Nếu việc tìm sim,đặt hàng gây khó khăn cho bạn.Xin liên hệ Hotline để được trợ giúp. Hôm nay ngày: 2/6/2020 1.600.000 sim số đẹp - APVIET.COM - Sitemap

Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 02121990 , nhập 02121990
Nếu việc tìm kiếm sim gây khó khăn cho quý khách.Xin liên hệ Hotline để được trợ giúp.
Nhận sim trong 24h - Giao sim tận nơi - Thu tiền sau
Nếu việc tìm sim hoặc mua sim, đặt hàng gây khó khăn cho quý khách.Xin liên hệ Hotline để được trợ giúp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990

Hơn 1.600.000 sim số đẹp cho bạn lựa chọn

ApViet.Com Giao sim tại nhà trên toàn quốc

Sim Đầu Số 099 Không lỗi dính 7

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0993880190280,000
340.000
Sim 0993880190 Gmobile Đầu số 099 apviet.comSố Dễ nhớ
0190 Gmobile
Đặt mua
0993680060300,000
360.000
Sim 0993680060 Gmobile Đầu số 099 apviet.comSố Dễ nhớ
80060 Gmobile
Đặt mua
0993922060300,000
360.000
Sim 0993922060 Gmobile Đầu số 099 apviet.comSố Dễ nhớ
922060 Gmobile
Đặt mua
0993680280300,000
360.000
Sim 0993680280 Gmobile Đầu số 099 apviet.comSố Dễ nhớ
280 Gmobile
Đặt mua
0996185440300,000
360.000
Sim 0996185440 Gmobile Đầu số 099 apviet.comSố Dễ nhớ
5440 Gmobile
Đặt mua
0996185480300,000
360.000
Sim 0996185480 Gmobile Đầu số 099 apviet.comSố Dễ nhớ
85480 Gmobile
Đặt mua
0996185520300,000
360.000
Sim 0996185520 Gmobile Đầu số 099 apviet.comSố Dễ nhớ
185520 Gmobile
Đặt mua
0996185530300,000
360.000
Sim 0996185530 Gmobile Đầu số 099 apviet.comSố Dễ nhớ
530 Gmobile
Đặt mua
0996185880300,000
360.000
Sim 0996185880 Gmobile Đầu số 099 apviet.comSố Dễ nhớ
5880 Gmobile
Đặt mua
0996185930300,000
360.000
Sim 0996185930 Gmobile Đầu số 099 apviet.comSố Dễ nhớ
85930 Gmobile
Đặt mua
0996185960300,000
360.000
Sim 0996185960 Gmobile Đầu số 099 apviet.comSố Dễ nhớ
185960 Gmobile
Đặt mua
0996185980300,000
360.000
Sim 0996185980 Gmobile Đầu số 099 apviet.comSố Dễ nhớ
980 Gmobile
Đặt mua
0996186100300,000
360.000
Sim 0996186100 Gmobile Đầu số 099 apviet.comSố Dễ nhớ
6100 Gmobile
Đặt mua
0996186130300,000
360.000
Sim 0996186130 Gmobile Đầu số 099 apviet.comSố Dễ nhớ
86130 Gmobile
Đặt mua
0996186220300,000
360.000
Sim 0996186220 Gmobile Đầu số 099 apviet.comSố Dễ nhớ
186220 Gmobile
Đặt mua
0996186240300,000
360.000
Sim 0996186240 Gmobile Đầu số 099 apviet.comSố Dễ nhớ
240 Gmobile
Đặt mua
0996186260300,000
360.000
Sim 0996186260 Gmobile Đầu số 099 apviet.comSố Dễ nhớ
6260 Gmobile
