Nếu việc tìm sim,đặt hàng gây khó khăn cho bạn.Xin liên hệ Hotline để được trợ giúp. Hôm nay ngày: 17/9/2019 1.600.000 sim số đẹp - APVIET.COM - Sitemap

Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 02121990 , nhập 02121990
Nếu việc tìm kiếm sim gây khó khăn cho quý khách.Xin liên hệ Hotline để được trợ giúp.
Nhận sim trong 24h - Giao sim tận nơi - Thu tiền sau
Nếu việc tìm sim hoặc mua sim, đặt hàng gây khó khăn cho quý khách.Xin liên hệ Hotline để được trợ giúp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990

Hơn 1.600.000 sim số đẹp cho bạn lựa chọn

ApViet.Com Giao sim tại nhà trên toàn quốc

Bỏ lọc mạng Viettel Bỏ lọc tất cả
Nhập đuôi sim cần tìm kiếm với các đặc tính trên
STT Số sim Giá bán Mạng di động Phân loại Mua
1 0976054708 150,000
180.000
Sim Dễ Nhớ 09*054708 Viettel Đặt Mua
2 0964704058 180,000
220.000
Sim Dễ Nhớ 0964*58 Viettel Đặt Mua
3 0964375018 180,000
220.000
Sim Dễ Nhớ 096*375018 Viettel Đặt Mua
4 0965401048 180,000
220.000
Sim Dễ Nhớ 0965*1048 Viettel Đặt Mua
5 0982954358 180,000
220.000
Sim Dễ Nhớ 0982*4358 Viettel Đặt Mua
6 0962017848 190,000
230.000
Sim Dễ Nhớ 096*848 Viettel Đặt Mua
7 0971236908 190,000
230.000
Sim Dễ Nhớ 0971*6908 Viettel Đặt Mua
8 0979190728 190,000
230.000
Sim Dễ Nhớ 09*0728 Viettel Đặt Mua
9 0976843618 190,000
230.000
Sim Dễ Nhớ 09*843618 Viettel Đặt Mua
10 0989726508 190,000
230.000
Sim Dễ Nhớ 098*726508 Viettel Đặt Mua
11 0975870058 190,000
230.000
Sim Dễ Nhớ 09*870058 Viettel Đặt Mua
12 0964697128 190,000
230.000
Sim Dễ Nhớ 09*128 Viettel Đặt Mua
13 0967403138 190,000
230.000
Sim Dễ Nhớ 096*138 Viettel Đặt Mua
14 0967693008 190,000
230.000
Sim Dễ Nhớ 09*008 Viettel Đặt Mua
15 0966403008 190,000
230.000
Sim Dễ Nhớ 096*008 Viettel Đặt Mua
16 0983170448 190,000
230.000
Sim Dễ Nhớ 09*448 Viettel Đặt Mua
17 0964457848 190,000
230.000
Sim Dễ Nhớ 0964*848 Viettel Đặt Mua
18 0987430928 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 0987*30928 Viettel Đặt Mua
19 0968320928 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 09*320928 Viettel Đặt Mua
20 0987526058 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 09*26058 Viettel Đặt Mua
21 0983402948 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 09*02948 Viettel Đặt Mua
22 0973547418 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 09*18 Viettel Đặt Mua
23 0973383148 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 0973*48 Viettel Đặt Mua
24 0972103518 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 097*103518 Viettel Đặt Mua
25 0971841408 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 097*841408 Viettel Đặt Mua
26 0971082548 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 097*548 Viettel Đặt Mua
27 0969514948 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 096*14948 Viettel Đặt Mua
28 0969411038 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 0969*11038 Viettel Đặt Mua
29 0966708148 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 09*48 Viettel Đặt Mua
30 0966184948 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 09*48 Viettel Đặt Mua
31 0966053208 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 096*3208 Viettel Đặt Mua
32 0964925448 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 0964*448 Viettel Đặt Mua
33 0964330348 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 0964*348 Viettel Đặt Mua
34 0963672048 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 09*72048 Viettel Đặt Mua
35 0963286208 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 096*08 Viettel Đặt Mua
36 0963028508 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 0963*508 Viettel Đặt Mua
37 0961969418 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 09*9418 Viettel Đặt Mua
38 0961788418 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 09*788418 Viettel Đặt Mua
39 0961353408 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 09*353408 Viettel Đặt Mua
40 0967198358 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 09*58 Viettel Đặt Mua
41 0966219308 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 0966*308 Viettel Đặt Mua
