Nếu việc tìm sim,đặt hàng gây khó khăn cho bạn.Xin liên hệ Hotline để được trợ giúp. Hôm nay ngày: 22/3/2019 1.600.000 sim số đẹp - APVIET.COM - Sitemap

Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 02121990 , nhập 02121990
Nếu việc tìm kiếm sim gây khó khăn cho quý khách.Xin liên hệ Hotline để được trợ giúp.
Nhận sim trong 24h - Giao sim tận nơi - Thu tiền sau
Nếu việc tìm sim hoặc mua sim, đặt hàng gây khó khăn cho quý khách.Xin liên hệ Hotline để được trợ giúp
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990

Hơn 1.600.000 sim số đẹp cho bạn lựa chọn

ApViet.Com Giao sim tại nhà trên toàn quốc

Bỏ lọc mạng Vinaphone Bỏ lọc tất cả
Nhập đuôi sim cần tìm kiếm với các đặc tính trên
STT Số sim Giá bán Mạng di động Phân loại Mua
1 0949427708 120,000
140.000
Sim Dễ Nhớ 094*427708 Vinaphone Đặt Mua
2 0915495718 150,000
180.000
Sim Dễ Nhớ 09*95718 Vinaphone Đặt Mua
3 0919342708 150,000
180.000
Sim Dễ Nhớ 09*342708 Vinaphone Đặt Mua
4 0918127508 180,000
220.000
Sim Dễ Nhớ 09*127508 Vinaphone Đặt Mua
5 0918240758 180,000
220.000
Sim Dễ Nhớ 091*758 Vinaphone Đặt Mua
6 0911133748 180,000
220.000
Tam hoa giữa 09*3748 Vinaphone Đặt Mua
7 0913773048 180,000
220.000
Sim Dễ Nhớ 091*773048 Vinaphone Đặt Mua
8 0919201548 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 09*548 Vinaphone Đặt Mua
9 0919551608 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 091*08 Vinaphone Đặt Mua
10 0919781158 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 0919*1158 Vinaphone Đặt Mua
11 0917671018 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 091*018 Vinaphone Đặt Mua
12 0919231418 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 0919*18 Vinaphone Đặt Mua
13 0947291128 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 0947*91128 Vinaphone Đặt Mua
14 0946031258 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 09*258 Vinaphone Đặt Mua
15 0915171948 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 091*948 Vinaphone Đặt Mua
16 0948501258 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 094*258 Vinaphone Đặt Mua
17 0915251938 200,000
240.000
Sim Dễ Nhớ 091*938 Vinaphone Đặt Mua
18 0944129498 250,000
300.000
Sim Dễ Nhớ 094*129498 Vinaphone Đặt Mua
19 0915472028 250,000
300.000
Sim Dễ Nhớ 0915*72028 Vinaphone Đặt Mua
20 0915436038 250,000
300.000
Sim Dễ Nhớ 091*038 Vinaphone Đặt Mua
