Nếu việc tìm sim,đặt hàng gây khó khăn cho bạn.Xin liên hệ Hotline để được trợ giúp. Hôm nay ngày: 19/8/2019 1.600.000 sim số đẹp - APVIET.COM - Sitemap

Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 02121990 , nhập 02121990
Nếu việc tìm kiếm sim gây khó khăn cho quý khách.Xin liên hệ Hotline để được trợ giúp.
Nhận sim trong 24h - Giao sim tận nơi - Thu tiền sau
Nếu việc tìm sim hoặc mua sim, đặt hàng gây khó khăn cho quý khách.Xin liên hệ Hotline để được trợ giúp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990

Hơn 1.600.000 sim số đẹp cho bạn lựa chọn

ApViet.Com Giao sim tại nhà trên toàn quốc

Sim Đầu Số 09 Viettel - Sim dau so 09 viettel

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0968523905150,000
180.000
Sim 0968523905 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
3905 Viettel
Đặt mua
0963863485160,000
190.000
Sim 0963863485 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
63485 Viettel
Đặt mua
0963947485160,000
190.000
Sim 0963947485 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
947485 Viettel
Đặt mua
0961453085160,000
190.000
Sim 0961453085 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
085 Viettel
Đặt mua
0967844085160,000
190.000
Sim 0967844085 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
4085 Viettel
Đặt mua
0968632485160,000
190.000
Sim 0968632485 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
32485 Viettel
Đặt mua
0962450095160,000
190.000
Sim 0962450095 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
450095 Viettel
Đặt mua
0962554095160,000
190.000
Sim 0962554095 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
095 Viettel
Đặt mua
0977146795160,000
190.000
Sim 0977146795 Viettel Đầu số 097 apviet.comSố Dễ nhớ
6795 Viettel
Đặt mua
0972350295160,000
190.000
Sim 0972350295 Viettel Đầu số 097 apviet.comSố Dễ nhớ
50295 Viettel
Đặt mua
0964827095160,000
190.000
Sim 0964827095 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
827095 Viettel
Đặt mua
0963857395160,000
190.000
Sim 0963857395 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
395 Viettel
Đặt mua
0971172095160,000
190.000
Sim 0971172095 Viettel Đầu số 097 apviet.comSố Dễ nhớ
2095 Viettel
Đặt mua
0978492295160,000
190.000
Sim 0978492295 Viettel Đầu số 097 apviet.comSố Dễ nhớ
92295 Viettel
Đặt mua
0965854095160,000
190.000
Sim 0965854095 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
854095 Viettel
Đặt mua
0962434495160,000
190.000
Sim 0962434495 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
495 Viettel
Đặt mua
0963805495160,000
190.000
Sim 0963805495 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
5495 Viettel
Đặt mua
0964642485160,000
190.000
Sim 0964642485 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
42485 Viettel
Đặt mua
0971397685160,000
190.000
Sim 0971397685 Viettel Đầu số 097 apviet.comSố Dễ nhớ
397685 Viettel
Đặt mua
0961033485160,000
190.000
Sim 0961033485 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
485 Viettel
Đặt mua
0962607085160,000
190.000
Sim 0962607085 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
7085 Viettel
Đặt mua
0962476985160,000
190.000
Sim 0962476985 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
76985 Viettel
Đặt mua
0961759695160,000
190.000
Sim 0961759695 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
759695 Viettel
Đặt mua
0962066795160,000
190.000
Sim 0962066795 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
795 Viettel
Đặt mua
0984429795160,000
190.000
Sim 0984429795 Viettel Đầu số 098 apviet.comSố Dễ nhớ
9795 Viettel
Đặt mua
0967601395160,000
190.000
Sim 0967601395 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
01395 Viettel
Đặt mua
0975984795160,000
190.000
Sim 0975984795 Viettel Đầu số 097 apviet.comSố Dễ nhớ
984795 Viettel
Đặt mua
0964541295160,000
190.000
Sim 0964541295 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
295 Viettel
