Nếu việc tìm sim,đặt hàng gây khó khăn cho bạn.Xin liên hệ Hotline để được trợ giúp. Hôm nay ngày: 23/2/2019 1.600.000 sim số đẹp - APVIET.COM - Sitemap

Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 02121990 , nhập 02121990
Nếu việc tìm kiếm sim gây khó khăn cho quý khách.Xin liên hệ Hotline để được trợ giúp.
Nhận sim trong 24h - Giao sim tận nơi - Thu tiền sau
Nếu việc tìm sim hoặc mua sim, đặt hàng gây khó khăn cho quý khách.Xin liên hệ Hotline để được trợ giúp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990

Hơn 1.600.000 sim số đẹp cho bạn lựa chọn

ApViet.Com Giao sim tại nhà trên toàn quốc

Bỏ lọc mạng Viettel Bỏ lọc tất cả
Nhập đuôi sim cần tìm kiếm với các đặc tính trên
STT Số sim Giá bán Mạng di động Phân loại Mua
1 0961285498 180,000
220.000
Sim Dễ Nhớ 09*98 Viettel Đặt Mua
2 0961353408 180,000
220.000
Sim Dễ Nhớ 0961*53408 Viettel Đặt Mua
3 0961788418 180,000
220.000
Sim Dễ Nhớ 0961*18 Viettel Đặt Mua
4 0961969418 180,000
220.000
Sim Dễ Nhớ 096*969418 Viettel Đặt Mua
5 0963028508 180,000
220.000
Sim Dễ Nhớ 096*508 Viettel Đặt Mua
6 0963286208 180,000
220.000
Sim Dễ Nhớ 09*286208 Viettel Đặt Mua
7 0963476358 180,000
220.000
Sim Dễ Nhớ 096*358 Viettel Đặt Mua
8 0963672048 180,000
220.000
Sim Dễ Nhớ 09*48 Viettel Đặt Mua
9 0963687358 180,000
220.000
Sim Dễ Nhớ 096*687358 Viettel Đặt Mua
10 0963826958 180,000
220.000
Sim Dễ Nhớ 096*826958 Viettel Đặt Mua
11 0963982208 180,000
220.000
Sim Dễ Nhớ 096*208 Viettel Đặt Mua
12 0964330348 180,000
220.000
Sim Dễ Nhớ 0964*48 Viettel Đặt Mua
13 0964581598 180,000
220.000
Sim Dễ Nhớ 096*581598 Viettel Đặt Mua
14 0964759048 180,000
220.000
Sim Dễ Nhớ 0964*48 Viettel Đặt Mua
15 0964925448 180,000
220.000
Sim Dễ Nhớ 09*448 Viettel Đặt Mua
16 0966053208 180,000
220.000
Sim Dễ Nhớ 096*08 Viettel Đặt Mua
17 0966184948 180,000
220.000
Sim Dễ Nhớ 096*948 Viettel Đặt Mua
18 0966708148 180,000
220.000
Sim Dễ Nhớ 09*8148 Viettel Đặt Mua
19 0967027758 180,000
220.000
Sim Dễ Nhớ 0967*758 Viettel Đặt Mua
20 0967211418 180,000
220.000
Sim Dễ Nhớ 09*211418 Viettel Đặt Mua
21 0967552038 180,000
220.000
Sim Dễ Nhớ 09*552038 Viettel Đặt Mua
22 0968149958 180,000
220.000
Sim Dễ Nhớ 0968*49958 Viettel Đặt Mua
23 0968207718 180,000
220.000
Sim Dễ Nhớ 096*207718 Viettel Đặt Mua
24 0969411038 180,000
220.000
Sim Dễ Nhớ 0969*38 Viettel Đặt Mua
25 0969514948 180,000
220.000
Sim Dễ Nhớ 09*4948 Viettel Đặt Mua
26 0964704058 180,000
220.000
Sim Dễ Nhớ 09*04058 Viettel Đặt Mua
27 0964375018 180,000
220.000
Sim Dễ Nhớ 09*018 Viettel Đặt Mua
28 0965401048 180,000
220.000
Sim Dễ Nhớ 09*401048 Viettel Đặt Mua
29 0969503248 180,000
220.000
Sim Dễ Nhớ 09*48 Viettel Đặt Mua
30 0963543148 180,000
220.000
Sim Dễ Nhớ 0963*48 Viettel Đặt Mua
31 0966875028 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 096*875028 Viettel Đặt Mua
32 0967745718 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 09*18 Viettel Đặt Mua
33 0968274218 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 0968*4218 Viettel Đặt Mua
34 0965657748 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 09*7748 Viettel Đặt Mua
35 0969217048 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 09*048 Viettel Đặt Mua
36 0961266908 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 096*6908 Viettel Đặt Mua
37 0967459358 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 09*9358 Viettel Đặt Mua
38 0961905548 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 096*48 Viettel Đặt Mua
39 0962763208 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 0962*08 Viettel Đặt Mua
40 0963620728 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 096*20728 Viettel Đặt Mua
41 0965908648 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 096*8648 Viettel Đặt Mua
42 0962802418 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 096*802418 Viettel Đặt Mua
43 0969100528 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 096*0528 Viettel Đặt Mua
