Nếu việc tìm sim,đặt hàng gây khó khăn cho bạn.Xin liên hệ Hotline để được trợ giúp. Hôm nay ngày: 21/2/2020 1.600.000 sim số đẹp - APVIET.COM - Sitemap

Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 02121990 , nhập 02121990
Nếu việc tìm kiếm sim gây khó khăn cho quý khách.Xin liên hệ Hotline để được trợ giúp.
Nhận sim trong 24h - Giao sim tận nơi - Thu tiền sau
Nếu việc tìm sim hoặc mua sim, đặt hàng gây khó khăn cho quý khách.Xin liên hệ Hotline để được trợ giúp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990

Hơn 1.600.000 sim số đẹp cho bạn lựa chọn

ApViet.Com Giao sim tại nhà trên toàn quốc

Sim Trả Trước Đầu Số 096 Viettel

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0964739105200,000
240.000
Sim 0964739105 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
9105 Viettel
Đặt mua
0964344485200,000
240.000
Sim 0964344485 Viettel Đầu số 096 apviet.comTam Hoa Giữa
44485 Viettel
Đặt mua
0964180445200,000
240.000
Sim 0964180445 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
180445 Viettel
Đặt mua
0964071465200,000
240.000
Sim 0964071465 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
465 Viettel
Đặt mua
0964282305200,000
240.000
Sim 0964282305 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
2305 Viettel
Đặt mua
0964847105200,000
240.000
Sim 0964847105 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
47105 Viettel
Đặt mua
0964972845200,000
240.000
Sim 0964972845 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
972845 Viettel
Đặt mua
0964320655200,000
240.000
Sim 0964320655 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
655 Viettel
Đặt mua
0964147255200,000
240.000
Sim 0964147255 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
7255 Viettel
Đặt mua
0964397055200,000
240.000
Sim 0964397055 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
97055 Viettel
Đặt mua
0964726055200,000
240.000
Sim 0964726055 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
726055 Viettel
Đặt mua
0964846055200,000
240.000
Sim 0964846055 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
055 Viettel
Đặt mua
0964136445200,000
240.000
Sim 0964136445 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
6445 Viettel
Đặt mua
0964356485200,000
240.000
Sim 0964356485 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
56485 Viettel
Đặt mua
0964187505200,000
240.000
Sim 0964187505 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
187505 Viettel
Đặt mua
0964945265200,000
240.000
Sim 0964945265 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
265 Viettel
Đặt mua
0964316745250,000
300.000
Sim 0964316745 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
6745 Viettel
Đặt mua
0964091495250,000
300.000
Sim 0964091495 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
91495 Viettel
Đặt mua
0964065505250,000
300.000
Sim 0964065505 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
065505 Viettel
Đặt mua
0964041695250,000
300.000
Sim 0964041695 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
695 Viettel
Đặt mua
0964041795250,000
300.000
Sim 0964041795 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
1795 Viettel
Đặt mua
0964046295250,000
300.000
Sim 0964046295 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
46295 Viettel
Đặt mua
0964171395250,000
300.000
Sim 0964171395 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
171395 Viettel
Đặt mua
0964237295250,000
300.000
Sim 0964237295 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
295 Viettel
Đặt mua
0964283395250,000
300.000
Sim 0964283395 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
3395 Viettel
Đặt mua
0964373495250,000
300.000
Sim 0964373495 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
73495 Viettel
Đặt mua
0964391495250,000
300.000
Sim 0964391495 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
391495 Viettel
Đặt mua
0964551385250,000
300.000
Sim 0964551385 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
385 Viettel
Đặt mua
0964645405250,000
300.000
Sim 0964645405 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
5405 Viettel
Đặt mua
0964776495250,000
300.000
