Nếu việc tìm sim,đặt hàng gây khó khăn cho bạn.Xin liên hệ Hotline để được trợ giúp. Hôm nay ngày: 15/12/2019 1.600.000 sim số đẹp - APVIET.COM - Sitemap

Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 02121990 , nhập 02121990
Nếu việc tìm kiếm sim gây khó khăn cho quý khách.Xin liên hệ Hotline để được trợ giúp.
Nhận sim trong 24h - Giao sim tận nơi - Thu tiền sau
Nếu việc tìm sim hoặc mua sim, đặt hàng gây khó khăn cho quý khách.Xin liên hệ Hotline để được trợ giúp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990

Hơn 1.600.000 sim số đẹp cho bạn lựa chọn

ApViet.Com Giao sim tại nhà trên toàn quốc

Sim Đầu Số 097 Viettel - Sim dau so 097 viettel

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0977413062180,000
220.000
Sim 0977413062 Viettel Đầu số 097 apviet.comSố Dễ nhớ
3062 Viettel
Đặt mua
0972063502180,000
220.000
Sim 0972063502 Viettel Đầu số 097 apviet.comSố Dễ nhớ
63502 Viettel
Đặt mua
0975101542180,000
220.000
Sim 0975101542 Viettel Đầu số 097 apviet.comSố Dễ nhớ
101542 Viettel
Đặt mua
0978377252190,000
230.000
Sim 0978377252 Viettel Đầu số 097 apviet.comSố Dễ nhớ
252 Viettel
Đặt mua
0971651022190,000
230.000
Sim 0971651022 Viettel Đầu số 097 apviet.comSố Dễ nhớ
1022 Viettel
Đặt mua
0973823352190,000
230.000
Sim 0973823352 Viettel Đầu số 097 apviet.comSố Dễ nhớ
23352 Viettel
Đặt mua
0978970522190,000
230.000
Sim 0978970522 Viettel Đầu số 097 apviet.comSố Dễ nhớ
970522 Viettel
Đặt mua
0978822512190,000
230.000
Sim 0978822512 Viettel Đầu số 097 apviet.comSố Dễ nhớ
512 Viettel
Đặt mua
0971207552190,000
230.000
Sim 0971207552 Viettel Đầu số 097 apviet.comSố Dễ nhớ
7552 Viettel
Đặt mua
0976024322190,000
230.000
Sim 0976024322 Viettel Đầu số 097 apviet.comSố Dễ nhớ
24322 Viettel
Đặt mua
0976645092190,000
230.000
Sim 0976645092 Viettel Đầu số 097 apviet.comSố Dễ nhớ
645092 Viettel
Đặt mua
0973625392190,000
230.000
Sim 0973625392 Viettel Đầu số 097 apviet.comSố Dễ nhớ
392 Viettel
Đặt mua
0977980852190,000
230.000
Sim 0977980852 Viettel Đầu số 097 apviet.comSố Dễ nhớ
0852 Viettel
Đặt mua
0975130452190,000
230.000
Sim 0975130452 Viettel Đầu số 097 apviet.comSố Dễ nhớ
30452 Viettel
Đặt mua
0973024052190,000
230.000
Sim 0973024052 Viettel Đầu số 097 apviet.comSố Dễ nhớ
024052 Viettel
Đặt mua
0977581822190,000
230.000
Sim 0977581822 Viettel Đầu số 097 apviet.comSố Dễ nhớ
822 Viettel
Đặt mua
0972823552190,000
230.000
Sim 0972823552 Viettel Đầu số 097 apviet.comSố Dễ nhớ