Đặt mua
0967908795160,000
190.000
Sim 0967908795 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
8795 Viettel
Đặt mua
0975014295160,000
190.000
Sim 0975014295 Viettel Đầu số 097 apviet.comSố Dễ nhớ
14295 Viettel
Đặt mua
0975316195160,000
190.000
Sim 0975316195 Viettel Đầu số 097 apviet.comSố Dễ nhớ
316195 Viettel
Đặt mua
0964674695160,000
190.000
Sim 0964674695 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
695 Viettel
Đặt mua
0962248795160,000
190.000
Sim 0962248795 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
8795 Viettel
Đặt mua
0964227695160,000
190.000
Sim 0964227695 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
27695 Viettel
Đặt mua
0964519795160,000
190.000
Sim 0964519795 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
519795 Viettel
Đặt mua
0981059295160,000
190.000
Sim 0981059295 Viettel Đầu số 098 apviet.comSố Dễ nhớ
295 Viettel
Đặt mua
0981471495160,000
190.000
Sim 0981471495 Viettel Đầu số 098 apviet.comSố Dễ nhớ
1495 Viettel
Đặt mua
0961349295160,000
190.000
Sim 0961349295 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
49295 Viettel
Đặt mua
0981203895160,000
190.000
Sim 0981203895 Viettel Đầu số 098 apviet.comSố Dễ nhớ
203895 Viettel
Đặt mua
0963605095160,000
190.000
Sim 0963605095 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
095 Viettel
Đặt mua
0964922795160,000
190.000
Sim 0964922795 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
2795 Viettel
Đặt mua
0983592795160,000
190.000
Sim 0983592795 Viettel Đầu số 098 apviet.comSố Dễ nhớ
92795 Viettel
Đặt mua
0983144895160,000
190.000
Sim 0983144895 Viettel Đầu số 098 apviet.comSố Dễ nhớ
144895 Viettel
Đặt mua
0968893095160,000
190.000
Sim 0968893095 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
095 Viettel
Đặt mua
0967267795160,000
190.000
Sim 0967267795 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
7795 Viettel
Đặt mua
0965897095160,000
190.000
Sim 0965897095 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
97095 Viettel
Đặt mua
0965841295160,000
190.000
Sim 0965841295 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
841295 Viettel
Đặt mua
0965136695160,000
190.000
Sim 0965136695 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
695 Viettel
Đặt mua
0964578295160,000
190.000
Sim 0964578295 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
8295 Viettel
Đặt mua
0974709695160,000
190.000
Sim 0974709695 Viettel Đầu số 097 apviet.comSố Dễ nhớ
09695 Viettel
Đặt mua
0972093395160,000
190.000
Sim 0972093395 Viettel Đầu số 097 apviet.comSố Dễ nhớ
093395 Viettel
Đặt mua
0963036295160,000
190.000
Sim 0963036295 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
295 Viettel
Đặt mua
0962451695160,000
190.000
Sim 0962451695 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
1695 Viettel
Đặt mua
0986086395160,000
190.000
Sim 0986086395 Viettel Đầu số 098 apviet.comSố Dễ nhớ
86395 Viettel
Đặt mua
0972681095160,000
190.000
Sim 0972681095 Viettel Đầu số 097 apviet.comSố Dễ nhớ
681095 Viettel
Đặt mua
0962814695160,000
190.000
Sim 0962814695 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
695 Viettel
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Danh sách sim V90 Viettel truy cập 3g 4g tại đây
Sim số đẹp Viettel
CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, APVIET.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (APVIET.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó APVIET.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
SIM THEO GIÁ TIỀN
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Đ Minh
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng, Đống Đa, Hà Nội
Địa chỉ 2:86 Nguyễn Trãi, Hoành Bồ, Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, P5, Quận 3, HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
CHỌN SIM NGÀY SINH
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái, ngày kỉ niệm, ngày cưới ...

