Nếu việc tìm sim,đặt hàng gây khó khăn cho bạn.Xin liên hệ Hotline để được trợ giúp. Hôm nay ngày: 27/5/2019 1.600.000 sim số đẹp - APVIET.COM - Sitemap

Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 02121990 , nhập 02121990
Nếu việc tìm kiếm sim gây khó khăn cho quý khách.Xin liên hệ Hotline để được trợ giúp.
Nhận sim trong 24h - Giao sim tận nơi - Thu tiền sau
Nếu việc tìm sim hoặc mua sim, đặt hàng gây khó khăn cho quý khách.Xin liên hệ Hotline để được trợ giúp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990

Hơn 1.600.000 sim số đẹp cho bạn lựa chọn

ApViet.Com Giao sim tại nhà trên toàn quốc

Bỏ lọc : Gánh Lặp Kép Bỏ lọc tất cả
Nhập đuôi sim cần tìm kiếm với các đặc tính trên
STT Số sim Giá bán Mạng di động Phân loại Mua
1 0347708558 200,000
240.000
Gánh Lặp Kép 03*708558 Viettel Đặt Mua
2 0337498448 200,000
240.000
Gánh Lặp Kép 033*98448 Viettel Đặt Mua
3 0327208228 200,000
240.000
Gánh Lặp Kép 0327*8228 Viettel Đặt Mua
4 0354958008 200,000
240.000
Gánh Lặp Kép 035*008 Viettel Đặt Mua
5 0378948008 200,000
240.000
Gánh Lặp Kép 0378*48008 Viettel Đặt Mua
6 0388378448 200,000
240.000
Gánh Lặp Kép 038*448 Viettel Đặt Mua
7 0389178448 200,000
240.000
Gánh Lặp Kép 038*48 Viettel Đặt Mua
8 0354318008 200,000
240.000
Gánh Lặp Kép 035*008 Viettel Đặt Mua
9 0776464488 250,000
300.000
Gánh Lặp Kép 07*4488 Mobifone Đặt Mua
10 0921008338 250,000
300.000
Gánh Lặp Kép 092*008338 Vietnamobile Đặt Mua
11 0921008558 250,000
300.000
Gánh Lặp Kép 092*08558 Vietnamobile Đặt Mua
12 0585018558 250,000
300.000
Gánh Lặp Kép 058*18558 Vietnamobile Đặt Mua
13 0565028338 250,000
300.000
Gánh Lặp Kép 0565*338 Vietnamobile Đặt Mua
14 0569028228 250,000
300.000
Gánh Lặp Kép 05*028228 Vietnamobile Đặt Mua
15 0568028338 250,000
300.000
Gánh Lặp Kép 0568*8338 Vietnamobile Đặt Mua
16 0568028228 250,000
300.000
Gánh Lặp Kép 0568*228 Vietnamobile Đặt Mua
17 0564028228 250,000
300.000
Gánh Lặp Kép 05*228 Vietnamobile Đặt Mua
18 0565028228 250,000
300.000
Gánh Lặp Kép 05*28228 Vietnamobile Đặt Mua
19 0357328008 250,000
300.000
Gánh Lặp Kép 03*08 Viettel Đặt Mua
20 0397588448 250,000
300.000
Gánh Lặp Kép 03*88448 Viettel Đặt Mua
21 0346068778 250,000
300.000
Gánh Lặp Kép 034*778 Viettel Đặt Mua
22 0334618778 250,000
300.000
Gánh Lặp Kép 03*618778 Viettel Đặt Mua
23 0377968778 250,000
300.000
Gánh Lặp Kép 03*778 Viettel Đặt Mua
24 0342768118 250,000
300.000
Gánh Lặp Kép 0342*118 Viettel Đặt Mua
25 0349898008 250,000
300.000
Gánh Lặp Kép 03*898008 Viettel Đặt Mua
26 0397518118 250,000
300.000
Gánh Lặp Kép 0397*8118 Viettel Đặt Mua
27 0349168558 250,000
300.000
Gánh Lặp Kép 03*58 Viettel Đặt Mua
28 0359318228 250,000
300.000
Gánh Lặp Kép 0359*228 Viettel Đặt Mua
29 0394598558 250,000
300.000
Gánh Lặp Kép 039*598558 Viettel Đặt Mua
30 0382158228 250,000
300.000
Gánh Lặp Kép 0382*58228 Viettel Đặt Mua
31 0867778448 300,000
360.000
Gánh Lặp Kép 086*778448 Viettel Đặt Mua
32 0866468008 300,000
360.000
Gánh Lặp Kép 086*008 Viettel Đặt Mua
33 0866578118 300,000
360.000
Gánh Lặp Kép 08*578118 Viettel Đặt Mua
34 0866708118 300,000
360.000
Gánh Lặp Kép 086*118 Viettel Đặt Mua
35 0394998118 300,000
360.000
Gánh Lặp Kép 03*998118 Viettel Đặt Mua
36 0352158448 300,000
360.000
Gánh Lặp Kép 0352*48 Viettel Đặt Mua
37 0347968448 300,000
360.000
Gánh Lặp Kép 034*968448 Viettel Đặt Mua
38 0368478008 300,000
360.000
Gánh Lặp Kép 0368*78008 Viettel Đặt Mua
39 0376868448 300,000
360.000
