Nếu việc tìm sim,đặt hàng gây khó khăn cho bạn.Xin liên hệ Hotline để được trợ giúp. Hôm nay ngày: 19/7/2019 1.600.000 sim số đẹp - APVIET.COM - Sitemap

Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 02121990 , nhập 02121990
Nếu việc tìm kiếm sim gây khó khăn cho quý khách.Xin liên hệ Hotline để được trợ giúp.
Nhận sim trong 24h - Giao sim tận nơi - Thu tiền sau
Nếu việc tìm sim hoặc mua sim, đặt hàng gây khó khăn cho quý khách.Xin liên hệ Hotline để được trợ giúp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990

Hơn 1.600.000 sim số đẹp cho bạn lựa chọn

ApViet.Com Giao sim tại nhà trên toàn quốc

Bỏ lọc mạng Viettel Bỏ lọc tất cả
Nhập đuôi sim cần tìm kiếm với các đặc tính trên
STT Số sim Giá bán Mạng di động Phân loại Mua
1 0962530398 160,000
190.000
Sim Dễ Nhớ 096*0398 Viettel Đặt Mua
2 0962350098 160,000
190.000
Sim Dễ Nhớ 09*0098 Viettel Đặt Mua
3 0961412498 160,000
190.000
Sim Dễ Nhớ 096*2498 Viettel Đặt Mua
4 0961423098 160,000
190.000
Sim Dễ Nhớ 0961*3098 Viettel Đặt Mua
5 0977571498 160,000
190.000
Sim Dễ Nhớ 09*571498 Viettel Đặt Mua
6 0977252098 160,000
190.000
Sim Dễ Nhớ 097*98 Viettel Đặt Mua
7 0974392098 160,000
190.000
Sim Dễ Nhớ 097*98 Viettel Đặt Mua
8 0979684098 160,000
190.000
Sim Dễ Nhớ 0979*098 Viettel Đặt Mua
9 0989125748 170,000
200.000
Sim Dễ Nhớ 09*125748 Viettel Đặt Mua
10 0986278748 170,000
200.000
Sim Dễ Nhớ 09*278748 Viettel Đặt Mua
11 0964704058 180,000
220.000
Sim Dễ Nhớ 096*058 Viettel Đặt Mua
12 0964375018 180,000
220.000
Sim Dễ Nhớ 0964*5018 Viettel Đặt Mua
13 0965401048 180,000
220.000
Sim Dễ Nhớ 0965*048 Viettel Đặt Mua
14 0987526058 180,000
220.000
Sim Dễ Nhớ 09*58 Viettel Đặt Mua
15 0983402948 180,000
220.000
Sim Dễ Nhớ 09*02948 Viettel Đặt Mua
16 0976590158 180,000
220.000
Sim Dễ Nhớ 097*58 Viettel Đặt Mua
17 0973547418 180,000
220.000
Sim Dễ Nhớ 09*47418 Viettel Đặt Mua
18 0973383148 180,000
220.000
Sim Dễ Nhớ 09*3148 Viettel Đặt Mua
19 0972103518 180,000
220.000
Sim Dễ Nhớ 0972*03518 Viettel Đặt Mua
20 0971841408 180,000
220.000
Sim Dễ Nhớ 09*1408 Viettel Đặt Mua
21 0971082548 180,000
220.000
Sim Dễ Nhớ 097*082548 Viettel Đặt Mua
22 0969514948 180,000
220.000
Sim Dễ Nhớ 096*4948 Viettel Đặt Mua
23 0969411038 180,000
220.000
Sim Dễ Nhớ 0969*38 Viettel Đặt Mua
24 0966708148 180,000
220.000
Sim Dễ Nhớ 0966*48 Viettel Đặt Mua
25 0966184948 180,000
220.000
Sim Dễ Nhớ 096*184948 Viettel Đặt Mua
26 0966053208 180,000
220.000
Sim Dễ Nhớ 096*3208 Viettel Đặt Mua
27 0964925448 180,000
220.000
Sim Dễ Nhớ 096*448 Viettel Đặt Mua
28 0964330348 180,000
220.000
Sim Dễ Nhớ 09*330348 Viettel Đặt Mua
29 0963672048 180,000
220.000
Sim Dễ Nhớ 09*48 Viettel Đặt Mua
30 0963286208 180,000
220.000
Sim Dễ Nhớ 0963*08 Viettel Đặt Mua
31 0963028508 180,000
220.000
Sim Dễ Nhớ 096*28508 Viettel Đặt Mua
32 0961969418 180,000
220.000
Sim Dễ Nhớ 09*9418 Viettel Đặt Mua
33 0961788418 180,000
220.000
Sim Dễ Nhớ 09*8418 Viettel Đặt Mua
34 0961353408 180,000
220.000
Sim Dễ Nhớ 096*53408 Viettel Đặt Mua
35 0967693008 190,000
230.000
Sim Dễ Nhớ 096*93008 Viettel Đặt Mua
36 0966403008 190,000
230.000
Sim Dễ Nhớ 0966*008 Viettel Đặt Mua
37 0983170448 190,000
230.000
Sim Dễ Nhớ 0983*0448 Viettel Đặt Mua
38 0965000548 190,000
230.000
Tam hoa giữa 0965*48 Viettel Đặt Mua
39 0964457848 190,000
230.000
Sim Dễ Nhớ 0964*7848 Viettel Đặt Mua
40 0977793218 190,000
230.000
Tam hoa giữa 0977*93218 Viettel Đặt Mua
41 0982355458 190,000
230.000
Sim Dễ Nhớ 09*355458 Viettel Đặt Mua
42 0962017848 190,000
230.000
Sim Dễ Nhớ 0962*7848 Viettel Đặt Mua
43 0971236908 190,000
230.000
Sim Dễ Nhớ 09*236908 Viettel Đặt Mua
44 0979190728 190,000
230.000
Sim Dễ Nhớ 09*190728 Viettel Đặt Mua
45 0976843618 190,000
230.000
Sim Dễ Nhớ 09*3618 Viettel Đặt Mua