42 0979965038 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 09*965038 Viettel Đặt Mua
43 0966927058 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 0966*7058 Viettel Đặt Mua
44 0974776608 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 097*08 Viettel Đặt Mua
45 0971902738 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 09*38 Viettel Đặt Mua
46 0981369948 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 098*48 Viettel Đặt Mua
47 0971156348 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 09*6348 Viettel Đặt Mua
48 0971959908 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 097*59908 Viettel Đặt Mua
49 0961266908 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 096*266908 Viettel Đặt Mua
50 0983385948 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 0983*948 Viettel Đặt Mua
51 0967459358 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 0967*9358 Viettel Đặt Mua
52 0978020948 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 097*948 Viettel Đặt Mua
53 0963870438 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 096*0438 Viettel Đặt Mua
54 0984370958 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 098*58 Viettel Đặt Mua
55 0974930538 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 097*0538 Viettel Đặt Mua
56 0962763208 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 09*763208 Viettel Đặt Mua
57 0981624508 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 0981*508 Viettel Đặt Mua
58 0972056148 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 09*56148 Viettel Đặt Mua
59 0976830958 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 09*830958 Viettel Đặt Mua
60 0963620728 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 09*728 Viettel Đặt Mua
61 0965908648 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 096*8648 Viettel Đặt Mua
62 0972712148 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 097*12148 Viettel Đặt Mua
63 0965411348 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 09*48 Viettel Đặt Mua
64 0964115508 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 0964*508 Viettel Đặt Mua
65 0973247318 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 097*247318 Viettel Đặt Mua
66 0973908148 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 09*908148 Viettel Đặt Mua
67 0975712248 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 09*248 Viettel Đặt Mua
68 0988476208 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 098*76208 Viettel Đặt Mua
69 0967187958 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 0967*87958 Viettel Đặt Mua
70 0986076728 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 09*28 Viettel Đặt Mua
71 0962520248 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 09*48 Viettel Đặt Mua
72 0968520948 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 096*0948 Viettel Đặt Mua
73 0971760148 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 09*48 Viettel Đặt Mua
74 0971827708 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 0971*27708 Viettel Đặt Mua
75 0981390598 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 0981*0598 Viettel Đặt Mua
76 0984975448 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 0984*48 Viettel Đặt Mua
77 0981811438 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 0981*1438 Viettel Đặt Mua
78 0964880428 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 0964*0428 Viettel Đặt Mua
79 0969375418 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 0969*18 Viettel Đặt Mua
CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, APVIET.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (APVIET.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó APVIET.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
SIM THEO GIÁ TIỀN
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Đ Minh
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng, Đống Đa, Hà Nội
Địa chỉ 2:86 Nguyễn Trãi, Hoành Bồ, Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, P5, Quận 3, HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
CHỌN SIM NGÀY SINH
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái, ngày kỉ niệm, ngày cưới ...

