Nếu việc tìm sim,đặt hàng gây khó khăn cho bạn.Xin liên hệ Hotline để được trợ giúp. Hôm nay ngày: 27/2/2020 1.600.000 sim số đẹp - APVIET.COM - Sitemap

Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 02121990 , nhập 02121990
Nếu việc tìm kiếm sim gây khó khăn cho quý khách.Xin liên hệ Hotline để được trợ giúp.
Nhận sim trong 24h - Giao sim tận nơi - Thu tiền sau
Nếu việc tìm sim hoặc mua sim, đặt hàng gây khó khăn cho quý khách.Xin liên hệ Hotline để được trợ giúp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990

Hơn 1.600.000 sim số đẹp cho bạn lựa chọn

ApViet.Com Giao sim tại nhà trên toàn quốc

Bỏ lọc mạng Viettel Bỏ lọc tất cả
Nhập đuôi sim cần tìm kiếm với các đặc tính trên
STT Số sim Giá bán Mạng di động Phân loại Mua
1 0972176208 180,000
220.000
Sim Dễ Nhớ 0972*208 Viettel Đặt Mua
2 0964704058 180,000
220.000
Sim Dễ Nhớ 09*058 Viettel Đặt Mua
3 0964375018 180,000
220.000
Sim Dễ Nhớ 096*375018 Viettel Đặt Mua
4 0965401048 180,000
220.000
Sim Dễ Nhớ 096*401048 Viettel Đặt Mua
5 0962017848 190,000
230.000
Sim Dễ Nhớ 096*17848 Viettel Đặt Mua
6 0971236908 190,000
230.000
Sim Dễ Nhớ 09*6908 Viettel Đặt Mua
7 0979190728 190,000
230.000
Sim Dễ Nhớ 097*90728 Viettel Đặt Mua
8 0976843618 190,000
230.000
Sim Dễ Nhớ 09*843618 Viettel Đặt Mua
9 0989726508 190,000
230.000
Sim Dễ Nhớ 0989*26508 Viettel Đặt Mua
10 0975870058 190,000
230.000
Sim Dễ Nhớ 0975*58 Viettel Đặt Mua
11 0964697128 190,000
230.000
Sim Dễ Nhớ 096*28 Viettel Đặt Mua
12 0967403138 190,000
230.000
Sim Dễ Nhớ 0967*03138 Viettel Đặt Mua
13 0967693008 190,000
230.000
Sim Dễ Nhớ 09*93008 Viettel Đặt Mua
14 0966403008 190,000
230.000
Sim Dễ Nhớ 09*08 Viettel Đặt Mua
15 0983170448 190,000
230.000
Sim Dễ Nhớ 098*170448 Viettel Đặt Mua
16 0964457848 190,000
230.000
Sim Dễ Nhớ 09*457848 Viettel Đặt Mua
17 0974776608 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 0974*76608 Viettel Đặt Mua
18 0981369948 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 09*369948 Viettel Đặt Mua
19 0965095908 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 0965*95908 Viettel Đặt Mua
20 0977459718 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 097*459718 Viettel Đặt Mua
21 0967819428 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 096*9428 Viettel Đặt Mua
22 0967057208 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 09*57208 Viettel Đặt Mua
23 0962700498 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 096*00498 Viettel Đặt Mua
24 0964237398 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 096*37398 Viettel Đặt Mua
25 0989885088 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 0989*088 Viettel Đặt Mua
26 0967187958 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 096*7958 Viettel Đặt Mua
27 0986076728 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 09*28 Viettel Đặt Mua
28 0966053208 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 0966*08 Viettel Đặt Mua
29 0964925448 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 09*5448 Viettel Đặt Mua
30 0961969418 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 096*969418 Viettel Đặt Mua
31 0961353408 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 0961*3408 Viettel Đặt Mua
32 0966927058 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 09*7058 Viettel Đặt Mua
33 0981051308 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 09*51308 Viettel Đặt Mua
34 0962353208 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 096*208 Viettel Đặt Mua
35 0974282408 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 09*08 Viettel Đặt Mua
36 0972806958 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 097*806958 Viettel Đặt Mua
37 0964360218 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 09*60218 Viettel Đặt Mua
38 0961428148 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 09*8148 Viettel Đặt Mua
39 0984921108 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 09*21108 Viettel Đặt Mua
40 0972951058 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 097*51058 Viettel Đặt Mua
41 0965905208 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 09*05208 Viettel Đặt Mua
