Nếu việc tìm sim,đặt hàng gây khó khăn cho bạn.Xin liên hệ Hotline để được trợ giúp. Hôm nay ngày: 18/11/2019 1.600.000 sim số đẹp - APVIET.COM - Sitemap

Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 02121990 , nhập 02121990
Nếu việc tìm kiếm sim gây khó khăn cho quý khách.Xin liên hệ Hotline để được trợ giúp.
Nhận sim trong 24h - Giao sim tận nơi - Thu tiền sau
Nếu việc tìm sim hoặc mua sim, đặt hàng gây khó khăn cho quý khách.Xin liên hệ Hotline để được trợ giúp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990

Hơn 1.600.000 sim số đẹp cho bạn lựa chọn

ApViet.Com Giao sim tại nhà trên toàn quốc

Bỏ lọc mạng Viettel Bỏ lọc tất cả
Nhập đuôi sim cần tìm kiếm với các đặc tính trên
STT Số sim Giá bán Mạng di động Phân loại Mua
1 0976054708 150,000
180.000
Sim Dễ Nhớ 097*054708 Viettel Đặt Mua
2 0986278748 170,000
200.000
Sim Dễ Nhớ 098*278748 Viettel Đặt Mua
3 0982954358 180,000
220.000
Sim Dễ Nhớ 09*54358 Viettel Đặt Mua
4 0964704058 180,000
220.000
Sim Dễ Nhớ 096*04058 Viettel Đặt Mua
5 0964375018 180,000
220.000
Sim Dễ Nhớ 09*375018 Viettel Đặt Mua
6 0965401048 180,000
220.000
Sim Dễ Nhớ 0965*048 Viettel Đặt Mua
7 0967403138 190,000
230.000
Sim Dễ Nhớ 09*38 Viettel Đặt Mua
8 0967693008 190,000
230.000
Sim Dễ Nhớ 09*693008 Viettel Đặt Mua
9 0966403008 190,000
230.000
Sim Dễ Nhớ 09*3008 Viettel Đặt Mua
10 0983170448 190,000
230.000
Sim Dễ Nhớ 098*170448 Viettel Đặt Mua
11 0964457848 190,000
230.000
Sim Dễ Nhớ 096*457848 Viettel Đặt Mua
12 0962017848 190,000
230.000
Sim Dễ Nhớ 09*48 Viettel Đặt Mua
13 0971236908 190,000
230.000
Sim Dễ Nhớ 097*08 Viettel Đặt Mua
14 0979190728 190,000
230.000
Sim Dễ Nhớ 0979*0728 Viettel Đặt Mua
15 0976843618 190,000
230.000
Sim Dễ Nhớ 0976*618 Viettel Đặt Mua
16 0989726508 190,000
230.000
Sim Dễ Nhớ 098*726508 Viettel Đặt Mua
17 0975870058 190,000
230.000
Sim Dễ Nhớ 097*58 Viettel Đặt Mua
18 0964697128 190,000
230.000
Sim Dễ Nhớ 09*697128 Viettel Đặt Mua
19 0974776608 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 09*608 Viettel Đặt Mua
20 0981369948 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 09*948 Viettel Đặt Mua
21 0984370958 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 09*0958 Viettel Đặt Mua
22 0962763208 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 096*208 Viettel Đặt Mua
23 0981624508 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 0981*4508 Viettel Đặt Mua
24 0972056148 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 097*56148 Viettel Đặt Mua
25 0963620728 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 09*0728 Viettel Đặt Mua
26 0965908648 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 09*648 Viettel Đặt Mua
27 0967187958 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 096*958 Viettel Đặt Mua
28 0986076728 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 0986*728 Viettel Đặt Mua
29 0981739258 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 09*739258 Viettel Đặt Mua
30 0962700498 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 0962*98 Viettel Đặt Mua
31 0964237398 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 09*237398 Viettel Đặt Mua
32 0961684118 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 096*684118 Viettel Đặt Mua
33 0967948508 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 0967*8508 Viettel Đặt Mua
34 0967066748 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 09*066748 Viettel Đặt Mua
35 0965095908 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 09*08 Viettel Đặt Mua
36 0964378818 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 09*8818 Viettel Đặt Mua
37 0964463008 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 09*3008 Viettel Đặt Mua
38 0974091158 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 09*091158 Viettel Đặt Mua
39 0961473708 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 096*3708 Viettel Đặt Mua
40 0961970518 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 0961*0518 Viettel Đặt Mua
41 0962802418 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 0962*02418 Viettel Đặt Mua
42 0963039408 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 0963*08 Viettel Đặt Mua
