Nếu việc tìm sim,đặt hàng gây khó khăn cho bạn.Xin liên hệ Hotline để được trợ giúp. Hôm nay ngày: 21/4/2019 1.600.000 sim số đẹp - APVIET.COM - Sitemap

Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 02121990 , nhập 02121990
Nếu việc tìm kiếm sim gây khó khăn cho quý khách.Xin liên hệ Hotline để được trợ giúp.
Nhận sim trong 24h - Giao sim tận nơi - Thu tiền sau
Nếu việc tìm sim hoặc mua sim, đặt hàng gây khó khăn cho quý khách.Xin liên hệ Hotline để được trợ giúp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990

Hơn 1.600.000 sim số đẹp cho bạn lựa chọn

ApViet.Com Giao sim tại nhà trên toàn quốc

Sim Đầu Số 09 Viettel - Sim dau so 09 viettel

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0977352415170,000
200.000
Sim 0977352415 Viettel Đầu số 097 apviet.comSố Dễ nhớ
2415 Viettel
Đặt mua
0967535715170,000
200.000
Sim 0967535715 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
35715 Viettel
Đặt mua
0967507425170,000
200.000
Sim 0967507425 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
507425 Viettel
Đặt mua
0984098825170,000
200.000
Sim 0984098825 Viettel Đầu số 098 apviet.comSố Dễ nhớ
825 Viettel
Đặt mua
0974407635170,000
200.000
Sim 0974407635 Viettel Đầu số 097 apviet.comSố Dễ nhớ
7635 Viettel
Đặt mua
0963731145170,000
200.000
Sim 0963731145 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
31145 Viettel
Đặt mua
0975702245170,000
200.000
Sim 0975702245 Viettel Đầu số 097 apviet.comSố Dễ nhớ
702245 Viettel
Đặt mua
0961275645170,000
200.000
Sim 0961275645 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
645 Viettel
Đặt mua
0981593745170,000
200.000
Sim 0981593745 Viettel Đầu số 098 apviet.comSố Dễ nhớ
3745 Viettel
Đặt mua
0968547065170,000
200.000
Sim 0968547065 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
47065 Viettel
Đặt mua
0984964075170,000
200.000
Sim 0984964075 Viettel Đầu số 098 apviet.comSố Dễ nhớ
964075 Viettel
Đặt mua
0963584365180,000
220.000
Sim 0963584365 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
365 Viettel
Đặt mua
0961045415180,000
220.000
Sim 0961045415 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
5415 Viettel
Đặt mua
0961374045180,000
220.000
Sim 0961374045 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
74045 Viettel
Đặt mua
0961822175180,000
220.000
Sim 0961822175 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
822175 Viettel
Đặt mua
0962188025180,000
220.000
Sim 0962188025 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
025 Viettel
Đặt mua
0962440705180,000
220.000
Sim 0962440705 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
0705 Viettel
Đặt mua
0962817505180,000
220.000
Sim 0962817505 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
17505 Viettel
Đặt mua
0963564845180,000
220.000
Sim 0963564845 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
564845 Viettel
Đặt mua
0963936105180,000
220.000
Sim 0963936105 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
105 Viettel
Đặt mua
0964016545180,000
220.000
Sim 0964016545 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
6545 Viettel
Đặt mua
0964023575180,000
220.000
Sim 0964023575 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
23575 Viettel
Đặt mua
0964634965180,000
220.000
Sim 0964634965 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
634965 Viettel
Đặt mua
0964760595180,000
220.000
Sim 0964760595 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
595 Viettel
Đặt mua
0966364335180,000
220.000
Sim 0966364335 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
4335 Viettel
Đặt mua
0966703975180,000
220.000
Sim 0966703975 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
03975 Viettel
Đặt mua
0966804075180,000
220.000
Sim 0966804075 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
804075 Viettel
Đặt mua
0967017045180,000
220.000
