Nếu việc tìm sim,đặt hàng gây khó khăn cho bạn.Xin liên hệ Hotline để được trợ giúp. Hôm nay ngày: 25/6/2019 1.600.000 sim số đẹp - APVIET.COM - Sitemap

Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 02121990 , nhập 02121990
Nếu việc tìm kiếm sim gây khó khăn cho quý khách.Xin liên hệ Hotline để được trợ giúp.
Nhận sim trong 24h - Giao sim tận nơi - Thu tiền sau
Nếu việc tìm sim hoặc mua sim, đặt hàng gây khó khăn cho quý khách.Xin liên hệ Hotline để được trợ giúp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990

Hơn 1.600.000 sim số đẹp cho bạn lựa chọn

ApViet.Com Giao sim tại nhà trên toàn quốc

Sim Đầu Số 08 Vinaphone Năm 1981 Tân Dậu Mệnh Mộc, Thạch Lựu mộc

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0813781981650,000
780.000
Sim 0813781981 Vinaphone Đầu số 081 apviet.comSố Năm Sinh
1981 Vinaphone
Đặt mua
0856911981740,000
890.000
Sim 0856911981 Vinaphone Đầu số 085 apviet.comSố Năm Sinh
11981 Vinaphone
Đặt mua
0853871981740,000
890.000
Sim 0853871981 Vinaphone Đầu số 085 apviet.comSố Năm Sinh
871981 Vinaphone
Đặt mua
0823201981750,000
900.000
Sim 0823201981 Vinaphone Đầu số 082 apviet.comSố Năm Sinh
981 Vinaphone
Đặt mua
0839511981780,000
940.000
Sim 0839511981 Vinaphone Đầu số 083 apviet.comSố Năm Sinh
1981 Vinaphone
Đặt mua
0815491981800,000
960.000
Sim 0815491981 Vinaphone Đầu số 081 apviet.comSố Năm Sinh
91981 Vinaphone
Đặt mua
0842751981800,000
960.000
Sim 0842751981 Vinaphone Đầu số 084 apviet.comSố Năm Sinh
751981 Vinaphone
Đặt mua
0822401981800,000
960.000
Sim 0822401981 Vinaphone Đầu số 082 apviet.comSố Năm Sinh
981 Vinaphone
Đặt mua
0822411981800,000
960.000
Sim 0822411981 Vinaphone Đầu số 082 apviet.comSố Năm Sinh
1981 Vinaphone
Đặt mua
0822431981800,000
960.000
Sim 0822431981 Vinaphone Đầu số 082 apviet.comSố Năm Sinh
31981 Vinaphone
Đặt mua
0822641981800,000
960.000
Sim 0822641981 Vinaphone Đầu số 082 apviet.comSố Năm Sinh
641981 Vinaphone
Đặt mua
0822741981800,000
960.000
Sim 0822741981 Vinaphone Đầu số 082 apviet.comSố Năm Sinh
981 Vinaphone
Đặt mua
0822841981800,000
960.000
Sim 0822841981 Vinaphone Đầu số 082 apviet.comSố Năm Sinh
1981 Vinaphone
Đặt mua
0822941981800,000
960.000
Sim 0822941981 Vinaphone Đầu số 082 apviet.comSố Năm Sinh
41981 Vinaphone
Đặt mua
0823141981800,000
960.000
Sim 0823141981 Vinaphone Đầu số 082 apviet.comSố Năm Sinh
141981 Vinaphone
Đặt mua
0823341981800,000
960.000
Sim 0823341981 Vinaphone Đầu số 082 apviet.comSố Năm Sinh
981 Vinaphone
Đặt mua
0823431981800,000
960.000
Sim 0823431981 Vinaphone Đầu số 082 apviet.comSố Năm Sinh
1981 Vinaphone
Đặt mua
0823491981800,000
960.000
Sim 0823491981 Vinaphone Đầu số 082 apviet.comSố Năm Sinh
91981 Vinaphone
Đặt mua
0823541981800,000
960.000
Sim 0823541981 Vinaphone Đầu số 082 apviet.comSố Năm Sinh
541981 Vinaphone
Đặt mua
0823641981800,000
960.000
Sim 0823641981 Vinaphone Đầu số 082 apviet.comSố Năm Sinh
981 Vinaphone
Đặt mua
0823741981800,000
960.000
Sim 0823741981 Vinaphone Đầu số 082 apviet.comSố Năm Sinh
1981 Vinaphone
Đặt mua
0823841981800,000
960.000
Sim 0823841981 Vinaphone Đầu số 082 apviet.comSố Năm Sinh
41981 Vinaphone
Đặt mua
0824141981800,000
960.000
