Nếu việc tìm sim,đặt hàng gây khó khăn cho bạn.Xin liên hệ Hotline để được trợ giúp. Hôm nay ngày: 5/7/2020 1.600.000 sim số đẹp - APVIET.COM - Sitemap

Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 02121990 , nhập 02121990
Nếu việc tìm kiếm sim gây khó khăn cho quý khách.Xin liên hệ Hotline để được trợ giúp.
Nhận sim trong 24h - Giao sim tận nơi - Thu tiền sau
Nếu việc tìm sim hoặc mua sim, đặt hàng gây khó khăn cho quý khách.Xin liên hệ Hotline để được trợ giúp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990

Hơn 1.600.000 sim số đẹp cho bạn lựa chọn

ApViet.Com Giao sim tại nhà trên toàn quốc

Sim Trả Trước Đầu Số 099 - Sim tra truoc dau so 099

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0994123183270,000
320.000
Sim 0994123183 Gmobile Đầu số 099 apviet.comSố Dễ nhớ
3183 Gmobile
Đặt mua
0994559533290,000
350.000
Sim 0994559533 Gmobile Đầu số 099 apviet.comSố Dễ nhớ
59533 Gmobile
Đặt mua
0994327713300,000
360.000
Sim 0994327713 Gmobile Đầu số 099 apviet.comSố Dễ nhớ
327713 Gmobile
Đặt mua
0994327743300,000
360.000
Sim 0994327743 Gmobile Đầu số 099 apviet.comSố Dễ nhớ
743 Gmobile
Đặt mua
0994327753300,000
360.000
Sim 0994327753 Gmobile Đầu số 099 apviet.comSố Dễ nhớ
7753 Gmobile
Đặt mua
0994327763300,000
360.000
Sim 0994327763 Gmobile Đầu số 099 apviet.comSố Dễ nhớ
27763 Gmobile
Đặt mua
0994327893300,000
360.000
Sim 0994327893 Gmobile Đầu số 099 apviet.comSố Dễ nhớ
327893 Gmobile
Đặt mua
0994327903300,000
360.000
Sim 0994327903 Gmobile Đầu số 099 apviet.comSố Dễ nhớ
903 Gmobile
Đặt mua
0994327913300,000
360.000
Sim 0994327913 Gmobile Đầu số 099 apviet.comSố Dễ nhớ
7913 Gmobile
Đặt mua
0994327923300,000
360.000
Sim 0994327923 Gmobile Đầu số 099 apviet.comSố Dễ nhớ
27923 Gmobile
Đặt mua
0994327933300,000
360.000
Sim 0994327933 Gmobile Đầu số 099 apviet.comSố Dễ nhớ
327933 Gmobile
Đặt mua
0994327943300,000
360.000
Sim 0994327943 Gmobile Đầu số 099 apviet.comSố Dễ nhớ
943 Gmobile
Đặt mua
0994327953300,000
360.000
Sim 0994327953 Gmobile Đầu số 099 apviet.comSố Dễ nhớ
7953 Gmobile
Đặt mua
0994327963300,000
360.000
Sim 0994327963 Gmobile Đầu số 099 apviet.comSố Dễ nhớ
27963 Gmobile
Đặt mua
0994327973300,000
360.000
Sim 0994327973 Gmobile Đầu số 099 apviet.comSố Dễ nhớ
327973 Gmobile
Đặt mua
0994327983300,000
360.000
Sim 0994327983 Gmobile Đầu số 099 apviet.comSố Dễ nhớ
983 Gmobile
Đặt mua
0994327993300,000
360.000
Sim 0994327993 Gmobile Đầu số 099 apviet.comSố Dễ nhớ
7993 Gmobile
Đặt mua
0994328003300,000
