Nếu việc tìm sim,đặt hàng gây khó khăn cho bạn.Xin liên hệ Hotline để được trợ giúp. Hôm nay ngày: 19/5/2019 1.600.000 sim số đẹp - APVIET.COM - Sitemap

Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 02121990 , nhập 02121990
Nếu việc tìm kiếm sim gây khó khăn cho quý khách.Xin liên hệ Hotline để được trợ giúp.
Nhận sim trong 24h - Giao sim tận nơi - Thu tiền sau
Nếu việc tìm sim hoặc mua sim, đặt hàng gây khó khăn cho quý khách.Xin liên hệ Hotline để được trợ giúp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990

Hơn 1.600.000 sim số đẹp cho bạn lựa chọn

ApViet.Com Giao sim tại nhà trên toàn quốc

Sim Đầu Số 07 Năm Sinh Năm 2001 Tân Tỵ Mệnh Kim, Bạch lạp kim

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0779812001490,000
590.000
Sim 0779812001 Mobifone Đầu số 077 apviet.comSố Năm Sinh
2001 Mobifone
Đặt mua
0705662001500,000
600.000
Sim 0705662001 Mobifone Đầu số 070 apviet.comSố Năm Sinh
62001 Mobifone
Đặt mua
0705852001500,000
600.000
Sim 0705852001 Mobifone Đầu số 070 apviet.comSố Năm Sinh
852001 Mobifone
Đặt mua
0778322001500,000
600.000
Sim 0778322001 Mobifone Đầu số 077 apviet.comSố Năm Sinh
001 Mobifone
Đặt mua
0763312001500,000
600.000
Sim 0763312001 Mobifone Đầu số 076 apviet.comSố Năm Sinh
2001 Mobifone
Đặt mua
0766352001500,000
600.000
Sim 0766352001 Mobifone Đầu số 076 apviet.comSố Năm Sinh
52001 Mobifone
Đặt mua
0796792001500,000
600.000
Sim 0796792001 Mobifone Đầu số 079 apviet.comSố Năm Sinh
792001 Mobifone
Đặt mua
0777482001500,000
600.000
Sim 0777482001 Mobifone Đầu số 077 apviet.comSố Năm Sinh
001 Mobifone
Đặt mua
0705752001550,000
660.000
Sim 0705752001 Mobifone Đầu số 070 apviet.comSố Năm Sinh
2001 Mobifone
Đặt mua
0705502001550,000
660.000
Sim 0705502001 Mobifone Đầu số 070 apviet.comSố Năm Sinh
02001 Mobifone
Đặt mua
0768202001650,000
780.000
Sim 0768202001 Mobifone Đầu số 076 apviet.comSố Năm Sinh
202001 Mobifone
Đặt mua
0777452001700,000
840.000
Sim 0777452001 Mobifone Đầu số 077 apviet.comSố Năm Sinh
001 Mobifone
Đặt mua
0793342001700,000
840.000
Sim 0793342001 Mobifone Đầu số 079 apviet.comSố Năm Sinh
2001 Mobifone
Đặt mua
0783732001750,000
900.000
Sim 0783732001 Mobifone Đầu số 078 apviet.comSố Năm Sinh
32001 Mobifone
Đặt mua
0793972001780,000
940.000
Sim 0793972001 Mobifone Đầu số 079 apviet.comSố Năm Sinh
972001 Mobifone
Đặt mua
0705242001780,000
940.000
Sim 0705242001 Mobifone Đầu số 070 apviet.comSố Năm Sinh
001 Mobifone
Đặt mua
0705212001780,000
940.000
Sim 0705212001 Mobifone Đầu số 070 apviet.comSố Năm Sinh
2001 Mobifone
Đặt mua
0705362001780,000
940.000
Sim 0705362001 Mobifone Đầu số 070 apviet.comSố Năm Sinh
62001 Mobifone
Đặt mua
0705372001780,000
940.000
Sim 0705372001 Mobifone Đầu số 070 apviet.comSố Năm Sinh
372001 Mobifone
Đặt mua
0705222001780,000
940.000
Sim 0705222001 Mobifone Đầu số 070 apviet.comSố Năm Sinh
001 Mobifone
Đặt mua