21 0915461008 250,000
300.000
Sim Dễ Nhớ 09*008 Vinaphone Đặt Mua
22 0919270148 250,000
300.000
Sim Dễ Nhớ 091*148 Vinaphone Đặt Mua
23 0942491578 250,000
300.000
Sim Dễ Nhớ 094*91578 Vinaphone Đặt Mua
24 0915458528 250,000
300.000
Sim Dễ Nhớ 091*528 Vinaphone Đặt Mua
25 0942630858 250,000
300.000
Sim Dễ Nhớ 094*30858 Vinaphone Đặt Mua
26 0919270428 250,000
300.000
Sim Dễ Nhớ 0919*428 Vinaphone Đặt Mua
27 0944715848 250,000
300.000
Sim Dễ Nhớ 094*48 Vinaphone Đặt Mua
28 0919268708 250,000
300.000
Sim Dễ Nhớ 0919*708 Vinaphone Đặt Mua
29 0915447048 250,000
300.000
Sim Dễ Nhớ 091*7048 Vinaphone Đặt Mua
30 0944026558 250,000
300.000
Sim Dễ Nhớ 09*026558 Vinaphone Đặt Mua
31 0942758698 250,000
300.000
Sim Dễ Nhớ 09*58698 Vinaphone Đặt Mua
32 0947452738 250,000
300.000
Sim Dễ Nhớ 09*38 Vinaphone Đặt Mua
33 0947454038 250,000
300.000
Sim Dễ Nhớ 094*038 Vinaphone Đặt Mua
34 0947454058 250,000
300.000
Sim Dễ Nhớ 094*58 Vinaphone Đặt Mua
35 0947454298 250,000
300.000
Sim Dễ Nhớ 09*454298 Vinaphone Đặt Mua
36 0947455038 250,000
300.000
Sim Dễ Nhớ 0947*5038 Vinaphone Đặt Mua
37 0947457138 250,000
300.000
Sim Dễ Nhớ 09*7138 Vinaphone Đặt Mua
38 0947457538 250,000
300.000
Sim Dễ Nhớ 0947*7538 Vinaphone Đặt Mua
39 0947458378 250,000
300.000
Sim Dễ Nhớ 094*58378 Vinaphone Đặt Mua
40 0947458938 250,000
300.000
Sim Dễ Nhớ 09*458938 Vinaphone Đặt Mua
41 0947460378 250,000
300.000
Sim Dễ Nhớ 094*378 Vinaphone Đặt Mua
42 0912500908 250,000
300.000
Sim Dễ Nhớ 09*08 Vinaphone Đặt Mua
43 0918150138 250,000
300.000
Sim Dễ Nhớ 091*0138 Vinaphone Đặt Mua
44 0914615338 250,000
300.000
Sim Dễ Nhớ 091*338 Vinaphone Đặt Mua
45 0918400538 250,000
300.000
Sim Dễ Nhớ 09*538 Vinaphone Đặt Mua
46 0916455938 250,000
300.000
Sim Dễ Nhớ 09*455938 Vinaphone Đặt Mua
47 0911836978 250,000
300.000
Sim Dễ Nhớ 091*6978 Vinaphone Đặt Mua
48 0915879008 250,000
300.000
Sim Dễ Nhớ 091*79008 Vinaphone Đặt Mua
49 0911988508 250,000
300.000
Sim Dễ Nhớ 0911*8508 Vinaphone Đặt Mua
50 0919899508 250,000
300.000
Sim Dễ Nhớ 091*508 Vinaphone Đặt Mua
51 0915663908 250,000
300.000
Sim Dễ Nhớ 091*3908 Vinaphone Đặt Mua
52 0917959908 250,000
300.000
Sim Dễ Nhớ 0917*08 Vinaphone Đặt Mua
53 0917823518 250,000
300.000
Sim Dễ Nhớ 09*518 Vinaphone Đặt Mua
54 0911527918 250,000
300.000
Sim Dễ Nhớ 09*918 Vinaphone Đặt Mua
55 0945067398 250,000
300.000