Sim 0967017045 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
045 Viettel
Đặt mua
0967595835180,000
220.000
Sim 0967595835 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
5835 Viettel
Đặt mua
0967680185180,000
220.000
Sim 0967680185 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
80185 Viettel
Đặt mua
0968144945180,000
220.000
Sim 0968144945 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
144945 Viettel
Đặt mua
0969017145180,000
220.000
Sim 0969017145 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
145 Viettel
Đặt mua
0969074715180,000
220.000
Sim 0969074715 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
4715 Viettel
Đặt mua
0969236935180,000
220.000
Sim 0969236935 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
36935 Viettel
Đặt mua
0969503015180,000
220.000
Sim 0969503015 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
503015 Viettel
Đặt mua
0969537875180,000
220.000
Sim 0969537875 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
875 Viettel
Đặt mua
0969740485180,000
220.000
Sim 0969740485 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
0485 Viettel
Đặt mua
0971142475180,000
220.000
Sim 0971142475 Viettel Đầu số 097 apviet.comSố Dễ nhớ
42475 Viettel
Đặt mua
0971383015180,000
220.000
Sim 0971383015 Viettel Đầu số 097 apviet.comSố Dễ nhớ
383015 Viettel
Đặt mua
0971724295180,000
220.000
Sim 0971724295 Viettel Đầu số 097 apviet.comSố Dễ nhớ
295 Viettel
Đặt mua
0972609085180,000
220.000
Sim 0972609085 Viettel Đầu số 097 apviet.comSố Dễ nhớ
9085 Viettel
Đặt mua
0974072545180,000
220.000
Sim 0974072545 Viettel Đầu số 097 apviet.comSố Dễ nhớ
72545 Viettel
Đặt mua
0974383605180,000
220.000
Sim 0974383605 Viettel Đầu số 097 apviet.comSố Dễ nhớ
383605 Viettel
Đặt mua
0974386505180,000
220.000
Sim 0974386505 Viettel Đầu số 097 apviet.comSố Dễ nhớ
505 Viettel
Đặt mua
0975648415180,000
220.000
Sim 0975648415 Viettel Đầu số 097 apviet.comSố Dễ nhớ
8415 Viettel
Đặt mua
0975781805180,000
220.000
Sim 0975781805 Viettel Đầu số 097 apviet.comSố Dễ nhớ
81805 Viettel
Đặt mua
0976094355180,000
220.000
Sim 0976094355 Viettel Đầu số 097 apviet.comSố Dễ nhớ
094355 Viettel
Đặt mua
0977859015180,000
220.000
Sim 0977859015 Viettel Đầu số 097 apviet.comSố Dễ nhớ
015 Viettel
Đặt mua
0978173815180,000
220.000
Sim 0978173815 Viettel Đầu số 097 apviet.comSố Dễ nhớ
3815 Viettel
Đặt mua
0978446045180,000
220.000
Sim 0978446045 Viettel Đầu số 097 apviet.comSố Dễ nhớ
46045 Viettel
Đặt mua
0978637975180,000
220.000
Sim 0978637975 Viettel Đầu số 097 apviet.comSố Dễ nhớ
637975 Viettel
Đặt mua
0978828145180,000
220.000
Sim 0978828145 Viettel Đầu số 097 apviet.comSố Dễ nhớ
145 Viettel
Đặt mua
0981638445180,000
220.000
Sim 0981638445 Viettel Đầu số 098 apviet.comSố Dễ nhớ
8445 Viettel
Đặt mua
0982597495180,000
220.000
Sim 0982597495 Viettel Đầu số 098 apviet.comSố Dễ nhớ
97495 Viettel
Đặt mua
0983049605180,000
220.000
Sim 0983049605 Viettel Đầu số 098 apviet.comSố Dễ nhớ
049605 Viettel
Đặt mua
0983943035180,000
220.000
Sim 0983943035 Viettel Đầu số 098 apviet.comSố Dễ nhớ
035 Viettel
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Danh sách sim V90 Viettel truy cập 3g 4g tại đây
Sim số đẹp Viettel
CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, APVIET.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (APVIET.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó APVIET.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
SIM THEO GIÁ TIỀN
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Đ Minh
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng, Đống Đa, Hà Nội
Địa chỉ 2:86 Nguyễn Trãi, Hoành Bồ, Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, P5, Quận 3, HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
CHỌN SIM NGÀY SINH
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái, ngày kỉ niệm, ngày cưới ...

