Nếu việc tìm sim,đặt hàng gây khó khăn cho bạn.Xin liên hệ Hotline để được trợ giúp. Hôm nay ngày: 21/11/2019 1.600.000 sim số đẹp - APVIET.COM - Sitemap

Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 02121990 , nhập 02121990
Nếu việc tìm kiếm sim gây khó khăn cho quý khách.Xin liên hệ Hotline để được trợ giúp.
Nhận sim trong 24h - Giao sim tận nơi - Thu tiền sau
Nếu việc tìm sim hoặc mua sim, đặt hàng gây khó khăn cho quý khách.Xin liên hệ Hotline để được trợ giúp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990

Hơn 1.600.000 sim số đẹp cho bạn lựa chọn

ApViet.Com Giao sim tại nhà trên toàn quốc

Sim Đầu Số 090 Không lỗi dính 4

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0901872365150,000
180.000
Sim 0901872365 Mobifone Đầu số 090 apviet.comSố Dễ nhớ
2365 Mobifone
Đặt mua
0902550735150,000
180.000
Sim 0902550735 Mobifone Đầu số 090 apviet.comSố Dễ nhớ
50735 Mobifone
Đặt mua
0902576205150,000
180.000
Sim 0902576205 Mobifone Đầu số 090 apviet.comSố Dễ nhớ
576205 Mobifone
Đặt mua
0902577265150,000
180.000
Sim 0902577265 Mobifone Đầu số 090 apviet.comSố Dễ nhớ
265 Mobifone
Đặt mua
0902578205150,000
180.000
Sim 0902578205 Mobifone Đầu số 090 apviet.comSố Dễ nhớ
8205 Mobifone
Đặt mua
0902833765150,000
180.000
Sim 0902833765 Mobifone Đầu số 090 apviet.comSố Dễ nhớ
33765 Mobifone
Đặt mua
0902868035150,000
180.000
Sim 0902868035 Mobifone Đầu số 090 apviet.comSố Dễ nhớ
868035 Mobifone
Đặt mua
0902868105150,000
180.000
Sim 0902868105 Mobifone Đầu số 090 apviet.comSố Dễ nhớ
105 Mobifone
Đặt mua
0902978035150,000
180.000
Sim 0902978035 Mobifone Đầu số 090 apviet.comSố Dễ nhớ
8035 Mobifone
Đặt mua
0903265195150,000
180.000
Sim 0903265195 Mobifone Đầu số 090 apviet.comSố Dễ nhớ
65195 Mobifone
Đặt mua
0903285735150,000
180.000
Sim 0903285735 Mobifone Đầu số 090 apviet.comSố Dễ nhớ
285735 Mobifone
Đặt mua
0906721735150,000
180.000
Sim 0906721735 Mobifone Đầu số 090 apviet.comSố Dễ nhớ
735 Mobifone
Đặt mua
0907632315150,000
180.000
Sim 0907632315 Mobifone Đầu số 090 apviet.comSố Dễ nhớ
2315 Mobifone
Đặt mua
0908623835150,000
180.000
Sim 0908623835 Mobifone Đầu số 090 apviet.comSố Dễ nhớ
23835 Mobifone
Đặt mua
0908623875150,000
180.000
Sim 0908623875 Mobifone Đầu số 090 apviet.comSố Dễ nhớ
623875 Mobifone
Đặt mua
0908623895150,000
180.000
Sim 0908623895 Mobifone Đầu số 090 apviet.comSố Dễ nhớ
895 Mobifone
Đặt mua
0908623915150,000
180.000
Sim 0908623915 Mobifone Đầu số 090 apviet.comSố Dễ nhớ
3915 Mobifone
Đặt mua
0908630355150,000
180.000
Sim 0908630355 Mobifone Đầu số 090 apviet.comSố Dễ nhớ
30355 Mobifone
Đặt mua
0902305765150,000
180.000
Sim 0902305765 Mobifone Đầu số 090 apviet.comSố Dễ nhớ
305765 Mobifone
Đặt mua
0902307875150,000
180.000
Sim 0902307875 Mobifone Đầu số 090 apviet.comSố Dễ nhớ
875 Mobifone
Đặt mua
0902312615150,000
180.000
Sim 0902312615 Mobifone Đầu số 090 apviet.comSố Dễ nhớ
2615 Mobifone
Đặt mua
0902317635150,000
180.000
Sim 0902317635 Mobifone Đầu số 090 apviet.comSố Dễ nhớ
17635 Mobifone
Đặt mua
0902317865150,000
180.000
Sim 0902317865 Mobifone Đầu số 090 apviet.comSố Dễ nhớ
317865 Mobifone
Đặt mua
0902327205150,000
180.000
Sim 0902327205 Mobifone Đầu số 090 apviet.comSố Dễ nhớ
205 Mobifone
Đặt mua
0902331625150,000
180.000
Sim 0902331625 Mobifone Đầu số 090 apviet.comSố Dễ nhớ
1625 Mobifone
Đặt mua
0902335175150,000
180.000
Sim 0902335175 Mobifone Đầu số 090 apviet.comSố Dễ nhớ
35175 Mobifone
Đặt mua
0902339825150,000
180.000
Sim 0902339825 Mobifone Đầu số 090 apviet.comSố Dễ nhớ
339825 Mobifone
Đặt mua
0902350285150,000
180.000
Sim 0902350285 Mobifone Đầu số 090 apviet.comSố Dễ nhớ
285 Mobifone
Đặt mua
0902352165150,000
180.000
Sim 0902352165 Mobifone Đầu số 090 apviet.comSố Dễ nhớ