0705302001780,000
940.000
Sim 0705302001 Mobifone Đầu số 070 apviet.comSố Năm Sinh
2001 Mobifone
Đặt mua
0705192001780,000
940.000
Sim 0705192001 Mobifone Đầu số 070 apviet.comSố Năm Sinh
92001 Mobifone
Đặt mua
0705152001780,000
940.000
Sim 0705152001 Mobifone Đầu số 070 apviet.comSố Năm Sinh
152001 Mobifone
Đặt mua
0705412001780,000
940.000
Sim 0705412001 Mobifone Đầu số 070 apviet.comSố Năm Sinh
001 Mobifone
Đặt mua
0705342001780,000
940.000
Sim 0705342001 Mobifone Đầu số 070 apviet.comSố Năm Sinh
2001 Mobifone
Đặt mua
0705392001780,000
940.000
Sim 0705392001 Mobifone Đầu số 070 apviet.comSố Năm Sinh
92001 Mobifone
Đặt mua
0705172001780,000
940.000
Sim 0705172001 Mobifone Đầu số 070 apviet.comSố Năm Sinh
172001 Mobifone
Đặt mua
0705402001780,000
940.000
Sim 0705402001 Mobifone Đầu số 070 apviet.comSố Năm Sinh
001 Mobifone
Đặt mua
0705382001780,000
940.000
Sim 0705382001 Mobifone Đầu số 070 apviet.comSố Năm Sinh
2001 Mobifone
Đặt mua
0705292001780,000
940.000
Sim 0705292001 Mobifone Đầu số 070 apviet.comSố Năm Sinh
92001 Mobifone
Đặt mua
0705432001780,000
940.000
Sim 0705432001 Mobifone Đầu số 070 apviet.comSố Năm Sinh
432001 Mobifone
Đặt mua
0778392001780,000
940.000
Sim 0778392001 Mobifone Đầu số 077 apviet.comSố Năm Sinh
001 Mobifone
Đặt mua
0786102001800,000
960.000
Sim 0786102001 Mobifone Đầu số 078 apviet.comSố Năm Sinh
2001 Mobifone
Đặt mua
0786692001800,000
960.000
Sim 0786692001 Mobifone Đầu số 078 apviet.comSố Năm Sinh
92001 Mobifone
Đặt mua
0784172001800,000
960.000
Sim 0784172001 Mobifone Đầu số 078 apviet.comSố Năm Sinh
172001 Mobifone
Đặt mua
0798812001800,000
960.000
Sim 0798812001 Mobifone Đầu số 079 apviet.comSố Năm Sinh
001 Mobifone
Đặt mua
0797412001800,000
960.000
Sim 0797412001 Mobifone Đầu số 079 apviet.comSố Năm Sinh
2001 Mobifone
Đặt mua
0784142001800,000
960.000
Sim 0784142001 Mobifone Đầu số 078 apviet.comSố Năm Sinh
42001 Mobifone
Đặt mua
0798372001800,000
960.000
Sim 0798372001 Mobifone Đầu số 079 apviet.comSố Năm Sinh
372001 Mobifone
Đặt mua
0798362001800,000
960.000
Sim 0798362001 Mobifone Đầu số 079 apviet.comSố Năm Sinh
001 Mobifone
Đặt mua
0783392001800,000
960.000
Sim 0783392001 Mobifone Đầu số 078 apviet.comSố Năm Sinh
2001 Mobifone
Đặt mua
0784072001800,000
960.000
Sim 0784072001 Mobifone Đầu số 078 apviet.comSố Năm Sinh
72001 Mobifone
Đặt mua
0797032001800,000
960.000
Sim 0797032001 Mobifone Đầu số 079 apviet.comSố Năm Sinh
032001 Mobifone
Đặt mua
0762552001830,000
1.000.000
Sim 0762552001 Mobifone Đầu số 076 apviet.comSố Năm Sinh
001 Mobifone
Đặt mua
0774042001850,000
1.020.000
Sim 0774042001 Mobifone Đầu số 077 apviet.comSố Năm Sinh
2001 Mobifone
Đặt mua
0797962001870,000
1.040.000
Sim 0797962001 Mobifone Đầu số 079 apviet.comSố Năm Sinh
62001 Mobifone
Đặt mua
0793852001870,000
1.040.000
Sim 0793852001 Mobifone Đầu số 079 apviet.comSố Năm Sinh
852001 Mobifone
Đặt mua