Sim 0824141981 Vinaphone Đầu số 082 apviet.comSố Năm Sinh
141981 Vinaphone
Đặt mua
0824201981800,000
960.000
Sim 0824201981 Vinaphone Đầu số 082 apviet.comSố Năm Sinh
981 Vinaphone
Đặt mua
0824341981800,000
960.000
Sim 0824341981 Vinaphone Đầu số 082 apviet.comSố Năm Sinh
1981 Vinaphone
Đặt mua
0824401981800,000
960.000
Sim 0824401981 Vinaphone Đầu số 082 apviet.comSố Năm Sinh
01981 Vinaphone
Đặt mua
0824431981800,000
960.000
Sim 0824431981 Vinaphone Đầu số 082 apviet.comSố Năm Sinh
431981 Vinaphone
Đặt mua
0824451981800,000
960.000
Sim 0824451981 Vinaphone Đầu số 082 apviet.comSố Năm Sinh
981 Vinaphone
Đặt mua
0824461981800,000
960.000
Sim 0824461981 Vinaphone Đầu số 082 apviet.comSố Năm Sinh
1981 Vinaphone
Đặt mua
0824471981800,000
960.000
Sim 0824471981 Vinaphone Đầu số 082 apviet.comSố Năm Sinh
71981 Vinaphone
Đặt mua
0824481981800,000
960.000
Sim 0824481981 Vinaphone Đầu số 082 apviet.comSố Năm Sinh
481981 Vinaphone
Đặt mua
0824491981800,000
960.000
Sim 0824491981 Vinaphone Đầu số 082 apviet.comSố Năm Sinh
981 Vinaphone
Đặt mua
0824541981800,000
960.000
Sim 0824541981 Vinaphone Đầu số 082 apviet.comSố Năm Sinh
1981 Vinaphone
Đặt mua
0824641981800,000
960.000
Sim 0824641981 Vinaphone Đầu số 082 apviet.comSố Năm Sinh
41981 Vinaphone
Đặt mua
0824741981800,000
960.000
Sim 0824741981 Vinaphone Đầu số 082 apviet.comSố Năm Sinh
741981 Vinaphone
Đặt mua
0824841981800,000
960.000
Sim 0824841981 Vinaphone Đầu số 082 apviet.comSố Năm Sinh
981 Vinaphone
Đặt mua
0825141981800,000
960.000
Sim 0825141981 Vinaphone Đầu số 082 apviet.comSố Năm Sinh
1981 Vinaphone
Đặt mua
0825241981800,000
960.000
Sim 0825241981 Vinaphone Đầu số 082 apviet.comSố Năm Sinh
41981 Vinaphone
Đặt mua
0825401981800,000
960.000
Sim 0825401981 Vinaphone Đầu số 082 apviet.comSố Năm Sinh
401981 Vinaphone
Đặt mua
0825421981800,000
960.000
Sim 0825421981 Vinaphone Đầu số 082 apviet.comSố Năm Sinh
981 Vinaphone
Đặt mua
0825431981800,000
960.000
Sim 0825431981 Vinaphone Đầu số 082 apviet.comSố Năm Sinh
1981 Vinaphone
Đặt mua
0825441981800,000
960.000
Sim 0825441981 Vinaphone Đầu số 082 apviet.comSố Năm Sinh
41981 Vinaphone
Đặt mua
0825471981800,000
960.000
Sim 0825471981 Vinaphone Đầu số 082 apviet.comSố Năm Sinh
471981 Vinaphone
Đặt mua
0825481981800,000
960.000
Sim 0825481981 Vinaphone Đầu số 082 apviet.comSố Năm Sinh
981 Vinaphone
Đặt mua
0825491981800,000
960.000
Sim 0825491981 Vinaphone Đầu số 082 apviet.comSố Năm Sinh
1981 Vinaphone
Đặt mua
0825541981800,000
960.000
Sim 0825541981 Vinaphone Đầu số 082 apviet.comSố Năm Sinh
41981 Vinaphone
Đặt mua
0825641981800,000
960.000
Sim 0825641981 Vinaphone Đầu số 082 apviet.comSố Năm Sinh
641981 Vinaphone
Đặt mua
0825741981800,000
960.000
Sim 0825741981 Vinaphone Đầu số 082 apviet.comSố Năm Sinh
981 Vinaphone
Đặt mua
0825841981800,000
960.000
Sim 0825841981 Vinaphone Đầu số 082 apviet.comSố Năm Sinh
1981 Vinaphone
Đặt mua
0826141981800,000
960.000
Sim 0826141981 Vinaphone Đầu số 082 apviet.comSố Năm Sinh
41981 Vinaphone
Đặt mua
0826241981800,000
960.000
Sim 0826241981 Vinaphone Đầu số 082 apviet.comSố Năm Sinh
241981 Vinaphone
Đặt mua
0826371981800,000
960.000