 • Khuyễn mãi - giảm giá
 • [ Khuyến mãi ] Nhân dịp tháng khuyến mãi.Những sim có giá trên triệu đồng (1.000.000) tại website ApViet.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng
 • Hướng dẫn mua sim
 • 1. Nếu quý khách ở Hà Nội hoặc TP.HCM hoặc Quảng Ninh
  ▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
  ▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
  ▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
  ▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

  2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
  ▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM,Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
  ▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
  ▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.

Tin mới cập nhật

15 Đặt hàng mới nhất
Nguyễn Duy An
Đặt sim: 09893...31
Vào lúc: 10:55 21/4/2019

Nguyễn Văn Quân
Đặt sim: 09367...25
Vào lúc: 10:53 21/4/2019

Trần Trung Tuân
Đặt sim: 08865...78
Vào lúc: 10:50 21/4/2019

Nguyễn Cát Hương
Đặt sim: 09113...92
Vào lúc: 10:46 21/4/2019

Lê Kim Vân
Đặt sim: 01294...32
Vào lúc: 10:43 21/4/2019

Ngô Duy Lực
Đặt sim: 01667...92
Vào lúc: 10:40 21/4/2019

Ngô Thị Hằng
Đặt sim: 08913...13
Vào lúc: 10:38 21/4/2019

Nguyễn Duy Thế
Đặt sim: 09084...93
Vào lúc: 10:34 21/4/2019

Nguyễn Minh Nam
Đặt sim: 09650...83
Vào lúc: 10:32 21/4/2019

Huỳnh Thị Thảo
Đặt sim: 09798...11
Vào lúc: 10:29 21/4/2019

Nguyễn Thị Thơ
Đặt sim: 01279...55
Vào lúc: 10:26 21/4/2019

Huỳnh Trung Vương
Đặt sim: 09693...23
Vào lúc: 10:23 21/4/2019

Phan Thục Nhàn
Đặt sim: 08674...68
Vào lúc: 10:20 21/4/2019

Trần Tường Mai
Đặt sim: 09682...62
Vào lúc: 10:16 21/4/2019

Nguyễn Văn Quân
Đặt sim: 09770...65
Vào lúc: 10:14 21/4/2019

Uy tín là vàng - Địa chỉ rõ ràng

 • Giao sim tận nơi - Miễn phí toàn quốc

Từ khóa tìm kiếm

Đầu sim số đẹp

Đầu 09 Viettel » Đầu 08 Viettel » Đầu 097 Viettel » Đầu 0971 » Đầu 0972 » Đầu 0973 » Đầu 0974 » Đầu 0975 » Đầu 0976 » Đầu 0977 » Đầu 0978 » Đầu 0979 » Đầu 098 Viettel » Đầu 0981 » Đầu 0982 » Đầu 0983 » Đầu 0984 » Đầu 0985 » Đầu 0986 » Đầu 0987 » Đầu 0988 » Đầu 0989 Đầu 096 Viettel » Đầu 0961 » Đầu 0962 » Đầu 0963 » Đầu 0964» Đầu 0965 » Đầu 0966 » Đầu 0967 » Đầu 0968 » Đầu 0969 » Đầu 086 
Đầu 09 Vinaphone » Đầu 08 Vinaphone » Đầu 091 Vinaphone » Đầu 0911 » Đầu 0912 » Đầu 0913 » Đầu 0914 » Đầu 0915 » Đầu 0916 » Đầu 0917 » Đầu 0918 » Đầu 0919 » Đầu 094 » Đầu 0941 » Đầu 0942 » Đầu 0943 » Đầu 0944 » Đầu 0945 » Đầu 0946 » Đầu 0947 » Đầu 0948 » Đầu 0949 
Đầu 09 Mobifone » Đầu 08 Mobifone » Đầu 0901 » Đầu 0902 » Đầu 0903 » Đầu 0904 » Đầu 0905 » Đầu 0906 » Đầu 0907 » Đầu 0908 » Đầu 0909 »Đầu 0931 » Đầu 0932 » Đầu 0933 » Đầu 0934 » Đầu 0935 » Đầu 0936 » Đầu 0937 » Đầu 0938 » Đầu 0939 » Đầu 088 » Đầu 089 
Đầu 09 Vietnamobile » Đầu 092 Vietnamobile
Đầu 099 Gmobile » Đầu 095 Sfone » Đầu 09 Sfone

Sim đẹp mới về

0949402009: 1,650,000
0944099999: 619,870,000
0334796999: 8,760,000
0764190999: 7,830,000
0763361969: 400,000
0393058999: 7,830,000
0925037999: 7,830,000
0768361959: 400,000
0849261989: 2,350,000
0332727999: 20,660,000
0857560999: 14,880,000
0813411989: 1,740,000
0797561969: 770,000
0362701979: 2,170,000
0934231969: 1,570,000
0828122999: 19,010,000
0799208999: 7,730,000
0843604999: 4,180,000
0827631999: 12,070,000
0855471969: 800,000
0335031979: 1,130,000
0329000999: 61,990,000
0943372009: 2,170,000
0798401979: 1,390,000
0398521969: 700,000
0823921979: 3,390,000
0933402009: 1,570,000
0901019999: 446,310,000
0827186999: 14,880,000
0378621959: 490,000
0788791959: 1,130,000
0766383999: 18,180,000
0843415999: 5,050,000
0395730999: 4,350,000
0847391999: 5,830,000
0347604999: 18,350,000
0373180999: 6,270,000
0869051999: 22,730,000
0706673999: 7,830,000
0786303999: 20,660,000

Đơn hàng mới giao

Quang Mạnh
385/15, Lê Văn Thọ, P. 9, Q. Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh
Đặt sim: Viettel 0*096839

Nguyễn Thị Thu
111 đường 30/4 khu phố 1. p mỹ phước. bến cát . bình dương
Đặt sim: Viettel 0*612288

Đặng Minh Phượng
77 Dương Văn An, phường An Phú, quận 2, TP Hồ Chí Minh
Đặt sim: Vinaphone 0*342345

Nguyễn Hữu Đại
183c/1p tôn thất thuyết phường 4 quận 4 hcm
Đặt sim: Viettel 0*395079

Phạm Hồng Phong
565 thới hoà, thới thuận, thốt nốt, cần thơ
Đặt sim: Mobifone 0*999958