2165 Mobifone
Đặt mua
0902352805150,000
180.000
Sim 0902352805 Mobifone Đầu số 090 apviet.comSố Dễ nhớ
52805 Mobifone
Đặt mua
0902356095150,000
180.000
Sim 0902356095 Mobifone Đầu số 090 apviet.comSố Dễ nhớ
356095 Mobifone
Đặt mua
0902360685150,000
180.000
Sim 0902360685 Mobifone Đầu số 090 apviet.comSố Dễ nhớ
685 Mobifone
Đặt mua
0902361205150,000
180.000
Sim 0902361205 Mobifone Đầu số 090 apviet.comSố Dễ nhớ
1205 Mobifone
Đặt mua
0902372605150,000
180.000
Sim 0902372605 Mobifone Đầu số 090 apviet.comSố Dễ nhớ
72605 Mobifone
Đặt mua
0907819625150,000
180.000
Sim 0907819625 Mobifone Đầu số 090 apviet.comSố Dễ nhớ
819625 Mobifone
Đặt mua
0907906215150,000
180.000
Sim 0907906215 Mobifone Đầu số 090 apviet.comSố Dễ nhớ
215 Mobifone
Đặt mua
0901573365160,000
190.000
Sim 0901573365 Mobifone Đầu số 090 apviet.comSố Dễ nhớ
3365 Mobifone
Đặt mua
0901573325160,000
190.000
Sim 0901573325 Mobifone Đầu số 090 apviet.comSố Dễ nhớ
73325 Mobifone
Đặt mua
0907387365190,000
230.000
Sim 0907387365 Mobifone Đầu số 090 apviet.comSố Dễ nhớ
387365 Mobifone
Đặt mua
0907672095190,000
230.000
Sim 0907672095 Mobifone Đầu số 090 apviet.comSố Dễ nhớ
095 Mobifone
Đặt mua
0907562195190,000
230.000
Sim 0907562195 Mobifone Đầu số 090 apviet.comSố Dễ nhớ
2195 Mobifone
Đặt mua
0907711395190,000
230.000
Sim 0907711395 Mobifone Đầu số 090 apviet.comSố Dễ nhớ
11395 Mobifone
Đặt mua
0909102675200,000
240.000
Sim 0909102675 Mobifone Đầu số 090 apviet.comSố Dễ nhớ
102675 Mobifone
Đặt mua
0909273615200,000
240.000
Sim 0909273615 Mobifone Đầu số 090 apviet.comSố Dễ nhớ
615 Mobifone
Đặt mua
0909276605200,000
240.000
Sim 0909276605 Mobifone Đầu số 090 apviet.comSố Dễ nhớ
6605 Mobifone
Đặt mua
0909571065200,000
240.000
Sim 0909571065 Mobifone Đầu số 090 apviet.comSố Dễ nhớ
71065 Mobifone
Đặt mua
0909629075200,000
240.000
Sim 0909629075 Mobifone Đầu số 090 apviet.comSố Dễ nhớ
629075 Mobifone
Đặt mua
0909723205200,000
240.000
Sim 0909723205 Mobifone Đầu số 090 apviet.comSố Dễ nhớ
205 Mobifone
Đặt mua
0909872165200,000
240.000
Sim 0909872165 Mobifone Đầu số 090 apviet.comSố Dễ nhớ
2165 Mobifone
Đặt mua
0902323165200,000
240.000
Sim 0902323165 Mobifone Đầu số 090 apviet.comSố Dễ nhớ
23165 Mobifone
Đặt mua
0902323795200,000
240.000
Sim 0902323795 Mobifone Đầu số 090 apviet.comSố Dễ nhớ
323795 Mobifone
Đặt mua
0908623865200,000
240.000
Sim 0908623865 Mobifone Đầu số 090 apviet.comSố Dễ nhớ
865 Mobifone
Đặt mua
0902562365200,000
240.000
Sim 0902562365 Mobifone Đầu số 090 apviet.comSố Dễ nhớ
2365 Mobifone
Đặt mua
0902622075200,000
240.000
Sim 0902622075 Mobifone Đầu số 090 apviet.comSố Dễ nhớ
22075 Mobifone
Đặt mua
0902622935200,000
240.000
Sim 0902622935 Mobifone Đầu số 090 apviet.comSố Dễ nhớ
622935 Mobifone
Đặt mua
0902636675200,000
240.000
Sim 0902636675 Mobifone Đầu số 090 apviet.comSố Dễ nhớ
675 Mobifone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Câu hỏi thường gặp: Đầu số 090 là của nhà mạng nào?
Trả lời: Đầu số 090 là của nhà mạng: Mobifone
Sim không dính 4, Sim không lỗi 4 là sim trong dãy số số không chứa số 4
CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, APVIET.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (APVIET.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó APVIET.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
SIM THEO GIÁ TIỀN
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Đ Minh
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng, Đống Đa, Hà Nội
Địa chỉ 2:86 Nguyễn Trãi, Hoành Bồ, Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, P5, Quận 3, HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
CHỌN SIM NGÀY SINH
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái, ngày kỉ niệm, ngày cưới ...

