Nếu việc tìm sim,đặt hàng gây khó khăn cho bạn.Xin liên hệ Hotline để được trợ giúp. Hôm nay ngày: 6/12/2019 1.600.000 sim số đẹp - APVIET.COM - Sitemap

Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 02121990 , nhập 02121990
Nếu việc tìm kiếm sim gây khó khăn cho quý khách.Xin liên hệ Hotline để được trợ giúp.
Nhận sim trong 24h - Giao sim tận nơi - Thu tiền sau
Nếu việc tìm sim hoặc mua sim, đặt hàng gây khó khăn cho quý khách.Xin liên hệ Hotline để được trợ giúp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990

Hơn 1.600.000 sim số đẹp cho bạn lựa chọn

ApViet.Com Giao sim tại nhà trên toàn quốc

Sim Đầu Số 09 Năm Sinh Không lỗi dính 4

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0902571953150,000
180.000
Sim 0902571953 Mobifone Đầu số 090 apviet.comSố Năm Sinh
1953 Mobifone
Đặt mua
0936971953180,000
220.000
Sim 0936971953 Mobifone Đầu số 093 apviet.comSố Năm Sinh
71953 Mobifone
Đặt mua
0981201953200,000
240.000
Sim 0981201953 Viettel Đầu số 098 apviet.comSố Năm Sinh
201953 Viettel
Đặt mua
0902351953200,000
240.000
Sim 0902351953 Mobifone Đầu số 090 apviet.comSố Năm Sinh
953 Mobifone
Đặt mua
0902301953200,000
240.000
Sim 0902301953 Mobifone Đầu số 090 apviet.comSố Năm Sinh
1953 Mobifone
Đặt mua
0902371953200,000
240.000
Sim 0902371953 Mobifone Đầu số 090 apviet.comSố Năm Sinh
71953 Mobifone
Đặt mua
0902801953200,000
240.000
Sim 0902801953 Mobifone Đầu số 090 apviet.comSố Năm Sinh
801953 Mobifone
Đặt mua
0906321953200,000
240.000
Sim 0906321953 Mobifone Đầu số 090 apviet.comSố Năm Sinh
953 Mobifone
Đặt mua
0906701953200,000
240.000
Sim 0906701953 Mobifone Đầu số 090 apviet.comSố Năm Sinh
1953 Mobifone
Đặt mua
0906831953200,000
240.000
Sim 0906831953 Mobifone Đầu số 090 apviet.comSố Năm Sinh
31953 Mobifone
Đặt mua
0906851953200,000
240.000
Sim 0906851953 Mobifone Đầu số 090 apviet.comSố Năm Sinh
851953 Mobifone
Đặt mua
0907621953200,000
240.000
Sim 0907621953 Mobifone Đầu số 090 apviet.comSố Năm Sinh
953 Mobifone
Đặt mua
0907651953200,000
240.000
Sim 0907651953 Mobifone Đầu số 090 apviet.comSố Năm Sinh
1953 Mobifone
Đặt mua
0936071953200,000
240.000
Sim 0936071953 Mobifone Đầu số 093 apviet.comSố Năm Sinh
71953 Mobifone
Đặt mua
0937271953200,000
240.000
Sim 0937271953 Mobifone Đầu số 093 apviet.comSố Năm Sinh
271953 Mobifone
Đặt mua
0938561953200,000
240.000
Sim 0938561953 Mobifone Đầu số 093 apviet.comSố Năm Sinh
953 Mobifone
Đặt mua
0938591953200,000
240.000
Sim 0938591953 Mobifone Đầu số 093 apviet.comSố Năm Sinh
1953 Mobifone
Đặt mua
0901681963250,000
300.000
Sim 0901681963 Mobifone Đầu số 090 apviet.comSố Năm Sinh
81963 Mobifone
Đặt mua
0981351953250,000
300.000
Sim 0981351953 Viettel Đầu số 098 apviet.comSố Năm Sinh
351953 Viettel
Đặt mua
0973891953250,000
300.000
Sim 0973891953 Viettel Đầu số 097 apviet.comSố Năm Sinh
953 Viettel
Đặt mua
0938811953250,000
300.000
Sim 0938811953 Mobifone Đầu số 093 apviet.comSố Năm Sinh
1953 Mobifone
Đặt mua
0963611953300,000
360.000
Sim 0963611953 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Năm Sinh
11953 Viettel
Đặt mua
0908761953300,000
360.000
Sim 0908761953 Mobifone Đầu số 090 apviet.comSố Năm Sinh
761953 Mobifone
Đặt mua
0939051953300,000
360.000
Sim 0939051953 Mobifone Đầu số 093 apviet.comSố Năm Sinh
953 Mobifone
Đặt mua
0983521953300,000
360.000
Sim 0983521953 Viettel Đầu số 098 apviet.comSố Năm Sinh
1953 Viettel
Đặt mua
0966761953300,000
360.000
Sim 0966761953 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Năm Sinh
61953 Viettel
Đặt mua
0962711953300,000
360.000
Sim 0962711953 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Năm Sinh
711953 Viettel
Đặt mua
0966101953300,000
360.000
Sim 0966101953 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Năm Sinh
953 Viettel
Đặt mua
0985181953300,000
360.000
Sim 0985181953 Viettel Đầu số 098 apviet.comSố Năm Sinh
1953 Viettel
Đặt mua
0975791953300,000
360.000
Sim 0975791953 Viettel Đầu số 097 apviet.comSố Năm Sinh