Sim Dễ Nhớ 09*398 Vinaphone Đặt Mua
56 0943143698 250,000
300.000
Sim Dễ Nhớ 0943*98 Vinaphone Đặt Mua
57 0911556018 250,000
300.000
Sim Dễ Nhớ 09*18 Vinaphone Đặt Mua
58 0917198018 250,000
300.000
Sim Dễ Nhớ 0917*8018 Vinaphone Đặt Mua
59 0915690318 250,000
300.000
Sim Dễ Nhớ 091*18 Vinaphone Đặt Mua
60 0911360528 250,000
300.000
Sim Dễ Nhớ 09*360528 Vinaphone Đặt Mua
61 0911370528 250,000
300.000
Sim Dễ Nhớ 091*70528 Vinaphone Đặt Mua
62 0916407928 250,000
300.000
Sim Dễ Nhớ 09*928 Vinaphone Đặt Mua
63 0919775548 250,000
300.000
Sim Dễ Nhớ 09*48 Vinaphone Đặt Mua
64 0919897158 250,000
300.000
Sim Dễ Nhớ 091*97158 Vinaphone Đặt Mua
65 0917631258 250,000
300.000
Sim Dễ Nhớ 091*631258 Vinaphone Đặt Mua
66 0918106258 250,000
300.000
Sim Dễ Nhớ 091*106258 Vinaphone Đặt Mua
67 0918141358 250,000
300.000
Sim Dễ Nhớ 09*1358 Vinaphone Đặt Mua
68 0917502658 250,000
300.000
Sim Dễ Nhớ 09*58 Vinaphone Đặt Mua
69 0916323758 250,000
300.000
Sim Dễ Nhớ 091*323758 Vinaphone Đặt Mua
70 0915684098 250,000
300.000
Sim Dễ Nhớ 091*98 Vinaphone Đặt Mua
71 0911266418 250,000
300.000
Sim Dễ Nhớ 091*6418 Vinaphone Đặt Mua
72 0914219458 250,000
300.000
Sim Dễ Nhớ 091*58 Vinaphone Đặt Mua
73 0914276758 250,000
300.000
Sim Dễ Nhớ 091*276758 Vinaphone Đặt Mua
74 0911312958 250,000
300.000
Sim Dễ Nhớ 091*2958 Vinaphone Đặt Mua
75 0911402358 250,000
300.000
Sim Dễ Nhớ 091*358 Vinaphone Đặt Mua
76 0917732118 250,000
300.000
Sim Dễ Nhớ 091*18 Vinaphone Đặt Mua
77 0918006318 250,000
300.000
Sim Dễ Nhớ 0918*18 Vinaphone Đặt Mua
78 0947132768 250,000
300.000
Sim Dễ Nhớ 0947*32768 Vinaphone Đặt Mua
79 0947109058 250,000
300.000
Sim Dễ Nhớ 09*058 Vinaphone Đặt Mua
CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, APVIET.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (APVIET.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó APVIET.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
SIM THEO GIÁ TIỀN
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 0888.68.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng, Đống Đa, Hà Nội
Địa chỉ 2:86 Nguyễn Trãi, Hoành Bồ, Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, P5, Quận 3, HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
- MST: 5701732681  - Số: 5701732681
CHỌN SIM NGÀY SINH
Chọn sim ngày tháng năm sinh cho bạn hoặc con cái, ngày kỉ niệm, ngày cưới ...