43 0963164408 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 0963*4408 Viettel Đặt Mua
44 0964880428 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 096*880428 Viettel Đặt Mua
45 0964957258 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 0964*57258 Viettel Đặt Mua
46 0966169548 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 09*9548 Viettel Đặt Mua
47 0966279108 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 09*79108 Viettel Đặt Mua
48 0968520948 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 0968*20948 Viettel Đặt Mua
49 0969026518 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 096*026518 Viettel Đặt Mua
50 0969026458 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 096*026458 Viettel Đặt Mua
51 0969375418 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 09*5418 Viettel Đặt Mua
52 0969719308 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 0969*08 Viettel Đặt Mua
53 0971760148 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 09*148 Viettel Đặt Mua
54 0971827708 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 0971*708 Viettel Đặt Mua
55 0972285908 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 0972*85908 Viettel Đặt Mua
56 0974922518 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 097*2518 Viettel Đặt Mua
57 0981390598 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 09*98 Viettel Đặt Mua
58 0981954318 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 09*954318 Viettel Đặt Mua
59 0984975448 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 0984*5448 Viettel Đặt Mua
60 0986830718 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 09*18 Viettel Đặt Mua
61 0988032708 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 09*032708 Viettel Đặt Mua
62 0989636048 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 098*36048 Viettel Đặt Mua
63 0983009438 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 09*38 Viettel Đặt Mua
64 0978014428 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 0978*4428 Viettel Đặt Mua
65 0965017648 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 09*17648 Viettel Đặt Mua
66 0961024948 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 0961*948 Viettel Đặt Mua
67 0976146428 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 097*146428 Viettel Đặt Mua
68 0963146908 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 09*08 Viettel Đặt Mua
69 0977035948 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 0977*948 Viettel Đặt Mua
70 0961040148 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 09*040148 Viettel Đặt Mua
71 0984041458 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 09*041458 Viettel Đặt Mua
72 0978041548 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 0978*48 Viettel Đặt Mua
73 0973046418 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 097*418 Viettel Đặt Mua
74 0977046738 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 097*46738 Viettel Đặt Mua
75 0981051428 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 0981*51428 Viettel Đặt Mua
76 0984072758 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 0984*758 Viettel Đặt Mua
77 0968074908 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 0968*908 Viettel Đặt Mua
78 0964092908 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 096*92908 Viettel Đặt Mua
79 0961096748 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 0961*748 Viettel Đặt Mua
CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, APVIET.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (APVIET.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó APVIET.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
SIM THEO GIÁ TIỀN
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Đ Minh
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng, Đống Đa, Hà Nội
Địa chỉ 2:86 Nguyễn Trãi, Hoành Bồ, Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, P5, Quận 3, HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
CHỌN SIM NGÀY SINH
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái, ngày kỉ niệm, ngày cưới ...

