Nếu việc tìm sim,đặt hàng gây khó khăn cho bạn.Xin liên hệ Hotline để được trợ giúp. Hôm nay ngày: 22/3/2019 1.600.000 sim số đẹp - APVIET.COM - Sitemap

Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 02121990 , nhập 02121990
Nếu việc tìm kiếm sim gây khó khăn cho quý khách.Xin liên hệ Hotline để được trợ giúp.
Nhận sim trong 24h - Giao sim tận nơi - Thu tiền sau
Nếu việc tìm sim hoặc mua sim, đặt hàng gây khó khăn cho quý khách.Xin liên hệ Hotline để được trợ giúp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990

Hơn 1.600.000 sim số đẹp cho bạn lựa chọn

ApViet.Com Giao sim tại nhà trên toàn quốc

Bỏ lọc mạng Viettel Bỏ lọc tất cả
Nhập đuôi sim cần tìm kiếm với các đặc tính trên
STT Số sim Giá bán Mạng di động Phân loại Mua
1 0964704058 180,000
220.000
Sim Dễ Nhớ 09*058 Viettel Đặt Mua
2 0964375018 180,000
220.000
Sim Dễ Nhớ 096*5018 Viettel Đặt Mua
3 0976497218 180,000
220.000
Sim Dễ Nhớ 09*18 Viettel Đặt Mua
4 0965401048 180,000
220.000
Sim Dễ Nhớ 096*01048 Viettel Đặt Mua
5 0963543148 180,000
220.000
Sim Dễ Nhớ 09*48 Viettel Đặt Mua
6 0969503248 180,000
220.000
Sim Dễ Nhớ 0969*3248 Viettel Đặt Mua
7 0961285498 180,000
220.000
Sim Dễ Nhớ 09*85498 Viettel Đặt Mua
8 0961353408 180,000
220.000
Sim Dễ Nhớ 0961*53408 Viettel Đặt Mua
9 0961788418 180,000
220.000
Sim Dễ Nhớ 09*8418 Viettel Đặt Mua
10 0961969418 180,000
220.000
Sim Dễ Nhớ 09*69418 Viettel Đặt Mua
11 0963028508 180,000
220.000
Sim Dễ Nhớ 096*028508 Viettel Đặt Mua
12 0963286208 180,000
220.000
Sim Dễ Nhớ 0963*86208 Viettel Đặt Mua
13 0963476358 180,000
220.000
Sim Dễ Nhớ 096*58 Viettel Đặt Mua
14 0963672048 180,000
220.000
Sim Dễ Nhớ 09*672048 Viettel Đặt Mua
15 0963687358 180,000
220.000
Sim Dễ Nhớ 09*687358 Viettel Đặt Mua
16 0963982208 180,000
220.000
Sim Dễ Nhớ 09*2208 Viettel Đặt Mua
17 0964330348 180,000
220.000
Sim Dễ Nhớ 096*30348 Viettel Đặt Mua
18 0964581598 180,000
220.000
Sim Dễ Nhớ 0964*98 Viettel Đặt Mua
19 0964759048 180,000
220.000
Sim Dễ Nhớ 09*759048 Viettel Đặt Mua
20 0964925448 180,000
220.000
Sim Dễ Nhớ 096*448 Viettel Đặt Mua
21 0966053208 180,000
220.000
Sim Dễ Nhớ 096*053208 Viettel Đặt Mua
22 0966184948 180,000
220.000
Sim Dễ Nhớ 096*948 Viettel Đặt Mua
23 0966708148 180,000
220.000
Sim Dễ Nhớ 096*708148 Viettel Đặt Mua
24 0967027758 180,000
220.000
Sim Dễ Nhớ 09*7758 Viettel Đặt Mua
25 0967211418 180,000
220.000
Sim Dễ Nhớ 096*418 Viettel Đặt Mua
26 0967552038 180,000
220.000
Sim Dễ Nhớ 096*552038 Viettel Đặt Mua
27 0968149958 180,000
220.000
Sim Dễ Nhớ 09*149958 Viettel Đặt Mua
28 0968207718 180,000
220.000
Sim Dễ Nhớ 096*7718 Viettel Đặt Mua
29 0969411038 180,000
220.000
Sim Dễ Nhớ 09*038 Viettel Đặt Mua
30 0969514948 180,000
220.000
Sim Dễ Nhớ 096*514948 Viettel Đặt Mua
31 0971082548 180,000
220.000
Sim Dễ Nhớ 0971*2548 Viettel Đặt Mua
32 0971484128 180,000
220.000
Sim Dễ Nhớ 09*484128 Viettel Đặt Mua
33 0971841408 180,000
220.000
Sim Dễ Nhớ 097*08 Viettel Đặt Mua
34 0972103518 180,000
220.000
Sim Dễ Nhớ 097*103518 Viettel Đặt Mua
35 0973383148 180,000
220.000
Sim Dễ Nhớ 09*48 Viettel Đặt Mua
36 0973433158 180,000
220.000
Sim Dễ Nhớ 09*58 Viettel Đặt Mua
37 0973547418 180,000
220.000
Sim Dễ Nhớ 09*418 Viettel Đặt Mua
38 0974304058 180,000
220.000
Sim Dễ Nhớ 097*058 Viettel Đặt Mua
39 0976590158 180,000
220.000
Sim Dễ Nhớ 09*58 Viettel Đặt Mua
40 0981969058 180,000
220.000
Sim Dễ Nhớ 098*58 Viettel Đặt Mua
41 0983074008 180,000
220.000
Sim Dễ Nhớ 09*074008 Viettel Đặt Mua
42 0983260928 180,000
220.000
Sim Dễ Nhớ 098*260928 Viettel Đặt Mua
43 0983402948 180,000
220.000
Sim Dễ Nhớ 0983*02948 Viettel Đặt Mua
44 0987526058 180,000
220.000
Sim Dễ Nhớ 09*6058 Viettel Đặt Mua