Sim 0826371981 Vinaphone Đầu số 082 apviet.comSố Năm Sinh
981 Vinaphone
Đặt mua
0826411981800,000
960.000
Sim 0826411981 Vinaphone Đầu số 082 apviet.comSố Năm Sinh
1981 Vinaphone
Đặt mua
0826431981800,000
960.000
Sim 0826431981 Vinaphone Đầu số 082 apviet.comSố Năm Sinh
31981 Vinaphone
Đặt mua
0826441981800,000
960.000
Sim 0826441981 Vinaphone Đầu số 082 apviet.comSố Năm Sinh
441981 Vinaphone
Đặt mua
0826451981800,000
960.000
Sim 0826451981 Vinaphone Đầu số 082 apviet.comSố Năm Sinh
981 Vinaphone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Vinaphone là sim mạng Vinaphone - Công ty Dịch vụ Viễn thông là một công ty trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) hoạt động trong lĩnh vực thông tin di động, cung cấp các dịch vụ GSM, 3G, nhắn tin,... và nhiều lĩnh vực khác, với tên thương mại là Vinaphone. Công ty được thành lập ngày 26 tháng 6 năm 1996.Các đầu 10 số của mạng Vinaphone là đầu số 088, đầu số 091, đầu số 094. Các đầu 11 số của mạng Vinaphone là đầu số 0123 (Sang 10 số là 083), đầu số 0125 (Sang 10 số là : 085), đầu số 0127 (Sang 10 số là : 081), đầu số 0129 (Sang 10 số là : 082)
Sim số đẹp Vinaphone
Năm 1981 Tân Dậu Mệnh Mộc, Thạch Lựu mộc
Mộc là biểu tượng mùa xuân, sự tăng trưởng và đời sống cây cỏ. Thuộc khí Âm: Mộc mềm và dễ uốn; thuộc khí Dương: Mộc rắn như thân sồi. Dùng với mục đích lành, Mộc là cây gậy chống; với mục đích dữ, Mộc là ngọn giáo. Cây tre ở Trung Quốc được ca ngợi về khả năng mềm dẻo trước gió nhưng lại được dùng làm giàn giáo.
Được nhìn dưới hình tượng cây, năng lượng của Mộc có tính sinh sôi nẩy nở, nuôi dưỡng và mềm dẻo.
Tính cách của người thuộc hành này
Người mạng Mộc có tinh thần vì tha nhân và năng nổ. Là người nhiều ý tưởng, tính cách hướng ngoại của họ được nhiều người thương, giúp đỡ.
Tích cực – có bản tính nghệ sĩ, làm việc nhiệt thành.
Tiêu cực – thiếu kiên nhẫn, dễ nổi giận, thường bỏ ngang công việc.
Vạn vật thuộc hành này
Các loài thảo mộc, đồ đạc bằng gỗ, giấy, màu xanh lục, cột trụ, sự trang hoàng, tranh phong cảnh
Những người mệnh Mộc sinh năm :
Nhâm Ngọ – 1942, 2002 - Dương Liễu Mộc
Quý Mùi – 1943, 2003 - Dương Liễu Mộc
Canh Dần – 1950, 2010 - Tùng Bách Mộc
Tân Mão – 1951, 2011 - Tùng Bách Mộc
Mậu Tuất – 1958, 2018 - Bình Địa Mộc
Kỷ Hợi – 1959, 2019 - Bình Địa Mộc
Nhâm Tý – 1972, 2032 - Tang Đố Mộc
Quý Sửu – 1973, 2033 - Tang Đố Mộc
Canh Thân – 1980, 2040 - Thạch Lựu Mộc
Tân Dậu – 1981, 2041 - Thạch Lựu Mộc
Mậu Thìn – 1988, 1928 - Đại Lâm Mộc
Kỷ Tỵ – 1989, 1929 - Đại Lâm Mộc
CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, APVIET.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (APVIET.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó APVIET.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
SIM THEO GIÁ TIỀN
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Đ Minh
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng, Đống Đa, Hà Nội
Địa chỉ 2:86 Nguyễn Trãi, Hoành Bồ, Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, P5, Quận 3, HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
CHỌN SIM NGÀY SINH
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái, ngày kỉ niệm, ngày cưới ...