360.000
Sim 0994328003 Gmobile Đầu số 099 apviet.comSố Dễ nhớ
28003 Gmobile
Đặt mua
0994328013300,000
360.000
Sim 0994328013 Gmobile Đầu số 099 apviet.comSố Dễ nhớ
328013 Gmobile
Đặt mua
0994328023300,000
360.000
Sim 0994328023 Gmobile Đầu số 099 apviet.comSố Dễ nhớ
023 Gmobile
Đặt mua
0994328033300,000
360.000
Sim 0994328033 Gmobile Đầu số 099 apviet.comSố Dễ nhớ
8033 Gmobile
Đặt mua
0994328043300,000
360.000
Sim 0994328043 Gmobile Đầu số 099 apviet.comSố Dễ nhớ
28043 Gmobile
Đặt mua
0994328053300,000
360.000
Sim 0994328053 Gmobile Đầu số 099 apviet.comSố Dễ nhớ
328053 Gmobile
Đặt mua
0994328193300,000
360.000
Sim 0994328193 Gmobile Đầu số 099 apviet.comSố Dễ nhớ
193 Gmobile
Đặt mua
0994328203300,000
360.000
Sim 0994328203 Gmobile Đầu số 099 apviet.comSố Dễ nhớ
8203 Gmobile
Đặt mua
0994328213300,000
360.000
Sim 0994328213 Gmobile Đầu số 099 apviet.comSố Dễ nhớ
28213 Gmobile
Đặt mua
0994328223300,000
360.000
Sim 0994328223 Gmobile Đầu số 099 apviet.comSố Dễ nhớ
328223 Gmobile
Đặt mua
0994328233300,000
360.000
Sim 0994328233 Gmobile Đầu số 099 apviet.comSố Dễ nhớ
233 Gmobile
Đặt mua
0994328243300,000
360.000
Sim 0994328243 Gmobile Đầu số 099 apviet.comSố Dễ nhớ
8243 Gmobile
Đặt mua
0994328253300,000
360.000
Sim 0994328253 Gmobile Đầu số 099 apviet.comSố Dễ nhớ
28253 Gmobile
Đặt mua
0994328263300,000
360.000
Sim 0994328263 Gmobile Đầu số 099 apviet.comSố Dễ nhớ
328263 Gmobile
Đặt mua
0994328273300,000
360.000
Sim 0994328273 Gmobile Đầu số 099 apviet.comSố Dễ nhớ
273 Gmobile
Đặt mua
0994327273300,000
360.000
Sim 0994327273 Gmobile Đầu số 099 apviet.comSố Dễ nhớ
7273 Gmobile
Đặt mua
0994327393300,000
360.000
Sim 0994327393 Gmobile Đầu số 099 apviet.comSố Dễ nhớ
27393 Gmobile
Đặt mua
0994328083300,000
360.000
Sim 0994328083 Gmobile Đầu số 099 apviet.comSố Dễ nhớ
328083 Gmobile
Đặt mua
0994328183300,000
360.000
Sim 0994328183 Gmobile Đầu số 099 apviet.comSố Dễ nhớ
183 Gmobile
Đặt mua
0994860113300,000
360.000
Sim 0994860113 Gmobile Đầu số 099 apviet.comSố Dễ nhớ
0113 Gmobile
Đặt mua
0994859113300,000
360.000
Sim 0994859113 Gmobile Đầu số 099 apviet.comSố Dễ nhớ
59113 Gmobile
Đặt mua
0994859293300,000
360.000
Sim 0994859293 Gmobile Đầu số 099 apviet.comSố Dễ nhớ
859293 Gmobile
Đặt mua
0994858983300,000
360.000
Sim 0994858983 Gmobile Đầu số 099 apviet.comSố Dễ nhớ
983 Gmobile
Đặt mua
0994860393300,000
360.000
Sim 0994860393 Gmobile Đầu số 099 apviet.comSố Dễ nhớ
0393 Gmobile
Đặt mua
0994860383300,000
360.000