Gánh Lặp Kép 0376*68448 Viettel Đặt Mua
40 0388448118 300,000
360.000
Gánh Lặp Kép 03*48118 Viettel Đặt Mua
41 0327348008 300,000
360.000
Gánh Lặp Kép 03*48008 Viettel Đặt Mua
42 0327368448 300,000
360.000
Gánh Lặp Kép 032*368448 Viettel Đặt Mua
43 0332428008 300,000
360.000
Gánh Lặp Kép 03*428008 Viettel Đặt Mua
44 0332438008 300,000
360.000
Gánh Lặp Kép 0332*38008 Viettel Đặt Mua
45 0334008448 300,000
360.000
Gánh Lặp Kép 03*448 Viettel Đặt Mua
46 0336358448 300,000
360.000
Gánh Lặp Kép 0336*8448 Viettel Đặt Mua
47 0337958448 300,000
360.000
Gánh Lặp Kép 0337*48 Viettel Đặt Mua
48 0338698448 300,000
360.000
Gánh Lặp Kép 033*698448 Viettel Đặt Mua
49 0342578448 300,000
360.000
Gánh Lặp Kép 034*578448 Viettel Đặt Mua
50 0344648448 300,000
360.000
Gánh Lặp Kép 034*48448 Viettel Đặt Mua
51 0346358448 300,000
360.000
Gánh Lặp Kép 03*448 Viettel Đặt Mua
52 0346978448 300,000
360.000
Gánh Lặp Kép 03*978448 Viettel Đặt Mua
53 0347268448 300,000
360.000
Gánh Lặp Kép 0347*48 Viettel Đặt Mua
54 0348718448 300,000
360.000
Gánh Lặp Kép 03*48 Viettel Đặt Mua
55 0367838448 300,000
360.000
Gánh Lặp Kép 036*38448 Viettel Đặt Mua
56 0384018448 300,000
360.000
Gánh Lặp Kép 038*018448 Viettel Đặt Mua
57 0326848008 300,000
360.000
Gánh Lặp Kép 0326*08 Viettel Đặt Mua
58 0334158448 300,000
360.000
Gánh Lặp Kép 0334*8448 Viettel Đặt Mua
59 0334258448 300,000
360.000
Gánh Lặp Kép 03*48 Viettel Đặt Mua
60 0336568448 300,000
360.000
Gánh Lặp Kép 03*8448 Viettel Đặt Mua
61 0337358448 300,000
360.000
Gánh Lặp Kép 0337*8448 Viettel Đặt Mua
62 0344068448 300,000
360.000
Gánh Lặp Kép 03*48 Viettel Đặt Mua
63 0347448008 300,000
360.000
Gánh Lặp Kép 03*448008 Viettel Đặt Mua
64 0357268448 300,000
360.000
Gánh Lặp Kép 035*448 Viettel Đặt Mua
65 0359258448 300,000
360.000
Gánh Lặp Kép 035*8448 Viettel Đặt Mua
66 0362548448 300,000
360.000
Gánh Lặp Kép 036*548448 Viettel Đặt Mua
67 0374568008 300,000
360.000
Gánh Lặp Kép 03*68008 Viettel Đặt Mua
68 0384748448 300,000
360.000
Gánh Lặp Kép 0384*48448 Viettel Đặt Mua
69 0385718448 300,000
360.000
Gánh Lặp Kép 03*48 Viettel Đặt Mua
70 0393718448 300,000
360.000
Gánh Lặp Kép 03*8448 Viettel Đặt Mua
71 0326658448 300,000
360.000
Gánh Lặp Kép 03*8448 Viettel Đặt Mua
72 0354938008 300,000
360.000
Gánh Lặp Kép 035*8008 Viettel Đặt Mua
73 0355858448 300,000
360.000
Gánh Lặp Kép 03*448 Viettel Đặt Mua
74 0358158448 300,000
360.000
Gánh Lặp Kép 0358*448 Viettel Đặt Mua
75 0358168448 300,000
360.000
Gánh Lặp Kép 03*68448 Viettel Đặt Mua
76 0365508448 300,000
360.000
Gánh Lặp Kép 03*48 Viettel Đặt Mua
77 0367948008 300,000
360.000
Gánh Lặp Kép 036*8008 Viettel Đặt Mua
78 0369398448 300,000
360.000
Gánh Lặp Kép 0369*48 Viettel Đặt Mua
79 0373918448 300,000
360.000
Gánh Lặp Kép 03*48 Viettel Đặt Mua
CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, APVIET.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (APVIET.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó APVIET.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
SIM THEO GIÁ TIỀN
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Đ Minh
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng, Đống Đa, Hà Nội
Địa chỉ 2:86 Nguyễn Trãi, Hoành Bồ, Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, P5, Quận 3, HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
CHỌN SIM NGÀY SINH
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái, ngày kỉ niệm, ngày cưới ...