0794742001870,000
1.040.000
Sim 0794742001 Mobifone Đầu số 079 apviet.comSố Năm Sinh
001 Mobifone
Đặt mua
0784752001870,000
1.040.000
Sim 0784752001 Mobifone Đầu số 078 apviet.comSố Năm Sinh
2001 Mobifone
Đặt mua
0784742001870,000
1.040.000
Sim 0784742001 Mobifone Đầu số 078 apviet.comSố Năm Sinh
42001 Mobifone
Đặt mua
0797152001870,000
1.040.000
Sim 0797152001 Mobifone Đầu số 079 apviet.comSố Năm Sinh
152001 Mobifone
Đặt mua
0797532001870,000
1.040.000
Sim 0797532001 Mobifone Đầu số 079 apviet.comSố Năm Sinh
001 Mobifone
Đặt mua
0797642001870,000
1.040.000
Sim 0797642001 Mobifone Đầu số 079 apviet.comSố Năm Sinh
2001 Mobifone
Đặt mua
0798152001870,000
1.040.000
Sim 0798152001 Mobifone Đầu số 079 apviet.comSố Năm Sinh
52001 Mobifone
Đặt mua
0785802001870,000
1.040.000
Sim 0785802001 Mobifone Đầu số 078 apviet.comSố Năm Sinh
802001 Mobifone
Đặt mua
0784762001870,000
1.040.000
Sim 0784762001 Mobifone Đầu số 078 apviet.comSố Năm Sinh
001 Mobifone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim năm sinh là sim có đuôi năm sinh 19xx, 20xx.Sim năm sinh là dòng sim kỷ niệm, gây ấn tượng với người khác.Ngoài sim năm sinh cho bố mẹ, còn có các dòng sim cho con cái. Sim kỷ niệm ngày cưới, sim kỷ niệm sinh nhật của con.
Sim số đẹp Năm Sinh
Câu hỏi thường gặp: Đầu số 07 là của nhà mạng nào?
Trả lời: Đầu số 07 là của nhà mạng: Mobifone
Năm 2001 Tân Tỵ Mệnh Kim, Bạch lạp kim
Mệnh Kim là biểu tượng mùa thu và sức mạnh. Đại diện cho thể rắn và khả năng chứa đựng. Mặt khác, Kim ( kim loại) còn là vật chất truyền dẫn. Khi tích cực, Kim là sự truyền đạt thông tin, ý tưởng sắc sảo và sự công minh; Khi tiêu cực, Kim có thể là sự hủy hoại, là hiểm họa và phiền muộn. Kim có thể là một món hàng xinh xắn và quý giá mà cũng có thể là đao kiếm.
Tính cách người thuộc hành này
Người mạng Kim có tính độc đoán và cương quyết. Họ dốc lòng dốc sức theo đuổi những tham vọng của mình. Là những nhà tổ chức giỏi, họ độc lập và vui sướng với thành quả riêng của họ. Tin vào khả năng bản thân nên họ kém linh động, mặc dù hầu hết người mệnh Kim vẫn thăng tiến nếu biết thay đổi. Đây là loại người nghiêm túc và không dễ nhận sự giúp đỡ.
Tích cực – mạnh mẽ, có trực giác và lôi cuốn người khác.
Tiêu cực – cứng nhắc, sầu muộn và nghiêm nghị.
Vạn vật thuộc hành này
Tất cả các kim loại, hình dáng tròn bầu, mái vòm, vật dụng kim khí, cửa và bậc cửa, đồ dùng nhà bếp, màu trắng, xám, bạc và vàng ươm, tiền đồng, đồng hồ
Những năm sinh mệnh Kim là:
Canh Thìn – 2000 - Bạch Lạp Kim
Tân Tỵ – 2001 - Bạch Lạp Kim
Quý Dậu – 1993 - Kiếm Phong Kim
Nhâm Thân - 1992 - Kiếm Phong Kim
Giáp Tý - 1984, 2026 - Hải Trung Kim
Ất Sửu – 1985, 1925 - Hải Trung Kim
Canh Tuất – 1970 - Thoa xuyến Kim
Tân Hợi – 1971 - Thoa xuyến Kim
Quý Mão – 1963, 2023 - Kim Bạch Kim
Nhâm Dần – 1962, 2022 - Kim Bạch Kim
Ất Mùi - 1955, 2015 - Sa Trung Kim
Giáp Ngọ – 1954, 2014 - Sa Trung Kim

