Nếu việc tìm sim,đặt hàng gây khó khăn cho bạn.Xin liên hệ Hotline để được trợ giúp. Hôm nay ngày: 27/5/2019 1.600.000 sim số đẹp - APVIET.COM - Sitemap

Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 02121990 , nhập 02121990
Nếu việc tìm kiếm sim gây khó khăn cho quý khách.Xin liên hệ Hotline để được trợ giúp.
Nhận sim trong 24h - Giao sim tận nơi - Thu tiền sau
Nếu việc tìm sim hoặc mua sim, đặt hàng gây khó khăn cho quý khách.Xin liên hệ Hotline để được trợ giúp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990

Hơn 1.600.000 sim số đẹp cho bạn lựa chọn

ApViet.Com Giao sim tại nhà trên toàn quốc

Sim Giá 400K - Sim gia 400k

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0927461112400,000
480.000
Sim 0927461112 Vietnamobile Đầu số 092 apviet.comTam Hoa Giữa
1112 Vietnamobile
Đặt mua
0927511922400,000
480.000
Sim 0927511922 Vietnamobile Đầu số 092 apviet.comSố Dễ nhớ
11922 Vietnamobile
Đặt mua
0994885212400,000
480.000
Sim 0994885212 Gmobile Đầu số 099 apviet.comSố Dễ nhớ
885212 Gmobile
Đặt mua
0995188232400,000
480.000
Sim 0995188232 Gmobile Đầu số 099 apviet.comSố Dễ nhớ
232 Gmobile
Đặt mua
0995188322400,000
480.000
Sim 0995188322 Gmobile Đầu số 099 apviet.comSố Dễ nhớ
8322 Gmobile
Đặt mua
0995229552400,000
480.000
Sim 0995229552 Gmobile Đầu số 099 apviet.comSố Dễ nhớ
29552 Gmobile
Đặt mua
0995334112400,000
480.000
Sim 0995334112 Gmobile Đầu số 099 apviet.comSố Dễ nhớ
334112 Gmobile
Đặt mua
0995393212400,000
480.000
Sim 0995393212 Gmobile Đầu số 099 apviet.comSố Dễ nhớ
212 Gmobile
Đặt mua
0993427042400,000
480.000
Sim 0993427042 Gmobile Đầu số 099 apviet.comSố Dễ nhớ
7042 Gmobile
Đặt mua
0993448122400,000
480.000
Sim 0993448122 Gmobile Đầu số 099 apviet.comSố Dễ nhớ
48122 Gmobile
Đặt mua
0993449422400,000
480.000
Sim 0993449422 Gmobile Đầu số 099 apviet.comSố Dễ nhớ
449422 Gmobile
Đặt mua
0993455322400,000
480.000
Sim 0993455322 Gmobile Đầu số 099 apviet.comSố Dễ nhớ
322 Gmobile
Đặt mua
0993455922400,000
480.000
Sim 0993455922 Gmobile Đầu số 099 apviet.comSố Dễ nhớ
5922 Gmobile
Đặt mua
0994222382400,000
480.000
Sim 0994222382 Gmobile Đầu số 099 apviet.comTam Hoa Giữa
22382 Gmobile
Đặt mua
0994277112400,000
480.000
Sim 0994277112 Gmobile Đầu số 099 apviet.comSố Dễ nhớ
277112 Gmobile
Đặt mua
0994277322400,000
480.000
Sim 0994277322 Gmobile Đầu số 099 apviet.comSố Dễ nhớ
322 Gmobile
Đặt mua
0994288002400,000
480.000
Sim 0994288002 Gmobile Đầu số 099 apviet.comSố Dễ nhớ
8002 Gmobile
Đặt mua
0994288992400,000
480.000
Sim 0994288992 Gmobile Đầu số 099 apviet.comSố Dễ nhớ
88992 Gmobile
Đặt mua
0994292022400,000
480.000
Sim 0994292022 Gmobile Đầu số 099 apviet.comSố Dễ nhớ
292022 Gmobile
Đặt mua
0994299722400,000
480.000
Sim 0994299722 Gmobile Đầu số 099 apviet.comSố Dễ nhớ
722 Gmobile
Đặt mua
0994300122400,000
480.000
Sim 0994300122 Gmobile Đầu số 099 apviet.comSố Dễ nhớ
0122 Gmobile
Đặt mua
0994300522400,000
480.000
Sim 0994300522 Gmobile Đầu số 099 apviet.comSố Dễ nhớ
00522 Gmobile
Đặt mua
0994303622400,000
480.000
Sim 0994303622 Gmobile Đầu số 099 apviet.comSố Dễ nhớ
303622 Gmobile
Đặt mua
0994321332400,000
480.000
Sim 0994321332 Gmobile Đầu số 099 apviet.comSố Dễ nhớ
332 Gmobile
Đặt mua
0994321632400,000
480.000
Sim 0994321632 Gmobile Đầu số 099 apviet.comSố Dễ nhớ
1632 Gmobile
Đặt mua
0994322432400,000
480.000
Sim 0994322432 Gmobile Đầu số 099 apviet.comSố Dễ nhớ
22432 Gmobile
Đặt mua
0994322832400,000
480.000
Sim 0994322832 Gmobile Đầu số 099 apviet.comSố Dễ nhớ
322832 Gmobile
Đặt mua
0994324332400,000
480.000
Sim 0994324332 Gmobile Đầu số 099 apviet.comSố Dễ nhớ