Sim 0994860383 Gmobile Đầu số 099 apviet.comSố Dễ nhớ
60383 Gmobile
Đặt mua
0994861393300,000
360.000
Sim 0994861393 Gmobile Đầu số 099 apviet.comSố Dễ nhớ
861393 Gmobile
Đặt mua
0994861383300,000
360.000
Sim 0994861383 Gmobile Đầu số 099 apviet.comSố Dễ nhớ
383 Gmobile
Đặt mua
0994861283300,000
360.000
Sim 0994861283 Gmobile Đầu số 099 apviet.comSố Dễ nhớ
1283 Gmobile
Đặt mua
0994861233300,000
360.000
Sim 0994861233 Gmobile Đầu số 099 apviet.comSố Dễ nhớ
61233 Gmobile
Đặt mua
0994861223300,000
360.000
Sim 0994861223 Gmobile Đầu số 099 apviet.comSố Dễ nhớ
861223 Gmobile
Đặt mua
0994860083300,000
360.000
Sim 0994860083 Gmobile Đầu số 099 apviet.comSố Dễ nhớ
083 Gmobile
Đặt mua
0994859883300,000
360.000
Sim 0994859883 Gmobile Đầu số 099 apviet.comSố Dễ nhớ
9883 Gmobile
Đặt mua
0994859383300,000
360.000
Sim 0994859383 Gmobile Đầu số 099 apviet.comSố Dễ nhớ
59383 Gmobile
Đặt mua
0994858693300,000
360.000
Sim 0994858693 Gmobile Đầu số 099 apviet.comSố Dễ nhớ
858693 Gmobile
Đặt mua
0994858993300,000
360.000
Sim 0994858993 Gmobile Đầu số 099 apviet.comSố Dễ nhớ
993 Gmobile
Đặt mua
0994858773300,000
360.000
Sim 0994858773 Gmobile Đầu số 099 apviet.comSố Dễ nhớ
8773 Gmobile
Đặt mua
0994858663300,000
360.000
Sim 0994858663 Gmobile Đầu số 099 apviet.comSố Dễ nhớ
58663 Gmobile
Đặt mua
0994858373300,000
360.000
Sim 0994858373 Gmobile Đầu số 099 apviet.comSố Dễ nhớ
858373 Gmobile
Đặt mua
0994858353300,000
360.000
Sim 0994858353 Gmobile Đầu số 099 apviet.comSố Dễ nhớ
353 Gmobile
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim trả trước: Thuê bao trả trước là thuê bao người dùng thẻ để nạp tiền vào tài khoản và có hạn sử dụng tùy theo số tiền người dùng nạp hoặc loại gói cước mà mình dùng
Sim số đẹp Trả Trước
Câu hỏi thường gặp: Đầu số 099 là của nhà mạng nào?
Trả lời: Đầu số 099 là của nhà mạng: Gmobile
CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, APVIET.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (APVIET.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó APVIET.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
SIM THEO GIÁ TIỀN
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Đ Minh
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng, Đống Đa, Hà Nội
Địa chỉ 2:86 Nguyễn Trãi, Hoành Bồ, Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, P5, Quận 3, HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
CHỌN SIM NGÀY SINH
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái, ngày kỉ niệm, ngày cưới ...

