu 09 Sfone

Sim đẹp mới về

0859231555: 2,080,000
0925070555: 3,460,000
0399261555: 6,800,000
0856351985: 1,570,000
0826660555: 9,920,000
0813652555: 3,210,000
0779225555: 53,720,000
0769692555: 3,800,000
0784901985: 800,000
0812076555: 3,210,000
0842235555: 49,590,000
0702023555: 2,530,000
0763134555: 2,530,000
0859621555: 2,530,000
0965511985: 3,630,000
0819774555: 1,940,000
0902397555: 10,330,000
0819411955: 800,000
0857743555: 1,310,000
0833597555: 3,210,000
0945431985: 2,950,000
0817673555: 3,210,000
0915321975: 1,300,000
0847167555: 1,700,000
0764505555: 24,580,000
0829944555: 14,050,000
0818287555: 3,210,000
0396992005: 2,600,000
0343841985: 1,080,000
0836851965: 800,000
0852764555: 1,740,000
0827441985: 800,000
0343482005: 1,910,000
0367088555: 8,160,000
0358151995: 3,430,000
0901481555: 4,760,000
0357793555: 3,800,000
0705711975: 500,000
0784702555: 4,670,000
0924281555: 1,390,000

Đơn hàng mới giao

Lâm Nguyễn Hữu Thịnh
225 nguyễn lương bằng
Đặt sim: Mobifone 0*050710

đỗ Anh Quân
cay xăng so 15 thi tran nga sau Huyen châu thành
Đặt sim: Vinaphone 0*839958

Anh Lâm
21/5 đường số 3 Trần Não Quận 2
Đặt sim: Viettel 0*581738

Quốc Hưng Thạnh
27 đại lộ hoà bình , trần phú móng cái quảng ninh
Đặt sim: Viettel 0*162012

Nguyen Thanh Tam
233 huỳnh thúc kháng . tam kỳ. quảng nam
Đặt sim: Viettel 0*481168