332 Gmobile
Đặt mua
0994324632400,000
480.000
Sim 0994324632 Gmobile Đầu số 099 apviet.comSố Dễ nhớ
4632 Gmobile
Đặt mua
0994327332400,000
480.000
Sim 0994327332 Gmobile Đầu số 099 apviet.comSố Dễ nhớ
27332 Gmobile
Đặt mua
0994330422400,000
480.000
Sim 0994330422 Gmobile Đầu số 099 apviet.comSố Dễ nhớ
330422 Gmobile
Đặt mua
0994330922400,000
480.000
Sim 0994330922 Gmobile Đầu số 099 apviet.comSố Dễ nhớ
922 Gmobile
Đặt mua
0994332922400,000
480.000
Sim 0994332922 Gmobile Đầu số 099 apviet.comSố Dễ nhớ
2922 Gmobile
Đặt mua
0994338622400,000
480.000
Sim 0994338622 Gmobile Đầu số 099 apviet.comSố Dễ nhớ
38622 Gmobile
Đặt mua
0994353622400,000
480.000
Sim 0994353622 Gmobile Đầu số 099 apviet.comSố Dễ nhớ
353622 Gmobile
Đặt mua
0994363992400,000
480.000
Sim 0994363992 Gmobile Đầu số 099 apviet.comSố Dễ nhớ
992 Gmobile
Đặt mua
0994366422400,000
480.000
Sim 0994366422 Gmobile Đầu số 099 apviet.comSố Dễ nhớ
6422 Gmobile
Đặt mua
0994377422400,000
480.000
Sim 0994377422 Gmobile Đầu số 099 apviet.comSố Dễ nhớ
77422 Gmobile
Đặt mua
0994377662400,000
480.000
Sim 0994377662 Gmobile Đầu số 099 apviet.comSố Dễ nhớ
377662 Gmobile
Đặt mua
0994377822400,000
480.000
Sim 0994377822 Gmobile Đầu số 099 apviet.comSố Dễ nhớ
822 Gmobile
Đặt mua
0994399662400,000
480.000
Sim 0994399662 Gmobile Đầu số 099 apviet.comSố Dễ nhớ
9662 Gmobile
Đặt mua
0994420442400,000
480.000
Sim 0994420442 Gmobile Đầu số 099 apviet.comSố Dễ nhớ
20442 Gmobile
Đặt mua
0994421242400,000
480.000
Sim 0994421242 Gmobile Đầu số 099 apviet.comSố Dễ nhớ
421242 Gmobile
Đặt mua
0994421442400,000
480.000
Sim 0994421442 Gmobile Đầu số 099 apviet.comSố Dễ nhớ
442 Gmobile
Đặt mua
0994422042400,000
480.000
Sim 0994422042 Gmobile Đầu số 099 apviet.comSố Dễ nhớ
2042 Gmobile
Đặt mua
0994422142400,000
480.000
Sim 0994422142 Gmobile Đầu số 099 apviet.comSố Dễ nhớ
22142 Gmobile
Đặt mua
0994422542400,000
480.000
Sim 0994422542 Gmobile Đầu số 099 apviet.comSố Dễ nhớ
422542 Gmobile
Đặt mua
0994422642400,000
480.000
Sim 0994422642 Gmobile Đầu số 099 apviet.comSố Dễ nhớ
642 Gmobile
Đặt mua
0994422742400,000
480.000
Sim 0994422742 Gmobile Đầu số 099 apviet.comSố Dễ nhớ
2742 Gmobile
Đặt mua
0994423242400,000
480.000
Sim 0994423242 Gmobile Đầu số 099 apviet.comSố Dễ nhớ
23242 Gmobile
Đặt mua
0994423442400,000
480.000
Sim 0994423442 Gmobile Đầu số 099 apviet.comSố Dễ nhớ
423442 Gmobile
Đặt mua
0994424042400,000
480.000
Sim 0994424042 Gmobile Đầu số 099 apviet.comSố Dễ nhớ
042 Gmobile
Đặt mua
0994427342400,000
480.000
Sim 0994427342 Gmobile Đầu số 099 apviet.comSố Dễ nhớ
7342 Gmobile
Đặt mua
0994429642400,000
480.000
Sim 0994429642 Gmobile Đầu số 099 apviet.comSố Dễ nhớ
29642 Gmobile
Đặt mua
0994433002400,000
480.000
Sim 0994433002 Gmobile Đầu số 099 apviet.comSố Dễ nhớ
433002 Gmobile
Đặt mua
0994433112400,000
480.000
Sim 0994433112 Gmobile Đầu số 099 apviet.comSố Dễ nhớ
112 Gmobile
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, APVIET.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (APVIET.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó APVIET.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
SIM THEO GIÁ TIỀN
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Đ Minh
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng, Đống Đa, Hà Nội
Địa chỉ 2:86 Nguyễn Trãi, Hoành Bồ, Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, P5, Quận 3, HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
CHỌN SIM NGÀY SINH
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái, ngày kỉ niệm, ngày cưới ...