45 0988570208 180,000
220.000
Sim Dễ Nhớ 0988*208 Viettel Đặt Mua
46 0961831748 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 09*1748 Viettel Đặt Mua
47 0962971418 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 09*1418 Viettel Đặt Mua
48 0963741208 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 0963*208 Viettel Đặt Mua
49 0964661208 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 0964*1208 Viettel Đặt Mua
50 0964341208 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 096*341208 Viettel Đặt Mua
51 0969241758 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 09*41758 Viettel Đặt Mua
52 0978361148 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 097*48 Viettel Đặt Mua
53 0978041548 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 0978*41548 Viettel Đặt Mua
54 0981051428 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 098*28 Viettel Đặt Mua
55 0984041458 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 0984*1458 Viettel Đặt Mua
56 0985661548 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 098*548 Viettel Đặt Mua
57 0974821358 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 097*821358 Viettel Đặt Mua
58 0964941728 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 09*941728 Viettel Đặt Mua
59 0973991408 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 097*991408 Viettel Đặt Mua
60 0976571408 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 097*71408 Viettel Đặt Mua
61 0985341858 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 09*1858 Viettel Đặt Mua
62 0981811438 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 0981*438 Viettel Đặt Mua
63 0964751778 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 0964*778 Viettel Đặt Mua
64 0965221708 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 09*08 Viettel Đặt Mua
65 0989021758 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 09*58 Viettel Đặt Mua
66 0965411348 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 096*411348 Viettel Đặt Mua
67 0981471548 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 098*48 Viettel Đặt Mua
68 0989531908 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 0989*31908 Viettel Đặt Mua
69 0986011608 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 098*011608 Viettel Đặt Mua
70 0982709438 250,000
300.000
Sim Dễ Nhớ 09*709438 Viettel Đặt Mua
71 0966741008 250,000
300.000
Sim Dễ Nhớ 096*41008 Viettel Đặt Mua
72 0983941008 250,000
300.000
Sim Dễ Nhớ 09*008 Viettel Đặt Mua
73 0976023408 250,000
300.000
Sim Dễ Nhớ 0976*08 Viettel Đặt Mua
74 0967378428 250,000
300.000
Sim Dễ Nhớ 09*378428 Viettel Đặt Mua
75 0967097958 250,000
300.000
Sim Dễ Nhớ 09*97958 Viettel Đặt Mua
76 0967832948 250,000
300.000
Sim Dễ Nhớ 09*32948 Viettel Đặt Mua
77 0967105438 250,000
300.000
Sim Dễ Nhớ 09*105438 Viettel Đặt Mua
78 0967319008 250,000
300.000
Sim Dễ Nhớ 0967*19008 Viettel Đặt Mua
79 0967644498 250,000
300.000
Tam hoa giữa 0967*44498 Viettel Đặt Mua
CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, APVIET.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (APVIET.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó APVIET.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
SIM THEO GIÁ TIỀN
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 0888.68.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng, Đống Đa, Hà Nội
Địa chỉ 2:86 Nguyễn Trãi, Hoành Bồ, Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, P5, Quận 3, HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
CHỌN SIM NGÀY SINH
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái, ngày kỉ niệm, ngày cưới ...

