Nếu việc tìm sim,đặt hàng gây khó khăn cho bạn.Xin liên hệ Hotline để được trợ giúp. Hôm nay ngày: 22/9/2019 1.600.000 sim số đẹp - APVIET.COM - Sitemap

Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 02121990 , nhập 02121990
Nếu việc tìm kiếm sim gây khó khăn cho quý khách.Xin liên hệ Hotline để được trợ giúp.
Nhận sim trong 24h - Giao sim tận nơi - Thu tiền sau
Nếu việc tìm sim hoặc mua sim, đặt hàng gây khó khăn cho quý khách.Xin liên hệ Hotline để được trợ giúp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990

Hơn 1.600.000 sim số đẹp cho bạn lựa chọn

ApViet.Com Giao sim tại nhà trên toàn quốc

Sim Trả Trước Đầu Số 096 Viettel

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0964180445200,000
240.000
Sim 0964180445 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
0445 Viettel
Đặt mua
0964760595200,000
240.000
Sim 0964760595 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
60595 Viettel
Đặt mua
0964016545200,000
240.000
Sim 0964016545 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
016545 Viettel
Đặt mua
0964829055200,000
240.000
Sim 0964829055 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
055 Viettel
Đặt mua
0964660535200,000
240.000
Sim 0964660535 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
0535 Viettel
Đặt mua
0964282305200,000
240.000
Sim 0964282305 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
82305 Viettel
Đặt mua
0964847105200,000
240.000
Sim 0964847105 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
847105 Viettel
Đặt mua
0964972845200,000
240.000
Sim 0964972845 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
845 Viettel
Đặt mua
0964187505200,000
240.000
Sim 0964187505 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
7505 Viettel
Đặt mua
0964356485200,000
240.000
Sim 0964356485 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
56485 Viettel
Đặt mua
0964945265200,000
240.000
Sim 0964945265 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
945265 Viettel
Đặt mua
0964320655200,000
240.000
Sim 0964320655 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
655 Viettel
Đặt mua
0964147255200,000
240.000
Sim 0964147255 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
7255 Viettel
Đặt mua
0964397055200,000
240.000
Sim 0964397055 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
97055 Viettel
Đặt mua
0964726055200,000
240.000
Sim 0964726055 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
726055 Viettel
Đặt mua
0964846055200,000
240.000
Sim 0964846055 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
055 Viettel
Đặt mua
0964071465200,000
240.000
Sim 0964071465 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
1465 Viettel
Đặt mua
0964136445200,000
240.000
Sim 0964136445 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
36445 Viettel
Đặt mua
0964645865250,000
300.000
Sim 0964645865 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
645865 Viettel
Đặt mua
0964797085250,000
300.000
Sim 0964797085 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
085 Viettel
Đặt mua
0964096935250,000
300.000
Sim 0964096935 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
6935 Viettel
Đặt mua
0964390615250,000
300.000
Sim 0964390615 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
90615 Viettel
Đặt mua
0964838975250,000
300.000
Sim 0964838975 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
838975 Viettel
Đặt mua
0964273215250,000
300.000
Sim 0964273215 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
215 Viettel
Đặt mua
0964307915250,000
300.000
Sim 0964307915 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
7915 Viettel
Đặt mua
0964439815250,000
300.000
Sim 0964439815 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
39815 Viettel
Đặt mua
0964041695250,000
300.000
Sim 0964041695 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
041695 Viettel
Đặt mua
0964041795250,000
300.000
Sim 0964041795 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
795 Viettel
Đặt mua
0964046295250,000
300.000
Sim 0964046295 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
6295 Viettel
Đặt mua
0964105285250,000
300.000