42 0967390148 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 0967*0148 Viettel Đặt Mua
43 0961134608 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 096*608 Viettel Đặt Mua
44 0965031928 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 096*1928 Viettel Đặt Mua
45 0968351428 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 0968*428 Viettel Đặt Mua
46 0964291508 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 09*291508 Viettel Đặt Mua
47 0978271608 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 09*08 Viettel Đặt Mua
48 0985097128 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 098*097128 Viettel Đặt Mua
49 0973432498 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 09*2498 Viettel Đặt Mua
50 0968475418 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 0968*75418 Viettel Đặt Mua
51 0976564308 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 097*08 Viettel Đặt Mua
52 0966164058 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 0966*4058 Viettel Đặt Mua
53 0969340128 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 0969*128 Viettel Đặt Mua
54 0982957408 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 0982*08 Viettel Đặt Mua
55 0968225308 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 0968*08 Viettel Đặt Mua
56 0986102258 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 098*258 Viettel Đặt Mua
57 0969029418 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 0969*29418 Viettel Đặt Mua
58 0962487358 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 09*7358 Viettel Đặt Mua
59 0983015128 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 0983*128 Viettel Đặt Mua
60 0989551728 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 098*1728 Viettel Đặt Mua
61 0964683718 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 096*83718 Viettel Đặt Mua
62 0964657618 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 0964*57618 Viettel Đặt Mua
63 0963970358 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 096*70358 Viettel Đặt Mua
64 0979373058 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 09*058 Viettel Đặt Mua
65 0985711308 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 098*711308 Viettel Đặt Mua
66 0963492128 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 096*492128 Viettel Đặt Mua
67 0969965408 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 0969*408 Viettel Đặt Mua
68 0962589518 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 09*89518 Viettel Đặt Mua
69 0973592758 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 09*592758 Viettel Đặt Mua
70 0961607948 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 09*07948 Viettel Đặt Mua
71 0973647058 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 097*647058 Viettel Đặt Mua
72 0981562318 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 098*562318 Viettel Đặt Mua
73 0963419128 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 09*9128 Viettel Đặt Mua
74 0981320748 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 0981*748 Viettel Đặt Mua
75 0963903328 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 09*03328 Viettel Đặt Mua
76 0971592618 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 097*2618 Viettel Đặt Mua
77 0969325608 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 09*325608 Viettel Đặt Mua
78 0982795108 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 09*08 Viettel Đặt Mua
79 0981738498 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 0981*98 Viettel Đặt Mua
CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, APVIET.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (APVIET.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó APVIET.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
SIM THEO GIÁ TIỀN
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Đ Minh
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng, Đống Đa, Hà Nội
Địa chỉ 2:86 Nguyễn Trãi, Hoành Bồ, Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, P5, Quận 3, HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
CHỌN SIM NGÀY SINH
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái, ngày kỉ niệm, ngày cưới ...