 • Khuyễn mãi - giảm giá
 • [ Khuyến mãi ] Nhân dịp tháng khuyến mãi.Những sim có giá trên triệu đồng (1.000.000) tại website ApViet.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng
 • Hướng dẫn mua sim
 • 1. Nếu quý khách ở Hà Nội hoặc TP.HCM hoặc Quảng Ninh
  ▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
  ▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
  ▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
  ▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

  2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
  ▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM,Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
  ▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
  ▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.

Tin mới cập nhật

15 Đặt hàng mới nhất
Nguyễn Văn Long
Đặt sim: 01286...40
Vào lúc: 22:56 24/6/2019

Nguyễn Duy Vinh
Đặt sim: 09757...85
Vào lúc: 22:52 24/6/2019

Trần Minh Khánh
Đặt sim: 01229...27
Vào lúc: 22:50 24/6/2019

Nguyễn Đức Hùng
Đặt sim: 01693...47
Vào lúc: 22:47 24/6/2019

Phan Văn Thi
Đặt sim: 01290...59
Vào lúc: 22:43 24/6/2019

Trần Văn Việt
Đặt sim: 08650...88
Vào lúc: 22:41 24/6/2019

Trần Minh Quốc
Đặt sim: 08965...83
Vào lúc: 22:38 24/6/2019

Trần Duy Khánh
Đặt sim: 09748...78
Vào lúc: 22:35 24/6/2019

Trần Minh Quang
Đặt sim: 08841...39
Vào lúc: 22:31 24/6/2019

Nguyễn Thị Mai
Đặt sim: 08892...35
Vào lúc: 22:28 24/6/2019

Phạm Phương Phương
Đặt sim: 09131...27
Vào lúc: 22:26 24/6/2019

Nguyễn Đức Anh
Đặt sim: 09613...82
Vào lúc: 22:23 24/6/2019

Phạm Kiều Vân
Đặt sim: 01693...98
Vào lúc: 22:19 24/6/2019

Ngô Thục Thi
Đặt sim: 09150...51
Vào lúc: 22:16 24/6/2019

Trần Văn Hung
Đặt sim: 09890...46
Vào lúc: 22:13 24/6/2019

Uy tín là vàng - Địa chỉ rõ ràng

 • Giao sim tận nơi - Miễn phí toàn quốc

Từ khóa tìm kiếm

Đầu sim số đẹp

Đầu 09 Viettel » Đầu 08 Viettel » Đầu 097 Viettel » Đầu 0971 » Đầu 0972 » Đầu 0973 » Đầu 0974 » Đầu 0975 » Đầu 0976 » Đầu 0977 » Đầu 0978 » Đầu 0979 » Đầu 098 Viettel » Đầu 0981 » Đầu 0982 » Đầu 0983 » Đầu 0984 » Đầu 0985 » Đầu 0986 » Đầu 0987 » Đầu 0988 » Đầu 0989 Đầu 096 Viettel » Đầu 0961 » Đầu 0962 » Đầu 0963 » Đầu 0964» Đầu 0965 » Đầu 0966 » Đầu 0967 » Đầu 0968 » Đầu 0969 » Đầu 086 