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, APVIET.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (APVIET.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó APVIET.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
SIM THEO GIÁ TIỀN
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Đ Minh
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng, Đống Đa, Hà Nội
Địa chỉ 2:86 Nguyễn Trãi, Hoành Bồ, Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, P5, Quận 3, HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
CHỌN SIM NGÀY SINH
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái, ngày kỉ niệm, ngày cưới ...

 • Khuyễn mãi - giảm giá
 • [ Khuyến mãi ] Nhân dịp tháng khuyến mãi.Những sim có giá trên triệu đồng (1.000.000) tại website ApViet.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng
 • Hướng dẫn mua sim
 • 1. Nếu quý khách ở Hà Nội hoặc TP.HCM hoặc Quảng Ninh
  ▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
  ▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
  ▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
  ▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

  2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
  ▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM,Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
  ▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
  ▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.

Tin mới cập nhật

15 Đặt hàng mới nhất
Trần Đức Bảo
Đặt sim: 01642...31
Vào lúc: 14:55 19/5/2019

Nguyễn Chí Khiêm
Đặt sim: 01242...14
Vào lúc: 14:53 19/5/2019

Nguyễn Đức Đăng
Đặt sim: 09778...50
Vào lúc: 14:49 19/5/2019

Trần Trung Hảo
Đặt sim: 01266...41
Vào lúc: 14:47 19/5/2019

Nguyễn Duy Hải
Đặt sim: 01226...60
Vào lúc: 14:44 19/5/2019

Hoàng Duy Hiển
Đặt sim: 08865...85
Vào lúc: 14:41 19/5/2019

Nguyễn Duy Ken
Đặt sim: 01278...30
Vào lúc: 14:37 19/5/2019

Nguyễn Chí Quyền
Đặt sim: 01220...54
Vào lúc: 14:35 19/5/2019

Phạm Nhã Hồng
Đặt sim: 01658...20
Vào lúc: 14:31 19/5/2019

Trần Thị Nhi
Đặt sim: 01690...77
Vào lúc: 14:29 19/5/2019

Hoàng Đức Gia
Đặt sim: 08628...14
Vào lúc: 14:26 19/5/2019

Phan Minh Đăng
Đặt sim: 09731...86
Vào lúc: 14:23 19/5/2019

Nguyễn Văn Vương
Đặt sim: 09882...88
Vào lúc: 14:20 19/5/2019

Trần Đức Nguyên
Đặt sim: 01219...63
Vào lúc: 14:16 19/5/2019

Nguyễn Chí Thuận
Đặt sim: 01632...88
Vào lúc: 14:13 19/5/2019

Uy tín là vàng - Địa chỉ rõ ràng

 • Giao sim tận nơi - Miễn phí toàn quốc

Từ khóa tìm kiếm