Đặt mua
0996186380300,000
360.000
Sim 0996186380 Gmobile Đầu số 099 apviet.comSố Dễ nhớ
86380 Gmobile
Đặt mua
0996186390300,000
360.000
Sim 0996186390 Gmobile Đầu số 099 apviet.comSố Dễ nhớ
186390 Gmobile
Đặt mua
0996186400300,000
360.000
Sim 0996186400 Gmobile Đầu số 099 apviet.comSố Dễ nhớ
400 Gmobile
Đặt mua
0996186410300,000
360.000
Sim 0996186410 Gmobile Đầu số 099 apviet.comSố Dễ nhớ
6410 Gmobile
Đặt mua
0996186420300,000
360.000
Sim 0996186420 Gmobile Đầu số 099 apviet.comSố Dễ nhớ
86420 Gmobile
Đặt mua
0996188100300,000
360.000
Sim 0996188100 Gmobile Đầu số 099 apviet.comSố Dễ nhớ
188100 Gmobile
Đặt mua
0996188140300,000
360.000
Sim 0996188140 Gmobile Đầu số 099 apviet.comSố Dễ nhớ
140 Gmobile
Đặt mua
0996188150300,000
360.000
Sim 0996188150 Gmobile Đầu số 099 apviet.comSố Dễ nhớ
8150 Gmobile
Đặt mua
0996188250300,000
360.000
Sim 0996188250 Gmobile Đầu số 099 apviet.comSố Dễ nhớ
88250 Gmobile
Đặt mua
0996188260300,000
360.000
Sim 0996188260 Gmobile Đầu số 099 apviet.comSố Dễ nhớ
188260 Gmobile
Đặt mua
0996188340300,000
360.000
Sim 0996188340 Gmobile Đầu số 099 apviet.comSố Dễ nhớ
340 Gmobile
Đặt mua
0996188380300,000
360.000
Sim 0996188380 Gmobile Đầu số 099 apviet.comSố Dễ nhớ
8380 Gmobile
Đặt mua
0996188440300,000
360.000
Sim 0996188440 Gmobile Đầu số 099 apviet.comSố Dễ nhớ
88440 Gmobile
Đặt mua
0996188460300,000
360.000
Sim 0996188460 Gmobile Đầu số 099 apviet.comSố Dễ nhớ
188460 Gmobile
Đặt mua
0996188480300,000
360.000
Sim 0996188480 Gmobile Đầu số 099 apviet.comSố Dễ nhớ
480 Gmobile
Đặt mua
0996188510300,000
360.000
Sim 0996188510 Gmobile Đầu số 099 apviet.comSố Dễ nhớ
8510 Gmobile
Đặt mua
0996188530300,000
360.000
Sim 0996188530 Gmobile Đầu số 099 apviet.comSố Dễ nhớ
88530 Gmobile
Đặt mua
0996188550300,000
360.000
Sim 0996188550 Gmobile Đầu số 099 apviet.comSố Dễ nhớ
188550 Gmobile
Đặt mua
0996188650300,000
360.000
Sim 0996188650 Gmobile Đầu số 099 apviet.comSố Dễ nhớ
650 Gmobile
Đặt mua
0996189100300,000
360.000
Sim 0996189100 Gmobile Đầu số 099 apviet.comSố Dễ nhớ
9100 Gmobile
Đặt mua
0996189150300,000
360.000
Sim 0996189150 Gmobile Đầu số 099 apviet.comSố Dễ nhớ
89150 Gmobile
Đặt mua
0996189210300,000
360.000
Sim 0996189210 Gmobile Đầu số 099 apviet.comSố Dễ nhớ
189210 Gmobile
Đặt mua
0996189220300,000
360.000
Sim 0996189220 Gmobile Đầu số 099 apviet.comSố Dễ nhớ
220 Gmobile
Đặt mua
0996189260300,000
360.000
Sim 0996189260 Gmobile Đầu số 099 apviet.comSố Dễ nhớ