 • Khuyễn mãi - giảm giá
 • [ Khuyến mãi ] Nhân dịp tháng khuyến mãi.Những sim có giá trên triệu đồng (1.000.000) tại website ApViet.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng
 • Hướng dẫn mua sim
 • 1. Nếu quý khách ở Hà Nội hoặc TP.HCM hoặc Quảng Ninh
  ▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
  ▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
  ▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
  ▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

  2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
  ▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM,Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
  ▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
  ▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.

Tin mới cập nhật

15 Đặt hàng mới nhất
Ngô Thục Hồng
Đặt sim: 01661...27
Vào lúc: 12:56 27/2/2020

Nguyễn Chí Tuấn
Đặt sim: 01293...25
Vào lúc: 12:52 27/2/2020

Trần Duy Khương
Đặt sim: 01627...92
Vào lúc: 12:50 27/2/2020

Nguyễn Chí Quốc
Đặt sim: 01213...34
Vào lúc: 12:46 27/2/2020

Phạm Đức Khôi
Đặt sim: 01667...18
Vào lúc: 12:44 27/2/2020

Phan Đức Tùng
Đặt sim: 09633...48
Vào lúc: 12:41 27/2/2020

Ngô Phương Trang
Đặt sim: 09751...58
Vào lúc: 12:38 27/2/2020

Trần Kiều Mai
Đặt sim: 09024...51
Vào lúc: 12:34 27/2/2020

Nguyễn Diệp Dương
Đặt sim: 01660...54
Vào lúc: 12:32 27/2/2020

Phạm Văn Nam
Đặt sim: 01223...63
Vào lúc: 12:28 27/2/2020

Ngô Đức Nguyên
Đặt sim: 01614...59
Vào lúc: 12:26 27/2/2020

Huỳnh Văn Đạt
Đặt sim: 09192...67
Vào lúc: 12:23 27/2/2020

Trần Thị Lệ
Đặt sim: 01677...40
Vào lúc: 12:20 27/2/2020

Nguyễn Văn Dương
Đặt sim: 09632...35
Vào lúc: 12:16 27/2/2020

Nguyễn Minh Kiên
Đặt sim: 09680...70
Vào lúc: 12:13 27/2/2020

Uy tín là vàng - Địa chỉ rõ ràng

 • Giao sim tận nơi - Miễn phí toàn quốc

Từ khóa tìm kiếm

Đầu sim số đẹp

Đầu 09 Viettel » Đầu 08 Viettel » Đầu 097 Viettel » Đầu 0971 » Đầu 0972 » Đầu 0973 » Đầu 0974 » Đầu 0975 » Đầu 0976 » Đầu 0977 » Đầu 0978 » Đầu 0979 » Đầu 098 Viettel » Đầu 0981 » Đầu 0982 » Đầu 0983 » Đầu 0984 » Đầu 0985 » Đầu 0986 » Đầu 0987 » Đầu 0988 » Đầu 0989 Đầu 096 Viettel » Đầu 0961 » Đầu 0962 » Đầu 0963 » Đầu 0964» Đầu 0965 » Đầu 0966 » Đầu 0967 » Đầu 0968 » Đầu 0969 » Đầu 086 
Đầu 09 Vinaphone » Đầu 08 Vinaphone » Đầu 091 Vinaphone » Đầu 0911 » Đầu 0912 » Đầu 0913 » Đầu 0914 » Đầu 0915 » Đầu 0916 » Đầu 0917 » Đầu 0918 » Đầu 0919 » Đầu 094 » Đầu 0941 » Đầu 0942 » Đầu 0943 » Đầu 0944 » Đầu 0945 » Đầu 0946 » Đầu 0947 » Đầu 0948 » Đầu 0949 
Đầu 09 Mobifone » Đầu 08 Mobifone » Đầu 0901 » Đầu 0902 » Đầu 0903 » Đầu 0904 » Đầu 0905 » Đầu 0906 » Đầu 0907 » Đầu 0908 » Đầu 0909 »Đầu 0931 » Đầu 0932 » Đầu 0933 » Đầu 0934 » Đầu 0935 » Đầu 0936 » Đầu 0937 » Đầu 0938 » Đầu 0939 » Đầu 088 » Đầu 089 
Đầu 09 Vietnamobile » Đầu 092 Vietnamobile
Đầu 099 Gmobile » Đầu 095 Sfone » Đầu 09 Sfone

Sim đẹp mới về

0776449555: 2,530,000
0822451975: 1,830,000
0828830555: 2,110,000
0565091965: 500,000
0852871555: 2,110,000
0852983555: 3,210,000
0837095555: 25,620,000
0867121965: 780,000
0961811965: 1,650,000
0836592555: 1,570,000
0384971975: 1,570,000
0921279555: 6,800,000
0901436555: 4,670,000
0399011995: 1,950,000
0562571985: 1,390,000
0336821965: 990,000
0838591965: 800,000
0706851955: 600,000
0832604555: 1,740,000
0859461975: 800,000
0933972005: 870,000
0349495555: 34,710,000
0815291555: 3,210,000
0784091975: 1,130,000
0334737555: 9,920,000
0357690555: 2,850,000
0707151555: 8,500,000
0988521975: 4,220,000
0782292005: 3,370,000
0849771965: 800,000
0837191965: 800,000
0769081555: 1,740,000
0901031975: 5,950,000
0358651995: 2,320,000
0823761555: 3,210,000
0795106555: 2,110,000
0944945555: 81,000,000
0817809555: 1,830,000
0376076555: 1,740,000
0941961995: 6,800,000

Đơn hàng mới giao

Lâm Nguyễn Hữu Thịnh
225 nguyễn lương bằng
Đặt sim: Mobifone 0*050710

đỗ Anh Quân
cay xăng so 15 thi tran nga sau Huyen châu thành
Đặt sim: Vinaphone 0*839958

Anh Lâm
21/5 đường số 3 Trần Não Quận 2
Đặt sim: Viettel 0*581738

Quốc Hưng Thạnh
27 đại lộ hoà bình , trần phú móng cái quảng ninh
Đặt sim: Viettel 0*162012

Nguyen Thanh Tam
233 huỳnh thúc kháng . tam kỳ. quảng nam
Đặt sim: Viettel 0*481168