 • Khuyễn mãi - giảm giá
 • [ Khuyến mãi ] Nhân dịp tháng khuyến mãi.Những sim có giá trên triệu đồng (1.000.000) tại website ApViet.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng
 • Hướng dẫn mua sim
 • 1. Nếu quý khách ở Hà Nội hoặc TP.HCM hoặc Quảng Ninh
  ▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
  ▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
  ▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
  ▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

  2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
  ▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM,Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
  ▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
  ▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.

Tin mới cập nhật

15 Đặt hàng mới nhất
Trần Đức Khoa
Đặt sim: 01612...75
Vào lúc: 22:56 17/11/2019

Ngô Đức Vương
Đặt sim: 01260...78
Vào lúc: 22:53 17/11/2019

Trần Chí Huy
Đặt sim: 09180...34
Vào lúc: 22:50 17/11/2019

Trần Cát Dương
Đặt sim: 01286...69
Vào lúc: 22:47 17/11/2019

Ngô Duy Khánh
Đặt sim: 01613...20
Vào lúc: 22:43 17/11/2019

Nguyễn Thục Thy
Đặt sim: 09069...32
Vào lúc: 22:41 17/11/2019

Nguyễn Đức Lâm
Đặt sim: 01245...92
Vào lúc: 22:38 17/11/2019

Nguyễn Đức Hoàng
Đặt sim: 01279...30
Vào lúc: 22:35 17/11/2019

Nguyễn Minh Lập
Đặt sim: 01291...73
Vào lúc: 22:31 17/11/2019

Nguyễn Kiều Khanh
Đặt sim: 08970...61
Vào lúc: 22:29 17/11/2019

Nguyễn Duy Luân
Đặt sim: 09149...82
Vào lúc: 22:26 17/11/2019

Lê Phương Lệ
Đặt sim: 09781...28
Vào lúc: 22:22 17/11/2019

Nguyễn Văn Lộc
Đặt sim: 01254...51
Vào lúc: 22:19 17/11/2019

Nguyễn Minh Luân
Đặt sim: 09748...54
Vào lúc: 22:17 17/11/2019

Phạm Duy Thành
Đặt sim: 09337...72
Vào lúc: 22:14 17/11/2019

Uy tín là vàng - Địa chỉ rõ ràng

 • Giao sim tận nơi - Miễn phí toàn quốc

Từ khóa tìm kiếm

Đầu sim số đẹp

Đầu 09 Viettel » Đầu 08 Viettel » Đầu 097 Viettel » Đầu 0971 » Đầu 0972 » Đầu 0973 » Đầu 0974 » Đầu 0975 » Đầu 0976 » Đầu 0977 » Đầu 0978 » Đầu 0979 » Đầu 098 Viettel » Đầu 0981 » Đầu 0982 » Đầu 0983 » Đầu 0984 » Đầu 0985 » Đầu 0986 » Đầu 0987 » Đầu 0988 » Đầu 0989 Đầu 096 Viettel » Đầu 0961 » Đầu 0962 » Đầu 0963 » Đầu 0964» Đầu 0965 » Đầu 0966 » Đầu 0967 » Đầu 0968 » Đầu 0969 » Đầu 086 
Đầu 09 Vinaphone » Đầu 08 Vinaphone » Đầu 091 Vinaphone » Đầu 0911 » Đầu 0912 » Đầu 0913 » Đầu 0914 » Đầu 0915 » Đầu 0916 » Đầu 0917 » Đầu 0918 » Đầu 0919 » Đầu 094 » Đầu 0941 » Đầu 0942 » Đầu 0943 » Đầu 0944 » Đầu 0945 » Đầu 0946 » Đầu 0947 » Đầu 0948 » Đầu 0949 
Đầu 09 Mobifone » Đầu 08 Mobifone » Đầu 0901 » Đầu 0902 » Đầu 0903 » Đầu 0904 » Đầu 0905 » Đầu 0906 » Đầu 0907 » Đầu 0908 » Đầu 0909 »Đầu 0931 » Đầu 0932 » Đầu 0933 » Đầu 0934 » Đầu 0935 » Đầu 0936 » Đầu 0937 » Đầu 0938 » Đầu 0939 » Đầu 088 » Đầu 089 
Đầu 09 Vietnamobile » Đầu 092 Vietnamobile
Đầu 099 Gmobile » Đầu 095 Sfone » Đầu 09 Sfone

Sim đẹp mới về

0816351333: 1,390,000
0793125333: 1,570,000
0798161973: 770,000
0827626333: 1,830,000
0345371983: 1,910,000
0859551333: 1,740,000
0349061993: 1,130,000
0924687333: 1,940,000
0395995333: 2,280,000
0797681983: 2,110,000
0859077333: 1,570,000
0766721333: 1,170,000
0826431993: 1,300,000
0325051953: 600,000
0704182333: 1,300,000
0348773333: 20,250,000
0987161953: 490,000
0836251333: 2,530,000
0948701993: 3,380,000
0855474333: 1,130,000
0813521333: 1,390,000
0348722003: 500,000
0888447333: 4,220,000
0819411993: 1,740,000
0947509333: 2,530,000
0798912003: 500,000
0786235333: 800,000
0858630333: 4,550,000
0795699333: 2,030,000
0823439333: 2,110,000
0854717333: 1,130,000
0843761333: 1,170,000
0907842003: 3,380,000
0853831983: 1,220,000
0783141983: 1,390,000
0788221993: 2,530,000
0817778333: 12,400,000
0837758333: 1,390,000
0889991953: 1,390,000
0819191993: 10,740,000

Đơn hàng mới giao

Nguyen Thanh Tam
233 huỳnh thúc kháng . tam kỳ. quảng nam
Đặt sim: Viettel 0*481168

Nguyễn Quang Danh
502 Huỳnh Tấn Phát, KP3A, Phuong Binh Thuan Quan 7
Đặt sim: Mobifone 0*683139

Lê Hồng Hoan
105 Đường Y Nuê, Phường Ea Tam, Thành phố Buôn Ma Thuột
Đặt sim: Viettel 0*973993

Ngô Thị Huyền
71/20 Gò Xoài, Bình Hưng Hoà A, Bình Tân. tphcm
Đặt sim: Vietnamobile 0*768789

Lê Văn Tùng
cty du lịch sinh thái sông tiền.tổ 5. ấp an hòa. Xã Đông Hòa Hiệp, Huyện Cái Bè, Tỉnh Tiền Giang
Đặt sim: Mobifone 0*881988