 • Khuyễn mãi - giảm giá
 • [ Khuyến mãi ] Nhân dịp tháng khuyến mãi.Những sim có giá trên triệu đồng (1.000.000) tại website ApViet.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng
 • Hướng dẫn mua sim
 • 1. Nếu quý khách ở Hà Nội hoặc TP.HCM hoặc Quảng Ninh
  ▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
  ▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
  ▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
  ▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

  2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
  ▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM,Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
  ▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
  ▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.

Tin mới cập nhật

15 Đặt hàng mới nhất
Nguyễn Minh Anh
Đặt sim: 01672...59
Vào lúc: 11:56 22/3/2019

Hoàng Đức Hoàng
Đặt sim: 08810...57
Vào lúc: 11:52 22/3/2019

Trần Ngọc Thơ
Đặt sim: 08676...36
Vào lúc: 11:50 22/3/2019

Nguyễn Văn Khải
Đặt sim: 09842...15
Vào lúc: 11:46 22/3/2019

Phạm Đức Khang
Đặt sim: 01630...87
Vào lúc: 11:43 22/3/2019

Huỳnh Văn Anh
Đặt sim: 01693...87
Vào lúc: 11:41 22/3/2019

Phan Thị Thy
Đặt sim: 09039...17
Vào lúc: 11:38 22/3/2019

Huỳnh Duy Thuận
Đặt sim: 09130...61
Vào lúc: 11:34 22/3/2019

Trần Thị Lệ
Đặt sim: 01217...49
Vào lúc: 11:32 22/3/2019

Nguyễn Minh Linh
Đặt sim: 01250...39
Vào lúc: 11:28 22/3/2019

Trần Nhã Mai
Đặt sim: 09081...62
Vào lúc: 11:25 22/3/2019

Hoàng Văn Long
Đặt sim: 08691...62
Vào lúc: 11:22 22/3/2019

Nguyễn Duy Thành
Đặt sim: 09887...55
Vào lúc: 11:20 22/3/2019

Trần Chí Huy
Đặt sim: 01257...16
Vào lúc: 11:17 22/3/2019

Ngô Minh Khánh
Đặt sim: 09185...57
Vào lúc: 11:14 22/3/2019

Uy tín là vàng - Địa chỉ rõ ràng

 • Giao sim tận nơi - Miễn phí toàn quốc

Từ khóa tìm kiếm

Đầu sim số đẹp

Đầu 09 Viettel » Đầu 08 Viettel » Đầu 097 Viettel » Đầu 0971 » Đầu 0972 » Đầu 0973 » Đầu 0974 » Đầu 0975 » Đầu 0976 » Đầu 0977 » Đầu 0978 » Đầu 0979 » Đầu 098 Viettel » Đầu 0981 » Đầu 0982 » Đầu 0983 » Đầu 0984 » Đầu 0985 » Đầu 0986 » Đầu 0987 » Đầu 0988 » Đầu 0989 Đầu 096 Viettel » Đầu 0961 » Đầu 0962 » Đầu 0963 » Đầu 0964» Đầu 0965 » Đầu 0966 » Đầu 0967 » Đầu 0968 » Đầu 0969 » Đầu 086 
Đầu 09 Vinaphone » Đầu 08 Vinaphone » Đầu 091 Vinaphone » Đầu 0911 » Đầu 0912 » Đầu 0913 » Đầu 0914 » Đầu 0915 » Đầu 0916 » Đầu 0917 » Đầu 0918 » Đầu 0919 » Đầu 094 » Đầu 0941 » Đầu 0942 » Đầu 0943 » Đầu 0944 » Đầu 0945 » Đầu 0946 » Đầu 0947 » Đầu 0948 » Đầu 0949 
Đầu 09 Mobifone » Đầu 08 Mobifone » Đầu 0901 » Đầu 0902 » Đầu 0903 » Đầu 0904 » Đầu 0905 » Đầu 0906 » Đầu 0907 » Đầu 0908 » Đầu 0909 »Đầu 0931 » Đầu 0932 » Đầu 0933 » Đầu 0934 » Đầu 0935 » Đầu 0936 » Đầu 0937 » Đầu 0938 » Đầu 0939 » Đầu 088 » Đầu 089 
Đầu 09 Vietnamobile » Đầu 092 Vietnamobile
Đầu 099 Gmobile » Đầu 095 Sfone » Đầu 09 Sfone

Sim đẹp mới về

0977911994: 5,000,000
0337231444: 1,040,000
0922655444: 1,130,000
0584161994: 650,000
0338771984: 3,480,000
0978201974: 1,130,000
0357182444: 740,000
0946801984: 2,700,000
0974012004: 1,910,000
0924378444: 800,000
0974702004: 2,180,000
0343047444: 960,000
0814351994: 1,040,000
0327371984: 1,740,000
0336941974: 860,000
0924052444: 1,040,000
0916182004: 3,130,000
0961891954: 700,000
0328094444: 6,870,000
0835671984: 17,190,000
0946761974: 870,000
0859310444: 870,000
0828991444: 2,700,000
0373497444: 600,000
0395605444: 800,000
0856774444: 14,730,000
0911322004: 1,910,000
0904911984: 2,180,000
0359861974: 2,180,000
0773824444: 7,660,000
0949562004: 1,310,000
0901259444: 870,000
0969301984: 2,610,000
0923431444: 1,310,000
0393021994: 1,570,000
0815771994: 2,180,000
0938848444: 3,480,000
0357402444: 650,000
0962321964: 750,000
0855961994: 1,310,000
0929552004: 1,570,000
0835831974: 1,650,000
0888941984: 1,570,000
0396171974: 870,000
0967252004: 1,570,000
0927209444: 1,040,000
0765721974: 1,740,000
0854991984: 2,180,000
0922893444: 1,040,000
0976782004: 3,480,000