Sim 0964105285 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
05285 Viettel
Đặt mua
0964171395250,000
300.000
Sim 0964171395 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
171395 Viettel
Đặt mua
0964237295250,000
300.000
Sim 0964237295 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
295 Viettel
Đặt mua
0964283395250,000
300.000
Sim 0964283395 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
3395 Viettel
Đặt mua
0964289185250,000
300.000
Sim 0964289185 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
89185 Viettel
Đặt mua
0964342695250,000
300.000
Sim 0964342695 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
342695 Viettel
Đặt mua
0964373495250,000
300.000
Sim 0964373495 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
495 Viettel
Đặt mua
0964386795250,000
300.000
Sim 0964386795 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
6795 Viettel
Đặt mua
0964391495250,000
300.000
Sim 0964391495 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
91495 Viettel
Đặt mua
0964551385250,000
300.000
Sim 0964551385 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
551385 Viettel
Đặt mua
0964645405250,000
300.000
Sim 0964645405 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
405 Viettel
Đặt mua
0964776495250,000
300.000
Sim 0964776495 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
6495 Viettel
Đặt mua
0964784185250,000
300.000
Sim 0964784185 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
84185 Viettel
Đặt mua
0964857495250,000
300.000
Sim 0964857495 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
857495 Viettel
Đặt mua
0964982795250,000
300.000
Sim 0964982795 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
795 Viettel
Đặt mua
0964994085250,000
300.000
Sim 0964994085 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
4085 Viettel
Đặt mua
0964597355250,000
300.000
Sim 0964597355 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
97355 Viettel
Đặt mua
0964307525250,000
300.000
Sim 0964307525 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
307525 Viettel
Đặt mua
0964423785250,000
300.000
Sim 0964423785 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
785 Viettel
Đặt mua
0964073305250,000
300.000
Sim 0964073305 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
3305 Viettel
Đặt mua
0964273845250,000
300.000
Sim 0964273845 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
73845 Viettel
Đặt mua
0964840095250,000
300.000
Sim 0964840095 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
840095 Viettel
Đặt mua
0964675895250,000
300.000
Sim 0964675895 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
895 Viettel
Đặt mua
0964942085250,000
300.000
Sim 0964942085 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
2085 Viettel
Đặt mua
0964760335250,000
300.000
Sim 0964760335 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
60335 Viettel
Đặt mua
0964274685250,000
300.000
Sim 0964274685 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
274685 Viettel
Đặt mua
0964545185250,000
300.000
Sim 0964545185 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
185 Viettel
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Danh sách sim V90 Viettel truy cập 3g 4g tại đây
Sim số đẹp Viettel
Sim trả trước: Thuê bao trả trước là thuê bao người dùng thẻ để nạp tiền vào tài khoản và có hạn sử dụng tùy theo số tiền người dùng nạp hoặc loại gói cước mà mình dùng
Sim số đẹp Trả Trước
Câu hỏi thường gặp: Đầu số 096 là của nhà mạng nào?
Trả lời: Đầu số 096 là của nhà mạng: Viettel
CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, APVIET.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (APVIET.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó APVIET.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
SIM THEO GIÁ TIỀN
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Đ Minh
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng, Đống Đa, Hà Nội
Địa chỉ 2:86 Nguyễn Trãi, Hoành Bồ, Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, P5, Quận 3, HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
CHỌN SIM NGÀY SINH
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái, ngày kỉ niệm, ngày cưới ...

