Nếu việc tìm sim,đặt hàng gây khó khăn cho bạn.Xin liên hệ Hotline để được trợ giúp. Hôm nay ngày: 24/2/2019 1.600.000 sim số đẹp - APVIET.COM - Sitemap

Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 02121990 , nhập 02121990
Nếu việc tìm kiếm sim gây khó khăn cho quý khách.Xin liên hệ Hotline để được trợ giúp.
Nhận sim trong 24h - Giao sim tận nơi - Thu tiền sau
Nếu việc tìm sim hoặc mua sim, đặt hàng gây khó khăn cho quý khách.Xin liên hệ Hotline để được trợ giúp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990

Hơn 1.600.000 sim số đẹp cho bạn lựa chọn

ApViet.Com Giao sim tại nhà trên toàn quốc

Sim Đầu Số 09 Viettel - Sim dau so 09 viettel

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0963591355150,000
180.000
Sim 0963591355 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
1355 Viettel
Đặt mua
0961139725150,000
180.000
Sim 0961139725 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
39725 Viettel
Đặt mua
0961024765180,000
220.000
Sim 0961024765 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
024765 Viettel
Đặt mua
0961045415180,000
220.000
Sim 0961045415 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
415 Viettel
Đặt mua
0961374045180,000
220.000
Sim 0961374045 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
4045 Viettel
Đặt mua
0961608025180,000
220.000
Sim 0961608025 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
08025 Viettel
Đặt mua
0961822175180,000
220.000
Sim 0961822175 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
822175 Viettel
Đặt mua
0962188025180,000
220.000
Sim 0962188025 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
025 Viettel
Đặt mua
0962280235180,000
220.000
Sim 0962280235 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
0235 Viettel
Đặt mua
0962440705180,000
220.000
Sim 0962440705 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
40705 Viettel
Đặt mua
0962817505180,000
220.000
Sim 0962817505 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
817505 Viettel
Đặt mua
0963564845180,000
220.000
Sim 0963564845 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
845 Viettel
Đặt mua
0963936105180,000
220.000
Sim 0963936105 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
6105 Viettel
Đặt mua
0964016545180,000
220.000
Sim 0964016545 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
16545 Viettel
Đặt mua
0964023575180,000
220.000
Sim 0964023575 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
023575 Viettel
Đặt mua
0964634965180,000
220.000
Sim 0964634965 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
965 Viettel
Đặt mua
0964760595180,000
220.000
Sim 0964760595 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
0595 Viettel
Đặt mua
0965102855180,000
220.000
Sim 0965102855 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
02855 Viettel
Đặt mua
0966364335180,000
220.000
Sim 0966364335 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
364335 Viettel
Đặt mua
0966703975180,000
220.000
Sim 0966703975 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
975 Viettel
Đặt mua
0966804075180,000
220.000
Sim 0966804075 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
4075 Viettel
Đặt mua
0967017045180,000
220.000
Sim 0967017045 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
17045 Viettel
Đặt mua
0967595835180,000
220.000
Sim 0967595835 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
595835 Viettel
Đặt mua
0967680185180,000
220.000
Sim 0967680185 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
185 Viettel
Đặt mua
0968144945180,000
220.000
Sim 0968144945 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
4945 Viettel
Đặt mua
0969017145180,000
220.000
Sim 0969017145 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
17145 Viettel
Đặt mua
0969074715180,000
220.000