 • Khuyễn mãi - giảm giá
 • [ Khuyến mãi ] Nhân dịp tháng khuyến mãi.Những sim có giá trên triệu đồng (1.000.000) tại website ApViet.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng
 • Hướng dẫn mua sim
 • 1. Nếu quý khách ở Hà Nội hoặc TP.HCM hoặc Quảng Ninh
  ▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
  ▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
  ▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
  ▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

  2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
  ▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM,Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
  ▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
  ▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.

Tin mới cập nhật

15 Đặt hàng mới nhất
Nguyễn Nhã Tuyết
Đặt sim: 09766...12
Vào lúc: 22:56 26/5/2019

Nguyễn Duy Khải
Đặt sim: 01220...82
Vào lúc: 22:52 26/5/2019

Phạm Thị Thảo
Đặt sim: 09166...89
Vào lúc: 22:50 26/5/2019

Huỳnh Thị Thy
Đặt sim: 09766...93
Vào lúc: 22:47 26/5/2019

Lê Minh Kiên
Đặt sim: 08692...87
Vào lúc: 22:43 26/5/2019

Huỳnh Văn Thành
Đặt sim: 09689...46
Vào lúc: 22:41 26/5/2019

Nguyễn Minh Khôi
Đặt sim: 01211...99
Vào lúc: 22:37 26/5/2019

Ngô Đức Tiến
Đặt sim: 09789...31
Vào lúc: 22:34 26/5/2019

Nguyễn Đức Khang
Đặt sim: 01686...45
Vào lúc: 22:32 26/5/2019

Phạm Văn Sang
Đặt sim: 08666...52
Vào lúc: 22:29 26/5/2019

Nguyễn Minh Tuyên
Đặt sim: 09011...55
Vào lúc: 22:25 26/5/2019

Huỳnh Đức Dũng
Đặt sim: 01254...39
Vào lúc: 22:23 26/5/2019

Nguyễn Duy Sang
Đặt sim: 01680...70
Vào lúc: 22:19 26/5/2019

Lê Thị Nhân
Đặt sim: 09889...36
Vào lúc: 22:16 26/5/2019

Nguyễn Thị Thi
Đặt sim: 01264...11
Vào lúc: 22:13 26/5/2019

Uy tín là vàng - Địa chỉ rõ ràng

 • Giao sim tận nơi - Miễn phí toàn quốc

Từ khóa tìm kiếm

Đầu sim số đẹp

Đầu 09 Viettel » Đầu 08 Viettel » Đầu 097 Viettel » Đầu 0971 » Đầu 0972 » Đầu 0973 » Đầu 0974 » Đầu 0975 » Đầu 0976 » Đầu 0977 » Đầu 0978 » Đầu 0979 » Đầu 098 Viettel » Đầu 0981 » Đầu 0982 » Đầu 0983 » Đầu 0984 » Đầu 0985 » Đầu 0986 » Đầu 0987 » Đầu 0988 » Đầu 0989 Đầu 096 Viettel » Đầu 0961 » Đầu 0962 » Đầu 0963 » Đầu 0964» Đầu 0965 » Đầu 0966 » Đầu 0967 » Đầu 0968 » Đầu 0969 » Đầu 086 