9260 Gmobile
Đặt mua
0994328010300,000
360.000
Sim 0994328010 Gmobile Đầu số 099 apviet.comSố Dễ nhớ
28010 Gmobile
Đặt mua
0994328020300,000
360.000
Sim 0994328020 Gmobile Đầu số 099 apviet.comSố Dễ nhớ
328020 Gmobile
Đặt mua
0994328030300,000
360.000
Sim 0994328030 Gmobile Đầu số 099 apviet.comSố Dễ nhớ
030 Gmobile
Đặt mua
0994328040300,000
360.000
Sim 0994328040 Gmobile Đầu số 099 apviet.comSố Dễ nhớ
8040 Gmobile
Đặt mua
0994328050300,000
360.000
Sim 0994328050 Gmobile Đầu số 099 apviet.comSố Dễ nhớ
28050 Gmobile
Đặt mua
0994328180300,000
360.000
Sim 0994328180 Gmobile Đầu số 099 apviet.comSố Dễ nhớ
328180 Gmobile
Đặt mua
0994328190300,000
360.000
Sim 0994328190 Gmobile Đầu số 099 apviet.comSố Dễ nhớ
190 Gmobile
Đặt mua
0994328200300,000
360.000
Sim 0994328200 Gmobile Đầu số 099 apviet.comSố Dễ nhớ
8200 Gmobile
Đặt mua
0994328210300,000
360.000
Sim 0994328210 Gmobile Đầu số 099 apviet.comSố Dễ nhớ
28210 Gmobile
Đặt mua
0994328220300,000
360.000
Sim 0994328220 Gmobile Đầu số 099 apviet.comSố Dễ nhớ
328220 Gmobile
Đặt mua
0994328230300,000
360.000
Sim 0994328230 Gmobile Đầu số 099 apviet.comSố Dễ nhớ
230 Gmobile
Đặt mua
0994328240300,000
360.000
Sim 0994328240 Gmobile Đầu số 099 apviet.comSố Dễ nhớ
8240 Gmobile
Đặt mua
0994328250300,000
360.000
Sim 0994328250 Gmobile Đầu số 099 apviet.comSố Dễ nhớ
28250 Gmobile
Đặt mua
0994328260300,000
360.000
Sim 0994328260 Gmobile Đầu số 099 apviet.comSố Dễ nhớ
328260 Gmobile
Đặt mua
0994328280300,000
360.000
Sim 0994328280 Gmobile Đầu số 099 apviet.comSố Dễ nhớ
280 Gmobile
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Câu hỏi thường gặp: Đầu số 099 là của nhà mạng nào?
Trả lời: Đầu số 099 là của nhà mạng: Gmobile
Sim không dính 7, Sim không lỗi 7 là sim trong dãy số số không chứa số 7
CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, APVIET.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (APVIET.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó APVIET.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
SIM THEO GIÁ TIỀN
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Đ Minh
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng, Đống Đa, Hà Nội
Địa chỉ 2:86 Nguyễn Trãi, Hoành Bồ, Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, P5, Quận 3, HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
CHỌN SIM NGÀY SINH
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái, ngày kỉ niệm, ngày cưới ...

