Nếu việc tìm sim,đặt hàng gây khó khăn cho bạn.Xin liên hệ Hotline để được trợ giúp. Hôm nay ngày: 4/7/2020 1.600.000 sim số đẹp - APVIET.COM - Sitemap

Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 02121990 , nhập 02121990
Nếu việc tìm kiếm sim gây khó khăn cho quý khách.Xin liên hệ Hotline để được trợ giúp.
Nhận sim trong 24h - Giao sim tận nơi - Thu tiền sau
Nếu việc tìm sim hoặc mua sim, đặt hàng gây khó khăn cho quý khách.Xin liên hệ Hotline để được trợ giúp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990

Hơn 1.600.000 sim số đẹp cho bạn lựa chọn

ApViet.Com Giao sim tại nhà trên toàn quốc

Sim Đầu Số 07 Năm Sinh Không lỗi dính 4

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0705591969400,000
480.000
Sim 0705591969 Mobifone Đầu số 070 apviet.comSố Năm Sinh
1969 Mobifone
Đặt mua
0705511969400,000
480.000
Sim 0705511969 Mobifone Đầu số 070 apviet.comSố Năm Sinh
11969 Mobifone
Đặt mua
0705511959400,000
480.000
Sim 0705511959 Mobifone Đầu số 070 apviet.comSố Năm Sinh
511959 Mobifone
Đặt mua
0762121959440,000
530.000
Sim 0762121959 Mobifone Đầu số 076 apviet.comSố Năm Sinh
959 Mobifone
Đặt mua
0705311959440,000
530.000
Sim 0705311959 Mobifone Đầu số 070 apviet.comSố Năm Sinh
1959 Mobifone
Đặt mua
0766111959440,000
530.000
Sim 0766111959 Mobifone Đầu số 076 apviet.comSố Năm Sinh
11959 Mobifone
Đặt mua
0769151959440,000
530.000
Sim 0769151959 Mobifone Đầu số 076 apviet.comSố Năm Sinh
151959 Mobifone
Đặt mua
0796121959440,000
530.000
Sim 0796121959 Mobifone Đầu số 079 apviet.comSố Năm Sinh
959 Mobifone
Đặt mua
0795121959440,000
530.000
Sim 0795121959 Mobifone Đầu số 079 apviet.comSố Năm Sinh
1959 Mobifone
Đặt mua
0796111959440,000
530.000
Sim 0796111959 Mobifone Đầu số 079 apviet.comSố Năm Sinh
11959 Mobifone
Đặt mua
0769011959440,000
530.000
Sim 0769011959 Mobifone Đầu số 076 apviet.comSố Năm Sinh
011959 Mobifone
Đặt mua
0773221959440,000
530.000
Sim 0773221959 Mobifone Đầu số 077 apviet.comSố Năm Sinh
959 Mobifone
Đặt mua
0769101959440,000
530.000
Sim 0769101959 Mobifone Đầu số 076 apviet.comSố Năm Sinh
1959 Mobifone
Đặt mua
0769121959440,000
530.000
Sim 0769121959 Mobifone Đầu số 076 apviet.comSố Năm Sinh
21959 Mobifone
Đặt mua
0769001959440,000
530.000
Sim 0769001959 Mobifone Đầu số 076 apviet.comSố Năm Sinh
001959 Mobifone
Đặt mua
0766011959440,000
530.000
Sim 0766011959 Mobifone Đầu số 076 apviet.comSố Năm Sinh
959 Mobifone
Đặt mua
0762211959440,000
530.000
Sim 0762211959 Mobifone Đầu số 076 apviet.comSố Năm Sinh
1959 Mobifone
Đặt mua
0796221959440,000
530.000
Sim 0796221959 Mobifone Đầu số 079 apviet.comSố Năm Sinh