Sim 0964776495 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
76495 Viettel
Đặt mua
0964857495250,000
300.000
Sim 0964857495 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
857495 Viettel
Đặt mua
0964982795250,000
300.000
Sim 0964982795 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
795 Viettel
Đặt mua
0964994085250,000
300.000
Sim 0964994085 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
4085 Viettel
Đặt mua
0964597355250,000
300.000
Sim 0964597355 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
97355 Viettel
Đặt mua
0964307525250,000
300.000
Sim 0964307525 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
307525 Viettel
Đặt mua
0964473155250,000
300.000
Sim 0964473155 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
155 Viettel
Đặt mua
0964035285250,000
300.000
Sim 0964035285 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
5285 Viettel
Đặt mua
0964194785250,000
300.000
Sim 0964194785 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
94785 Viettel
Đặt mua
0964314855250,000
300.000
Sim 0964314855 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
314855 Viettel
Đặt mua
0964583185250,000
300.000
Sim 0964583185 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
185 Viettel
Đặt mua
0964293675250,000
300.000
Sim 0964293675 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
3675 Viettel
Đặt mua
0964938235250,000
300.000
Sim 0964938235 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
38235 Viettel
Đặt mua
0964537185250,000
300.000
Sim 0964537185 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
537185 Viettel
Đặt mua
0964253095250,000
300.000
Sim 0964253095 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
095 Viettel
Đặt mua
0964403585250,000
300.000
Sim 0964403585 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
3585 Viettel
Đặt mua
0964441285250,000
300.000
Sim 0964441285 Viettel Đầu số 096 apviet.comTam Hoa Giữa
41285 Viettel
Đặt mua
0964800735250,000
300.000
Sim 0964800735 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
800735 Viettel
Đặt mua
0964942085250,000
300.000
Sim 0964942085 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
085 Viettel
Đặt mua
0964760335250,000
300.000
Sim 0964760335 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
0335 Viettel
Đặt mua
0964274685250,000
300.000
Sim 0964274685 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
74685 Viettel
Đặt mua
0964545185250,000
300.000
Sim 0964545185 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
545185 Viettel
Đặt mua
0964726495250,000
300.000
Sim 0964726495 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
495 Viettel
Đặt mua
0964978535250,000
300.000
Sim 0964978535 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
8535 Viettel
Đặt mua
0964430535250,000
300.000
Sim 0964430535 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
30535 Viettel
Đặt mua
0964235215250,000
300.000
Sim 0964235215 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
235215 Viettel
Đặt mua
0964363255250,000
300.000
Sim 0964363255 Viettel Đầu số 096 apviet.comSố Dễ nhớ
255 Viettel
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Danh sách sim V90 Viettel truy cập 3g 4g tại đây
Sim số đẹp Viettel
Sim trả trước: Thuê bao trả trước là thuê bao người dùng thẻ để nạp tiền vào tài khoản và có hạn sử dụng tùy theo số tiền người dùng nạp hoặc loại gói cước mà mình dùng
Sim số đẹp Trả Trước
Câu hỏi thường gặp: Đầu số 096 là của nhà mạng nào?
Trả lời: Đầu số 096 là của nhà mạng: Viettel
CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, APVIET.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (APVIET.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó APVIET.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
SIM THEO GIÁ TIỀN
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Đ Minh
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng, Đống Đa, Hà Nội
Địa chỉ 2:86 Nguyễn Trãi, Hoành Bồ, Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, P5, Quận 3, HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
CHỌN SIM NGÀY SINH
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái, ngày kỉ niệm, ngày cưới ...