3552 Viettel
Đặt mua
0978842022190,000
230.000
Sim 0978842022 Viettel Đầu số 097 apviet.comSố Dễ nhớ
42022 Viettel
Đặt mua
0973129582190,000
230.000
Sim 0973129582 Viettel Đầu số 097 apviet.comSố Dễ nhớ
129582 Viettel
Đặt mua
0971427102190,000
230.000
Sim 0971427102 Viettel Đầu số 097 apviet.comSố Dễ nhớ
102 Viettel
Đặt mua
0971984912190,000
230.000
Sim 0971984912 Viettel Đầu số 097 apviet.comSố Dễ nhớ
4912 Viettel
Đặt mua
0973297452190,000
230.000
Sim 0973297452 Viettel Đầu số 097 apviet.comSố Dễ nhớ
97452 Viettel
Đặt mua
0971963452190,000
230.000
Sim 0971963452 Viettel Đầu số 097 apviet.comSố Dễ nhớ
963452 Viettel
Đặt mua
0971039532200,000
240.000
Sim 0971039532 Viettel Đầu số 097 apviet.comSố Dễ nhớ
532 Viettel
Đặt mua
0971064392200,000
240.000
Sim 0971064392 Viettel Đầu số 097 apviet.comSố Dễ nhớ
4392 Viettel
Đặt mua
0971123762200,000
240.000
Sim 0971123762 Viettel Đầu số 097 apviet.comSố Dễ nhớ
23762 Viettel
Đặt mua
0971163032200,000
240.000
Sim 0971163032 Viettel Đầu số 097 apviet.comSố Dễ nhớ
163032 Viettel
Đặt mua
0971256812200,000
240.000
Sim 0971256812 Viettel Đầu số 097 apviet.comSố Dễ nhớ
812 Viettel
Đặt mua
0971935732200,000
240.000
Sim 0971935732 Viettel Đầu số 097 apviet.comSố Dễ nhớ
5732 Viettel
Đặt mua
0972239502200,000
240.000
Sim 0972239502 Viettel Đầu số 097 apviet.comSố Dễ nhớ
39502 Viettel
Đặt mua
0972328902200,000
240.000
Sim 0972328902 Viettel Đầu số 097 apviet.comSố Dễ nhớ
328902 Viettel
Đặt mua
0972497642200,000
240.000
Sim 0972497642 Viettel Đầu số 097 apviet.comSố Dễ nhớ
642 Viettel
Đặt mua
0973089312200,000
240.000
Sim 0973089312 Viettel Đầu số 097 apviet.comSố Dễ nhớ
9312 Viettel
Đặt mua
0973150762200,000
240.000
Sim 0973150762 Viettel Đầu số 097 apviet.comSố Dễ nhớ
50762 Viettel
Đặt mua
0973518902200,000
240.000
Sim 0973518902 Viettel Đầu số 097 apviet.comSố Dễ nhớ
518902 Viettel
Đặt mua
0974685352200,000
240.000
Sim 0974685352 Viettel Đầu số 097 apviet.comSố Dễ nhớ
352 Viettel
Đặt mua
0975378452200,000
240.000
Sim 0975378452 Viettel Đầu số 097 apviet.comSố Dễ nhớ
8452 Viettel
Đặt mua
0975688942200,000
240.000
Sim 0975688942 Viettel Đầu số 097 apviet.comSố Dễ nhớ
88942 Viettel
Đặt mua
0975871622200,000
240.000
Sim 0975871622 Viettel Đầu số 097 apviet.comSố Dễ nhớ
871622 Viettel
Đặt mua
0976057482200,000
240.000
Sim 0976057482 Viettel Đầu số 097 apviet.comSố Dễ nhớ
482 Viettel
Đặt mua
0977413742200,000
240.000
Sim 0977413742 Viettel Đầu số 097 apviet.comSố Dễ nhớ