21959 Mobifone
Đặt mua
0793051959440,000
530.000
Sim 0793051959 Mobifone Đầu số 079 apviet.comSố Năm Sinh
051959 Mobifone
Đặt mua
0793081959440,000
530.000
Sim 0793081959 Mobifone Đầu số 079 apviet.comSố Năm Sinh
959 Mobifone
Đặt mua
0793071959440,000
530.000
Sim 0793071959 Mobifone Đầu số 079 apviet.comSố Năm Sinh
1959 Mobifone
Đặt mua
0762201959440,000
530.000
Sim 0762201959 Mobifone Đầu số 076 apviet.comSố Năm Sinh
01959 Mobifone
Đặt mua
0762081959440,000
530.000
Sim 0762081959 Mobifone Đầu số 076 apviet.comSố Năm Sinh
081959 Mobifone
Đặt mua
0773201959440,000
530.000
Sim 0773201959 Mobifone Đầu số 077 apviet.comSố Năm Sinh
959 Mobifone
Đặt mua
0769021959440,000
530.000
Sim 0769021959 Mobifone Đầu số 076 apviet.comSố Năm Sinh
1959 Mobifone
Đặt mua
0773261959440,000
530.000
Sim 0773261959 Mobifone Đầu số 077 apviet.comSố Năm Sinh
61959 Mobifone
Đặt mua
0776351959440,000
530.000
Sim 0776351959 Mobifone Đầu số 077 apviet.comSố Năm Sinh
351959 Mobifone
Đặt mua
0762251959440,000
530.000
Sim 0762251959 Mobifone Đầu số 076 apviet.comSố Năm Sinh
959 Mobifone
Đặt mua
0705081959440,000
530.000
Sim 0705081959 Mobifone Đầu số 070 apviet.comSố Năm Sinh
1959 Mobifone
Đặt mua
0705051959440,000
530.000
Sim 0705051959 Mobifone Đầu số 070 apviet.comSố Năm Sinh
51959 Mobifone
Đặt mua
0773231959440,000
530.000
Sim 0773231959 Mobifone Đầu số 077 apviet.comSố Năm Sinh
231959 Mobifone
Đặt mua
0769161959440,000
530.000
Sim 0769161959 Mobifone Đầu số 076 apviet.comSố Năm Sinh
959 Mobifone
Đặt mua
0769171959440,000
530.000
Sim 0769171959 Mobifone Đầu số 076 apviet.comSố Năm Sinh
1959 Mobifone
Đặt mua
0766131959440,000
530.000
Sim 0766131959 Mobifone Đầu số 076 apviet.comSố Năm Sinh
31959 Mobifone
Đặt mua
0766161959440,000
530.000
Sim 0766161959 Mobifone Đầu số 076 apviet.comSố Năm Sinh
161959 Mobifone
Đặt mua
0762151959440,000
530.000
Sim 0762151959 Mobifone Đầu số 076 apviet.comSố Năm Sinh
959 Mobifone
Đặt mua
0762101959440,000
530.000
Sim 0762101959 Mobifone Đầu số 076 apviet.comSố Năm Sinh
1959 Mobifone
Đặt mua
0777311959440,000
530.000
Sim 0777311959 Mobifone Đầu số 077 apviet.comSố Năm Sinh
11959 Mobifone
Đặt mua
0766211959440,000
530.000
Sim 0766211959 Mobifone Đầu số 076 apviet.comSố Năm Sinh
211959 Mobifone
Đặt mua
0777251959440,000
530.000
Sim 0777251959 Mobifone Đầu số 077 apviet.comSố Năm Sinh
959 Mobifone
Đặt mua
0769071959440,000
530.000
Sim 0769071959 Mobifone Đầu số 076 apviet.comSố Năm Sinh
1959 Mobifone
Đặt mua
0768201959440,000
530.000
Sim 0768201959 Mobifone Đầu số 076 apviet.comSố Năm Sinh
01959 Mobifone
Đặt mua
0762261959440,000