44 0961970518 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 0961*518 Viettel Đặt Mua
45 0966279108 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 09*108 Viettel Đặt Mua
46 0967187958 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 09*7958 Viettel Đặt Mua
47 0964350118 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 09*50118 Viettel Đặt Mua
48 0964751778 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 0964*78 Viettel Đặt Mua
49 0963834098 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 096*98 Viettel Đặt Mua
50 0963970698 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 09*970698 Viettel Đặt Mua
51 0964742398 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 09*398 Viettel Đặt Mua
52 0963842698 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 09*2698 Viettel Đặt Mua
53 0968134498 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 09*98 Viettel Đặt Mua
54 0966348598 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 096*48598 Viettel Đặt Mua
55 0968571698 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 096*71698 Viettel Đặt Mua
56 0961207398 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 096*398 Viettel Đặt Mua
57 0961187598 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 096*98 Viettel Đặt Mua
58 0961510598 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 096*510598 Viettel Đặt Mua
59 0962874698 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 0962*698 Viettel Đặt Mua
60 0969002598 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 09*002598 Viettel Đặt Mua
61 0964278698 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 096*8698 Viettel Đặt Mua
62 0966877148 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 09*877148 Viettel Đặt Mua
63 0963164408 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 09*164408 Viettel Đặt Mua
64 0963169058 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 09*169058 Viettel Đặt Mua
65 0963039408 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 09*039408 Viettel Đặt Mua
66 0966169548 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 096*48 Viettel Đặt Mua
67 0965042928 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 096*928 Viettel Đặt Mua
68 0961473708 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 0961*3708 Viettel Đặt Mua
69 0964578518 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 09*578518 Viettel Đặt Mua
70 0969719308 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 09*08 Viettel Đặt Mua
71 0965874058 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 09*058 Viettel Đặt Mua
72 0962520248 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 09*520248 Viettel Đặt Mua
73 0963469808 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 096*9808 Viettel Đặt Mua
74 0964957258 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 0964*7258 Viettel Đặt Mua
75 0967736558 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 09*736558 Viettel Đặt Mua
76 0968520948 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 096*48 Viettel Đặt Mua
77 0969026518 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 096*26518 Viettel Đặt Mua
78 0969026458 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 0969*26458 Viettel Đặt Mua
79 0967686308 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 09*86308 Viettel Đặt Mua
CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, APVIET.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (APVIET.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó APVIET.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
SIM THEO GIÁ TIỀN
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 0888.68.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng, Đống Đa, Hà Nội
Địa chỉ 2:86 Nguyễn Trãi, Hoành Bồ, Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, P5, Quận 3, HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
CHỌN SIM NGÀY SINH
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái, ngày kỉ niệm, ngày cưới ...