 • Khuyễn mãi - giảm giá
 • [ Khuyến mãi ] Nhân dịp tháng khuyến mãi.Những sim có giá trên triệu đồng (1.000.000) tại website ApViet.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng
 • Hướng dẫn mua sim
 • 1. Nếu quý khách ở Hà Nội hoặc TP.HCM hoặc Quảng Ninh
  ▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
  ▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
  ▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
  ▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

  2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
  ▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM,Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
  ▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
  ▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.

Tin mới cập nhật

15 Đặt hàng mới nhất
Nguyễn Chí Nhật
Đặt sim: 08851...24
Vào lúc: 16:56 5/7/2020

Phan Thị Hằng
Đặt sim: 09873...78
Vào lúc: 16:52 5/7/2020

Trần Duy Việt
Đặt sim: 09679...86
Vào lúc: 16:50 5/7/2020

Ngô Thị Ngọc
Đặt sim: 09837...59
Vào lúc: 16:47 5/7/2020

Nguyễn Chí Long
Đặt sim: 09172...49
Vào lúc: 16:44 5/7/2020

Nguyễn Duy Nhật
Đặt sim: 09740...48
Vào lúc: 16:41 5/7/2020

Nguyễn Văn Huy
Đặt sim: 08943...57
Vào lúc: 16:38 5/7/2020

Trần Văn Việt
Đặt sim: 01667...23
Vào lúc: 16:34 5/7/2020

Hoàng Duy Tuấn
Đặt sim: 01653...34
Vào lúc: 16:32 5/7/2020

Ngô Đức Toàn
Đặt sim: 01630...66
Vào lúc: 16:28 5/7/2020

Nguyễn Đức Nguyên
Đặt sim: 09077...98
Vào lúc: 16:25 5/7/2020

Trần Đức Thắng
Đặt sim: 01296...88
Vào lúc: 16:23 5/7/2020

Phan Minh Ninh
Đặt sim: 08995...47
Vào lúc: 16:20 5/7/2020

Nguyễn Đức Khôi
Đặt sim: 01699...40
Vào lúc: 16:16 5/7/2020

Nguyễn Duy Luân
Đặt sim: 01214...48
Vào lúc: 16:13 5/7/2020

Uy tín là vàng - Địa chỉ rõ ràng

 • Giao sim tận nơi - Miễn phí toàn quốc

Từ khóa tìm kiếm

Đầu sim số đẹp

Đầu 09 Viettel » Đầu 08 Viettel » Đầu 097 Viettel » Đầu 0971 » Đầu 0972 » Đầu 0973 » Đầu 0974 » Đầu 0975 » Đầu 0976 » Đầu 0977 » Đầu 0978 » Đầu 0979 » Đầu 098 Viettel » Đầu 0981 » Đầu 0982 » Đầu 0983 » Đầu 0984 » Đầu 0985 » Đầu 0986 » Đầu 0987 » Đầu 0988 » Đầu 0989 Đầu 096 Viettel » Đầu 0961 » Đầu 0962 » Đầu 0963 » Đầu 0964» Đầu 0965 » Đầu 0966 » Đầu 0967 » Đầu 0968 » Đầu 0969 » Đầu 086 
Đầu 09 Vinaphone » Đầu 08 Vinaphone » Đầu 091 Vinaphone » Đầu 0911 » Đầu 0912 » Đầu 0913 » Đầu 0914 » Đầu 0915 » Đầu 0916 » Đầu 0917 » Đầu 0918 » Đầu 0919 » Đầu 094 » Đầu 0941 » Đầu 0942 » Đầu 0943 » Đầu 0944 » Đầu 0945 » Đầu 0946 » Đầu 0947 » Đầu 0948 » Đầu 0949 
Đầu 09 Mobifone » Đầu 08 Mobifone » Đầu 0901 » Đầu 0902 » Đầu 0903 » Đầu 0904 » Đầu 0905 » Đầu 0906 » Đầu 0907 » Đầu 0908 » Đầu 0909 »Đầu 0931 » Đầu 0932 » Đầu 0933 » Đầu 0934 » Đầu 0935 » Đầu 0936 » Đầu 0937 » Đầu 0938 » Đầu 0939 » Đầu 088 » Đầu 089 
Đầu 09 Vietnamobile » Đầu 092 Vietnamobile
Đầu 099 Gmobile » Đầu 095 Sfone » Đầu 09 Sfone

Sim đẹp mới về

0785641979: 700,000
0927221969: 1,500,000
0773376999: 6,500,000
0949402009: 1,900,000
0704726999: 3,900,000
0327832009: 1,430,000
0796430999: 12,000,000
0786011979: 1,800,000
0787501999: 9,300,000
0924298999: 8,000,000
0793341989: 1,500,000
0787212009: 900,000
0943211959: 860,000
0762292999: 11,200,000
0912231969: 3,000,000
0847415999: 4,200,000
0395941969: 1,100,000
0798858999: 28,000,000
0974372009: 2,600,000
0339864999: 5,200,000
0842507999: 4,900,000
0926441999: 10,000,000
0369279999: 159,000,000
0394617999: 4,900,000
0708091989: 15,000,000
0358311989: 2,000,000
0776832999: 9,000,000
0797761989: 1,600,000
0797213999: 10,000,000
0796302009: 1,600,000
0859797999: 90,000,000
0856227999: 15,700,000
0931902009: 1,330,000
0968231989: 18,000,000
0704141999: 12,000,000
0816446999: 9,300,000
0979441969: 3,600,000
0836023999: 5,200,000
0928981969: 1,500,000
0703264999: 4,500,000

Đơn hàng mới giao

Lâm Nguyễn Hữu Thịnh
225 nguyễn lương bằng
Đặt sim: Mobifone 0*050710

đỗ Anh Quân
cay xăng so 15 thi tran nga sau Huyen châu thành
Đặt sim: Vinaphone 0*839958

Anh Lâm
21/5 đường số 3 Trần Não Quận 2
Đặt sim: Viettel 0*581738

Quốc Hưng Thạnh
27 đại lộ hoà bình , trần phú móng cái quảng ninh
Đặt sim: Viettel 0*162012

Nguyen Thanh Tam
233 huỳnh thúc kháng . tam kỳ. quảng nam
Đặt sim: Viettel 0*481168