 • Khuyễn mãi - giảm giá
 • [ Khuyến mãi ] Nhân dịp tháng khuyến mãi.Những sim có giá trên triệu đồng (1.000.000) tại website ApViet.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng
 • Hướng dẫn mua sim
 • 1. Nếu quý khách ở Hà Nội hoặc TP.HCM hoặc Quảng Ninh
  ▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
  ▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
  ▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
  ▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

  2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
  ▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM,Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
  ▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
  ▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.

Tin mới cập nhật

15 Đặt hàng mới nhất
Trần Đức Hiển
Đặt sim: 09384...22
Vào lúc: 10:56 17/9/2019

Nguyễn Văn Dương
Đặt sim: 08918...94
Vào lúc: 10:53 17/9/2019

Ngô Minh Tuấn
Đặt sim: 09635...99
Vào lúc: 10:49 17/9/2019

Trần Thị Tuyết
Đặt sim: 08655...34
Vào lúc: 10:47 17/9/2019

Ngô Đức Tuấn
Đặt sim: 09795...66
Vào lúc: 10:43 17/9/2019

Lê Văn Khải
Đặt sim: 01663...76
Vào lúc: 10:40 17/9/2019

Huỳnh Văn Tùng
Đặt sim: 09035...20
Vào lúc: 10:37 17/9/2019

Nguyễn Nhã Nhiên
Đặt sim: 01284...18
Vào lúc: 10:34 17/9/2019

Trần Thị Thy
Đặt sim: 01665...67
Vào lúc: 10:32 17/9/2019

Lê Duy Anh
Đặt sim: 08699...54
Vào lúc: 10:28 17/9/2019

Huỳnh Chí Vũ
Đặt sim: 08815...11
Vào lúc: 10:25 17/9/2019

Ngô Văn Long
Đặt sim: 08857...70
Vào lúc: 10:22 17/9/2019

Phạm Đức Huy
Đặt sim: 09041...50
Vào lúc: 10:19 17/9/2019

Hoàng Văn Vinh
Đặt sim: 09131...48
Vào lúc: 10:17 17/9/2019

Nguyễn Phương Nhàn
Đặt sim: 09193...78
Vào lúc: 10:14 17/9/2019

Uy tín là vàng - Địa chỉ rõ ràng

 • Giao sim tận nơi - Miễn phí toàn quốc

Từ khóa tìm kiếm

Đầu sim số đẹp

Đầu 09 Viettel » Đầu 08 Viettel » Đầu 097 Viettel » Đầu 0971 » Đầu 0972 » Đầu 0973 » Đầu 0974 » Đầu 0975 » Đầu 0976 » Đầu 0977 » Đầu 0978 » Đầu 0979 » Đầu 098 Viettel » Đầu 0981 » Đầu 0982 » Đầu 0983 » Đầu 0984 » Đầu 0985 » Đầu 0986 » Đầu 0987 » Đầu 0988 » Đầu 0989 Đầu 096 Viettel » Đầu 0961 » Đầu 0962 » Đầu 0963 » Đầu 0964» Đầu 0965 » Đầu 0966 » Đầu 0967 » Đầu 0968 » Đầu 0969 » Đầu 086 
Đầu 09 Vinaphone » Đầu 08 Vinaphone » Đầu 091 Vinaphone » Đầu 0911 » Đầu 0912 » Đầu 0913 » Đầu 0914 » Đầu 0915 » Đầu 0916 » Đầu 0917 » Đầu 0918 » Đầu 0919 » Đầu 094 » Đầu 0941 » Đầu 0942 » Đầu 0943 » Đầu 0944 » Đầu 0945 » Đầu 0946 » Đầu 0947 » Đầu 0948 » Đầu 0949 
Đầu 09 Mobifone » Đầu 08 Mobifone » Đầu 0901 » Đầu 0902 » Đầu 0903 » Đầu 0904 » Đầu 0905 » Đầu 0906 » Đầu 0907 » Đầu 0908 » Đầu 0909 »Đầu 0931 » Đầu 0932 » Đầu 0933 » Đầu 0934 » Đầu 0935 » Đầu 0936 » Đầu 0937 » Đầu 0938 » Đầu 0939 » Đầu 088 » Đầu 089 
Đầu 09 Vietnamobile » Đầu 092 Vietnamobile
Đầu 099 Gmobile » Đầu 095 Sfone » Đầu 09 Sfone

Sim đẹp mới về

0942401972: 1,040,000
0888282002: 5,100,000
0354940222: 1,210,000
0702782002: 1,040,000
0854051992: 2,000,000
0855760222: 1,040,000
0846271972: 800,000
0969211982: 4,220,000
0764904222: 1,480,000
0812031992: 16,530,000
0975312002: 2,440,000
0348289222: 1,310,000
0987331222: 7,650,000
0777427222: 2,110,000
0329761982: 1,520,000
0348773222: 1,040,000
0845191972: 800,000
0383304222: 2,000,000
0798681992: 3,380,000
0799161992: 1,390,000
0372361222: 1,740,000
0394741222: 870,000
0948454222: 2,960,000
0856735222: 1,040,000
0922251222: 8,500,000
0794176222: 1,390,000
0856552222: 35,330,000
0923289222: 5,400,000
0356795222: 1,040,000
0927817222: 1,570,000
0853793222: 1,040,000
0966060222: 10,340,000
0779789222: 14,880,000
0815491982: 800,000
0898131992: 2,660,000
0763661952: 600,000
0899021962: 500,000
0832042002: 2,360,000
0971531992: 4,220,000
0367001972: 1,310,000

Đơn hàng mới giao

Lê Hồng Hoan
105 Đường Y Nuê, Phường Ea Tam, Thành phố Buôn Ma Thuột
Đặt sim: Viettel 0*973993

Ngô Thị Huyền
71/20 Gò Xoài, Bình Hưng Hoà A, Bình Tân. tphcm
Đặt sim: Vietnamobile 0*768789

Lê Văn Tùng
cty du lịch sinh thái sông tiền.tổ 5. ấp an hòa. Xã Đông Hòa Hiệp, Huyện Cái Bè, Tỉnh Tiền Giang
Đặt sim: Mobifone 0*881988

Nguyễn Minh đức
thôn Bản Trung, xã Bản Qua, huyện Bát Xát, Lào Cai
Đặt sim: Viettel 0*705757

Nguyễn Việt Hùng
148/12/30/29 tôn đản p8 q4 tphcm
Đặt sim: Vinaphone 0*250392