Nếu việc tìm sim,đặt hàng gây khó khăn cho bạn.Xin liên