 • Khuyễn mãi - giảm giá
 • [ Khuyến mãi ] Nhân dịp tháng khuyến mãi.Những sim có giá trên triệu đồng (1.000.000) tại website ApViet.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng
 • Hướng dẫn mua sim
 • 1. Nếu quý khách ở Hà Nội hoặc TP.HCM hoặc Quảng Ninh
  ▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
  ▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
  ▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
  ▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

  2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
  ▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM,Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
  ▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
  ▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.

Tin mới cập nhật

15 Đặt hàng mới nhất
Lê Đức Huỳnh
Đặt sim: 09699...21
Vào lúc: 7:56 2/6/2020

Nguyễn Văn Hiệp
Đặt sim: 08612...89
Vào lúc: 7:53 2/6/2020

Trần Tường Phương
Đặt sim: 01250...12
Vào lúc: 7:50 2/6/2020

Trần Duy Tùng
Đặt sim: 01686...39
Vào lúc: 7:46 2/6/2020

Trần Minh Hùng
Đặt sim: 08937...78
Vào lúc: 7:44 2/6/2020

Trần Cát Lệ
Đặt sim: 08653...81
Vào lúc: 7:41 2/6/2020

Uy tín là vàng - Địa chỉ rõ ràng

 • Giao sim tận nơi - Miễn phí toàn quốc

Từ khóa tìm kiếm

Đầu sim số đẹp

Đầu 09 Viettel » Đầu 08 Viettel » Đầu 097 Viettel » Đầu 0971 » Đầu 0972 » Đầu 0973 » Đầu 0974 » Đầu 0975 » Đầu 0976 » Đầu 0977 » Đầu 0978 » Đầu 0979 » Đầu 098 Viettel » Đầu 0981 » Đầu 0982 » Đầu 0983 » Đầu 0984 » Đầu 0985 » Đầu 0986 » Đầu 0987 » Đầu 0988 » Đầu 0989 Đầu 096 Viettel » Đầu 0961 » Đầu 0962 » Đầu 0963 » Đầu 0964» Đầu 0965 » Đầu 0966 » Đầu 0967 » Đầu 0968 » Đầu 0969 » Đầu 086 
Đầu 09 Vinaphone » Đầu 08 Vinaphone » Đầu 091 Vinaphone » Đầu 0911 » Đầu 0912 » Đầu 0913 » Đầu 0914 » Đầu 0915 » Đầu 0916 » Đầu 0917 » Đầu 0918 » Đầu 0919 » Đầu 094 » Đầu 0941 » Đầu 0942 » Đầu 0943 » Đầu 0944 » Đầu 0945 » Đầu 0946 » Đầu 0947 » Đầu 0948 » Đầu 0949 
Đầu 09 Mobifone » Đầu 08 Mobifone » Đầu 0901 » Đầu 0902 » Đầu 0903 » Đầu 0904 » Đầu 0905 » Đầu 0906 » Đầu 0907 » Đầu 0908 » Đầu 0909 »Đầu 0931 » Đầu 0932 » Đầu 0933 » Đầu 0934 » Đầu 0935 » Đầu 0936 » Đầu 0937 » Đầu 0938 » Đầu 0939 » Đầu 088 » Đầu 089 
Đầu 09 Vietnamobile » Đầu 092 Vietnamobile
Đầu 099 Gmobile » Đầu 095 Sfone » Đầu 09 Sfone

Sim đẹp mới về

0854718999: 5,200,000
0859435999: 4,900,000
0375011979: 3,500,000
0938991959: 3,500,000
0393202999: 23,000,000
0981211959: 1,200,000
0865921979: 2,800,000
0766138999: 14,500,000
0384724999: 10,000,000
0786081979: 1,200,000
0983300999: 73,000,000
0815141989: 1,500,000
0798659999: 198,000,000
0838803999: 11,000,000
0837688999: 41,000,000
0886061969: 1,800,000
0823138999: 13,600,000
0775220999: 15,000,000
0327312009: 910,000
0896916999: 20,000,000
0702342999: 8,500,000
0971601989: 5,000,000
0375577999: 78,000,000
0889271969: 1,500,000
0798591989: 1,200,000
0888402009: 2,000,000
0853400999: 7,000,000
0374211989: 1,700,000
0786621989: 2,500,000
0867192009: 1,500,000
0708087999: 20,000,000
0387321959: 680,000
0818610999: 16,500,000
0936557999: 48,750,000
0843131999: 11,000,000
0782963999: 7,500,000
0971781969: 4,800,000
0812542999: 5,200,000
0766281959: 440,000
0927111969: 4,000,000

Đơn hàng mới giao

Lâm Nguyễn Hữu Thịnh
225 nguyễn lương bằng
Đặt sim: Mobifone 0*050710

đỗ Anh Quân
cay xăng so 15 thi tran nga sau Huyen châu thành
Đặt sim: Vinaphone 0*839958

Anh Lâm
21/5 đường số 3 Trần Não Quận 2
Đặt sim: Viettel 0*581738

Quốc Hưng Thạnh
27 đại lộ hoà bình , trần phú móng cái quảng ninh
Đặt sim: Viettel 0*162012

Nguyen Thanh Tam
233 huỳnh thúc kháng . tam kỳ. quảng nam
Đặt sim: Viettel 0*481168