3742 Viettel
Đặt mua
0978916362200,000
240.000
Sim 0978916362 Viettel Đầu số 097 apviet.comSố Dễ nhớ
16362 Viettel
Đặt mua
0979608362200,000
240.000
Sim 0979608362 Viettel Đầu số 097 apviet.comSố Dễ nhớ
608362 Viettel
Đặt mua
0972241432200,000
240.000
Sim 0972241432 Viettel Đầu số 097 apviet.comSố Dễ nhớ
432 Viettel
Đặt mua
0974338152200,000
240.000
Sim 0974338152 Viettel Đầu số 097 apviet.comSố Dễ nhớ
8152 Viettel
Đặt mua
0978460502200,000
240.000
Sim 0978460502 Viettel Đầu số 097 apviet.comSố Dễ nhớ
60502 Viettel
Đặt mua
0974624172200,000
240.000
Sim 0974624172 Viettel Đầu số 097 apviet.comSố Dễ nhớ
624172 Viettel
Đặt mua
0975355612200,000
240.000
Sim 0975355612 Viettel Đầu số 097 apviet.comSố Dễ nhớ
612 Viettel
Đặt mua
0971124922200,000
240.000
Sim 0971124922 Viettel Đầu số 097 apviet.comSố Dễ nhớ
4922 Viettel
Đặt mua
0971976052200,000
240.000
Sim 0971976052 Viettel Đầu số 097 apviet.comSố Dễ nhớ
76052 Viettel
Đặt mua
0975128752200,000
240.000
Sim 0975128752 Viettel Đầu số 097 apviet.comSố Dễ nhớ
128752 Viettel
Đặt mua
0974469572200,000
240.000
Sim 0974469572 Viettel Đầu số 097 apviet.comSố Dễ nhớ
572 Viettel
Đặt mua
0975891072200,000
240.000
Sim 0975891072 Viettel Đầu số 097 apviet.comSố Dễ nhớ
1072 Viettel
Đặt mua
0974394702200,000
240.000
Sim 0974394702 Viettel Đầu số 097 apviet.comSố Dễ nhớ
94702 Viettel
Đặt mua
0971152802200,000
240.000
Sim 0971152802 Viettel Đầu số 097 apviet.comSố Dễ nhớ
152802 Viettel
Đặt mua
0978378962200,000
240.000
Sim 0978378962 Viettel Đầu số 097 apviet.comSố Dễ nhớ
962 Viettel
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Danh sách sim V90 Viettel truy cập 3g 4g tại đây
Sim số đẹp Viettel
Câu hỏi thường gặp: Đầu số 097 là của nhà mạng nào?
Trả lời: Đầu số 097 là của nhà mạng: Viettel
CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, APVIET.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (APVIET.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó APVIET.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
SIM THEO GIÁ TIỀN
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Đ Minh
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng, Đống Đa, Hà Nội
Địa chỉ 2:86 Nguyễn Trãi, Hoành Bồ, Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, P5, Quận 3, HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
CHỌN SIM NGÀY SINH
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái, ngày kỉ niệm, ngày cưới ...