91953 Viettel
Đặt mua
0988221953300,000
360.000
Sim 0988221953 Viettel Đầu số 098 apviet.comSố Năm Sinh
221953 Viettel
Đặt mua
0972601953300,000
360.000
Sim 0972601953 Viettel Đầu số 097 apviet.comSố Năm Sinh
953 Viettel
Đặt mua
0971871953300,000
360.000
Sim 0971871953 Viettel Đầu số 097 apviet.comSố Năm Sinh
1953 Viettel
Đặt mua
0988271953300,000
360.000
Sim 0988271953 Viettel Đầu số 098 apviet.comSố Năm Sinh
71953 Viettel
Đặt mua
0968271953300,000
360.000
Sim 0968271953 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Năm Sinh
271953 Viettel
Đặt mua
0961771953300,000
360.000
Sim 0961771953 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Năm Sinh
953 Viettel
Đặt mua
0989861953300,000
360.000
Sim 0989861953 Viettel Đầu số 098 apviet.comSố Năm Sinh
1953 Viettel
Đặt mua
0971701953400,000
480.000
Sim 0971701953 Viettel Đầu số 097 apviet.comSố Năm Sinh
01953 Viettel
Đặt mua
0972161953400,000
480.000
Sim 0972161953 Viettel Đầu số 097 apviet.comSố Năm Sinh
161953 Viettel
Đặt mua
0975931953400,000
480.000
Sim 0975931953 Viettel Đầu số 097 apviet.comSố Năm Sinh
953 Viettel
Đặt mua
0979361953400,000
480.000
Sim 0979361953 Viettel Đầu số 097 apviet.comSố Năm Sinh
1953 Viettel
Đặt mua
0937351963400,000
480.000
Sim 0937351963 Mobifone Đầu số 093 apviet.comSố Năm Sinh
51963 Mobifone
Đặt mua
0938561963400,000
480.000
Sim 0938561963 Mobifone Đầu số 093 apviet.comSố Năm Sinh
561963 Mobifone
Đặt mua
0938951963400,000
480.000
Sim 0938951963 Mobifone Đầu số 093 apviet.comSố Năm Sinh
963 Mobifone
Đặt mua
0966921953400,000
480.000
Sim 0966921953 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Năm Sinh
1953 Viettel
Đặt mua
0907831953400,000
480.000
Sim 0907831953 Mobifone Đầu số 090 apviet.comSố Năm Sinh
31953 Mobifone
Đặt mua
0966721953400,000
480.000
Sim 0966721953 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Năm Sinh
721953 Viettel
Đặt mua
0976971953490,000
590.000
Sim 0976971953 Viettel Đầu số 097 apviet.comSố Năm Sinh
953 Viettel
Đặt mua
0972651953490,000
590.000
Sim 0972651953 Viettel Đầu số 097 apviet.comSố Năm Sinh
1953 Viettel
Đặt mua
0969871953490,000
590.000
Sim 0969871953 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Năm Sinh
71953 Viettel
Đặt mua
0976861953490,000
590.000
Sim 0976861953 Viettel Đầu số 097 apviet.comSố Năm Sinh
861953 Viettel
Đặt mua
0985171953490,000
590.000
Sim 0985171953 Viettel Đầu số 098 apviet.comSố Năm Sinh
953 Viettel
Đặt mua
0972571953490,000
590.000
Sim 0972571953 Viettel Đầu số 097 apviet.comSố Năm Sinh
1953 Viettel
Đặt mua
0987161953490,000
590.000
Sim 0987161953 Viettel Đầu số 098 apviet.comSố Năm Sinh
61953 Viettel
Đặt mua
0967271953490,000
590.000
Sim 0967271953 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Năm Sinh
271953 Viettel
Đặt mua
0969331953490,000
590.000
Sim 0969331953 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Năm Sinh
953 Viettel
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim năm sinh là sim có đuôi năm sinh 19xx, 20xx.Sim năm sinh là dòng sim kỷ niệm, gây ấn tượng với người khác.Ngoài sim năm sinh cho bố mẹ, còn có các dòng sim cho con cái. Sim kỷ niệm ngày cưới, sim kỷ niệm sinh nhật của con.
Sim số đẹp Năm Sinh
Sim không dính 4, Sim không lỗi 4 là sim trong dãy số số không chứa số 4
CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, APVIET.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (APVIET.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó APVIET.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
SIM THEO GIÁ TIỀN
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Đ Minh
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng, Đống Đa, Hà Nội
Địa chỉ 2:86 Nguyễn Trãi, Hoành Bồ, Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, P5, Quận 3, HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
CHỌN SIM NGÀY SINH
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái, ngày kỉ niệm, ngày cưới ...