 • Khuyễn mãi - giảm giá
 • [ Khuyến mãi ] Nhân dịp tháng khuyến mãi.Những sim có giá trên triệu đồng (1.000.000) tại website ApViet.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng
 • Hướng dẫn mua sim
 • 1. Nếu quý khách ở Hà Nội hoặc TP.HCM hoặc Quảng Ninh
  ▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
  ▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
  ▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
  ▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

  2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
  ▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM,Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
  ▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
  ▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.

Tin mới cập nhật

15 Đặt hàng mới nhất
Hoàng Minh Anh
Đặt sim: 08674...11
Vào lúc: 12:55 23/2/2019

Ngô Đức Dũng
Đặt sim: 09194...38
Vào lúc: 12:53 23/2/2019

Nguyễn Kiều Hoa
Đặt sim: 09658...17
Vào lúc: 12:49 23/2/2019

Nguyễn Văn Thuận
Đặt sim: 01228...70
Vào lúc: 12:47 23/2/2019

Lê Văn Tiến
Đặt sim: 01295...75
Vào lúc: 12:43 23/2/2019

Trần Đức Nam
Đặt sim: 09693...99
Vào lúc: 12:40 23/2/2019

Huỳnh Chí Khang
Đặt sim: 09662...56
Vào lúc: 12:37 23/2/2019

Trần Kiều Di
Đặt sim: 08656...10
Vào lúc: 12:35 23/2/2019

Phạm Văn Khải
Đặt sim: 09179...27
Vào lúc: 12:31 23/2/2019

Nguyễn Văn Hưng
Đặt sim: 01275...47
Vào lúc: 12:29 23/2/2019

Nguyễn Minh Hung
Đặt sim: 01618...71
Vào lúc: 12:26 23/2/2019

Trần Trung Huy
Đặt sim: 01658...65
Vào lúc: 12:22 23/2/2019

Lê Đức Khoa
Đặt sim: 09194...71
Vào lúc: 12:20 23/2/2019

Ngô Duy Long
Đặt sim: 01260...25
Vào lúc: 12:17 23/2/2019

Nguyễn Đức Thái
Đặt sim: 01613...36
Vào lúc: 12:14 23/2/2019

Uy tín là vàng - Địa chỉ rõ ràng

 • Giao sim tận nơi - Miễn phí toàn quốc

Từ khóa tìm kiếm

Đầu sim số đẹp

Đầu 09 Viettel » Đầu 08 Viettel » Đầu 097 Viettel » Đầu 0971 » Đầu 0972 » Đầu 0973 » Đầu 0974 » Đầu 0975 » Đầu 0976 » Đầu 0977 » Đầu 0978 » Đầu 0979 » Đầu 098 Viettel » Đầu 0981 » Đầu 0982 » Đầu 0983 » Đầu 0984 » Đầu 0985 » Đầu 0986 » Đầu 0987 » Đầu 0988 » Đầu 0989 Đầu 096 Viettel » Đầu 0961 » Đầu 0962 » Đầu 0963 » Đầu 0964» Đầu 0965 » Đầu 0966 » Đầu 0967 » Đầu 0968 » Đầu 0969 » Đầu 086 
Đầu 09 Vinaphone » Đầu 08 Vinaphone » Đầu 091 Vinaphone » Đầu 0911 » Đầu 0912 » Đầu 0913 » Đầu 0914 » Đầu 0915 » Đầu 0916 » Đầu 0917 » Đầu 0918 » Đầu 0919 » Đầu 094 » Đầu 0941 » Đầu 0942 » Đầu 0943 » Đầu 0944 » Đầu 0945 » Đầu 0946 » Đầu 0947 » Đầu 0948 » Đầu 0949 
Đầu 09 Mobifone » Đầu 08 Mobifone » Đầu 0901 » Đầu 0902 » Đầu 0903 » Đầu 0904 » Đầu 0905 » Đầu 0906 » Đầu 0907 » Đầu 0908 » Đầu 0909 »Đầu 0931 » Đầu 0932 » Đầu 0933 » Đầu 0934 » Đầu 0935 » Đầu 0936 » Đầu 0937 » Đầu 0938 » Đầu 0939 » Đầu 088 » Đầu 089 
Đầu 09 Vietnamobile » Đầu 092 Vietnamobile
Đầu 099 Gmobile » Đầu 095 Sfone » Đầu 09 Sfone

Sim đẹp mới về

0922444149: 490,000
0793374449: 600,000
0796167839: 750,000
0766507199: 600,000
0917649439: 490,000
0941750779: 870,000
0345656939: 870,000
0964355989: 870,000
0792267039: 730,000
0765392239: 1,380,000
0912835849: 490,000
0354052779: 630,000
0763145069: 600,000
0974000449: 1,040,000
0376508779: 780,000
0868456169: 600,000
0867565339: 870,000
0993357999: 51,240,000
0363463479: 490,000
0922656839: 1,310,000
0835641989: 1,360,000
0859125579: 1,570,000
0972801069: 800,000
0941477009: 740,000
0899799359: 490,000
0702154789: 1,310,000
0987437469: 700,000
0839199689: 1,740,000
0377180939: 910,000
0869003089: 780,000
0923938289: 600,000
0928138959: 690,000
0968024089: 870,000
0907511369: 1,310,000
0796150259: 750,000
0916175889: 2,180,000
0355884599: 490,000
0783288639: 500,000
0869239909: 490,000
0782090679: 490,000
0857030309: 1,130,000
0337565569: 1,310,000
0977085469: 870,000
0904398339: 2,180,000
0353505299: 790,000
0918014639: 490,000
0822047709: 490,000
0839593969: 2,040,000
0842174139: 1,090,000
0589993679: 700,000