Sim 0969074715 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
074715 Viettel
Đặt mua
0969236935180,000
220.000
Sim 0969236935 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
935 Viettel
Đặt mua
0969503015180,000
220.000
Sim 0969503015 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
3015 Viettel
Đặt mua
0969537875180,000
220.000
Sim 0969537875 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
37875 Viettel
Đặt mua
0969740485180,000
220.000
Sim 0969740485 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
740485 Viettel
Đặt mua
0971142475180,000
220.000
Sim 0971142475 Viettel Đầu số 097 apviet.comSố Dễ nhớ
475 Viettel
Đặt mua
0971383015180,000
220.000
Sim 0971383015 Viettel Đầu số 097 apviet.comSố Dễ nhớ
3015 Viettel
Đặt mua
0971724295180,000
220.000
Sim 0971724295 Viettel Đầu số 097 apviet.comSố Dễ nhớ
24295 Viettel
Đặt mua
0972609085180,000
220.000
Sim 0972609085 Viettel Đầu số 097 apviet.comSố Dễ nhớ
609085 Viettel
Đặt mua
0974072545180,000
220.000
Sim 0974072545 Viettel Đầu số 097 apviet.comSố Dễ nhớ
545 Viettel
Đặt mua
0974383605180,000
220.000
Sim 0974383605 Viettel Đầu số 097 apviet.comSố Dễ nhớ
3605 Viettel
Đặt mua
0974386505180,000
220.000
Sim 0974386505 Viettel Đầu số 097 apviet.comSố Dễ nhớ
86505 Viettel
Đặt mua
0975648415180,000
220.000
Sim 0975648415 Viettel Đầu số 097 apviet.comSố Dễ nhớ
648415 Viettel
Đặt mua
0975781805180,000
220.000
Sim 0975781805 Viettel Đầu số 097 apviet.comSố Dễ nhớ
805 Viettel
Đặt mua
0976094355180,000
220.000
Sim 0976094355 Viettel Đầu số 097 apviet.comSố Dễ nhớ
4355 Viettel
Đặt mua
0977384945180,000
220.000
Sim 0977384945 Viettel Đầu số 097 apviet.comSố Dễ nhớ
84945 Viettel
Đặt mua
0977859015180,000
220.000
Sim 0977859015 Viettel Đầu số 097 apviet.comSố Dễ nhớ
859015 Viettel
Đặt mua
0978173815180,000
220.000
Sim 0978173815 Viettel Đầu số 097 apviet.comSố Dễ nhớ
815 Viettel
Đặt mua
0978446045180,000
220.000
Sim 0978446045 Viettel Đầu số 097 apviet.comSố Dễ nhớ
6045 Viettel
Đặt mua
0978507225180,000
220.000
Sim 0978507225 Viettel Đầu số 097 apviet.comSố Dễ nhớ
07225 Viettel
Đặt mua
0978637975180,000
220.000
Sim 0978637975 Viettel Đầu số 097 apviet.comSố Dễ nhớ
637975 Viettel
Đặt mua
0978828145180,000
220.000
Sim 0978828145 Viettel Đầu số 097 apviet.comSố Dễ nhớ
145 Viettel
Đặt mua
0979371615180,000
220.000
Sim 0979371615 Viettel Đầu số 097 apviet.comSố Dễ nhớ
1615 Viettel
Đặt mua
0979659385180,000
220.000
Sim 0979659385 Viettel Đầu số 097 apviet.comSố Dễ nhớ
59385 Viettel
Đặt mua
0979701195180,000
220.000
Sim 0979701195 Viettel Đầu số 097 apviet.comSố Dễ nhớ
701195 Viettel
Đặt mua
0981638445180,000
220.000
Sim 0981638445 Viettel Đầu số 098 apviet.comSố Dễ nhớ
445 Viettel
Đặt mua
0982078715180,000
220.000
Sim 0982078715 Viettel Đầu số 098 apviet.comSố Dễ nhớ
8715 Viettel
Đặt mua
0982388905180,000
220.000
Sim 0982388905 Viettel Đầu số 098 apviet.comSố Dễ nhớ
88905 Viettel
Đặt mua
0982439055180,000
220.000
Sim 0982439055 Viettel Đầu số 098 apviet.comSố Dễ nhớ
439055 Viettel
Đặt mua
0982597495180,000
220.000
Sim 0982597495 Viettel Đầu số 098 apviet.comSố Dễ nhớ
495 Viettel
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Sim số đẹp Viettel
CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, APVIET.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (APVIET.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó APVIET.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
SIM THEO GIÁ TIỀN
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 0888.68.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng, Đống Đa, Hà Nội
Địa chỉ 2:86 Nguyễn Trãi, Hoành Bồ, Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, P5, Quận 3, HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
CHỌN SIM NGÀY SINH
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái, ngày kỉ niệm, ngày cưới ...