 • Khuyễn mãi - giảm giá
 • [ Khuyến mãi ] Nhân dịp tháng khuyến mãi.Những sim có giá trên triệu đồng (1.000.000) tại website ApViet.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng
 • Hướng dẫn mua sim
 • 1. Nếu quý khách ở Hà Nội hoặc TP.HCM hoặc Quảng Ninh
  ▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
  ▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
  ▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
  ▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

  2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
  ▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM,Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
  ▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
  ▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.

Tin mới cập nhật

15 Đặt hàng mới nhất
Phan Minh Hoàng
Đặt sim: 08867...33
Vào lúc: 13:55 15/12/2019

Trần Thị Nhi
Đặt sim: 09676...13
Vào lúc: 13:52 15/12/2019

Nguyễn Nhã Di
Đặt sim: 01645...23
Vào lúc: 13:49 15/12/2019

Phạm Minh Ninh
Đặt sim: 09856...26
Vào lúc: 13:46 15/12/2019

Phạm Đức Khải
Đặt sim: 01677...30
Vào lúc: 13:43 15/12/2019

Phan Đức Khoa
Đặt sim: 09855...23
Vào lúc: 13:41 15/12/2019

Trần Đức Hoàng
Đặt sim: 01663...86
Vào lúc: 13:37 15/12/2019

Phan Nhã Ðào
Đặt sim: 08874...33
Vào lúc: 13:34 15/12/2019

Nguyễn Văn Anh
Đặt sim: 09799...72
Vào lúc: 13:32 15/12/2019

Phan Minh Hòa
Đặt sim: 01658...24
Vào lúc: 13:29 15/12/2019

Hoàng Cát Thơ
Đặt sim: 01663...87
Vào lúc: 13:26 15/12/2019

Nguyễn Cát Ngọc
Đặt sim: 01282...89
Vào lúc: 13:22 15/12/2019

Trần Chí Quang
Đặt sim: 09168...29
Vào lúc: 13:19 15/12/2019

Nguyễn Văn Đăng
Đặt sim: 09018...89
Vào lúc: 13:17 15/12/2019

Uy tín là vàng - Địa chỉ rõ ràng

 • Giao sim tận nơi - Miễn phí toàn quốc

Từ khóa tìm kiếm

Đầu sim số đẹp

Đầu 09 Viettel » Đầu 08 Viettel » Đầu 097 Viettel » Đầu 0971 » Đầu 0972 » Đầu 0973 » Đầu 0974 » Đầu 0975 » Đầu 0976 » Đầu 0977 » Đầu 0978 » Đầu 0979 » Đầu 098 Viettel » Đầu 0981 » Đầu 0982 » Đầu 0983 » Đầu 0984 » Đầu 0985 » Đầu 0986 » Đầu 0987 » Đầu 0988 » Đầu 0989 Đầu 096 Viettel » Đầu 0961 » Đầu 0962 » Đầu 0963 » Đầu 0964» Đầu 0965 » Đầu 0966 » Đầu 0967 » Đầu 0968 » Đầu 0969 » Đầu 086 
Đầu 09 Vinaphone » Đầu 08 Vinaphone » Đầu 091 Vinaphone » Đầu 0911 » Đầu 0912 » Đầu 0913 » Đầu 0914 » Đầu 0915 » Đầu 0916 » Đầu 0917 » Đầu 0918 » Đầu 0919 » Đầu 094 » Đầu 0941 » Đầu 0942 » Đầu 0943 » Đầu 0944 » Đầu 0945 » Đầu 0946 » Đầu 0947 » Đầu 0948 » Đầu 0949 
Đầu 09 Mobifone » Đầu 08 Mobifone » Đầu 0901 » Đầu 0902 » Đầu 0903 » Đầu 0904 » Đầu 0905 » Đầu 0906 » Đầu 0907 » Đầu 0908 » Đầu 0909 »Đầu 0931 » Đầu 0932 » Đầu 0933 » Đầu 0934 » Đầu 0935 » Đầu 0936 » Đầu 0937 » Đầu 0938 » Đầu 0939 » Đầu 088 » Đầu 089 
Đầu 09 Vietnamobile » Đầu 092 Vietnamobile
Đầu 099 Gmobile » Đầu 095 Sfone » Đầu 09 Sfone

Sim đẹp mới về

0776728666: 2,700,000
0828067666: 3,800,000
0842531666: 2,780,000
0949327666: 9,570,000
0994854666: 4,220,000
0849631966: 800,000
0373634666: 6,800,000
0852403666: 3,540,000
0799007666: 6,630,000
0704571666: 5,520,000
0843591986: 1,470,000
0944331996: 3,630,000
0825271666: 3,380,000
0766372006: 1,390,000
0376032006: 740,000
0704425666: 5,520,000
0785831966: 770,000
0789601666: 5,520,000
0859861996: 2,530,000
0343036886: 3,380,000
0857398886: 2,110,000
0797538866: 2,110,000
0703267666: 2,360,000
0854679666: 5,010,000
0784837666: 4,220,000
0762144666: 6,370,000
0399938866: 14,710,000
0844701666: 2,450,000
0395917666: 2,620,000
0859848686: 4,670,000
0813831986: 1,300,000
0985048866: 9,920,000
0787831986: 1,300,000
0585418886: 500,000
0835939666: 15,700,000
0773847666: 5,270,000
0347411976: 870,000
0765851666: 1,910,000
0792251986: 2,700,000
0793848666: 9,570,000

Đơn hàng mới giao

Anh Lâm
21/5 đường số 3 Trần Não Quận 2
Đặt sim: Viettel 0*581738

Quốc Hưng Thạnh
27 đại lộ hoà bình , trần phú móng cái quảng ninh
Đặt sim: Viettel 0*162012

Nguyen Thanh Tam
233 huỳnh thúc kháng . tam kỳ. quảng nam
Đặt sim: Viettel 0*481168

Nguyễn Quang Danh
502 Huỳnh Tấn Phát, KP3A, Phuong Binh Thuan Quan 7
Đặt sim: Mobifone 0*683139

Lê Hồng Hoan
105 Đường Y Nuê, Phường Ea Tam, Thành phố Buôn Ma Thuột
Đặt sim: Viettel 0*973993