 • Khuyễn mãi - giảm giá
 • [ Khuyến mãi ] Nhân dịp tháng khuyến mãi.Những sim có giá trên triệu đồng (1.000.000) tại website ApViet.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng
 • Hướng dẫn mua sim
 • 1. Nếu quý khách ở Hà Nội hoặc TP.HCM hoặc Quảng Ninh
  ▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
  ▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
  ▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
  ▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

  2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
  ▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM,Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
  ▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
  ▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.

Tin mới cập nhật

15 Đặt hàng mới nhất
Phạm Văn Khương
Đặt sim: 01212...12
Vào lúc: 22:56 26/5/2019

Phan Chí Huỳnh
Đặt sim: 01244...77
Vào lúc: 22:52 26/5/2019

Nguyễn Minh Hưng
Đặt sim: 01246...43
Vào lúc: 22:49 26/5/2019

Phan Đức Hiền
Đặt sim: 01650...25
Vào lúc: 22:47 26/5/2019

Nguyễn Chí Hiền
Đặt sim: 01254...47
Vào lúc: 22:44 26/5/2019

Trần Kiều Ngọc
Đặt sim: 01655...76
Vào lúc: 22:41 26/5/2019

Ngô Tường Thảo
Đặt sim: 01255...75
Vào lúc: 22:38 26/5/2019

Lê Nhã Vân
Đặt sim: 08974...44
Vào lúc: 22:34 26/5/2019

Trần Thị Hồng
Đặt sim: 09361...97
Vào lúc: 22:31 26/5/2019

Hoàng Thị Thy
Đặt sim: 09115...38
Vào lúc: 22:28 26/5/2019

Ngô Văn Gia
Đặt sim: 09897...88
Vào lúc: 22:25 26/5/2019

Phạm Duy Dũng
Đặt sim: 01255...25
Vào lúc: 22:22 26/5/2019

Nguyễn Tường Nhi
Đặt sim: 08683...23
Vào lúc: 22:20 26/5/2019

Phan Đức Hiếu
Đặt sim: 08914...80
Vào lúc: 22:17 26/5/2019

Trần Minh Khiêm
Đặt sim: 01643...88
Vào lúc: 22:13 26/5/2019

Uy tín là vàng - Địa chỉ rõ ràng

 • Giao sim tận nơi - Miễn phí toàn quốc

Từ khóa tìm kiếm

Đầu sim số đẹp

Đầu 09 Viettel » Đầu 08 Viettel » Đầu 097 Viettel » Đầu 0971 » Đầu 0972 » Đầu 0973 » Đầu 0974 » Đầu 0975 » Đầu 0976 » Đầu 0977 » Đầu 0978 » Đầu 0979 » Đầu 098 Viettel » Đầu 0981 » Đầu 0982 » Đầu 0983 » Đầu 0984 » Đầu 0985 » Đầu 0986 » Đầu 0987 » Đầu 0988 » Đầu 0989 Đầu 096 Viettel » Đầu 0961 » Đầu 0962 » Đầu 0963 » Đầu 0964» Đầu 0965 » Đầu 0966 » Đầu 0967 » Đầu 0968 » Đầu 0969 » Đầu 086 