 • Khuyễn mãi - giảm giá
 • [ Khuyến mãi ] Nhân dịp tháng khuyến mãi.Những sim có giá trên triệu đồng (1.000.000) tại website ApViet.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng
 • Hướng dẫn mua sim
 • 1. Nếu quý khách ở Hà Nội hoặc TP.HCM hoặc Quảng Ninh
  ▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
  ▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
  ▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
  ▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

  2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
  ▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM,Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
  ▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
  ▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.

Tin mới cập nhật

15 Đặt hàng mới nhất
Nguyễn Đức Dũng
Đặt sim: 01265...70
Vào lúc: 22:56 23/2/2019

Ngô Duy Lâm
Đặt sim: 01614...90
Vào lúc: 22:52 23/2/2019

Lê Kim Tuyết
Đặt sim: 01693...75
Vào lúc: 22:49 23/2/2019

Trần Trung Cường
Đặt sim: 09871...69
Vào lúc: 22:46 23/2/2019

Lê Chí Khánh
Đặt sim: 09678...31
Vào lúc: 22:43 23/2/2019

Lê Minh Khôi
Đặt sim: 01252...68
Vào lúc: 22:40 23/2/2019

Phạm Chí Thái
Đặt sim: 01262...38
Vào lúc: 22:37 23/2/2019

Phạm Đức Hiển
Đặt sim: 09865...31
Vào lúc: 22:35 23/2/2019

Huỳnh Đức Linh
Đặt sim: 08635...18
Vào lúc: 22:31 23/2/2019

Trần Đức Nhân
Đặt sim: 09116...94
Vào lúc: 22:29 23/2/2019

Nguyễn Văn Lợi
Đặt sim: 01258...57
Vào lúc: 22:25 23/2/2019

Phạm Đức Hùng
Đặt sim: 09650...85
Vào lúc: 22:22 23/2/2019

Hoàng Đức Hoàng
Đặt sim: 08879...13
Vào lúc: 22:20 23/2/2019

Ngô Đức Tùng
Đặt sim: 09194...60
Vào lúc: 22:17 23/2/2019

Trần Minh Anh
Đặt sim: 01696...66
Vào lúc: 22:14 23/2/2019

Uy tín là vàng - Địa chỉ rõ ràng

 • Giao sim tận nơi - Miễn phí toàn quốc

Từ khóa tìm kiếm

Đầu sim số đẹp

Đầu 09 Viettel » Đầu 08 Viettel » Đầu 097 Viettel » Đầu 0971 » Đầu 0972 » Đầu 0973 » Đầu 0974 » Đầu 0975 » Đầu 0976 » Đầu 0977 » Đầu 0978 » Đầu 0979 » Đầu 098 Viettel » Đầu 0981 » Đầu 0982 » Đầu 0983 » Đầu 0984 » Đầu 0985 » Đầu 0986 » Đầu 0987 » Đầu 0988 » Đầu 0989 Đầu 096 Viettel » Đầu 0961 » Đầu 0962 » Đầu 0963 » Đầu 0964» Đầu 0965 » Đầu 0966 » Đầu 0967 » Đầu 0968 » Đầu 0969 » Đầu 086 
Đầu 09 Vinaphone » Đầu 08 Vinaphone » Đầu 091 Vinaphone » Đầu 0911 » Đầu 0912 » Đầu 0913 » Đầu 0914 » Đầu 0915 » Đầu 0916 » Đầu 0917 » Đầu 0918 » Đầu 0919 » Đầu 094 » Đầu 0941 » Đầu 0942 » Đầu 0943 » Đầu 0944 » Đầu 0945 » Đầu 0946 » Đầu 0947 » Đầu 0948 » Đầu 0949 
Đầu 09 Mobifone » Đầu 08 Mobifone » Đầu 0901 » Đầu 0902 » Đầu 0903 » Đầu 0904 » Đầu 0905 » Đầu 0906 » Đầu 0907 » Đầu 0908 » Đầu 0909 »Đầu 0931 » Đầu 0932 » Đầu 0933 » Đầu 0934 » Đầu 0935 » Đầu 0936 » Đầu 0937 » Đầu 0938 » Đầu 0939 » Đầu 088 » Đầu 089 
Đầu 09 Vietnamobile » Đầu 092 Vietnamobile
Đầu 099 Gmobile » Đầu 095 Sfone » Đầu 09 Sfone

Sim đẹp mới về

0922444149: 490,000
0793374449: 600,000
0796167839: 750,000
0766507199: 600,000
0917649439: 490,000
0941750779: 870,000
0345656939: 870,000
0964355989: 870,000
0792267039: 730,000
0765392239: 1,380,000
0912835849: 490,000
0354052779: 630,000
0763145069: 600,000
0974000449: 1,040,000
0376508779: 780,000
0868456169: 600,000
0867565339: 870,000
0993357999: 51,240,000
0363463479: 490,000
0922656839: 1,310,000
0835641989: 1,360,000
0859125579: 1,570,000
0972801069: 800,000
0941477009: 740,000
0899799359: 490,000
0702154789: 1,310,000
0987437469: 700,000
0839199689: 1,740,000
0377180939: 910,000
0869003089: 780,000
0923938289: 600,000
0928138959: 690,000
0968024089: 870,000
0907511369: 1,310,000
0796150259: 750,000
0916175889: 2,180,000
0355884599: 490,000
0783288639: 500,000
0869239909: 490,000
0782090679: 490,000
0857030309: 1,130,000
0337565569: 1,310,000
0977085469: 870,000
0904398339: 2,180,000
0353505299: 790,000
0918014639: 490,000
0822047709: 490,000
0839593969: 2,040,000
0842174139: 1,090,000
0589993679: 700,000