530.000
Sim 0762261959 Mobifone Đầu số 076 apviet.comSố Năm Sinh
261959 Mobifone
Đặt mua
0766281959440,000
530.000
Sim 0766281959 Mobifone Đầu số 076 apviet.comSố Năm Sinh
959 Mobifone
Đặt mua
0766031959440,000
530.000
Sim 0766031959 Mobifone Đầu số 076 apviet.comSố Năm Sinh
1959 Mobifone
Đặt mua
0776381959440,000
530.000
Sim 0776381959 Mobifone Đầu số 077 apviet.comSố Năm Sinh
81959 Mobifone
Đặt mua
0777321959440,000
530.000
Sim 0777321959 Mobifone Đầu số 077 apviet.comSố Năm Sinh
321959 Mobifone
Đặt mua
0766081959440,000
530.000
Sim 0766081959 Mobifone Đầu số 076 apviet.comSố Năm Sinh
959 Mobifone
Đặt mua
0777301959440,000
530.000
Sim 0777301959 Mobifone Đầu số 077 apviet.comSố Năm Sinh
1959 Mobifone
Đặt mua
0762161959440,000
530.000
Sim 0762161959 Mobifone Đầu số 076 apviet.comSố Năm Sinh
61959 Mobifone
Đặt mua
0795161959440,000
530.000
Sim 0795161959 Mobifone Đầu số 079 apviet.comSố Năm Sinh
161959 Mobifone
Đặt mua
0762171959440,000
530.000
Sim 0762171959 Mobifone Đầu số 076 apviet.comSố Năm Sinh
959 Mobifone
Đặt mua
0777331959440,000
530.000
Sim 0777331959 Mobifone Đầu số 077 apviet.comSố Năm Sinh
1959 Mobifone
Đặt mua
0769131959440,000
530.000
Sim 0769131959 Mobifone Đầu số 076 apviet.comSố Năm Sinh
31959 Mobifone
Đặt mua
0762131959440,000
530.000
Sim 0762131959 Mobifone Đầu số 076 apviet.comSố Năm Sinh
131959 Mobifone
Đặt mua
0766181959440,000
530.000
Sim 0766181959 Mobifone Đầu số 076 apviet.comSố Năm Sinh
959 Mobifone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim năm sinh là sim có đuôi năm sinh 19xx, 20xx.Sim năm sinh là dòng sim kỷ niệm, gây ấn tượng với người khác.Ngoài sim năm sinh cho bố mẹ, còn có các dòng sim cho con cái. Sim kỷ niệm ngày cưới, sim kỷ niệm sinh nhật của con.
Sim số đẹp Năm Sinh
Câu hỏi thường gặp: Đầu số 07 là của nhà mạng nào?
Trả lời: Đầu số 07 là của nhà mạng: Mobifone
Sim không dính 4, Sim không lỗi 4 là sim trong dãy số số không chứa số 4
CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, APVIET.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (APVIET.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó APVIET.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
SIM THEO GIÁ TIỀN
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Đ Minh
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng, Đống Đa, Hà Nội
Địa chỉ 2:86 Nguyễn Trãi, Hoành Bồ, Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, P5, Quận 3, HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
CHỌN SIM NGÀY SINH
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái, ngày kỉ niệm, ngày cưới ...