46 0989726508 190,000
230.000
Sim Dễ Nhớ 09*508 Viettel Đặt Mua
47 0975870058 190,000
230.000
Sim Dễ Nhớ 0975*70058 Viettel Đặt Mua
48 0964697128 190,000
230.000
Sim Dễ Nhớ 096*7128 Viettel Đặt Mua
49 0969531758 190,000
230.000
Sim Dễ Nhớ 096*531758 Viettel Đặt Mua
50 0967403138 190,000
230.000
Sim Dễ Nhớ 096*3138 Viettel Đặt Mua
51 0972785618 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 097*785618 Viettel Đặt Mua
52 0962953798 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 096*953798 Viettel Đặt Mua
53 0964911608 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 096*911608 Viettel Đặt Mua
54 0982597648 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 09*48 Viettel Đặt Mua
55 0983159148 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 09*9148 Viettel Đặt Mua
56 0974741648 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 0974*41648 Viettel Đặt Mua
57 0982705408 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 098*705408 Viettel Đặt Mua
58 0981842348 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 09*348 Viettel Đặt Mua
59 0979680548 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 09*80548 Viettel Đặt Mua
60 0978007348 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 097*7348 Viettel Đặt Mua
61 0968950348 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 09*950348 Viettel Đặt Mua
62 0983295428 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 09*95428 Viettel Đặt Mua
63 0975901248 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 09*901248 Viettel Đặt Mua
64 0979907408 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 09*08 Viettel Đặt Mua
65 0972176508 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 097*6508 Viettel Đặt Mua
66 0989064158 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 098*58 Viettel Đặt Mua
67 0984791148 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 098*1148 Viettel Đặt Mua
68 0983313708 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 09*3708 Viettel Đặt Mua
69 0961027858 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 09*858 Viettel Đặt Mua
70 0967209528 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 096*09528 Viettel Đặt Mua
71 0973351738 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 097*38 Viettel Đặt Mua
72 0966132948 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 096*132948 Viettel Đặt Mua
73 0971592428 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 09*428 Viettel Đặt Mua
74 0977841328 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 097*41328 Viettel Đặt Mua
75 0986764508 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 09*508 Viettel Đặt Mua
76 0971813528 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 09*528 Viettel Đặt Mua
77 0982652718 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 09*652718 Viettel Đặt Mua
78 0981142038 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 09*142038 Viettel Đặt Mua
79 0966137918 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 096*137918 Viettel Đặt Mua
CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, APVIET.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (APVIET.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó APVIET.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
SIM THEO GIÁ TIỀN
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Đ Minh
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng, Đống Đa, Hà Nội
Địa chỉ 2:86 Nguyễn Trãi, Hoành Bồ, Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, P5, Quận 3, HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
CHỌN SIM NGÀY SINH
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái, ngày kỉ niệm, ngày cưới ...