 • Khuyễn mãi - giảm giá
 • [ Khuyến mãi ] Nhân dịp tháng khuyến mãi.Những sim có giá trên triệu đồng (1.000.000) tại website ApViet.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng
 • Hướng dẫn mua sim
 • 1. Nếu quý khách ở Hà Nội hoặc TP.HCM hoặc Quảng Ninh
  ▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
  ▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
  ▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
  ▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

  2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
  ▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM,Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
  ▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
  ▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.

Tin mới cập nhật

15 Đặt hàng mới nhất
Ngô Thị Dương
Đặt sim: 09323...51
Vào lúc: 18:55 21/2/2020

Ngô Thị Dương
Đặt sim: 08614...56
Vào lúc: 18:53 21/2/2020

Trần Duy Linh
Đặt sim: 01272...50
Vào lúc: 18:49 21/2/2020

Ngô Thị Thy
Đặt sim: 01621...46
Vào lúc: 18:46 21/2/2020

Hoàng Văn Linh
Đặt sim: 01639...27
Vào lúc: 18:43 21/2/2020

Phan Chí Cương
Đặt sim: 01689...35
Vào lúc: 18:41 21/2/2020

Trần Đức Hùng
Đặt sim: 09846...65
Vào lúc: 18:37 21/2/2020

Nguyễn Đức Nam
Đặt sim: 08994...82
Vào lúc: 18:34 21/2/2020

Lê Đức Nguyên
Đặt sim: 09632...86
Vào lúc: 18:31 21/2/2020

Phan Ngọc Hạ
Đặt sim: 08940...66
Vào lúc: 18:29 21/2/2020

Huỳnh Đức Thuận
Đặt sim: 08959...90
Vào lúc: 18:25 21/2/2020

Hoàng Chí Khoa
Đặt sim: 01267...84
Vào lúc: 18:23 21/2/2020

Nguyễn Minh Kiên
Đặt sim: 01669...50
Vào lúc: 18:20 21/2/2020

Hoàng Duy Khải
Đặt sim: 09684...24
Vào lúc: 18:16 21/2/2020

Ngô Chí Gia
Đặt sim: 01223...67
Vào lúc: 18:13 21/2/2020

Uy tín là vàng - Địa chỉ rõ ràng

 • Giao sim tận nơi - Miễn phí toàn quốc

Từ khóa tìm kiếm

Đầu sim số đẹp

Đầu 09 Viettel » Đầu 08 Viettel » Đầu 097 Viettel » Đầu 0971 » Đầu 0972 » Đầu 0973 » Đầu 0974 » Đầu 0975 » Đầu 0976 » Đầu 0977 » Đầu 0978 » Đầu 0979 » Đầu 098 Viettel » Đầu 0981 » Đầu 0982 » Đầu 0983 » Đầu 0984 » Đầu 0985 » Đầu 0986 » Đầu 0987 » Đầu 0988 » Đầu 0989 Đầu 096 Viettel » Đầu 0961 » Đầu 0962 » Đầu 0963 » Đầu 0964» Đầu 0965 » Đầu 0966 » Đầu 0967 » Đầu 0968 » Đầu 0969 » Đầu 086 
Đầu 09 Vinaphone » Đầu 08 Vinaphone » Đầu 091 Vinaphone » Đầu 0911 » Đầu 0912 » Đầu 0913 » Đầu 0914 » Đầu 0915 » Đầu 0916 » Đầu 0917 » Đầu 0918 » Đầu 0919 » Đầu 094 » Đầu 0941 » Đầu 0942 » Đầu 0943 » Đầu 0944 » Đầu 0945 » Đầu 0946 » Đầu 0947 » Đầu 0948 » Đầu 0949 
Đầu 09 Mobifone » Đầu 08 Mobifone » Đầu 0901 » Đầu 0902 » Đầu 0903 » Đầu 0904 » Đầu 0905 » Đầu 0906 » Đầu 0907 » Đầu 0908 » Đầu 0909 »Đầu 0931 » Đầu 0932 » Đầu 0933 » Đầu 0934 » Đầu 0935 » Đầu 0936 » Đầu 0937 » Đầu 0938 » Đầu 0939 » Đầu 088 » Đầu 089 
Đầu 09 Vietnamobile » Đầu 092 Vietnamobile
Đầu 099 Gmobile » Đầu 095 Sfone » Đầu 09 Sfone

Sim đẹp mới về

0798651990: 1,680,000
0372096000: 600,000
0816842010: 2,110,000
0782640000: 5,950,000
0977801960: 1,740,000
0917421980: 3,380,000
0389541990: 1,340,000
0924672000: 1,060,000
0924649000: 540,000
0854902010: 1,740,000
0373242010: 870,000
0587801980: 1,200,000
0774894000: 2,030,000
0965901970: 870,000
0855671970: 1,480,000
0358754000: 650,000
0925575000: 1,000,000
0911322010: 1,300,000
0941662000: 5,100,000
0774452000: 1,090,000
0917610000: 16,530,000
0924089000: 770,000
0385469000: 1,040,000
0785386000: 870,000
0928071980: 8,500,000
0968871970: 1,570,000
0924313000: 770,000
0776541000: 800,000
0327699000: 1,570,000
0927432000: 1,330,000
0388542010: 740,000
0364591970: 550,000
0868861960: 2,110,000
0819842010: 3,210,000
0715301000: 800,000
0786252010: 1,910,000
0838141970: 800,000
0839521990: 1,040,000
0964201980: 2,950,000
0834262000: 870,000

Đơn hàng mới giao

Lâm Nguyễn Hữu Thịnh
225 nguyễn lương bằng
Đặt sim: Mobifone 0*050710

đỗ Anh Quân
cay xăng so 15 thi tran nga sau Huyen châu thành
Đặt sim: Vinaphone 0*839958

Anh Lâm
21/5 đường số 3 Trần Não Quận 2
Đặt sim: Viettel 0*581738

Quốc Hưng Thạnh
27 đại lộ hoà bình , trần phú móng cái quảng ninh
Đặt sim: Viettel 0*162012

Nguyen Thanh Tam
233 huỳnh thúc kháng . tam kỳ. quảng nam
Đặt sim: Viettel 0*481168