Đầu 09 Vinaphone » Đầu 08 Vinaphone » Đầu 091 Vinaphone » Đầu 0911 » Đầu 0912 » Đầu 0913 » Đầu 0914 » Đầu 0915 » Đầu 0916 » Đầu 0917 » Đầu 0918 » Đầu 0919 » Đầu 094 » Đầu 0941 » Đầu 0942 » Đầu 0943 » Đầu 0944 » Đầu 0945 » Đầu 0946 » Đầu 0947 » Đầu 0948 » Đầu 0949 
Đầu 09 Mobifone » Đầu 08 Mobifone » Đầu 0901 » Đầu 0902 » Đầu 0903 » Đầu 0904 » Đầu 0905 » Đầu 0906 » Đầu 0907 » Đầu 0908 » Đầu 0909 »Đầu 0931 » Đầu 0932 » Đầu 0933 » Đầu 0934 » Đầu 0935 » Đầu 0936 » Đầu 0937 » Đầu 0938 » Đầu 0939 » Đầu 088 » Đầu 089 
Đầu 09 Vietnamobile » Đầu 092 Vietnamobile
Đầu 099 Gmobile » Đầu 095 Sfone » Đầu 09 Sfone

Sim đẹp mới về

0928170333: 1,740,000
0971681983: 5,920,000
0985653333: 111,580,000
0368211973: 1,300,000
0327731993: 3,040,000
0825861983: 2,610,000
0823931993: 14,880,000
0372491973: 890,000
0886831983: 4,350,000
0396942003: 640,000
0813631993: 1,830,000
0762311963: 400,000
0783286333: 2,610,000
0854500333: 2,610,000
0909651993: 4,750,000
0707112003: 6,960,000
0812625333: 1,390,000
0346367333: 1,520,000
0828798333: 2,870,000
0832635333: 2,610,000
0815971333: 1,390,000
0823729333: 1,390,000
0792082333: 1,350,000
0832296333: 1,740,000
0922706333: 1,490,000
0927771973: 2,870,000
0705696333: 3,910,000
0343661983: 1,740,000
0936601973: 1,130,000
0842181973: 800,000
0926419333: 1,570,000
0922197333: 1,570,000
0798421973: 770,000
0922399333: 9,670,000
0825795333: 1,390,000
0886506333: 1,570,000
0857916333: 1,740,000
0842976333: 1,560,000
0829552003: 2,090,000
0839947333: 870,000

Đơn hàng mới giao

Lê Văn Tùng
cty du lịch sinh thái sông tiền.tổ 5. ấp an hòa. Xã Đông Hòa Hiệp, Huyện Cái Bè, Tỉnh Tiền Giang
Đặt sim: Mobifone 0*881988

Nguyễn Minh đức
thôn Bản Trung, xã Bản Qua, huyện Bát Xát, Lào Cai
Đặt sim: Viettel 0*705757

Nguyễn Việt Hùng
148/12/30/29 tôn đản p8 q4 tphcm
Đặt sim: Vinaphone 0*250392

Đỗ Văn Thương
đường D8, Khu phố 1, phường hòa phú, Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
Đặt sim: Vinaphone 0*810078

VŨ XUÂN KIÊN
Đường hoa lan4- nhà số17 khu vinhomes riverside Việt Hưng - Long Biên- Hà Nội
Đặt sim: Mobifone 0*110206