Đầu sim số đẹp

Đầu 09 Viettel » Đầu 08 Viettel » Đầu 097 Viettel » Đầu 0971 » Đầu 0972 » Đầu 0973 » Đầu 0974 » Đầu 0975 » Đầu 0976 » Đầu 0977 » Đầu 0978 » Đầu 0979 » Đầu 098 Viettel » Đầu 0981 » Đầu 0982 » Đầu 0983 » Đầu 0984 » Đầu 0985 » Đầu 0986 » Đầu 0987 » Đầu 0988 » Đầu 0989 Đầu 096 Viettel » Đầu 0961 » Đầu 0962 » Đầu 0963 » Đầu 0964» Đầu 0965 » Đầu 0966 » Đầu 0967 » Đầu 0968 » Đầu 0969 » Đầu 086 
Đầu 09 Vinaphone » Đầu 08 Vinaphone » Đầu 091 Vinaphone » Đầu 0911 » Đầu 0912 » Đầu 0913 » Đầu 0914 » Đầu 0915 » Đầu 0916 » Đầu 0917 » Đầu 0918 » Đầu 0919 » Đầu 094 » Đầu 0941 » Đầu 0942 » Đầu 0943 » Đầu 0944 » Đầu 0945 » Đầu 0946 » Đầu 0947 » Đầu 0948 » Đầu 0949 
Đầu 09 Mobifone » Đầu 08 Mobifone » Đầu 0901 » Đầu 0902 » Đầu 0903 » Đầu 0904 » Đầu 0905 » Đầu 0906 » Đầu 0907 » Đầu 0908 » Đầu 0909 »Đầu 0931 » Đầu 0932 » Đầu 0933 » Đầu 0934 » Đầu 0935 » Đầu 0936 » Đầu 0937 » Đầu 0938 » Đầu 0939 » Đầu 088 » Đầu 089 
Đầu 09 Vietnamobile » Đầu 092 Vietnamobile
Đầu 099 Gmobile » Đầu 095 Sfone » Đầu 09 Sfone

Sim đẹp mới về

0986531970: 960,000
0924725000: 1,300,000
0817421990: 1,740,000
0832781970: 800,000
0901902010: 1,740,000
0858440000: 19,840,000
0866852010: 1,910,000
0774261960: 870,000
0345371990: 2,610,000
0942672010: 1,570,000
0765550000: 28,930,000
0793391950: 400,000
0828322000: 1,470,000
0782777000: 13,720,000
0386844000: 1,040,000
0765850000: 7,830,000
0362271980: 1,220,000
0921206000: 1,300,000
0783386000: 870,000
0919520000: 31,410,000
0941611980: 1,300,000
0929702010: 1,300,000
0789427000: 1,170,000
0981901990: 10,740,000
0946811970: 1,650,000
0704071960: 1,300,000
0766291950: 400,000
0828551990: 6,960,000
0389891980: 5,220,000
0386788000: 1,740,000
0854841970: 800,000
0356624000: 1,300,000
0852949000: 1,130,000
0943871970: 870,000
0852411990: 2,170,000
0965049000: 1,390,000
0707852010: 2,610,000
0906536000: 1,300,000
0855641980: 800,000
0778172010: 1,570,000

Đơn hàng mới giao

Huỳnh Minh Khải
38 phan châu trinh. p quang vinh. Biên Hòa. đồng nai
Đặt sim: Vietnamobile 0*442663

Đinh Mạnh Dương
1017/36/4 lê văn lương. nhà bè . tphcm
Đặt sim: Vinaphone 0*360365

Lê Nguyễn Hoàng Quí
Cửa hàng xăng dầu đông hải,thôn làng đài ,xã đông hải,huyện tiên yên,quảng ninh
Đặt sim: Viettel 0*928918

Tạ Thị Minh
Nhà C2, Đường Hà Kỳ Ngộ, Phường Phước Mỹ, Quận Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng
Đặt sim: Mobifone 0*986986

Anh Cương
75.đông hưng thuận 06 phường tân hưng thuận quận 12 TP hồ chí minh
Đặt sim: Mobifone 0*670459