Đầu 09 Vinaphone » Đầu 08 Vinaphone » Đầu 091 Vinaphone » Đầu 0911 » Đầu 0912 » Đầu 0913 » Đầu 0914 » Đầu 0915 » Đầu 0916 » Đầu 0917 » Đầu 0918 » Đầu 0919 » Đầu 094 » Đầu 0941 » Đầu 0942 » Đầu 0943 » Đầu 0944 » Đầu 0945 » Đầu 0946 » Đầu 0947 » Đầu 0948 » Đầu 0949 
Đầu 09 Mobifone » Đầu 08 Mobifone » Đầu 0901 » Đầu 0902 » Đầu 0903 » Đầu 0904 » Đầu 0905 » Đầu 0906 » Đầu 0907 » Đầu 0908 » Đầu 0909 »Đầu 0931 » Đầu 0932 » Đầu 0933 » Đầu 0934 » Đầu 0935 » Đầu 0936 » Đầu 0937 » Đầu 0938 » Đầu 0939 » Đầu 088 » Đầu 089 
Đầu 09 Vietnamobile » Đầu 092 Vietnamobile
Đầu 099 Gmobile » Đầu 095 Sfone » Đầu 09 Sfone

Sim đẹp mới về

0859357888: 9,090,000
0856666888: 454,570,000
0344601988: 1,300,000
0888889888: 570,280,000
0852521998: 5,220,000
0971911968: 4,350,000
0824755888: 4,780,000
0822394888: 4,350,000
0779461998: 2,170,000
0582161988: 600,000
0984432008: 2,170,000
0815221888: 9,920,000
0375178668: 1,960,000
0945471978: 870,000
0932711998: 4,350,000
0859391978: 2,960,000
0787241968: 400,000
0359415888: 3,740,000
0763430888: 4,840,000
0328178668: 3,910,000
0924061968: 2,170,000
0921202888: 19,880,000
0868556688: 78,520,000
0355293888: 15,460,000
0823938668: 12,400,000
0927255888: 20,410,000
0766161998: 1,350,000
0836581998: 2,520,000
0867858668: 5,220,000
0846311978: 800,000
0859495888: 8,220,000
0854241968: 800,000
0763240888: 3,040,000
0359057888: 5,650,000
0898446868: 15,700,000
0835704888: 4,520,000
0782212008: 1,130,000
0342361988: 2,170,000
0898480888: 7,390,000
0961461988: 7,830,000

Đơn hàng mới giao

Huỳnh Minh Khải
38 phan châu trinh. p quang vinh. Biên Hòa. đồng nai
Đặt sim: Vietnamobile 0*442663

Đinh Mạnh Dương
1017/36/4 lê văn lương. nhà bè . tphcm
Đặt sim: Vinaphone 0*360365

Lê Nguyễn Hoàng Quí
Cửa hàng xăng dầu đông hải,thôn làng đài ,xã đông hải,huyện tiên yên,quảng ninh
Đặt sim: Viettel 0*928918

Tạ Thị Minh
Nhà C2, Đường Hà Kỳ Ngộ, Phường Phước Mỹ, Quận Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng
Đặt sim: Mobifone 0*986986

Anh Cương
75.đông hưng thuận 06 phường tân hưng thuận quận 12 TP hồ chí minh
Đặt sim: Mobifone 0*670459