Đầu 09 Vinaphone » Đầu 08 Vinaphone » Đầu 091 Vinaphone » Đầu 0911 » Đầu 0912 » Đầu 0913 » Đầu 0914 » Đầu 0915 » Đầu 0916 » Đầu 0917 » Đầu 0918 » Đầu 0919 » Đầu 094 » Đầu 0941 » Đầu 0942 » Đầu 0943 » Đầu 0944 » Đầu 0945 » Đầu 0946 » Đầu 0947 » Đầu 0948 » Đầu 0949 
Đầu 09 Mobifone » Đầu 08 Mobifone » Đầu 0901 » Đầu 0902 » Đầu 0903 » Đầu 0904 » Đầu 0905 » Đầu 0906 » Đầu 0907 » Đầu 0908 » Đầu 0909 »Đầu 0931 » Đầu 0932 » Đầu 0933 » Đầu 0934 » Đầu 0935 » Đầu 0936 » Đầu 0937 » Đầu 0938 » Đầu 0939 » Đầu 088 » Đầu 089 
Đầu 09 Vietnamobile » Đầu 092 Vietnamobile
Đầu 099 Gmobile » Đầu 095 Sfone » Đầu 09 Sfone

Sim đẹp mới về

0859357888: 9,090,000
0856666888: 454,570,000
0344601988: 1,300,000
0888889888: 570,280,000
0852521998: 5,220,000
0971911968: 4,350,000
0824755888: 4,780,000
0822394888: 4,350,000
0779461998: 2,170,000
0582161988: 600,000
0984432008: 2,170,000
0815221888: 9,920,000
0375178668: 1,960,000
0945471978: 870,000
0932711998: 4,350,000
0859391978: 2,960,000
0787241968: 400,000
0359415888: 3,740,000
0763430888: 4,840,000
0328178668: 3,910,000
0924061968: 2,170,000
0921202888: 19,880,000
0868556688: 78,520,000
0355293888: 15,460,000
0823938668: 12,400,000
0927255888: 20,410,000
0766161998: 1,350,000
0836581998: 2,520,000
0867858668: 5,220,000
0846311978: 800,000
0859495888: 8,220,000
0854241968: 800,000
0763240888: 3,040,000
0359057888: 5,650,000
0898446868: 15,700,000
0835704888: 4,520,000
0782212008: 1,130,000
0342361988: 2,170,000
0898480888: 7,390,000
0961461988: 7,830,000

Đơn hàng mới giao

Huỳnh Minh Khải
38 phan châu trinh. p quang vinh. Biên Hòa. đồng nai
Đặt sim: Vietnamobile 0*442663

Đinh Mạnh Dương
1017/36/4 lê văn lương. nhà bè . tphcm
Đặt sim: Vinaphone 0*360365

Lê Nguyễn Hoàng Quí
Cửa hàng xăng dầu đông hải,thôn làng đài ,xã đông hải,huyện tiên yên,quảng ninh
Đặt sim: Viettel 0*928918

Tạ Thị Minh
Nhà C2, Đường Hà Kỳ Ngộ, Phường Phước Mỹ, Quận Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng
Đặt sim: Mobifone 0*986986

Anh Cương
75.đông hưng thuận 06 phường tân hưng thuận quận 12 TP hồ chí minh
Đặt sim: Mobifone 0*670459