 • Khuyễn mãi - giảm giá
 • [ Khuyến mãi ] Nhân dịp tháng khuyến mãi.Những sim có giá trên triệu đồng (1.000.000) tại website ApViet.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng
 • Hướng dẫn mua sim
 • 1. Nếu quý khách ở Hà Nội hoặc TP.HCM hoặc Quảng Ninh
  ▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
  ▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
  ▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
  ▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

  2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
  ▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM,Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
  ▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
  ▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.

Tin mới cập nhật

15 Đặt hàng mới nhất
Huỳnh Minh Nam
Đặt sim: 01628...34
Vào lúc: 22:56 20/11/2019

Trần Đức Khánh
Đặt sim: 01284...66
Vào lúc: 22:52 20/11/2019

Trần Đức Hiền
Đặt sim: 08865...60
Vào lúc: 22:49 20/11/2019

Nguyễn Minh Đạt
Đặt sim: 09785...23
Vào lúc: 22:46 20/11/2019

Nguyễn Đức Lâm
Đặt sim: 08999...94
Vào lúc: 22:44 20/11/2019

Phạm Cát Linh
Đặt sim: 09024...88
Vào lúc: 22:41 20/11/2019

Phạm Duy Long
Đặt sim: 09098...41
Vào lúc: 22:37 20/11/2019

Huỳnh Chí Khang
Đặt sim: 01287...14
Vào lúc: 22:34 20/11/2019

Lê Đức Nguyên
Đặt sim: 01237...87
Vào lúc: 22:32 20/11/2019

Phan Duy Khôi
Đặt sim: 01287...65
Vào lúc: 22:28 20/11/2019

Phan Thị Ðào
Đặt sim: 01251...98
Vào lúc: 22:25 20/11/2019

Lê Văn Lập
Đặt sim: 01271...33
Vào lúc: 22:22 20/11/2019

Huỳnh Minh Huy
Đặt sim: 01228...67
Vào lúc: 22:20 20/11/2019

Ngô Phương Tuyết
Đặt sim: 01633...17
Vào lúc: 22:16 20/11/2019

Phạm Minh Huỳnh
Đặt sim: 09154...25
Vào lúc: 22:14 20/11/2019

Uy tín là vàng - Địa chỉ rõ ràng

 • Giao sim tận nơi - Miễn phí toàn quốc

Từ khóa tìm kiếm

Đầu sim số đẹp

Đầu 09 Viettel » Đầu 08 Viettel » Đầu 097 Viettel » Đầu 0971 » Đầu 0972 » Đầu 0973 » Đầu 0974 » Đầu 0975 » Đầu 0976 » Đầu 0977 » Đầu 0978 » Đầu 0979 » Đầu 098 Viettel » Đầu 0981 » Đầu 0982 » Đầu 0983 » Đầu 0984 » Đầu 0985 » Đầu 0986 » Đầu 0987 » Đầu 0988 » Đầu 0989 Đầu 096 Viettel » Đầu 0961 » Đầu 0962 » Đầu 0963 » Đầu 0964» Đầu 0965 » Đầu 0966 » Đầu 0967 » Đầu 0968 » Đầu 0969 » Đầu 086 