 • Khuyễn mãi - giảm giá
 • [ Khuyến mãi ] Nhân dịp tháng khuyến mãi.Những sim có giá trên triệu đồng (1.000.000) tại website ApViet.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng
 • Hướng dẫn mua sim
 • 1. Nếu quý khách ở Hà Nội hoặc TP.HCM hoặc Quảng Ninh
  ▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
  ▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
  ▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
  ▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

  2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
  ▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM,Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
  ▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
  ▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.

Tin mới cập nhật

15 Đặt hàng mới nhất
Lê Văn Tuấn
Đặt sim: 09369...72
Vào lúc: 12:55 22/3/2019

Nguyễn Duy Khải
Đặt sim: 09810...59
Vào lúc: 12:53 22/3/2019

Nguyễn Chí Hưng
Đặt sim: 09819...24
Vào lúc: 12:50 22/3/2019

Nguyễn Đức Lâm
Đặt sim: 01617...74
Vào lúc: 12:46 22/3/2019

Nguyễn Đức Hưng
Đặt sim: 09674...83
Vào lúc: 12:43 22/3/2019

Hoàng Đức Tân
Đặt sim: 09150...67
Vào lúc: 12:41 22/3/2019

Phan Minh Khải
Đặt sim: 01211...44
Vào lúc: 12:38 22/3/2019

Phan Chí Quốc
Đặt sim: 09738...92
Vào lúc: 12:34 22/3/2019

Nguyễn Diệp Linh
Đặt sim: 09044...44
Vào lúc: 12:31 22/3/2019

Trần Thị Phương
Đặt sim: 09832...13
Vào lúc: 12:29 22/3/2019

Ngô Văn Khương
Đặt sim: 01654...44
Vào lúc: 12:25 22/3/2019

Phạm Minh Hoàng
Đặt sim: 09315...25
Vào lúc: 12:22 22/3/2019

Trần Duy Tuấn
Đặt sim: 09034...21
Vào lúc: 12:19 22/3/2019

Trần Minh Bách
Đặt sim: 01270...88
Vào lúc: 12:16 22/3/2019

Trần Duy Hiền
Đặt sim: 01637...71
Vào lúc: 12:14 22/3/2019

Uy tín là vàng - Địa chỉ rõ ràng

 • Giao sim tận nơi - Miễn phí toàn quốc

Từ khóa tìm kiếm

Đầu sim số đẹp

Đầu 09 Viettel » Đầu 08 Viettel » Đầu 097 Viettel » Đầu 0971 » Đầu 0972 » Đầu 0973 » Đầu 0974 » Đầu 0975 » Đầu 0976 » Đầu 0977 » Đầu 0978 » Đầu 0979 » Đầu 098 Viettel » Đầu 0981 » Đầu 0982 » Đầu 0983 » Đầu 0984 » Đầu 0985 » Đầu 0986 » Đầu 0987 » Đầu 0988 » Đầu 0989 Đầu 096 Viettel » Đầu 0961 » Đầu 0962 » Đầu 0963 » Đầu 0964» Đầu 0965 » Đầu 0966 » Đầu 0967 » Đầu 0968 » Đầu 0969 » Đầu 086 
Đầu 09 Vinaphone » Đầu 08 Vinaphone » Đầu 091 Vinaphone » Đầu 0911 » Đầu 0912 » Đầu 0913 » Đầu 0914 » Đầu 0915 » Đầu 0916 » Đầu 0917 » Đầu 0918 » Đầu 0919 » Đầu 094 » Đầu 0941 » Đầu 0942 » Đầu 0943 » Đầu 0944 » Đầu 0945 » Đầu 0946 » Đầu 0947 » Đầu 0948 » Đầu 0949 
Đầu 09 Mobifone » Đầu 08 Mobifone » Đầu 0901 » Đầu 0902 » Đầu 0903 » Đầu 0904 » Đầu 0905 » Đầu 0906 » Đầu 0907 » Đầu 0908 » Đầu 0909 »Đầu 0931 » Đầu 0932 » Đầu 0933 » Đầu 0934 » Đầu 0935 » Đầu 0936 » Đầu 0937 » Đầu 0938 » Đầu 0939 » Đầu 088 » Đầu 089 
Đầu 09 Vietnamobile » Đầu 092 Vietnamobile
Đầu 099 Gmobile » Đầu 095 Sfone » Đầu 09 Sfone

Sim đẹp mới về

0977911994: 5,000,000
0337231444: 1,040,000
0922655444: 1,130,000
0584161994: 650,000
0338771984: 3,480,000
0978201974: 1,130,000
0357182444: 740,000
0946801984: 2,700,000
0974012004: 1,910,000
0924378444: 800,000
0974702004: 2,180,000
0343047444: 960,000
0814351994: 1,040,000
0327371984: 1,740,000
0336941974: 860,000
0924052444: 1,040,000
0916182004: 3,130,000
0961891954: 700,000
0328094444: 6,870,000
0835671984: 17,190,000
0946761974: 870,000
0859310444: 870,000
0828991444: 2,700,000
0373497444: 600,000
0395605444: 800,000
0856774444: 14,730,000
0911322004: 1,910,000
0904911984: 2,180,000
0359861974: 2,180,000
0773824444: 7,660,000
0949562004: 1,310,000
0901259444: 870,000
0969301984: 2,610,000
0923431444: 1,310,000
0393021994: 1,570,000
0815771994: 2,180,000
0938848444: 3,480,000
0357402444: 650,000
0962321964: 750,000
0855961994: 1,310,000
0929552004: 1,570,000
0835831974: 1,650,000
0888941984: 1,570,000
0396171974: 870,000
0967252004: 1,570,000
0927209444: 1,040,000
0765721974: 1,740,000
0854991984: 2,180,000
0922893444: 1,040,000
0976782004: 3,480,000