 • Khuyễn mãi - giảm giá
 • [ Khuyến mãi ] Nhân dịp tháng khuyến mãi.Những sim có giá trên triệu đồng (1.000.000) tại website ApViet.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng
 • Hướng dẫn mua sim
 • 1. Nếu quý khách ở Hà Nội hoặc TP.HCM hoặc Quảng Ninh
  ▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
  ▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
  ▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
  ▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

  2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
  ▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM,Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
  ▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
  ▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.

Tin mới cập nhật

15 Đặt hàng mới nhất
Trần Duy Bách
Đặt sim: 09042...58
Vào lúc: 22:56 5/12/2019

Uy tín là vàng - Địa chỉ rõ ràng

 • Giao sim tận nơi - Miễn phí toàn quốc

Từ khóa tìm kiếm

Đầu sim số đẹp

Đầu 09 Viettel » Đầu 08 Viettel » Đầu 097 Viettel » Đầu 0971 » Đầu 0972 » Đầu 0973 » Đầu 0974 » Đầu 0975 » Đầu 0976 » Đầu 0977 » Đầu 0978 » Đầu 0979 » Đầu 098 Viettel » Đầu 0981 » Đầu 0982 » Đầu 0983 » Đầu 0984 » Đầu 0985 » Đầu 0986 » Đầu 0987 » Đầu 0988 » Đầu 0989 Đầu 096 Viettel » Đầu 0961 » Đầu 0962 » Đầu 0963 » Đầu 0964» Đầu 0965 » Đầu 0966 » Đầu 0967 » Đầu 0968 » Đầu 0969 » Đầu 086 
Đầu 09 Vinaphone » Đầu 08 Vinaphone » Đầu 091 Vinaphone » Đầu 0911 » Đầu 0912 » Đầu 0913 » Đầu 0914 » Đầu 0915 » Đầu 0916 » Đầu 0917 » Đầu 0918 » Đầu 0919 » Đầu 094 » Đầu 0941 » Đầu 0942 » Đầu 0943 » Đầu 0944 » Đầu 0945 » Đầu 0946 » Đầu 0947 » Đầu 0948 » Đầu 0949 
Đầu 09 Mobifone » Đầu 08 Mobifone » Đầu 0901 » Đầu 0902 » Đầu 0903 » Đầu 0904 » Đầu 0905 » Đầu 0906 » Đầu 0907 » Đầu 0908 » Đầu 0909 »Đầu 0931 » Đầu 0932 » Đầu 0933 » Đầu 0934 » Đầu 0935 » Đầu 0936 » Đầu 0937 » Đầu 0938 » Đầu 0939 » Đầu 088 » Đầu 089 
Đầu 09 Vietnamobile » Đầu 092 Vietnamobile
Đầu 099 Gmobile » Đầu 095 Sfone » Đầu 09 Sfone

Sim đẹp mới về

0765236888: 11,160,000
0835163888: 5,780,000
0708606688: 5,270,000
0993511988: 5,520,000
0842028668: 3,160,000
0786988668: 6,370,000
0768256688: 3,290,000
0835639888: 9,130,000
0824074888: 4,220,000
0765012888: 7,650,000
0349351968: 870,000
0815798888: 152,900,000
0833551888: 10,740,000
0366381978: 1,570,000
0398572008: 490,000
0376948668: 4,220,000
0705323888: 9,920,000
0898773888: 8,500,000
0977451978: 2,950,000
0858656688: 6,420,000
0827244888: 8,070,000
0796535888: 5,520,000
0778637888: 8,160,000
0528086668: 2,530,000
0355901968: 870,000
0847266888: 13,890,000
0327702008: 1,130,000
0816389888: 20,830,000
0944212008: 2,360,000
0834521978: 800,000
0782145888: 6,800,000
0932620888: 12,400,000
0785632888: 8,500,000
0373071978: 1,480,000
0772440888: 6,800,000
0362579888: 11,570,000
0397906668: 4,500,000
0865978668: 4,220,000
0394157888: 3,970,000
0784431988: 1,170,000

Đơn hàng mới giao

Quốc Hưng Thạnh
27 đại lộ hoà bình , trần phú móng cái quảng ninh
Đặt sim: Viettel 0*162012

Nguyen Thanh Tam
233 huỳnh thúc kháng . tam kỳ. quảng nam
Đặt sim: Viettel 0*481168

Nguyễn Quang Danh
502 Huỳnh Tấn Phát, KP3A, Phuong Binh Thuan Quan 7
Đặt sim: Mobifone 0*683139

Lê Hồng Hoan
105 Đường Y Nuê, Phường Ea Tam, Thành phố Buôn Ma Thuột
Đặt sim: Viettel 0*973993

Ngô Thị Huyền
71/20 Gò Xoài, Bình Hưng Hoà A, Bình Tân. tphcm
Đặt sim: Vietnamobile 0*768789