 • Khuyễn mãi - giảm giá
 • [ Khuyến mãi ] Nhân dịp tháng khuyến mãi.Những sim có giá trên triệu đồng (1.000.000) tại website ApViet.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng
 • Hướng dẫn mua sim
 • 1. Nếu quý khách ở Hà Nội hoặc TP.HCM hoặc Quảng Ninh
  ▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
  ▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
  ▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
  ▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

  2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
  ▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM,Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
  ▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
  ▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.

Tin mới cập nhật

15 Đặt hàng mới nhất
Nguyễn Ngọc Hoa
Đặt sim: 08667...11
Vào lúc: 21:55 4/7/2020

Huỳnh Văn Bảo
Đặt sim: 09651...45
Vào lúc: 21:52 4/7/2020

Phạm Chí Hiển
Đặt sim: 08951...42
Vào lúc: 21:49 4/7/2020

Trần Kim Hồng
Đặt sim: 01288...86
Vào lúc: 21:47 4/7/2020

Hoàng Thị Nhàn
Đặt sim: 09084...32
Vào lúc: 21:44 4/7/2020

Phan Thục Chi
Đặt sim: 01653...36
Vào lúc: 21:41 4/7/2020

Huỳnh Minh Anh
Đặt sim: 09662...47
Vào lúc: 21:37 4/7/2020

Ngô Kim Hoa
Đặt sim: 01642...41
Vào lúc: 21:34 4/7/2020

Nguyễn Minh Khải
Đặt sim: 08889...27
Vào lúc: 21:32 4/7/2020

Nguyễn Diệp Lệ
Đặt sim: 01240...53
Vào lúc: 21:29 4/7/2020

Hoàng Đức Vương
Đặt sim: 01694...83
Vào lúc: 21:26 4/7/2020

Phan Minh Anh
Đặt sim: 01295...44
Vào lúc: 21:22 4/7/2020

Nguyễn Nhã Hương
Đặt sim: 09834...21
Vào lúc: 21:19 4/7/2020

Nguyễn Cát Ngọc
Đặt sim: 01620...42
Vào lúc: 21:16 4/7/2020

Trần Thị Nguyệt
Đặt sim: 01287...55
Vào lúc: 21:14 4/7/2020

Uy tín là vàng - Địa chỉ rõ ràng

 • Giao sim tận nơi - Miễn phí toàn quốc

Từ khóa tìm kiếm

Đầu sim số đẹp

Đầu 09 Viettel » Đầu 08 Viettel » Đầu 097 Viettel » Đầu 0971 » Đầu 0972 » Đầu 0973 » Đầu 0974 » Đầu 0975 » Đầu 0976 » Đầu 0977 » Đầu 0978 » Đầu 0979 » Đầu 098 Viettel » Đầu 0981 » Đầu 0982 » Đầu 0983 » Đầu 0984 » Đầu 0985 » Đầu 0986 » Đầu 0987 » Đầu 0988 » Đầu 0989 Đầu 096 Viettel » Đầu 0961 » Đầu 0962 » Đầu 0963 » Đầu 0964» Đầu 0965 » Đầu 0966 » Đầu 0967 » Đầu 0968 » Đầu 0969 » Đầu 086 
Đầu 09 Vinaphone » Đầu 08 Vinaphone » Đầu 091 Vinaphone » Đầu 0911 » Đầu 0912 » Đầu 0913 » Đầu 0914 » Đầu 0915 » Đầu 0916 » Đầu 0917 » Đầu 0918 » Đầu 0919 » Đầu 094 » Đầu 0941 » Đầu 0942 » Đầu 0943 » Đầu 0944 » Đầu 0945 » Đầu 0946 » Đầu 0947 » Đầu 0948 » Đầu 0949 
Đầu 09 Mobifone » Đầu 08 Mobifone » Đầu 0901 » Đầu 0902 » Đầu 0903 » Đầu 0904 » Đầu 0905 » Đầu 0906 » Đầu 0907 » Đầu 0908 » Đầu 0909 »Đầu 0931 » Đầu 0932 » Đầu 0933 » Đầu 0934 » Đầu 0935 » Đầu 0936 » Đầu 0937 » Đầu 0938 » Đầu 0939 » Đầu 088 » Đầu 089 
Đầu 09 Vietnamobile » Đầu 092 Vietnamobile
Đầu 099 Gmobile » Đầu 095 Sfone » Đầu 09 Sfone

Sim đẹp mới về

0349362010: 780,000
0766288000: 1,800,000
0922154000: 590,000
0355341980: 1,500,000
0869571990: 3,300,000
0868981980: 2,500,000
0858522010: 2,100,000
0328598000: 990,000
0912130000: 70,000,000
0971271960: 600,000
0922171000: 2,800,000
0348157000: 600,000
0935691950: 700,000
0363871970: 1,500,000
0849021990: 3,200,000
0348331990: 2,200,000
0784983000: 1,000,000
0387902010: 800,000
0967931980: 5,000,000
0975250000: 39,600,000
0784401980: 700,000
0794240000: 9,700,000
0818615000: 1,200,000
0783961980: 1,500,000
0359031000: 700,000
0776920000: 7,000,000
0359545000: 1,800,000
0857201980: 880,000
0868924000: 2,500,000
0916704000: 1,200,000
0399736000: 1,500,000
0862181990: 5,000,000
0962161970: 2,500,000
0913572010: 2,200,000
0356931990: 2,900,000
0354943000: 600,000
0949422010: 2,340,000
0823532000: 1,820,000
0929102010: 6,000,000
0362561990: 5,400,000

Đơn hàng mới giao

Lâm Nguyễn Hữu Thịnh
225 nguyễn lương bằng
Đặt sim: Mobifone 0*050710

đỗ Anh Quân
cay xăng so 15 thi tran nga sau Huyen châu thành
Đặt sim: Vinaphone 0*839958

Anh Lâm
21/5 đường số 3 Trần Não Quận 2
Đặt sim: Viettel 0*581738

Quốc Hưng Thạnh
27 đại lộ hoà bình , trần phú móng cái quảng ninh
Đặt sim: Viettel 0*162012

Nguyen Thanh Tam
233 huỳnh thúc kháng . tam kỳ. quảng nam
Đặt sim: Viettel 0*481168