 • Khuyễn mãi - giảm giá
 • [ Khuyến mãi ] Nhân dịp tháng khuyến mãi.Những sim có giá trên triệu đồng (1.000.000) tại website ApViet.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng
 • Hướng dẫn mua sim
 • 1. Nếu quý khách ở Hà Nội hoặc TP.HCM hoặc Quảng Ninh
  ▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
  ▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
  ▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
  ▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

  2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
  ▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM,Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
  ▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
  ▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.

Tin mới cập nhật

15 Đặt hàng mới nhất
Ngô Trung Tuấn
Đặt sim: 01218...65
Vào lúc: 19:55 19/8/2019

Nguyễn Minh Anh
Đặt sim: 08928...77
Vào lúc: 19:53 19/8/2019

Phạm Văn Hiếu
Đặt sim: 01294...32
Vào lúc: 19:50 19/8/2019

Lê Duy Long
Đặt sim: 01279...25
Vào lúc: 19:46 19/8/2019

Phan Đức Long
Đặt sim: 01217...14
Vào lúc: 19:43 19/8/2019

Uy tín là vàng - Địa chỉ rõ ràng

 • Giao sim tận nơi - Miễn phí toàn quốc

Từ khóa tìm kiếm

Đầu sim số đẹp

Đầu 09 Viettel » Đầu 08 Viettel » Đầu 097 Viettel » Đầu 0971 » Đầu 0972 » Đầu 0973 » Đầu 0974 » Đầu 0975 » Đầu 0976 » Đầu 0977 » Đầu 0978 » Đầu 0979 » Đầu 098 Viettel » Đầu 0981 » Đầu 0982 » Đầu 0983 » Đầu 0984 » Đầu 0985 » Đầu 0986 » Đầu 0987 » Đầu 0988 » Đầu 0989 Đầu 096 Viettel » Đầu 0961 » Đầu 0962 » Đầu 0963 » Đầu 0964» Đầu 0965 » Đầu 0966 » Đầu 0967 » Đầu 0968 » Đầu 0969 » Đầu 086 
Đầu 09 Vinaphone » Đầu 08 Vinaphone » Đầu 091 Vinaphone » Đầu 0911 » Đầu 0912 » Đầu 0913 » Đầu 0914 » Đầu 0915 » Đầu 0916 » Đầu 0917 » Đầu 0918 » Đầu 0919 » Đầu 094 » Đầu 0941 » Đầu 0942 » Đầu 0943 » Đầu 0944 » Đầu 0945 » Đầu 0946 » Đầu 0947 » Đầu 0948 » Đầu 0949 
Đầu 09 Mobifone » Đầu 08 Mobifone » Đầu 0901 » Đầu 0902 » Đầu 0903 » Đầu 0904 » Đầu 0905 » Đầu 0906 » Đầu 0907 » Đầu 0908 » Đầu 0909 »Đầu 0931 » Đầu 0932 » Đầu 0933 » Đầu 0934 » Đầu 0935 » Đầu 0936 » Đầu 0937 » Đầu 0938 » Đầu 0939 » Đầu 088 » Đầu 089 
Đầu 09 Vietnamobile » Đầu 092 Vietnamobile
Đầu 099 Gmobile » Đầu 095 Sfone » Đầu 09 Sfone

Sim đẹp mới về

0378420000: 11,820,000
0837399000: 4,220,000
0962370000: 23,140,000
0934632010: 700,000
0796401980: 2,530,000
0778960000: 7,650,000
0984971970: 2,030,000
0765941990: 1,040,000
0852431970: 800,000
0356071990: 1,640,000
0348962010: 960,000
0965542010: 1,740,000
0904751970: 1,390,000
0916852010: 2,280,000
0934140000: 33,060,000
0835702010: 1,740,000
0856111950: 600,000
0774881000: 850,000
0346592000: 4,220,000
0382728000: 830,000
0826664000: 2,960,000
0839012010: 1,740,000
0926495000: 780,000
0378201000: 870,000
0917001980: 2,780,000
0394257000: 870,000
0928791990: 2,820,000
0917940000: 19,840,000
0943542010: 1,310,000
0376801000: 800,000
0979751980: 3,800,000
0845391970: 800,000
0921832000: 1,740,000
0763190000: 17,360,000
0774688000: 870,000
0707821970: 2,370,000
0979522010: 1,780,000
0986351960: 1,570,000
0928391980: 1,390,000
0397107000: 720,000

Đơn hàng mới giao

Ngô Thị Huyền
71/20 Gò Xoài, Bình Hưng Hoà A, Bình Tân. tphcm
Đặt sim: Vietnamobile 0*768789

Lê Văn Tùng
cty du lịch sinh thái sông tiền.tổ 5. ấp an hòa. Xã Đông Hòa Hiệp, Huyện Cái Bè, Tỉnh Tiền Giang
Đặt sim: Mobifone 0*881988

Nguyễn Minh đức
thôn Bản Trung, xã Bản Qua, huyện Bát Xát, Lào Cai
Đặt sim: Viettel 0*705757

Nguyễn Việt Hùng
148/12/30/29 tôn đản p8 q4 tphcm
Đặt sim: Vinaphone 0*250392

Đỗ Văn Thương
đường D8, Khu phố 1, phường hòa phú, Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
Đặt sim: Vinaphone 0*810078