 • Khuyễn mãi - giảm giá
 • [ Khuyến mãi ] Nhân dịp tháng khuyến mãi.Những sim có giá trên triệu đồng (1.000.000) tại website ApViet.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng
 • Hướng dẫn mua sim
 • 1. Nếu quý khách ở Hà Nội hoặc TP.HCM hoặc Quảng Ninh
  ▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
  ▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
  ▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
  ▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

  2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
  ▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM,Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
  ▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
  ▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.

Tin mới cập nhật

15 Đặt hàng mới nhất
Huỳnh Phương Linh
Đặt sim: 08848...24
Vào lúc: 16:56 22/9/2019

Trần Minh Nam
Đặt sim: 01214...68
Vào lúc: 16:53 22/9/2019

Hoàng Trung Khôi
Đặt sim: 08996...76
Vào lúc: 16:50 22/9/2019

Nguyễn Minh Lâm
Đặt sim: 09381...89
Vào lúc: 16:46 22/9/2019

Hoàng Minh Lộc
Đặt sim: 09897...39
Vào lúc: 16:44 22/9/2019

Hoàng Tường Hằng
Đặt sim: 01262...25
Vào lúc: 16:40 22/9/2019

Uy tín là vàng - Địa chỉ rõ ràng

 • Giao sim tận nơi - Miễn phí toàn quốc

Từ khóa tìm kiếm

Đầu sim số đẹp

Đầu 09 Viettel » Đầu 08 Viettel » Đầu 097 Viettel » Đầu 0971 » Đầu 0972 » Đầu 0973 » Đầu 0974 » Đầu 0975 » Đầu 0976 » Đầu 0977 » Đầu 0978 » Đầu 0979 » Đầu 098 Viettel » Đầu 0981 » Đầu 0982 » Đầu 0983 » Đầu 0984 » Đầu 0985 » Đầu 0986 » Đầu 0987 » Đầu 0988 » Đầu 0989 Đầu 096 Viettel » Đầu 0961 » Đầu 0962 » Đầu 0963 » Đầu 0964» Đầu 0965 » Đầu 0966 » Đầu 0967 » Đầu 0968 » Đầu 0969 » Đầu 086 
Đầu 09 Vinaphone » Đầu 08 Vinaphone » Đầu 091 Vinaphone » Đầu 0911 » Đầu 0912 » Đầu 0913 » Đầu 0914 » Đầu 0915 » Đầu 0916 » Đầu 0917 » Đầu 0918 » Đầu 0919 » Đầu 094 » Đầu 0941 » Đầu 0942 » Đầu 0943 » Đầu 0944 » Đầu 0945 » Đầu 0946 » Đầu 0947 » Đầu 0948 » Đầu 0949 
Đầu 09 Mobifone » Đầu 08 Mobifone » Đầu 0901 » Đầu 0902 » Đầu 0903 » Đầu 0904 » Đầu 0905 » Đầu 0906 » Đầu 0907 » Đầu 0908 » Đầu 0909 »Đầu 0931 » Đầu 0932 » Đầu 0933 » Đầu 0934 » Đầu 0935 » Đầu 0936 » Đầu 0937 » Đầu 0938 » Đầu 0939 » Đầu 088 » Đầu 089 
Đầu 09 Vietnamobile » Đầu 092 Vietnamobile
Đầu 099 Gmobile » Đầu 095 Sfone » Đầu 09 Sfone

Sim đẹp mới về

0929851978: 660,000
0848761888: 7,480,000
0858996868: 23,140,000
0819967888: 20,660,000
0793211988: 2,110,000
0794208888: 57,860,000
0815541998: 1,040,000
0823907888: 5,470,000
0982641978: 3,380,000
0857871988: 2,620,000
0849041968: 800,000
0827031978: 5,100,000
0869761988: 3,380,000
0845271978: 800,000
0822806888: 12,400,000
0374394888: 4,680,000
0922751888: 6,890,000
0926820888: 7,650,000
0795077888: 13,720,000
0799825888: 6,630,000
0822172888: 7,230,000
0978482008: 1,310,000
0814122008: 6,800,000
0856650888: 6,380,000
0966852008: 3,380,000
0707206888: 4,180,000
0795023888: 9,220,000
0328211968: 960,000
0707877888: 47,530,000
0339411978: 870,000
0384451998: 1,310,000
0922271978: 830,000
0796442008: 1,390,000
0827888888: 1,653,000,000
0365231978: 600,000
0792596668: 2,000,000
0833916888: 12,070,000
0949721998: 2,490,000
0845159888: 4,680,000
0817691988: 2,110,000

Đơn hàng mới giao

Lê Hồng Hoan
105 Đường Y Nuê, Phường Ea Tam, Thành phố Buôn Ma Thuột
Đặt sim: Viettel 0*973993

Ngô Thị Huyền
71/20 Gò Xoài, Bình Hưng Hoà A, Bình Tân. tphcm
Đặt sim: Vietnamobile 0*768789

Lê Văn Tùng
cty du lịch sinh thái sông tiền.tổ 5. ấp an hòa. Xã Đông Hòa Hiệp, Huyện Cái Bè, Tỉnh Tiền Giang
Đặt sim: Mobifone 0*881988

Nguyễn Minh đức
thôn Bản Trung, xã Bản Qua, huyện Bát Xát, Lào Cai
Đặt sim: Viettel 0*705757

Nguyễn Việt Hùng
148/12/30/29 tôn đản p8 q4 tphcm
Đặt sim: Vinaphone 0*250392