Đầu 09 Vinaphone » Đầu 08 Vinaphone » Đầu 091 Vinaphone » Đầu 0911 » Đầu 0912 » Đầu 0913 » Đầu 0914 » Đầu 0915 » Đầu 0916 » Đầu 0917 » Đầu 0918 » Đầu 0919 » Đầu 094 » Đầu 0941 » Đầu 0942 » Đầu 0943 » Đầu 0944 » Đầu 0945 » Đầu 0946 » Đầu 0947 » Đầu 0948 » Đầu 0949 
Đầu 09 Mobifone » Đầu 08 Mobifone » Đầu 0901 » Đầu 0902 » Đầu 0903 » Đầu 0904 » Đầu 0905 » Đầu 0906 » Đầu 0907 » Đầu 0908 » Đầu 0909 »Đầu 0931 » Đầu 0932 » Đầu 0933 » Đầu 0934 » Đầu 0935 » Đầu 0936 » Đầu 0937 » Đầu 0938 » Đầu 0939 » Đầu 088 » Đầu 089 
Đầu 09 Vietnamobile » Đầu 092 Vietnamobile
Đầu 099 Gmobile » Đầu 095 Sfone » Đầu 09 Sfone

Sim đẹp mới về

0386675000: 800,000
0343517000: 1,040,000
0929273000: 1,130,000
0925667000: 1,330,000
0783516000: 870,000
0785641990: 700,000
0705542010: 600,000
0334291000: 700,000
0912431000: 1,440,000
0968602010: 1,300,000
0827511990: 1,040,000
0928843000: 610,000
0896702000: 860,000
0347551990: 1,740,000
0866040000: 14,880,000
0925892000: 1,330,000
0794579000: 870,000
0921216000: 770,000
0836852010: 870,000
0328291990: 2,110,000
0353051000: 800,000
0388163000: 1,650,000
0345872000: 1,830,000
0888471960: 500,000
0939553000: 1,300,000
0784184000: 870,000
0965512000: 4,750,000
0869221980: 2,950,000
0347960000: 11,820,000
0347802010: 870,000
0896661990: 34,200,000
0797633000: 1,390,000
0854582010: 2,110,000
0814062010: 8,500,000
0929451980: 2,870,000
0797191000: 690,000
0784552010: 800,000
0844242000: 2,110,000
0792674000: 800,000
0843630000: 13,220,000

Đơn hàng mới giao

Nguyen Thanh Tam
233 huỳnh thúc kháng . tam kỳ. quảng nam
Đặt sim: Viettel 0*481168

Nguyễn Quang Danh
502 Huỳnh Tấn Phát, KP3A, Phuong Binh Thuan Quan 7
Đặt sim: Mobifone 0*683139

Lê Hồng Hoan
105 Đường Y Nuê, Phường Ea Tam, Thành phố Buôn Ma Thuột
Đặt sim: Viettel 0*973993

Ngô Thị Huyền
71/20 Gò Xoài, Bình Hưng Hoà A, Bình Tân. tphcm
Đặt sim: Vietnamobile 0*768789

Lê Văn Tùng
cty du lịch sinh thái sông tiền.tổ 5. ấp an hòa. Xã Đông Hòa Hiệp, Huyện Cái Bè, Tỉnh Tiền Giang
Đặt sim: Mobifone 0*881988