 • Khuyễn mãi - giảm giá
 • [ Khuyến mãi ] Nhân dịp tháng khuyến mãi.Những sim có giá trên triệu đồng (1.000.000) tại website ApViet.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng
 • Hướng dẫn mua sim
 • 1. Nếu quý khách ở Hà Nội hoặc TP.HCM hoặc Quảng Ninh
  ▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
  ▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
  ▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
  ▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

  2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
  ▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM,Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
  ▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
  ▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.

Tin mới cập nhật

15 Đặt hàng mới nhất
Trần Duy Việt
Đặt sim: 01243...72
Vào lúc: 22:55 18/7/2019

Nguyễn Thị Thư
Đặt sim: 09625...76
Vào lúc: 22:52 18/7/2019

Ngô Cát Mai
Đặt sim: 09752...44
Vào lúc: 22:49 18/7/2019

Nguyễn Minh Sang
Đặt sim: 01258...39
Vào lúc: 22:47 18/7/2019

Ngô Kim Thơ
Đặt sim: 08835...71
Vào lúc: 22:43 18/7/2019

Hoàng Duy Đạt
Đặt sim: 09746...83
Vào lúc: 22:40 18/7/2019

Nguyễn Trung Khải
Đặt sim: 01655...72
Vào lúc: 22:37 18/7/2019

Nguyễn Phương Thảo
Đặt sim: 09795...47
Vào lúc: 22:35 18/7/2019

Huỳnh Duy Quân
Đặt sim: 01612...35
Vào lúc: 22:32 18/7/2019

Huỳnh Đức Hiển
Đặt sim: 01635...93
Vào lúc: 22:28 18/7/2019

Trần Duy Quân
Đặt sim: 09138...84
Vào lúc: 22:25 18/7/2019

Nguyễn Duy Quân
Đặt sim: 01656...61
Vào lúc: 22:22 18/7/2019

Trần Văn Ninh
Đặt sim: 09656...95
Vào lúc: 22:19 18/7/2019

Hoàng Chí Long
Đặt sim: 01296...14
Vào lúc: 22:16 18/7/2019

Trần Thị Nhàn
Đặt sim: 01221...40
Vào lúc: 22:13 18/7/2019

Uy tín là vàng - Địa chỉ rõ ràng

 • Giao sim tận nơi - Miễn phí toàn quốc

Từ khóa tìm kiếm

Đầu sim số đẹp

Đầu 09 Viettel » Đầu 08 Viettel » Đầu 097 Viettel » Đầu 0971 » Đầu 0972 » Đầu 0973 » Đầu 0974 » Đầu 0975 » Đầu 0976 » Đầu 0977 » Đầu 0978 » Đầu 0979 » Đầu 098 Viettel » Đầu 0981 » Đầu 0982 » Đầu 0983 » Đầu 0984 » Đầu 0985 » Đầu 0986 » Đầu 0987 » Đầu 0988 » Đầu 0989 Đầu 096 Viettel » Đầu 0961 » Đầu 0962 » Đầu 0963 » Đầu 0964» Đầu 0965 » Đầu 0966 » Đầu 0967 » Đầu 0968 » Đầu 0969 » Đầu 086 
Đầu 09 Vinaphone » Đầu 08 Vinaphone » Đầu 091 Vinaphone » Đầu 0911 » Đầu 0912 » Đầu 0913 » Đầu 0914 » Đầu 0915 » Đầu 0916 » Đầu 0917 » Đầu 0918 » Đầu 0919 » Đầu 094 » Đầu 0941 » Đầu 0942 » Đầu 0943 » Đầu 0944 » Đầu 0945 » Đầu 0946 » Đầu 0947 » Đầu 0948 » Đầu 0949 
Đầu 09 Mobifone » Đầu 08 Mobifone » Đầu 0901 » Đầu 0902 » Đầu 0903 » Đầu 0904 » Đầu 0905 » Đầu 0906 » Đầu 0907 » Đầu 0908 » Đầu 0909 »Đầu 0931 » Đầu 0932 » Đầu 0933 » Đầu 0934 » Đầu 0935 » Đầu 0936 » Đầu 0937 » Đầu 0938 » Đầu 0939 » Đầu 088 » Đầu 089 
Đầu 09 Vietnamobile » Đầu 092 Vietnamobile
Đầu 099 Gmobile » Đầu 095 Sfone » Đầu 09 Sfone

Sim đẹp mới về

0931122010: 6,120,000
0378148000: 1,040,000
0924088000: 1,170,000
0786456000: 5,950,000
0396727000: 870,000
0927434000: 700,000
0944601970: 800,000
0386047000: 550,000
0977301990: 3,310,000
0356294000: 700,000
0901959000: 4,680,000
0705733000: 870,000
0705032010: 4,680,000
0778612010: 600,000
0794060000: 21,490,000
0868446000: 1,390,000
0942541970: 1,830,000
0922462010: 4,350,000
0389260000: 16,530,000
0376474000: 1,440,000
0961571970: 2,180,000
0374941980: 780,000
0378491000: 960,000
0866130000: 12,400,000
0839301980: 800,000
0799686000: 1,650,000
0382021980: 2,180,000
0973461950: 800,000
0924967000: 780,000
0924453000: 720,000
0976491990: 4,350,000
0923713000: 780,000
0845911970: 800,000
0928417000: 970,000
0354482010: 740,000
0369940000: 14,470,000
0768331950: 400,000
0936361000: 2,610,000
0763403000: 870,000
0834310000: 6,800,000

Đơn hàng mới giao

Lê Văn Tùng
cty du lịch sinh thái sông tiền.tổ 5. ấp an hòa. Xã Đông Hòa Hiệp, Huyện Cái Bè, Tỉnh Tiền Giang
Đặt sim: Mobifone 0*881988

Nguyễn Minh đức
thôn Bản Trung, xã Bản Qua, huyện Bát Xát, Lào Cai
Đặt sim: Viettel 0*705757

Nguyễn Việt Hùng
148/12/30/29 tôn đản p8 q4 tphcm
Đặt sim: Vinaphone 0*250392

Đỗ Văn Thương
đường D8, Khu phố 1, phường hòa phú, Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
Đặt sim: Vinaphone 0*810078

VŨ XUÂN KIÊN
Đường hoa lan4- nhà số17 khu vinhomes riverside Việt Hưng - Long Biên- Hà Nội
Đặt sim: Mobifone 0*110206